Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sdk.adflex.vn

860 views

Published on

Công nghệ SDK Vượt trội của AdFlex

Published in: Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sdk.adflex.vn

 1. 1. SDK ADFLEX: CON ĐƢỜNG ĐẾN KINH DOANH TRÊN ANDROID
 2. 2. VẤN ĐỀ • Feature phone giảm sâu, Android chiếm thị trƣờng • Tìm kiếm ngƣời dùng Android mới • Phƣơng thức khai thác kinh doanh mới trên Android
 3. 3. GIẢI PHÁP • Chuyển ngƣời dùng từ Wap sang App vi ngƣời dùng app trả tiền cao 2-3 lần và trung thành hơn • Kinh doanh game phân phối và quảng cáo song song
 4. 4. SDK ADFLEX: GIẢI PHÁP CỦA WAP MASTER App miễn phí đặt tại mobie Web Găn quảng cáo cho APP Không cần Code Phân phối game + Quảng cáo Song Song 1 2 3
 5. 5. SDK ADLEX: ĐƠN GIẢN TẠO NÊN KHÁC BIỆT
 6. 6. KHÁC BIỆT • Hình thức quảng cáo độc đáo và không phản cảm: Trƣớc – Trong – Sau ứng dụng • Kết nối ngƣời dùng thông qua hệ thống liên lạc trực tiếp giữa server và ngƣời dùng
 7. 7. Khi bắt đầu mở App Khi đang sử dụng app Khi thoát khỏi App
 8. 8. ĐƠN GIẢN Một click để có thể gắn quảng cáo cho bất kỳ ứng dụng từ bất kỳ nguồn nào: Google play, Appstorevn, file apk … mà không cần source code
 9. 9. TIỆN DỤNG • Cung cấp các hình thức gắn SDK từ kho dữ liệu khác nhau: Link, file apk, google play • Cung cấp thống kê chi tiết: Doanh thu – Thiết bị - Ứng dụng đƣợc lây lan hàng ngày • Cung cấp kho dữ liệu apk.vn với các app miễn phí đƣợc nhiều ngƣời dùng tải
 10. 10. Kho ứng dụng miễn phí http://apk.vn Hỗ trợ tất cả các loại ứng dụng
 11. 11. HIỆU QUẢ • Tích hợp quảng cáo và phân phối game trong tất cả các ứng dụng • 100% traffic đƣợc sử dụng để khai thác doanh thu
 12. 12. SDK ADLEX: 5 PHÚT ĐỂ KINH DOANH
 13. 13. Bƣớc 1 • Đăng ký account tại http://sdk.adflex.vn ( Dùng chung account với sangame và kích hoạt Bƣớc 2: • Gắn SDK AdFlex cho ứng dụng miễn phí Bƣớc 3: • Phát tán ứng dụng miễn phí có gán SDK AdFlex Bƣớc 4: • Quảng cáo và phân phối game online từ ứng dụng miễn phí có SDK AdFlex 4 BƢỚC ĐỂ KIẾM TIỀN
 14. 14. KINH DOANH HIỆU QUẢ - CÁCH 1 • Chọn nội dung tiếng việt có khả năng thu giữ ngƣời dùng cao • Tự gắn SDK AdFlex cho các file và đƣa về site của mình để phát tán. • Kinh doanh cả quảng cáo và phân phối game online song song
 15. 15. KINH DOANH HIỆU QUẢ - CÁCH 2 • Với mỗi account trên sangame hay sdk.adflex.vn, bạn sẽ sở hữu 1 kho app miễn phí http://tencuaban.apk.vn • Parking site này về domain của bạn • AdFlex sẽ giúp bạn tối ƣu nội dung trên site của bạn
 16. 16. 50,000+ ứng dụng miễn phí đã bắt đầu kinh doanh với SDK AdFlex!
 17. 17. LIÊN HỆ

×