Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

«Школа – моє життя!»

884 views

Published on

Алпатова Тетяна Леонідівна, учитель початкових класів КЗ «Луганська середня загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 3»

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

«Школа – моє життя!»

  1. 1. Тришнівська Ірина ІванівнаКЗ "ЛСЗОШ І-ІІІ ст. № 3"
  2. 2. ГАШ –навчальнийзаклад, де є:створення умов до виховання тапрактичного виявлення громадськоїактивності учнівськоїмолоді;тенденція до посилення відкритості самої школияк соціально-педагогічноїсистеми.школа не може існуватиокремо від потребгромадиГАШ - ініціатор розвиткумісцевої громади
  3. 3. СЗОШ №3
  4. 4. інтерактивних технологій:робота в парахм крофонімозковий штурмнезак нчен реченняі іінтерактивних технологій:робота в парахм крофонімозковий штурмнезак нчен реченняі і
  5. 5. Співпраця з
  6. 6. Вивчаю вікові,індивідуальні тапсихологічніособливості дітейПідбираю цікаві формироботи, які повністюрозкриваютьнеповторність таможливості кожноїдитиниТворчо працююсама та і такимивиховую своїх учнів
  7. 7. 2011р. – Тренер за програмою Microsoft“Партнерство в навчанні”2011-2013 р. – Семінари міськогометодичного об’єднання початковихкласів2012-2013р. – Семінари-практикуми повикористанню ІТ- технологій науроках в початковій школі2011р. – Тренер за програмою Microsoft“Партнерство в навчанні”2011-2013 р. – Семінари міськогометодичного об’єднання початковихкласів2012-2013р. – Семінари-практикуми повикористанню ІТ- технологій науроках в початковій школі
  8. 8. Участь у міських та обласних заходахУчасть у міських та обласних заходах

×