Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
З досвіду роботивчителяпочатковихкласівПушкарськоїЛіліїМихайлівни
Портрет автораОсвіта: вища, у 1997 році закінчила Луганський державнийпедагогічний інститут ім. Т. ШевченкаДата народження...
Проблема над якою працюю:«Розвиток комунікативнихздібностей учнів молодших класів»
Аудіювання якодин із видіврозвиткукомунікативнихнавичок
ЩО ТАКЕ АУДІЮВАННЯ?Аудіювання – розуміннясприйнятого на слух усногомовлення.Це основне джерело отримання знань,основа спіл...
Визначальні риси аудіювання:• За характером мовленнєвого спілкування аудіювання як і говоріннявідноситься до видів мовленн...
Аудіювання – комплексна мовленнєварозумова діяльність, яка базується наприродній здатності, яка удосконалюється впроцесі і...
Вимоги до базового рівняволодіння аудіюваннямДосягнення базового рівня в галузі аудіюванняпередбачає формування елементарн...
Мета аудіювання –осмислення почутогоповідомлення
☼ Матеріальна основа - аудіотексти (композиція, структура, смисловаорганізація)☼ Основні характеристики: тривалість звуча...
В методичному плані навчанняаудіювання — це спеціальноорганізована програма дій з текстом, щосприймається на слух. Оскільк...
Етапи навчанняаудіювання.На кожному етапі формуються відповіднімеханізми аудіювання мовленнєвих одиницьрізних рівнів:1) сл...
Етап навчання аудіювання на рівні фразипередбачає дії, спрямовані на:o розуміння повідомлень даного рівня,побудованих на з...
Етап навчання аудіювання на понадфразовомурівні передбачає дії, що забезпечують:o розуміння монологічного повідомлення дан...
Етап навчання аудіювання на рівні цілого текступередбачає дії, за допомогою яких досягається:o розуміння звязного (монолог...
До системи вправ для навчанняаудіювання входять дві підсистеми:1. Вправи на формування мовленнєвих навичокаудіювання:а) вп...
Побудова задач для навчанняаудіювання1.Вибір тексту для аудіюванняНезалежно від форми (діалогічна абомонологічна) всі мате...
2.Формування комунікативного завдання, яке виражає мету аудіювання.Воно має бути конкретним і передбачати власну участь уч...
Сприйняття на слух супроводжуєтьсяподоланням труднощів, викликанихпереважно з факторами:• індивідуально-психологічнимиособ...
У своїй роботі я використовуютакі вправи: спрямовані на диференціацію звукової форми слова; на семантизацію похідних і с...
Вправи на диференціацію звуковоїформи слова та його розумінняТакі вправи привчають учнів доточності слухання, що полегшуєр...
Перший клас
1. «Навпаки»Читаю склади – діти називаютьпротилежний йому.*ба+ *па+*де+ *те+*жи+ *ши+*з’а+ *с’а+
2.«Порівняй»У цій грі називаю пари слів, учнімають визначити, якими звукамивідрізняються слова; пояснюютьзначення слів.Ніч...
3. «Спіймай односкладове слово»Я зачитую слова, учні самостійно(усно) ділять на склади, якщо словоскладається з одного скл...
Другий клас
1. «Змінний звук»Діти слухають рядок слів,визначають, який за порядком звук услові постійно змінюється, називаютьці звуки....
2. «На свої місця»Подані слова записати у три колонки:1 – односкладові, 2 – двоскладові, 3 –трискладові слова. Позначити н...
Третій клас
1. «Різні 1,2,3»Діти уважно слухають пари слів.Визначають, скількома звуками вонивідрізняються. Якщо одним, тозаписують це...
2. «Замок чи замок?»Учні слухають словосполучення,знаходять і записують слова, які невідрізняються звуковим складом,проте ...
Четвертий клас
1. «Нове слово»Діти слухають слова. Їм необхіднозмінити у словах один або два звукитак, щоб утворилось слово з іншимзначен...
2. «Склади»У поданих словах порахуватикількість складів.Яблуко, своє, пір’я, сузір’я,об’єднання, Україна, сім’я, край, лід...
3. «Ланцюжок»До поданих слів учні добираютьспільнокореневі і складаютьланцюжки. Чий ланцюжок буденайдовшим, той і буде пер...
Використання даних вправзабезпечить активізаціюпізнавальної діяльності школярів,стане для учнів джерелом цікавихвідомостей...
Я люблю свою роботу,я люблю своїх учнів!Пушкарська Л.М.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Аудіювання як один із видів комунікативних навичок

10,732 views

Published on

Аудіювання як один із видів комунікативних навичок (Пушкарська Лілія Михайлівна,
учитель початкових класів Морозівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Міловської районної ради Луганської області

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Аудіювання як один із видів комунікативних навичок

 1. 1. З досвіду роботивчителяпочатковихкласівПушкарськоїЛіліїМихайлівни
 2. 2. Портрет автораОсвіта: вища, у 1997 році закінчила Луганський державнийпедагогічний інститут ім. Т. ШевченкаДата народження: 2 лютого 1974 р.Посада: вчитель початкових класів, заступник директора звиховної роботиСпеціальність: «Вчитель початкових класів»Місце роботи:Стаж роботи: 19 років Категорія І Рік атестації: 2008Курси підвищення кваліфікації: 2010 рік , ЛОІППОПушкарська Л.М.Морозівська загальноосвітня школаІ-ІІІ ступенів
 3. 3. Проблема над якою працюю:«Розвиток комунікативнихздібностей учнів молодших класів»
 4. 4. Аудіювання якодин із видіврозвиткукомунікативнихнавичок
 5. 5. ЩО ТАКЕ АУДІЮВАННЯ?Аудіювання – розуміннясприйнятого на слух усногомовлення.Це основне джерело отримання знань,основа спілкування,засіб здобуття інформації.
 6. 6. Визначальні риси аудіювання:• За характером мовленнєвого спілкування аудіювання як і говоріннявідноситься до видів мовленнєвої діяльності , що реалізує усне безпосереднєспілкування.• За своєю роллю в процесі спілкування аудіювання так само як і читання єреактивним видом мовленнєвої діяльності, на відміну від ініціальних видівмовленнєвої діяльності говоріння і письма.• За спрямованістю на прийом, видачу мовленнєвої інформації аудіювання як ічитання є рецептивний вид мовленнєвої діяльності.• Форма перебігу процесу аудіювання внутрішня, невиражена, на відміну відговоріння і писання.• Основою внутрішнього механізму аудіювання є такі процеси як сприйняття наслух, увага, розпізнавання осмислення, ймовірне прогнозування, групування,узагальнення, утримання в памяті.• Предметом аудіювання є чужа закодована думка, яку треба розпізнати.• Продуктом аудіювання є умовивід, результат розуміння сприйнятого змісту івласна мовленнєва поведінка.
 7. 7. Аудіювання – комплексна мовленнєварозумова діяльність, яка базується наприродній здатності, яка удосконалюється впроцесі індивідуального розвитку людини.Важливі фактори формування такої здатності є:- перцептивні та мовленнєві передумови;- загальні інтелектуальні передумови;- фактичні знання;- знання та вміння в рідній мові;- мотивація.
 8. 8. Вимоги до базового рівняволодіння аудіюваннямДосягнення базового рівня в галузі аудіюванняпередбачає формування елементарної комунікативноїкомпетенції в цьому виді мовленнєвої діяльності, а саме:• уміння розуміти літературно-розмовне мовлення носіямови в ситуаціях спілкування;• уміння визначати тему і мету бесіди, основний зміст, і втих випадках, коли виникають ускладнення, зверталисьдо партнера з проханням повторити фразу;• уміння розуміти основний зміст аудіотексту;• уміння повно і точно розуміти висловлювання вчителя,учнів, короткі повідомлення, які стосуються навчально-виховної сфери спілкування.
 9. 9. Мета аудіювання –осмислення почутогоповідомлення
 10. 10. ☼ Матеріальна основа - аудіотексти (композиція, структура, смисловаорганізація)☼ Основні характеристики: тривалість звучання. Навчання аудіювання починається з найкоротшихтекстів, які поступово збільшуються(макс. - 3хв.); наявність у тексті нових (незнайомих) слів (до 3 %); спосіб пояснення слів; наявність чи відсутність зорових опор; одноразовість чи багаторазовість предявлення (більше двох разів слухатинедоцільно; нерозуміння тексту → невдалий вибір).☼ Основні вимоги до змісту: інформативність; цікавий зміст; доступність за змістом та мовним складом; короткість за тривалістю; монотематичністьВимоги до навчальних матеріалівдля аудіювання
 11. 11. В методичному плані навчанняаудіювання — це спеціальноорганізована програма дій з текстом, щосприймається на слух. Оскільки цевнутрішня діяльність, яка не піддаєтьсяспостереженню, то необхідно поступовонавчати окремих дій, які є її складовимикомпонентами. Ці дії є обєктомцілеспрямо­ваного формування ірозглядаються як проміжні цілі навчанняаудіювання. Досягнення проміжних цілейпроходить поетапно.
 12. 12. Етапи навчанняаудіювання.На кожному етапі формуються відповіднімеханізми аудіювання мовленнєвих одиницьрізних рівнів:1) словоформи, вільного словосполучення,фрази;2) понадфразової єдності;3) цілого тексту.
 13. 13. Етап навчання аудіювання на рівні фразипередбачає дії, спрямовані на:o розуміння повідомлень даного рівня,побудованих на знайомому матеріалі; реакція напочуте — невербальна (дії, символи і т. і.);o розуміння повідомлення з незнайомим мовнимматеріалом; реакція на почуте — вербальна (здопомогою засвоєних мовленнєвих зразків, щовідповідають темі чи ситуації);o розпізнавання початку повідомленняі його завершення.
 14. 14. Етап навчання аудіювання на понадфразовомурівні передбачає дії, що забезпечують:o розуміння монологічного повідомлення даногорівня, побудованого на повністю знайомомуматеріалі; реакція на почуте — невербальна абокоротка вербальна;o розуміння мікродіалогів з наступнимвизначенням характеру взаємодії партнерівшляхом віднесення сприйнятого діалогу доодного з відомих учнямкомунікативних (структурно-функціональних) типів мікродіалогів:діалогу-обміну думками, діалогу-волевиявлення.
 15. 15. Етап навчання аудіювання на рівні цілого текступередбачає дії, за допомогою яких досягається:o розуміння звязного (монологічного) мовлення, побудованого наповністю знайомому матеріалі, шляхом членування тексту насмислові частини або виділення інформаційних точок; реакція напочуте — невербальна (дії, символи і т. і.);o розуміння повідомлення з незнайомим мовним матеріалом;реакція на почуте — невербальна або вербальна як у процесіслухання, так і після нього;o розуміння звязного тексту, побудованого тільки на знайомомуматеріалі, але такого, що передбачає відповідність зміступовідомлення його заголовку, придумування іншого варіантузаголовку чи вибір із даних "готових" заголовків найбільшприйнятного, вибір із даних після тексту речень, що відповідаютьабо не відповідають його змісту і т. п.;o розуміння діалогічного тексту, побудованого на знайомомуматеріалі, із завданням на виявлення кількості учасників бесіди, їххарактеристик; реакція вербальна або у вигляді відповіді назапитання тощо;
 16. 16. До системи вправ для навчанняаудіювання входять дві підсистеми:1. Вправи на формування мовленнєвих навичокаудіювання:а) вправи для формування фонетичних навичокаудіювання;б) вправи для формування лексичних навичокаудіювання;в) вправи для формування граматичних навичокаудіювання.2. Вправи для розвитку вмінь аудіюванняа) вправи, що готують учнів до аудіювання текстів;б) тренувальні вправи в аудіюванні текстів.
 17. 17. Побудова задач для навчанняаудіювання1.Вибір тексту для аудіюванняНезалежно від форми (діалогічна абомонологічна) всі матеріали дляаудіювання повинні бути цікавими,інформативними, мати чіткийлогічний стрижень.
 18. 18. 2.Формування комунікативного завдання, яке виражає мету аудіювання.Воно має бути конкретним і передбачати власну участь учня у розвязаннізавдання:- придумайте заголовок до тексту;- виберіть картинку, яка відповідає змісту прослуханого;- вкажіть на три розбіжності між текстом та картинкою;- перелічіть дійових осіб, які зустрічаються в тексті;- складіть усно характеристику головної дійової особи;- висловите своє ставлення до події, факту, вчинку тощо;- зясуйте, які з названих нижче якостей, властиві герою оповідання (надошці подається список);- зобразіть на аркушику паперу описану ситуацію (зовнішність героя,тощо);- визначте причину або наслідки ситуації;- дізнайтеся, в якому місці, коли і чому трапилась така ситуація;- зясуйте, скільки в тексті тверджень, які не відповідають ситуації (даєтьсяситуація, добре відома учням).
 19. 19. Сприйняття на слух супроводжуєтьсяподоланням труднощів, викликанихпереважно з факторами:• індивідуально-психологічнимиособливостями слухача• умовами сприймання• мовними особливостями мовленнєвогоповідомлення
 20. 20. У своїй роботі я використовуютакі вправи: спрямовані на диференціацію звукової форми слова; на семантизацію похідних і складних слів; на розуміння фраз із незнайомими лексичними одиницями; спрямовані на розвиток імовірного прогнозування; на розвиток уваги та пам’яті; на розвиток механізму осмислення інформації; на передбачення змісту тексту і розвиток уваги; на визначення логічної послідовності в тексті; на розуміння тексту
 21. 21. Вправи на диференціацію звуковоїформи слова та його розумінняТакі вправи привчають учнів доточності слухання, що полегшуєрозуміння складів, сполук звуків,слів, словосполучень, речень умовленнєвому потоці і навчаєдиференціації подібних словоформ,які звучать.
 22. 22. Перший клас
 23. 23. 1. «Навпаки»Читаю склади – діти називаютьпротилежний йому.*ба+ *па+*де+ *те+*жи+ *ши+*з’а+ *с’а+
 24. 24. 2.«Порівняй»У цій грі називаю пари слів, учнімають визначити, якими звукамивідрізняються слова; пояснюютьзначення слів.Ніч – піч, море – горе, річка –нічка, роса – коса, нора – гора
 25. 25. 3. «Спіймай односкладове слово»Я зачитую слова, учні самостійно(усно) ділять на склади, якщо словоскладається з одного складу, вони«хапають» його (плескають у долоні).Час, сир, коза, кит, оса, ірис, іволга,снігур, кіт, дощ, дуб, літо, мир, дим,бурундук.
 26. 26. Другий клас
 27. 27. 1. «Змінний звук»Діти слухають рядок слів,визначають, який за порядком звук услові постійно змінюється, називаютьці звуки.Сич – син – сир, вік – бік – біг, кіт –кит – кут, лак – рак – мак.
 28. 28. 2. «На свої місця»Подані слова записати у три колонки:1 – односкладові, 2 – двоскладові, 3 –трискладові слова. Позначити наголос.Із наголошених складів останніх трьохслів утвори назву квітки (лілея).Роса, клен, нива, уроки, око, кінь, зброя,дзеркало, сукня, шлях, морозиво, пір’я,пір’ячко, подвір’я, дід, маяк, лінія, алея,ящірка.
 29. 29. Третій клас
 30. 30. 1. «Різні 1,2,3»Діти уважно слухають пари слів.Визначають, скількома звуками вонивідрізняються. Якщо одним, тозаписують це слово у першийстовпчик, якщо двома – у другий,якщо трьома – у третій.День – пень (1), гість – честь (2),жнець – швець (2), вишенька –пісенька (3), рись – рис (1), горобець –
 31. 31. 2. «Замок чи замок?»Учні слухають словосполучення,знаходять і записують слова, які невідрізняються звуковим складом,проте звучать по-різному.Позначають наголос.Дзвенить бубон – на шапці червонийбубон; заплести коси – коси траву;повісити замок – казковий замок;сорок сорок залетіли на ставок.
 32. 32. Четвертий клас
 33. 33. 1. «Нове слово»Діти слухають слова. Їм необхіднозмінити у словах один або два звукитак, щоб утворилось слово з іншимзначенням, тобто нове слово.День - … (пень); біль -… (ціль, сіль);лось -… (лис, ліс); сани -…(сини, сині);річка -… (пічка, нічка); нота -… (нора,кора, гора); букет -… (буфет, рулет).
 34. 34. 2. «Склади»У поданих словах порахуватикількість складів.Яблуко, своє, пір’я, сузір’я,об’єднання, Україна, сім’я, край, лід,ти, вовк, заєць, я, око, мінус, плюс,маяк, молодець.
 35. 35. 3. «Ланцюжок»До поданих слів учні добираютьспільнокореневі і складаютьланцюжки. Чий ланцюжок буденайдовшим, той і буде переможцем.Клен, будова, трава, книга, вода,сонце.
 36. 36. Використання даних вправзабезпечить активізаціюпізнавальної діяльності школярів,стане для учнів джерелом цікавихвідомостей, засобом формування йудосконалення комунікацій,надасть учителеві допомогу вреалізації інноваційних підходів доорганізації пізнавального процесу
 37. 37. Я люблю свою роботу,я люблю своїх учнів!Пушкарська Л.М.

×