Araling panlipunan iii & i vb

151,425 views

Published on

PSSLC

14 Comments
20 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
151,425
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1,377
Comments
14
Likes
20
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Araling panlipunan iii & i vb

 1. 1. IKATLONG TAON KASAYSAYAN NG DAIGDIG Mga Pangkalahtan at Tiyak na Layunin Pagkatapos ng isang taon pang-aaral sa antas na ito sa mataas na paaralan,ang bawat mag-aaral ay inaasahang makapagpapakita ng sumusunod na kakayahan:I. Ang Simula ng Kabihasnan 1. Naipamamalas ang pag-unawa sa kinalaman ng heograpiya sa pamumuhay ng mga sinaunang daigdig A. Heograpiya ng Daigdig 1.1 Nasusuri ang mga teoryang siyentipiko at pahayag mula sa Bibliya tungkol sa pinagmulan ng daigdig 1.2 Nasusuri ang katangiang pisikal ng daigdig bilang tirahan ng tao 1.3 Naipaliliwanag ang kahalagahan ng heograpiya sa kasaysayan B. Mga Unang Tao 1.4 Nasusuri ang mga teoryang siyentipiko at pahayag sa Bibliya tungkol sa pinagmulan ng tao 1.5 Nasusuri ang katangian ng bawat yugto ng pag-unlad ng kultura (paleolitiko at neolitiko) C. Mga Unang Kabihasnan 1.6 Nasusuri ang mga kaganapan sa Rebolusyong Neolitiko (pasimula ng agrikultura0 na naging batayan ng mga unang kabihasnan 1.7 Naiuugnay ang heograpiyang pisikal sa paglinang ng mga unang kabihasnan 1.8 Nasusuri ang pagsulong ng mga unang kabihasnan sa Asia (Summer/mesopotamia, Indus at China), Africa (Egypt), South- America (Aztec, Maya at Inca) 1.9 Napahahalagahan ang kontribusyon sa daigdig ngmga unang kabihasnan 16
 2. 2. II. Ang Daigdig sa Panahon ng Transisyon 2. Napahahalagahan ang magkakasabay na pag-unlad ng mga kabihasnan sa Asia, Africa, South-Amerika at Europe A. Kabihasnan klasikal sa Asia at Europe 2.1 Nasusuri ang mga elemento ng Kabihasnan Minoan at Mycenean 2.2 Nasusuri ang mga kaganapan sa Kabihasnan Grecco-Roman at Byzentine 2.3 Nasusuri ang bahaging ginampanan ng kabihasnang Islamik sa ugnayang Kanluran at Silangan B. Kabihasnang Klasikal sa Africa at America 2.4 Nasusuri ang mga kaganapan sa mga klasikal na kabihasnan sa Africa (Mali at Songhai) 2.5 Nasusuri ang mga kaganapan sa pulo ng Pacific 2.6 Napahahalagahan ang kontribusyon ng Africa at America sa pag- unlad ng kabihasnan ng daigdig C. Pag-usbong ng Europe 2.7 Nasusuri ang mga salik ng nagbigay-daan sa paghina ng Imperyong Romano 2.8 Nasusuri ang mga pangyayaring nagbigay-daan sa pagpasok ng Gitnang Panahon 2.9 Nasusuri ang mga kaganapang nagbigay-daan sa pagkakabuo ng “Holy Roman Empire” 2.10Nasusuri ang mga dahilan at bunga ng paglakas ng Simbahang Katoliko bilang isang institusyon sa Gitnang Panahon 2.11 Nasusuri ang mga dahilan at bunga ng mga krusada sa Gitnang Panahon 2.12 Nasusuri ang paglaganap ng piyudalismo at manoryalismo sa Europe 17
 3. 3. 2.13 Nasisiyasat ng mapanuri ang mga kaganapan tungo sa paglinang ng Kabihasnang Europe 2.14 Nasusuri ang pasimula at paglaganap ng mga bayan at lungsodIII. Pag-igting ng Ugnayang Pandaigdig at Pagtatatag ng mga ‘Nation- States” 3. Naipamamalas ang mapanuring pag-aaral sa mga kaganapan sa daigdig na humantong sa pagtatatag ng mga “nation-states” A. Paglakas ng Europe 3.1 Nasusuri ang paglakas ng mga “bourgeoisie” 3.2 Nasusuri ang pagsilang ng merkantilismo 3.3 Nasusuri ang pagtatatag ng “national monarchy” 3.4 Nasusuri angmga salik na nagbigay-daan sa “Renaiisance” 3.5 Nasusuri ang mga kontribusyon ng “Renaissance” sa daigdig 3.6 Nasusuri ang bahaging ginampanan ng Simbahang Katoliko sa paglakas ng Europe 3.7 Napahahalagahan ang mga dahilan at bunga ng Repormasyon B. Unang Yugto ng Imperyalismo at Kolonisasyon 3.8 Nasusuri ang mga dahilan at epekto ng unang yugto ng imperyalismo at kolonisasyon sa Europe 3.9 Nasusuri ang kaganapan at epekto ng Rebolusyong Siyentipiko 3.10 Nasusuri ang kaganapan at epekto ng Enlightenment 3.11 Nasusuri ang kaganapan at epekto ng Rebolusyong Pampulitika at Panlipunan sa Europe (Rebolusyong Pranses0 at Amerika 3.12 Nasusuri ang kaganapan at epekto ng Rebolusyong Industriyal C. Ikalawang Yugto ng Imperyalismo at Kolonisasyon 3.13 Nasusuri ang mga dahilan at epekto ng ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonisasyon 18
 4. 4. D. Pagkamulat 3.14 Naiuugnay ang Rebolusyong Pangkaisipan sa Rebolusyong Pranses at Amerikano 3.15 Naihahambing ang nasyonalismong nalinang sa Europe at sa mga kolonya 3.16 Naiuugnay ang Rebolusyong Pangkaisipan sa pag-unlad ng nasyonalismo sa mga bansang sakop 3.17 Naipahahayag ang pagpapahalaga sa nasyonalismo sa iba’t ibang bahagi ng daigdig E. Tunggalian ng Interes 3.18 Nasusuri ang mga pangyayaring nagbigay-daan sa Unang Digmaang Pandaigdig 3.19 Nasusuri ang mga epekto ng Unang Digmaang Pandaigdig 3.20 Nasusuri ang pagsisikap ng mga bansa na makamit ang kapayapaang pandaigdig 3.21 Nasusuri ang mga pangyayaring nagbigay-daan sa ikalawang Digmaang Pandaigdig 3.22 Nasusuri ang papel na ginampanan ng mga pangunahing bansang sangkot sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig 3.23 Nasusuri ang mga epekto ng paniniwala sa siyensiya, teknolohiya, at materyalismo sa pananaw ng mga Estadong European ukol sa digmaan 3.24 Nasusuri ang epekto ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig sa Europa, Asia, Africa at mga kolonya 3.25 Nasusuri ang mga tagumpay at kabiguan ng United NationsIV. Ang Daigdig Ngayon at sa Hinaharap 4. Naipamamalas ang mapanuring pag-aaral sa mga isyu at suliraning pandaigdig sa kasalukuyan 19
 5. 5. A. Mga Ideolohiyang Laganap 4.1 Nasusuri ang tugon ng mga ideolohiyang pulitikal at ekonomik sa hamon ng establisadonginstitusyon ng lipunan 4.2 Nasusuri ang bahaging ginampanan ng iba’t ibang ideolohiyang pampulitika sa buhay ng mga tao 4.3 Naiuugnay ang mga pwersang pangkabuhayan sa kalagayang pulitikal ng bansa 4.4 Napahahalagahan ang kahandaan ng mga bansa sa pagpili ng mga ideolohiyang yayakapinB. Cold War at Neo-kolonyalismo 4.5 Natataya ang epekto ng “cold war” sa mga kaganapan noong ika-20 siglo 4.6 Nasusuri ang mga epekto ng neo-kolonyalismo sa pangkalahatang kalagayan ng papaunlad at di-maunlad na bansaC. Pagpaparami ng Armas 4.7 natataya ang mga epekto ng pagpaparami ng armas sa iba’t ibang panig ng daigdig 4.8 Nabibigyang-puna ang mga pulong at kasunduan tungkol sa mga sandatang nukleyar D. Panglobong Terorismo 4.9 Nasusuri ang mga isyung kaugnay ng mga suliraning pangkapayapaan at pangkatiwasayan 4.10 Nasusuri ang mga anyo, dahilan at bunga ng terorismo 4.11Napahahalagahan ang nagkakaisang hakbang ng mga bansa sa daigdig laban sa terorismo 4.12 Nakapagmumungkahi ng mabisang pamamaraan sa pagpigil ng banta ng terorismo 20
 6. 6. E. Populasyon, Kalusugan at Pag-unlad 4.13 Natatalakay ang mga isyung kaugnay ng mga suliraning pampopulasyon 4.14 Nagbibigyang-halaga ang mga programang pampopulasyon sa daigdig 4.15Nabibigyang-puna ang mga makabagong sakit na nagbabanta sa buhay ng mga tao (SARS, AIDS, at iba pa)F. Teknolohiya at Kalagayang Ekolohikal 4.16Nasusuri ang mga isyu at suliraning may kinalaman sa paggamit ng teknolohiya (isyu at suliraning ekolohikal, paglipat ng teknolohiya at iba pa)G. Mga Karapatang Pantao 4.17 Naipaliliwanag ang mga anyo ng paglabag sa mga karapatang pantao 4.18 Nasusuri ang mga epekto ng paglabag sa mga karapatang pantao 4.19 Nakapagmumungkahi ng mabisang pamamaraan sa pangangalaga ng karapatang pantaoH. Globalisasyon 4.20 Nasusuri ang mga dahilan at epekto na dulot ng World Trade Organization at ng globalisasyon sa mga bansang may iba’t ibang antas ng kabuhayan at pag-unlad 4.21Naiuugnay ang pangkasalukuyang mga isyu na kinakaharap ng daigdig tungo sa pandaigdigang pagkakaisa, kapayapaan at kaunlaran 21
 7. 7. IKAAPAT NA TAON EKONOMIKS Mga Pangkalahatan at Tiyak na Kakayahan Pagkatapos ng isang taong pag-aaral sa antas na ito sa mataas na paaralan, ang bawatmag-aaral ay inaasahang makapagpapamalas ng sumusunod na kakayahan;I. Mga Saligan ng Pag-aaral ng Ekonomiya 1. Napahahalagahan na ang pag-unawa sa mga batayang kaisipan at pamamaraan sa ekonomiks ay may kaugnayan sa pang-araw-araw na pamumuhay ng tao A. Ang Ekonomiks Bilang Isang Agham 1.1 Nailalapat ang kahulugan ng ekonomiks sa pang-araw-araw na pamumuhay bilang isang mag-aaral, kasapi ng pamilya at lipunan 1.2 Nasusuri ang ekonomiks bilang isang agham panlipunan 1.3 Natataya ang kahalagahan ng ekonomiks sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat pamilya at ng lipunan B. Pinagkukunang-Yaman 1.4 Nauuri ang pinagkukunang-yaman ng Pilipinas 1.5 Nasusuri ang mga datos tungkol sa mga yamang likas ng Pilipinas tungo sa matalinong paggamit nito 1.6 Natatalakay ang bumubuo sa yamang-tao ng Pilipinas 1.6.1 Naipaliliwanag ang kahalagahan ng balangkas ng populasyon ng Pilipinas sa ekonomiya ng bansa 1.6.1.1 nasusuri ang katangian ng balangkas ng populasyon ng Pilipinas ayon sa kasarian, edad, bilang ng may trabaho/walang trabaho, edukasyon, relihiyon 1.6.1.2 naiisa-isa ang pangangailangan ng populasyon sa Pilipinas 1.6.1.3 nahihinuha ang implikasyon ng iba’t ibang katangian ng balangkas ng populasyon 1.6.2 Natataya ang uri, dami, kalidad at kahalagahan ng lakas- paggawa (labor force) sa pagkakaroon ng produktibo at mataas na kalidad na antas ng produksyon 1.6.3 Nagkakaroon ng pagnanais na mapaunlad ang sarili bilang paghahanda sa pagiging produktibo 22
 8. 8. 1.7 Naitatangi ang mga wastong pagpapahalaga sa paggamit ng pinagkukunang yaman sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas sa konserbasyon, kapaligiran at likas-kayang paggamit (sustainable use)C. KAKAPUSAN1.8 Nakikilala ang mga palatandaan ng kakapusan bilang isang suliraning panlipunan1.9 Nasusuri ang kaibahan ng kakapusan sa kakulangan bilang batayan sa matalinong pagdedesisyon1.10 Naipamamalas ang responsableng paggamit ng mga limitadong likas na yamanD. Alokasyon1.11 Naisasaalang-alang ang kapakanan ng iba sa pagbabahagi ng mga likas na yaman sa pamilya at lipunan1.12 Nasisiyasat nang mapanuri ang mga pamamaraan at mekanismo ng alokasyon sa ilalim ng iba’t ibang sistemang pang-ekonomiya sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mamamayan1.13 Naipahahayag ang damdamin tungkol sa mga hakbangin ng pamahalaan sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mamamayang PilipinoE. Kagustuhan at Pangangailangan1.14 Nasusuri ang kaibahan ng kagustuhan (wants) sa pangangailangan (needs) bilang batayan sa pagbuo ng matalinong desisyon1.15 Nakabubuo ng sariling pamantayan sa pagpili ng mga pangangailangan batay sa mga teorya ng pangangailanganF. Pagkonsumo1.16Naipaliliwanag ang konsepto ng pagkonsumo1.17Nasusuri ang mga epekto ng pag-aanunsyo sa pagkonsumo1.18Nasisiyasat nang mapanuri ang mga anunsyo tungo sa matalinong pamimili1.19 Naipamamalas ang talino sa pagkonsumo sa pamamagitan ng paggamit ng pamantayan sa pamimili1.20 Naipagtatanggol ang mga karapatan at nagagampanan ang mga tungkulin bilang isang mamimili 23
 9. 9. 1.21Naipaliliwanag ang kahalagahan ng pagiging mapagmasid at mapanuri ng mga mamimili laban sa mga tiwaling gawain ng mga nagbibili G. Produksyon 1.22 Nasusuri ang mga salik (factors) ng produksyon bilang batayan sa matalinong paggamit ng mga ito 1.23Naipahahayag ang damdamin ukol sa mahalagang papel ng “entrepreneurship” sa ekonomiya at sa produksyon 1.24Nasusuri ang tungkulin ng iba’t ibang organisasyon ng negosyo sa ekonomiya at produksyon ayon sa pakikisapi at pananagutan sa pagkakaroon ng matatag na ekonomiya 1.25Nasusuri ang konsepto ng aring intelektuwal (intellectual property), kopirayt (copyrights) at iba pang mga karapatan sa aring intelektuwal (intellectual property rights) kaugnay sa pag-unlad ng mga industriya ng bansa 1.26 Nabibigyang-halaga ang aring intelektuwal (intellectual property), kopirayt (copyrights) at iba pang mga karapatan sa aring intelektuwal (intellectual property rights) bilang proteksyon sa mga katangi-tanging likha, akda, o imbensyon ng bawat indibidwalII Pagsusuri ng Ekonomiya2 Napahahalagahan ang kaugnayan ng maykroekonomiks at makroekonomiks sa buhay ng bawat isa bilang kasapi ng lipunan A. Maykroekonomiks 2.1 Nasusuri ang saklaw ng maykro-ekonomiks 2.2 Nailalapat ang kahulugan ng demand sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat pamilya 2.3 Nasusuri ang mga salik na nakaaapekto sa demand 2.4 Nakapagpapasya nang matalino sa pagtugon sa mga pagbabago ng salik (factors) na nakaaapekto sa demand 2.5 Nahihinuha na ang presyo ng bilihin ay may epekto sa demand ng mamimili 2.6 Nailalapat ang kahulugan ng suplay batay sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat pamilya 2.7 Nasusuri ang mga salik ng produksyon na nakaaapekto sa suplay 24
 10. 10. 2.8 Nakapagpapasya nang matalino sa pagtugon sa mga pagbabago ng salik (factors) na nakaaapekto sa suplay2.9 Nasusuri ang epekto ng presyo at non-price sa suplay ng kalakal at paglilingkod2.10Nahihinuha na ang presyo ng bilihin ay may epekto sa suplay ng nagbibili2.11Nakapagkukuwenta ng elastisidad ng demand at suplay2.12Naiuugnay ang elastisidad ng demand at suplay sa presyo ng kalakal at paglilingkod2.13Naipaliliwanag ang interaksyon ng suplay at demand sa kalagayan ng presyo at ng pamilihan2.14Nasusuri ang mga epekto ng kakulangan at kalabisan sa presyo at dami ng kalakal at paglilingkod sa pamilihan2.15Naimumungkahi ang paraan ng pagtugon/kalutasan sa mga suliraning dulot ng kakulangan at kalabisan2.16Nasusuri ang iba’t ibang anyo ng pamilihan na tumutugon sa maraming pangangailangan ng mga tao2.17Nasusuri ang bahaging ginagampanan ng pamahalaan sa pagtatakda ng presyo sa isang pampamilihang ekonomiya2.18Napangangatwiranan ang pangangailangang pakikialam at regulasyon ng pamahalaan sa mga gawaing pangkabuhayan sa iba’t ibang anyo ng pamilihanB. Makroekonomiks2.19Nasusuri ang mga pangunahing kaisipan sa makroekonomiks 2.19.1 Nasusuri ang papel na ginagampanan at epekto ng sambahayan, bahay-kalakal, pamahalaan at panlabas na sektor sa mga sumusunod: - implasyon - deplasyon - pamumuhunan - pag-iimpok - empleyo (employment, unemployment, underemployment)2.20Nasusuri ang pambansang produkto (Gross National Product-Gross Domestic Product) bilang panukat ng kakayahan ng isang ekonomiya 2.20.1 Nakikilala ang mga pamamaraan sa pagsukat ng pambansang produkto 25
 11. 11. 2.20.2 Nasusuri ang kahalagahan ng pagsukat ng pambansang kita sa ekonomiya 2.21Nailalahad ang mga salik na nakaaapekto sa pambansang kita at pambansang produkto (GNP) C. Implasyon 2.22Nakikilala ang palatandaan ng implasyon gamit ang Consumer Price Index (CPI) 2.23Natutukoy ang dahilan at epekto ng Implasyon 2.24Nasusuri ang mga paraan sa paglutas ng implasyon 2.25Nakikilahok nang aktibo sa paglutas ng mga suliranin kaugnay ng implasyon bilang isang mag-aaral 2.26Nakapagpapamalas ng wastong pagpapasya bilang isang mamimili at nagbibili kaugnay ng suliranin sa implasyon D. Patakarang Piskal (Fiscal Policy) 2.27Naipaliliwanag ang layunin ng patakarang piskal 2.28Napahahalagahan ang papel na ginagampanan ng pamahalaan kaugnay ng mga patakarang piskal na ipinatutupad nito 2.29Nasusuri ang mga pinagkukunan ng pananalapi ng pamahalaan 2.30Nasusuri ang badyet at ang kalakaran ng paggasta ng pamahalaan 2.31Nakapaghahayag ng pagsang-ayon o pagtutol sa mga paggasta ng pamahalaan 2.32Nakapagsasanay ng tamang pagkompyut ng buwis 2.33Nakababalikat ng pananagutan bilang mamamayan sa wastong pagbabayad ng buwis 2.34Naiuuugnay ang mga epekto ng patakarang piskal sa katatagan ng pambansang ekonomiyaE. Patakarang Pananalapi (Monetary Policy) 2.35Nauunawaan ang kahulugan ng patakarang (monetary) pananalapi 2.36Naipaliliwanag ang layunin ng patakarang pananalapi 26
 12. 12. 2.36.1 Naipahahayag ang kahalagahan ng pag-iimpok at pamumuhunan bilang isang salik sa ekonomiya 2.36.2 Nakikilala ang bumubuo ng sektor ng pananalapi 2.36.3 Napahahalagahan ang papel na ginagampanan ng bawat sektor sa pananalapi - mga bangko - kooperatiba - pawnshop 2.36.4 Nasusuri ang bahaging/tungkuling ginagampanan ng institusyon ng pananalapi sa ekonomiya 2.36.5 Naipaliliwanag ang uri at gamit ng salapi 2.36.6 Nasusuri ang dahilan at epekto ng pagbabago ng halaga ng salapi sa buhay ng mga mamamayang Pilipino 2.36.7 Nakapagsisiyasat nang mapanuri sa mga paraan at patakaran ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) upang mapatatag ang halaga ng salapi 2.36.8 Naiuugnay ang pandaigdigang pananalapi sa pambansang sistema ng pananalapi 2.36.9 Naipahahayag ang pagsang-ayon o pagtutol sa bahaging ginagampanan ng mga pandaigdig na institusyon ng pananalapi tulad ng International Monetary Fund at World Bank sa pananalapi ng bansaIII Mga Sektor ng Ekonomiya2 Naipamamalas ang pagpapahalaga sa bahaging ginagampanan ng iba’t ibang sektor ng ekonomiya para sa kapakanang panlahat A. Sektor ng Agrikultura (Agrikultura, Pangingisda, at Paggugubat) 3.1 Nasusuri ang bahaging ginagampanan ng agrikultura, pangingisda at paggugubat sa ekonomiya at sa bansa 3.2 Nasusuri ang mga dahilan at epekto ng suliranin ng sektor ng agrikultura, pangingisda, at paggugubat sa bawat Pilipino 3.3 Nabibigyang-halaga ang mga institusyon at programa na nakatutulong sa sektor ng agrikultura (industriya ng agrikultura, pangingisda, at paggugubat) 3.4 Naitataguyod ang mga programang may kaugnayan sa sektor agrikultura (repormang pansakahan) B. Industriya 27
 13. 13. 3.5 Nasusuri ang bahaging ginagampanan ng sektor ng industriya tulad ng pagmimina, tungo sa isang masiglang ekonomiya3.6 Nakapaghahanda sa mga kasanayang pang-industriya ng Pilipinas3.7 Naipahahayag ang opinyon tungkol sa nasyonalisasyon ng ilang korporasyon at pagsasapribado ng korporasyong pamahalaan3.8 Napagtitimbang ang papel na ginagampanan ng mga korporasyong multi- nasyonal sa pamumuhay ng mga Pilipino at sa pambansang ekonomiya3.9 Naimumungkahi ang mabisang pamamaraan sa pagmamay-ari at pamamahala ng mga korporasyon sa Pilipinas3.10Natataya ang kahandaan ng bansa sa paggamit ng makabagong teknolohiya tungo sa pagsulong ng ekonomiya3.11Nasusuri ang pagkakaugnay ng sektor agrikultural at industriya tungo sa pag-unlad ng kabuhayan3.12Nasusuri ang mga institusyon at mga programang nakatutulong sa sektor ng industriya at ng pangangalakal3.13Nasusuri ang pagpapatupad ng batas sa nasyonalisasyon ng kalakalang pagtitingi3.14Naihahayag ang damdamin ukol sa pagpapanatili ng mataas na pamantayan ng sektor ng industriya at mga kalakal tungo sa matatag na ekonomiyaC. Paglilingkod3.15Nasusuri ang bahaging ginagampanan ng sektor ng paglilingkod3.16Nasusuri ang kahandaan at kalidad ng mga manggagawang Pilipino sa sektor paglilingkod ng bansa3.17Naibabahagi ang damdamin ukol sa pagpapanatili ng mataas na kalidad ng manggagawang Pilipino sa sektor ng paglilingkod3.18Nasusuri ang mga institusyon at mga programang nakatutulong sa sektor ng paglilingkodImpormal na Sektor3.19Nasusuri ang iba’t ibang anyo ng impormal na sektor ng ekonomiya3.20Nakapaglalahad ng saloobin ukol sa pamumuhay ang mga Pilipinong kabilang sa impormal na sektor ng ekonomiya 28
 14. 14. 3.21Natataya ang ambag o papel ng impormal na sektor sa kabuuang ekonomiyaE. Kalakalang Panlabas3.22Natataya ang kalakaran ng kalakalang panlabas ng bansa3.23Natitimbang ang epekto ng mga patakaran at programa sa kalakalang panlabas ng bansa sa buhay ng nakararaming Pilipino3.24Nakapaghahayag ng saloobin ukol sa kahalagahan ng kontribusyon sa ekonomiya ng mga manggagawang Pilipino sa ibayong dagat3.25Nasusuri ang kaugnayan at epekto ng exchange rate sa kalakalang panlabas ng bansa3.26Nasusuri ang epekto sa kalakalang panlabas at sa ekonomiya ng pagbabago ng palitan ng piso laban sa mga dayuhang salapi3.27Nasusuri ang mga kabutihan at di-kabutihan ng kalakalang panlabas tungo sa isang masigla at maunlad na ekonomiya3.28Nasusuri ang kahalagahan ng pagtangkilik sa mga lokal na kalakal at paglilingkod3.29Natitimbang ang epekto ng globalisasyon sa antas ng pamumuhay ng mga Pilipino batay sa mga patakarang -liberalisasyon -deregulasyon -pagsasapribado ng mga korporasyong pag-aari ng pamahalaan3.30Napahahalagahan ang ugnayan ng mga bansa tulad ng World Trade Organization at Asia-Pacific Economic Cooperation tungo sa patas na kapakinabangan ng mga mamamayan ng daigdig 29

×