LIGJI DHE ETIKA

4,431 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,431
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
38
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

LIGJI DHE ETIKA

 1. 1. Fjala etikë buron nga shprehjagreke ethos/ethikos, që kadomethënien e traditës, dokevedhe shprehive.Etika paraqet një degë tëfilozofisë që merret me vleratthemelore të marrëdhënievendërnjerëzore, që e studioncilësinë dhe bazën e vepraveapo sjelljeve të cilat nga këndi imoralit janë të mira apo tëkëqija, të qëlluara apo tëshëmtuara.
 2. 2. Fushat kryesore të studimit tëetikës mund të ndahet në 4 zonaoperative:● Meta-etika, në lidhje me kuptiminteorik dhe referencën epropozimeve morale.● Etika normative rreth mjetevepraktike të përcaktimit të një kursimoral të veprimit.● Etika përshkruese njohur edhe sietika krahasuese, është studimi ibesimeve të njerëzve rreth moralit.● Etika e aplikuar rreth asaj se sirezultatet morale mund të arrihennë situata të veçanta.
 3. 3. Ligji është një sistem rregullashdhe normash shoqërore që njerëzitduhte të ndjekin në një shoqeri apovend. Ligjet vendosen dhezbatohen nga institucionet dheorganet ligjore përkatëse tëshoqërisë.Ligji është marrëveshje (dukuri erregullt) e përcaktuar me disa fjalenga një bashkësi njerëzish aponjerëzimit. Ligjit i nënshtrohen tegjithë pjesëmarrësit qe direkt apoindirekt kanë marre pjese neformulimin e tij. Si shembull kemidisa lloje te ligjeve.
 4. 4. Ligjet natyrore, janë marrëveshje mendihmën e te cilave njerëzimi mundohettë shpjegojë dukurite natyrore. Për tëarritur deri te formulimi i një ligji zakonishtne shkencë përdoren dy metoda. Shtrimii hipotezës pohuese, pas vërtetimit të sajshtrohet teorema e në bazë të cilësformulohet ligji. Metoda mohuese ka tënjëjtin qëllim por hyrja në shpjegimin edukurisë bëhet duke mohuar hipotezën eshtruar. Edhe këtu mbas vërtetimi qëmohimet janë të gabueshme kalohet nëteorema e në baze të saktësisë së tyreformulohet ligji. Ky lloj i ligjit zakonishtformulohet nga shkencëtarët. Përthyerjen e një ligji natyrore duhet te japenprova që ai ligj nuk është i saktë mbibazë të ligjeve tjera.
 5. 5. Ligji dhe etika e të drejtave të njeriut aspiron për të analizuardhe sqaruar konceptet e të drejtave morale dhe ligjore, si dhe tëkontribuojë në zgjidhjen e konfliktit në ligj të drejtave të njeriut.Çdo çështje e LEHR fokusohet në një dilemë bashkëkohore qëngre pyetje të mëdha morale dhe ligjore. Çdo dilemë e tillë ështëshqyrtuar duke përdorur një qasje ndërdisiplinore për të drejtate njeriut, një qasje e cila përpiqet të krijojë shoqata mesdispozitave ligjore dhe të menduarit filozofik themelor te tyre.
 6. 6. Lidhjet midis etikes dhe ligjitLigji është mbështetur nga fuqia eshtetit për të detyruar dhe për tëndëshkuar.Etikat janë parimet e sjelljes e tekultures të cilat nuk kane asnjëdetyrim të përfshirë ndaj shtetit.Ligjet do të jenë sjellja etike nëshoqëri. Sipas kësaj teorie, dukethyer ligjin është e natyrshmejoetike. Por ne kemi parë qëndonjëherë thyerja e ligjit është një ekeqe e nevojshme. Pra, ideja eshoqërisë se çka është etike mundtë zhvillohet më shpejt seligjet, duke e bërë herë pas here tëthyejmë ligjet etike .
 7. 7. Lidhjet midis etikes dhe ligjitVlerat etike dhe parimet ligjorejanë zakonisht të lidhurangushtë, por obligimet etikezakonisht tejkalojnë detyrimetligjore. Në disa raste, ligjiurdhëron sjelljen joetike. Nëpërgjithësi, kur mjekët besojnëse një ligj është i padrejtë, ataduhet të punojnë përndryshimin e ligjit. Në rrethanatë jashtëzakonshme të ligjevetë padrejta, përgjegjësitë etikeduhet te shfuqizojne detyrimetligjore.
 8. 8. Lidhjet midis etikes dhe ligjit "Ligjore" dhe “Etike" janëpërdorur dhe frymezuarshpesh në të njëjtën fjali.Ketody koncepte janë reciprokishtekskluzive e njëri-tjetrit. Atashpesh bien ndesh dhepunojnë me njëri-tjetrin. Tëdyja fjalët janë përdorurshpesh në të njëjtin kontekstnë drejtim të çështjeve dhesituatat sociale. Edhe "ligjore"dhe "si etike" mund tëaplikohet në pothuajse çdosituatë, private osepublike, madje edhe në fushëne profesioneve.
 9. 9. Punoi: Taulant SHKALLA

×