Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oude versus nieuwe wereld in marktonderzoek

4,231 views

Published on

Sociale media veranderen het spel. Ook in marktonderzoek. Oude regels zijn niet altijd meer geldig en nieuwe regels worden belangrijk. Leer hoe sociale media het vak van marktonderzoeker veranderen en wat je nu al kunt met sociale media om beter te weten wat je klant wil.

Presentatie door Menno Urbanus en Ellen de Lange-Ros, gegeven op New Games New Rules, juni 2011.

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

Oude versus nieuwe wereld in marktonderzoek

 1. 1. Oude vs. nieuwewereld<br />Menno Urbanus& Ellen de Lange-Ros<br />
 2. 2. Opdracht: <br />Geefonsmeervoorbeelden van nieuwe regels in de nieuwewereld<br />#ngnr2011<br />
 3. 3. Socialemedia zorgenvoorveelveranderingen<br />
 4. 4. Ookmarktonderzoekverandert door sociale media<br />
 5. 5. Als je de veranderingendoor socialemedia nietgoedbegrijpt, danmis je de boot<br />
 6. 6. Als je begrijpt hoe sociale media marktonderzoekveranderen, benut je de kansen die er nu al zijn<br />
 7. 7. Wijvertellen je hoe sociale media marktonderzoekverandert en latenzienwatjijdaar nu al meekunt. <br />
 8. 8. 1. Hoe verandertmarktonderzoek door sociale media? Welkom in de nieuwewereld! <br />
 9. 9. Je hoeftnietachteraftemeten, maar kuntrealtimevolgenwaterwordtgezegd<br />(events)<br />
 10. 10. Je hoeftnietachteraftemeten, maar kuntrealtimevolgenwaterwordtgezegd(reclame)<br />
 11. 11. Van eenrepresentatievedoelgroepnaareenrelevantedoelgroep(welkedoelgroepdoeter toe)<br />
 12. 12. Onderzoek en actiesmeltensamen en zijnnietaltijdmeertescheiden. Onderzoekdoen = marketing doen<br />
 13. 13. Onderzoek en actiesmeltensamen en zijnnietaltijdmeertescheiden. Onderzoekdoen = marketing doen<br />
 14. 14. 2. Ookoudemeetregelsblijvenbelangrijk<br />
 15. 15. Onderzoekheeftnog steeds alsdoelomorganisatiestelatengroeien. Er is eenonderliggendebedrijfsdoelstellingbijelkeanalyse die je doet<br />
 16. 16. Geenvoortgangzonderdoel: watwil je bereiken? Ganiet ‘in het wildeweg’ aan de slag<br />
 17. 17. Netjeswerken: Zorgvuldiganalyseren en metenblijftbelangrijk<br />
 18. 18. Nieuwe data vragennog steeds omeensamenhangendeanalyse en duiding<br />
 19. 19. 3. Watkunnenmarktonderzoekers nu al met sociale media<br />
 20. 20. Events evalueren, ook events evalueren van eenander, of waarvan je overweegtom sponsor teworden in de toekomst<br />
 21. 21. Direct bij je klant in huismeekijken<br />
 22. 22. Meedoenaanonderzoek is een game<br />
 23. 23. Fans en superpromotersondervragen via Twitter & Facebook<br />
 24. 24. Fans en superpromoterseen platform geven<br />
 25. 25. Direct leren of ietswerkt: welke tone of voice slaataan in externecommunicatie. <br />MEER DAN 120.000 TWITTERAARS POTENTIEEL BEREIKT<br />
 26. 26. Direct zienwieerbij je zijn, via FourSquare. <br />
 27. 27. Waarzijnik en mijnvriendengeweest, via FourSquare. <br />
 28. 28. Veelorganisatiesmissenkansen, doordatzenietwetenwatsociale media bieden<br />
 29. 29. Als je begrijpt hoe sociale media marktonderzoekveranderen, benut je de kansen die er nu al zijn<br />
 30. 30. Gajijslimmer marktonderzoekdoen met sociale media? <br />
 31. 31. New Games, new rules:<br />Jijweet hoe nu je het spelmoetspelen!<br />
 32. 32. Vragen? Meer weten?Je vindtons via oude en nieuwe media<br />@MennoUrbanus, menno.urbanus@r2research.nl06 - 147 32 235<br />@EllenFaxionEllen@Faxion.nl06 - 33 923 776<br />

×