Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chapter14 111027163547-phpapp02

1,099 views

Published on

Published in: Sports, Automotive
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Chapter14 111027163547-phpapp02

  1. 1. Capetians (987- 1328)• France ay nahati sa 30 iba’t ibang teritoryo na may sariling Panginoon na namumuno.• Hari- maliit lamang ang pinamumunuan na teritoryo na nakasentro sa Paris – ay sinubukan na makontrol ang lahat ng lupain.
  2. 2. King Philip II• Isa sa pinakamagaling na hari ng dinastiyang Capetian.• Nagtriple ang pinamumunuang teritoryo, isang dahilan dahil sa pagkasakop ng mga teritoryo ng Ingles sa pamumuno ni Haring John.• Pinalakas niya ang gobyerno.
  3. 3. Louis IX (1226-1270)• Apo ni Philip II. Itinuloy niya ang mga nagawa nito.• Nagtayo ng mga Royal courts kung saan maarin iapela ang mag desisyon ng mga panginoon nila. Pinalakas nito ang kapangyarihan ng Hari.
  4. 4. Philip IV• Noong 1302, nagpatawag siya ng pagpupulong ng mga pinakaimportanteng tao.• Tulad ni Edward ng England, inimbitahan niya ang mga commoners sa pagpupulong ng Estates General.

×