Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

«Формування комунікативної компетентності на уроках української мови»

10,313 views

Published on

Презентація педагогічного досвіду В.О. Чередниченко, вчителя початкових класів, вищої категорії ССШ № 2 м. Рубіжного Луганської області

  • Be the first to comment

«Формування комунікативної компетентності на уроках української мови»

  1. 1. Чередниченко Валентини Олександрівни
  2. 2. В сучасній початковій школі відбувається перехід до нового Державного стандарту – де головною метою є викликати у дітей бажання вчитися, вміти самостійно добувати знання, розвивати природній потенціал особистості
  3. 3. Дати дітям більше тепла, уваги та турботи. Пробудити в них все те краще, що дала їм природа Вчити висловлювати свої власні думки, без боязні помилитися. Створити умови, щоб дитина могла формуватись як особистість . Будувати уроки цікаво, щоб вони викликали бажання подальшого пошуку та самоосвіти, тобто вчити дітей вчитись. Розвивати уміння спостерігати, порівнювати і робити висновки.
  4. 4. Не вчити, а викликати бажання вчитись Знаходитись у постійному пошуку Освітнє середовище – для здоров’я і розвитку
  5. 5. Найвищий рівень мислення з'являється у спілкуванні , в діалозі між людьми. Разом діти обговорюють ідеї, народжують думки, рівень яких перевищує їх індивідуальні зусилля. З цією метою на уроках використовую такі форми роботи як : «Аукціон», «Мозковий штурм», «Безперервна шкала думок», робота в парах, і метод проектів. Інтерактивні технології дають можливість учням чути, бачити, обговорювати, виконувати задане, таким чином отримувати знання та навички і переказувати їх іншим. Це і є успішність.
  6. 6. В практиці використовую метод проектів. Проект «Видатні жінки України», «Визволення міста Рубіжного від німецькофашистських загарбників» . Реалізація метода проектів на практиці веде до зміни позиції вчителя. Із носія інформації готових знань він перетворюється в організатора пізнавальної діяльності своїх учнів, направляє роботу учнів на різні види самостійної діяльності пошукового, дослідницького та творчого характеру.
  7. 7. Урок – судове засідання Урок - випуск новин з природознавства Урок – прес-конференція «Вогонь друг, чи ворог» «Як економно використовувати воду» «Вогонь – добрий друг,але поганий господар»

×