Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ppt cacbon

3,685 views

Published on

Đây là bài giảng điện tử bài Cacbon (Hóa 11 nâng cao), mọi người xem và cho ý kiến

Published in: Education
 • Be the first to comment

Ppt cacbon

 1. 1. Dạng thù hình của nguyên tố này là vật liệu thiên nhiên cứng nhất thế giới hiện nay 1
 2. 2. 4 Là nguyên tố phổ biến thứ tư trong vũ trụ về khối lượng sau He, Li và O
 3. 3. Số thứ tự trong bảng hệ thống tuần hoàn 6
 4. 4. Đồng vị 12 là cơ sở đo khối lượng nguyên tử 12
 5. 5. Đồng vị 14 dùng để xác định niên đại hóa thạch 14
 6. 6. CHƯƠNG 2. CACBON- SILIC I V II III IV VỊ TRÍ, CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CACBON TÍNH CHẤT VẬT LÍ TÍNH CHẤT HÓA HỌC TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN. ĐIỀU CHẾ ỨNG DỤNG
 7. 7. I. VỊ TRÍ VÀ CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ Phiếu học tập số 1 Hãy xác định những thông tin sau đây: ... ...C Vị trí trong BTH:……………………………………………. Cấu hình electron:……………………………………….. Nhận xét:……………………………………………
 8. 8. I. VỊ TRÍ VÀ CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ
 9. 9. I. VỊ TRÍ VÀ CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ • Vị trí của Cacbon trong bảng tuần hoàn Ô số 6 nguyên tử có 6 electron Chu kì 2 2 lớp electron Nhóm IVA 4 electron lớp ngoài cùng • Cấu hình electron nguyên tử Cacbon: 1s22s22p2   
 10. 10. II. TÍNH CHẤT VẬT LÝ Một số dạng thù hình của Cacbon Kim cương Than chì Cacbon vô định hình Fuleren
 11. 11. II. TÍNH CHẤT VẬT LÝ Kim cương Than chì Cacbon vô định hình Fuleren Cấu trúc Tính chất Tinh thể trong suốt, không màu Không dẫn điện, dẫn nhiệt kém Rất cứng Tinh thể màu xám đen, có ánh kim Dẫn điện, dẫn nhiệt tốt Mềm Gồm than gỗ, than xương, than muội,… Cấu tạo xốp có khả năng hấp phụ các chất khí và chất tan trong dung dịch Cấu trúc hình cầu rỗng, gồm 32 mặt với 60 đỉnh là 60 nguyên tử cacbon
 12. 12. III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC Xác định số oxi hóa của Cacbon trong các hợp chất sau đây: -4 0 +2 +4 0 +2 +4 -4 Tính khửTính oxi hóa Tính chất chủ yếu CH4 C CO CO2 C
 13. 13. III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC 1. Tính khử a) Tác dụng với Oxi Phương trình C + O2 CO2t00 +4 Cacbon đioxit Phương trình C + CO2 CO t0  Cacbon monooxit 0 +4 +2 Ở nhiệt độ cao, C lại khử CO2
 14. 14. Có nên đốt than trong phòng kín?  C cháy trong không khí luôn tạo hỗn hợp khí gồm CO2 và CO  C cháy trong O2 dư thì sản phẩm chủ yếu là CO2
 15. 15. III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC 1. Tính khử b) Tác dụng với hợp chất t00 t0  C + 4HNO3 CO2 + 4NO2 + 2H2O +4 3C + 2KClO3 3CO2 + 2KCl 0 +4 C + CuO Cu + CO2t0 0 +4 Phản ứng với nhiều chất oxi hóa như HNO3, H2SO4 đặc, KClO3,…
 16. 16. III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC 2. Tính oxi hóa a) Tác dụng với Hiđro C + H2 CH4t00 -4 t0  b) Tác dụng với kim loại 3C + 4Al Al4C3 0 -4 (Nhôm cacbua) (Khí metan)
 17. 17. Dao cắt thủy tinh Bột mài Đồ trang sức Mũi khoan IV. ỨNG DỤNG
 18. 18. Nồi nấu hợp kim Bút chì Điện cực IV. ỨNG DỤNG
 19. 19. Luyện kim loại từ quặng IV. ỨNG DỤNG
 20. 20. Thuốc nổ Thuốc pháo IV. ỨNG DỤNG
 21. 21. Khẩu trang y tế Bình lọc nước Mặt nạ phòng độc IV. ỨNG DỤNG
 22. 22. Xi đánh giày Mực in Lưu hóa cao su IV. ỨNG DỤNG
 23. 23. IV. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN. ĐIỀU CHẾ • Ở trạng thái đơn chất, cacbon gần như tinh khiết • Ở dạng hợp chất: Canxit Magiezit Đolomit 1. Trạng thái tự nhiên 3CaCO 3 3.CaCO MgCO3MgCO
 24. 24. Tên Cách điều chế Kim cương nhân tạo Than chì Than chì nhân tạo Than cốc Than cốc Than mỡ Than mỏ Khai thác từ các vỉa than Than gỗ Gỗ Than muội CH4 20000C,100000 atm Fe, Cr, Ni Kim cương nhân tạo 2500-30000C Than chì nhân tạo 10000C Than cốc t0,thiếu không khí Than gỗ C + 2H2 t0, xt IV. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN. ĐIỀU CHẾ 2. Điều chế
 25. 25. Cacbon Vị trí, cấu hình electron nguyên tử Tính chất vật lí Tính chất hóa học Kim cương Than chì Cacbon vô định hình Fuleren Tính khứ (Tính chất chủ yếu) Tính oxi hóa Tác dụng với Oxi Tác dụng với chất oxi hóa Tác dụng với hiđro Tác dụng với kim loại Trạng thái tự nhiên. Điều chế Ứng dụng
 26. 26. 1 2 T H A U E U O A T IRC O G H ON 7 F R N L E M N 5 C AA B UC 4 O AX H OI 6 H UA P HP 3 T U D I E N D I K OI L AM I E U Các nguyên tử cacbon trong tinh thể kim cương liên kết với nhau bởi liên kết gì? Điền vào dấu 3 chấm: … được dùng để sản xuất mực in, xi đánh giày Cấu trúc tinh thể của kim cương là hình gì?Cacbon thể hiện tính chất gì khi tác dụng với Hiđro? Sản phẩm của phản ứng giữa cacbon với kim loại là gì? Đây là tính chất vật lí đặc trưng của than hoạt tính Là một dạng thù hình của cacbon, có cấu trúc hình rỗng gồm 32 mặt với 60 đỉnh.

×