Successfully reported this slideshow.

Dalawang sangay ng ekonomiks

101,331 views

Published on

Published in: Art & Photos, Education
 • Be the first to comment

Dalawang sangay ng ekonomiks

 1. 1. Dalawang Sangay ng Ekonomiks<br /><ul><li>Maykroekonomiks- pinagaaralan ang maliliit nay unit ng ekonomiya.Kabilang din dito ang pagpili ng produktong gagamitin. Halimbawa: Pagbili sa SM.
 2. 2. Makroekonomiks-Sumusuri sa buong ekonomiya ng bansa. Halimbawa: Income, Employement, Export.</li></ul>Kasaysayan ng Ekonomiks sa Pilipinas<br /><ul><li> Sinaunang Panahon- Pakikipagkalakalan sa mga Lahing Tsino, Indones, Malay, Indiyan atbp. Paggamit ng Barter Trade. Ang Perlas ay itinuring na isa sa pinakaimportanteng bagay pangkalakalan.
 3. 3. Panahon ng Kastila- (a) Pagamayari ng Lupa- Encomienda ay isang lupain na iginagawad bilang pabuya sa serbisyo sa hari ng Espanya. (b) Pagkakaroon ng Antas sa Lipunan- Haciendero, Mestizo, Indio. (c) Pagbabagong Pang-kabuhayan HYPERLINK "javascript:ajaxpage('/play.php?play=687474703a2f2f6d7033736561726368792e636f6d2f706c6179342e7068703f69643d645a50455732374a236d7033',%20'boxes');" - Economic Society of Friends in the Philippines, Monopolyo sa Tabako, Kalakalang Galleon.
 4. 4. Panahon ng Amerikano-Pagkakarron ng Malayang Kalakaan (Batas Tydings McDuffie)
 5. 5. Panahon ng Hapones- Pagbagsak ng Halaga ng Salapi. (Mickey Mouse Money)
 6. 6. Mga Pamamaraan ng Ekonomiks- Positibo at Normatibo.</li></ul>Mga Likas na Yaman-anumang bagay na ginagamit sa produksyon at makaktugon sa pangangailangan ng tao at bansa ay tinatawag na pinagkukunang yaman o resources. May 3 uri: Yamang Likas, Yamang To at Yamang Pisikal.<br /><ul><li>Yamang Lupa-Ang pilipinas ay binubuo ng 30, 000,000 ektarya ng lupain, Ito ay binubuo ng kagubatan, kapatagan, kabundukan, talampas, burol, at lupaing mineral. Pinagkukunan ng pagkain at mga hilaw na sangkap sa produksyon.</li></ul>Klasipikasyon ng LupaEktaryaKabuuang Laki30,000,000Maaring Ipagbili 14, 117, 244Kagubatan15, 182, 756<br /><ul><li>Ang Produktong Agrikultural ay may malaking bahagi sa Pagpapabuti ng Pamumuhay ng maraming Pilipino.
 7. 7. Ilan sa mga pangunahing Tanim ay Palay, Mais, Tubo at Tabako.
 8. 8. Yamang Gubat- Mahalaga ang kagubatan dahil nagbibigay ito ng mahahalagang produkto na ginagamit natinat mga kinakailangan sa pagpapaunlad n gating ekonomiya.
 9. 9. Nagsisilbi din ang kagubatan na tirahan ng maiilap na hayop at rare na species, tulad ng agila at tarsier.
 10. 10. Nagbibigay din ito ng proteksyon sa watersheds at isinasaayos ang daluyan ng tubig sa ibang lugar.
 11. 11. Piangkukunan din ito ng kabuhayan tulad ng pagtrotroso.
 12. 12. Sa Pilipinas- ay unti unti na natin nararamamdaman ang Pang aabuso sa Yamang Gubat.

×