Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Формування навчальних компетентностей засобами ІКТ

3,873 views

Published on

О.А. Шевченко, Нижнєнський НВК «ЗОШ-ДНЗ» Первомайської міськради Луганської обл.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Формування навчальних компетентностей засобами ІКТ

 1. 1. Засідання творчої групи вчителів початкових класів “Інформаційно– комунікативні технології в початковій школі ” Якщо ви володієте знанням, дайте іншим запалити від нього свої світильники. Т. Фулпер
 2. 2. Формування навчальних компетентностей засобами ІКТ (ІКТ - інформаційно-комунікаційні технології)
 3. 3. У Законі України «Про загальну середню освіту» говориться: «Державний стандарт загальної середньої освіти – це зведення норм і положень, що визначають державні вимоги до освіченості учнів і випускників шкіл на рівні початкової, базової і повної загальної середньої освіти та гарантії держави у її досягненні» Новий державний стандарт початкової загальної освіти, Затверджений постановою Кабінету міністрів України від 20.04.2012 №462 І з 1 вересня 2012 у початковій школі розпочалося поступове впровадження нового Державного стандарту
 4. 4. Позитивні зміни нової редакції Державного стандарту: Забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової освіти; Особистісно-орієнтований підхід в навчально-виховному процесі початкової школи; Формування ключових компетенцій; Розроблення єдиного змісту стандарту для усіх мов навчання; Використання здоров’язбережувальних технологій; Екологічне спрямування освіти; Передбачено вивчення іноземної мови з 1 класу; Посилено природничу складову стандарту; Впровадження інформаційно -комунікаційних технологій; В галузі «Технології» виокремлено змістову лінію ІКТ (передбачено 2 год у 2-4 кл).
 5. 5. Ключові компетентності (за Державним стандартом) - уміння вчитися; - соціальна; - загальнокультурна; - інформаційно-комунікативна; - здоров’язбережувальна; - громадянська.
 6. 6. Що таке уміння вчитися? • Ключова компетентність уміння вчитися виявляється у здатності учня організовувати і контролювати свою навчальну діяльність. Ця компетентність реалізується на уроках шляхом формування мотивації навчання і здатності: - організовувати свою працю для досягнення результату; - виконувати розумові операції й практичні дії; - володіти умінням навчатися самоконтролю та самооцінки;
 7. 7. Інформаційна компетентністьпередбачає: • оволодіння новими інформаційними технологіями, • умінням здобувати, аналізувати і оцінювати інформацію, систематизувати її; • використовувати джерела інформації для власного розвитку.
 8. 8. Ці дві компетентності взаємопов'язані Уміння вчитися ІКТ
 9. 9. Саме ІКТ дає ті навички, необхідність яких довів американський педагог Шлехт: • потрібно, щоб учень не питав, що йому потрібно робити, а сам добував інформацію; • ранжирував, • аналізував, • організовував, • передавав, • перетворював її в різних видах.
 10. 10. От же долучити дітей до світового банку знань – одне з найважливіших завдань сучасної освіти. Тому використання ІКТ стає невід’ємною складовою вивчення будь-якого предмета..
 11. 11. Из опыта работы Одной из важных задач обучения становится формирование информационной культуры Информационная культура ученика – это готовность его самостоятельно работать с любого вида информацией.
 12. 12. Тема Круглого стола: Использование ИКТ в обучении и воспитании младших школьников МО январь 2013
 13. 13. Возможности использования ИКТ в начальной школе. Создание и подготовка дидактических материалов (варианты заданий, таблицы, схемы, чертежи, демонстрационные таблицы и т. д) Создание презентаций на определенную тему по учебному материалу. Использование готовых программных продуктов. Поиск и использование Интернет-ресурсов при подготовке уроков, внеклассного мероприятия, самообразования. Создание текстовых работ. Обобщения опыта в электронном виде.
 14. 14. На практике информационными технологиями называют все технологии, где используют специальные технические информационные средства Информационные средства компьютер аудио кино видео Г. Селевко ” Сучасний урок в початковій школі: традиції та інновації” ИКТ – это определённая система технологий для работы с информацией
 15. 15. Техническая база школы Классы с применением ИКТ
 16. 16. С этого начинала Это уроки с применением интерактивных методов и критического мышления. На таких уроках активность 100%
 17. 17. Детские презентации: Мир животных Работу выполнили: 1.Афонин Родион 2.Гульнова Елизавета 3. Баженов Александр Проект по «Я и Украина» 4. Евгенова Каролина 5. Сергеева Анна Их 4 Ученики 3 – А класса, сш № 6 г. Первомайска Медична служба України Исследовательская работа “Береги здоровье смолоду” Тема проекта проект з “Основ здоров’я” здоров’ Роботу виконали Волик Ксенія Горланов Артем Волков Ярослав учні 4-А класу,ЗОСШ № 6 класу, м. Первомайська А моих 21 Проект по “ Основам здоровья” для учащихся 4 классов Учитель: Шевченко О.А. Девиз: Не курите никогда, взрослые и дети! Не травите организм – жизнь одна на свете!
 18. 18. Применение проектора
 19. 19. Урок - конференция
 20. 20. Контроль знаний
 21. 21. Проведение музыкальных физминуток Воспитательных мероприятий
 22. 22. Согласно с функциями мультимедийних технологий в работе использую: 1. Презентации (предназначенные для сопровождения изложения нового материала) 2. Контрольне (для контроля усвоения ученого материала) 3. Инфомационно – справочные (для предоставления необходимой информации во время самостоятельной работы) Однажды попробовав уже не могу отказаться от применения ИКТ.
 23. 23. Посередній  учитель розповідає.                                                                                    Хороший учитель пояснює,                                                                                    Кращий учитель демонструє,                                                                                   Великий учитель надихає                                                                                                             Уіл`ям  Артур Уорд

×