Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
O Fervedoiro:   Román Cerqueiro Landín               O galego na rede: gústanos(II)           ...
Chá e O Sil) ou temáticos (Disque-cool e SurfGZ), todos eles pequenos(grandes) proxectos que vehiculaninformación e contid...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Pmbok methodes agiles
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

O galego na rede: gústanos (II). Irimia, nº 848

Download to read offline

Artigo publicado para o número 848 (do 6 ao 26 de febreiro de 2012) da revista Irimia: http://asociacion-irimia.org/. Tamén en Irimegos: http://irimegos.wordpress.com/

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

O galego na rede: gústanos (II). Irimia, nº 848

 1. 1. O Fervedoiro: Román Cerqueiro Landín O galego na rede: gústanos(II) O idioma ante un novo paradigma so- dixital e as novas canles de comuni- ciocultural cación invaden as moi variadas par- Na entrega anterior formulamos celas do noso cotián, até o punto de a necesidade de considerar a rede afectaren aos nosos hábitos sociais como un espazo que se debe conquis- e culturais. Neste novo paradigma, a tar para o idioma, mais non só como creación, a transmisión e o consumo un ámbito de actuación máis da po- do coñecemento e a información es- lítica lingüística coma outros (em- tán mediatizados por unha in nidade presa, administración, medios, etc.), de ferramentas e servizos que nos senón como unha oportunidade para converteron en consumidores e pro- a normalización lingüística. Isto é: no dutores a un tempo nunha fase máis canto de preguntármonos se a súa participativa e horizontal da rede. presenza na internet re icte a saúde Información en galego da lingua na sociedade, afrontemos No camiño da normalización é pre- o reto de ver na rede unha platafor- ciso atinxir todos os ámbitos, mais os ma para ir por diante da sociedade medios sempre foron obxecto dunha e tirando dos usos idiomáticos. Por atención especial pola súa relevancia que? Porque xa diciamos que as TIC social. Era e é preciso contarmos con lle con ren un valor engadido ao ga- medios informativos en lingua galega lego (prestixio, utilidade e visibiliza- e se botamos a vista atrás, non moito, ción). E máis que? Porque vivimos comprobamos que saímos dun bienio inseridos nunha sociedade en plena horribilis coa desaparición de medios transformación na que a tecnoloxía de referencia, dixitais como Vieiros ou en papel como Galicia Hoxe, A No canto de preguntármonos se internet Nosa Terra ou A Peneira (con edición tamén na rede). Mesmo nos vimos reflicte a saúde da lingua, afrontemos privados de medios que foron máis alá da raquítica porcentaxe en que o reto de ver na rede unha plataforma usan o idioma as cabeceiras tradicio- nais. Foi o caso de Xornal de Galicia. para ir por diante da sociedade Como diciamos no número anterior, ante a falta dunha política lingüística para as TIC, e (engadimos) para os medios, xorden iniciativas que, par- tindo de proxectos de base social, abren camiños á pluralidade informa- tiva e á lingua. Praza Pública naceu hai uns días pensada e deseñada para internet e para “evitar o silencio que encore a Galicia” Canda este medio, . a iniciativa Vitaminas para o gale- go vén de darlles visibilidade a máis dunha ducia de medios de alcance nacional (De Luns a Venres, Galicia Con dencial, Tempos Dixital, Novas da Galiza ou Radio Fusión), comar- cal (Certo, Crónica 3 A Mariña, Que pasa na Costa, Val Miñor.info, Terra10
 2. 2. Chá e O Sil) ou temáticos (Disque-cool e SurfGZ), todos eles pequenos(grandes) proxectos que vehiculaninformación e contidos variados engalego. Nas próximas semanas uni-ranse a este esperanzador panoramaSermos Galiza e Diovio, empresas para os amantes dunha práctica de- gastrónomos, moitos tamén en gale-colectivas que fan posíbel esa rede portiva na que Galiza é unha poten- go. Un dos país da criatura é Manueldemocratizadora. cia. Gago, autor do popular Capítulo+ Internet + Galego + Futuro Seguindo na senda deportiva, ofrece Cero, no que transmite paixón enEste non é só o lema dunha campaña versión en galego Curuxa rallye, a re- todo o que conta: deseño, TIC, ro-institucional -xa vencida no tempo e vista mensual dese mundo do motor teiros ou patrimonio e arqueoloxía,nas urnas- para a tripla festividade do que arrastra milleiros de seguidores campo no que tamén impulsa o web17 de maio, Día da Internet, das Tele- ás pistas do rural semana tras sema- Patrimonio Galego.comunicacións e da Sociedade da In- na. Para a música hai unha oferta Moitos contidos en galego, de calida-formación e das Letras Galegas. É a variada, para seguir a actualidade e de e sustentados na implicación deaposta por unha estratexia creadora, tamén para descargar discos e temas, moitas persoas: a rede constrúea aen positivo e dinamizadora da rede comezando por Komunikando e se- sociedade, aínda que non haxa unhada que fan gala moitos sitios web que guindo por Ghastas Pista, A Reguei- plani cación de quen debera poten-achegan contidos no noso idioma. fa, Malmequer, Música en Galego e ciar o idioma na arañeira. O futu-Na listaxe das 100 páxinas web ga- O Toxo Rabudo. O cinema ten o seu ro escríbese no noso teclado, ten oslegas máis populares en decembro, espazo en A Cuarta Parede, a “pri- pés nas orixes e a esperanza nos queo galego, máis alá das páxinas insti- meira revista dixital en galego de crí- deixan o berce. Para eses cativos, atucionais e de organizacións políticas tica cinematográ ca” e Cinema Ga- , Orella Pendella, para que lles trans-e sindicais, é a lingua -ou opción pre- lego, un proxecto colaborativo para mitamos na lingua do corazón “ditos,ferencial- do portal informativo Ga- difundir a nosa creación audiovisual; recitados e cancións infantís” E, para .liciaé, a rede de promoción de novas e os videoxogos coméntanse en Me- non esquecer as palabras coas que oChuza, culturagalega.org, a páxina da moria Pixelada. pobo armou historias, Galicia Encan-empresa R (mundo-r) e Código Cero, Os amantes da gastronomía catarán tada, a “Enciclopedia da fantasía po-o recomendábel “Diario das novas as receitas máis saborosas e os viños pular galega” Outros dous proxectos .tecnolóxicas de Galicia” que publica máis exquisitos en Código Cociña, colaborativos, diso viñemos falando,este ránking mensual. porta de entrada de ducias de blog- de partillar.Se non atendemos a clasi cacións, oscontidos úen en galego pola rede enmilleiros de sitios web, blogues e nasredes sociais. Hai tantos como intere-ses diversos pode haber nos lectoresde Irimia, que tamén se asoma aointernet. Recomendemos uns can-tos pola súa calidade no deseño e notratamento dos contidos. Xa citados:Disquecool e SurfGz. A primeira éunha estra para estar ao tanto dasúltimas tendencias en Galicia, paradescubrir o máis in da moda, as no-vas tecnoloxías, a arte e o deseño oua publicidade feita aquí. E a segundapáxina tráenos “as novas da praia” 11

Artigo publicado para o número 848 (do 6 ao 26 de febreiro de 2012) da revista Irimia: http://asociacion-irimia.org/. Tamén en Irimegos: http://irimegos.wordpress.com/

Views

Total views

762

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

4

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×