Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Особистісно орієнтоване навчання та виховання

9,248 views

Published on

З досвіду роботи вчителів початкових класів КЗ “НВК Сватівська ЗОШ І ступеня - гімназія”

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Особистісно орієнтоване навчання та виховання

 1. 1. КЗ “ НВК Сватівська ЗОШ І ступеня - гімназія”
 2. 2. Особистісно орієнтоване навчаннята виховання Підготувалавчитель початкових класівСолопова Лілія Вікторівна КЗ “НВК Сватівська ЗОШ І ст. – гімназія”
 3. 3. Особистісно орієнтоване навчання та вихованняЗ досвіду роботи вчителів початкових класівКЗ “НВК Сватівська ЗОШ І ступеня - гімназія”
 4. 4. Думка відомих педагогівОсобистісно орієнтоване навчання надає кожномуучневі, опираючись на його здібності, нахили,інтереси, особистісні цінності і суб’єктний досвід,можливість реалізувати себе в пізнавальній таінших видах діяльності… С.Подмазін Особистісно орієнтована освіта не займаєтьсяформуванням особистості із заданимивластивостями, а створює умови для повноцінноговиявлення і, відповідно, розвитку особистіснихфункцій суб’єктів освітнього процесу” В.Сєриков
 5. 5. Шляхи впровадженняособистісно орієнтованого навчання та виховання Розвиток Дослідно-експериментальна педагогічної робота майстерності вчителів Особистість Психологічний супровід учасників Соціальне навчально- партнерство виховного процесу
 6. 6. Науково – методична проблема закладу: “Забезпечення високого професіоналізму в роботі вчителя на основіособистісно орієнтованого навчання та виховання”
 7. 7. Тема дослідно –експериментальної роботи: «Впровадження ідей інтегрованого навчання впрактику початкової школи якумова комплексного розвитку молодших школярів»
 8. 8. Порівняння Результати дослідно Головні завдання особистісно експерементальної роботи орієнтованого навчання  - розкриття індивідуальних розвиток творчої особистості; пізнавальних можливостей розвинута самосвідомість; кожного учня здатність до саморозвитку,  - розвиток його індивідуальних самовиховання, пізнавальних здібностей; самовизначення;  - допомога йому в самопізнанні, виховання свідомої та активної самоактуалізації, самореалізації, громадянської позиції; самовизначенні; формування здорового способу  - формування культури життя; життєдіяльності, яка дає вибір гуманістичної активної можливість продуктивно життєвої стратегії. будувати власне життя.
 9. 9. Робота з учнями здійснюється за напрямками: На • Варіативність навчальних планів і програм (НПП «Росток») уроках • Індивідуальна, диференційована робота на уроках • Проведення позакласних заходів в рамках предметних тижнів • Залучення учнів до участі в МіжнародномуВ позаурочній математичному конкурсі “Кенгуру”, всеукраїнському інтерактивному діяльності природничому конкурсі “Колосок” • Участь у творчих конкурсах різного рівня
 10. 10. Проектна діяльність
 11. 11. Інформаційні проекти
 12. 12. Пошуковий проект«Правила, які потрібні кожному»
 13. 13. Творчий (конструктивний) проект «Здоровя – найцінніший скарб»
 14. 14. Творчий (конструктивний) проект «Тварини світу»
 15. 15. Творчий проект «Мій земляк Володимир Даль»
 16. 16. Творчий проект-спостереження «Народний календар»
 17. 17. Творчий проект« Я неповторний»
 18. 18. Мета конкурсу :популяризація математичних ідей та підтримка талановитих школярів, розвиток їхніхінтелектуальних здібностей, активізація творчої діяльності вчителів
 19. 19. 2012 2011 2010 60 54 учасників учасників2009 48 учасників 40 учасників
 20. 20. Мета конкурсу : зацікавити школярів природничими науками, підтримати талановитихучнів, активізувати творчу діяльність вчителів
 21. 21. Заходи з розвитку професійної майстерностівчителів початкових класів КЗ “НВК Сватівська ЗОШ І ст. – гімназія” участь в роботі шкільного та районного методичного об’єднання вчителів початкових класів науково – практичні семінари для вчителів перших класів на базі ДНЗ участь у роботі районної “Школи передового педагогічного досвіду” участь в обласному конкурсі уроків патріотичного виховання
 22. 22. Заходи з розвитку професійної майстерностівчителів початкових класів КЗ “НВК Сватівська ЗОШ І ст. – гімназія” відвідування майстер класів, тренінгів, психологічних практикумів в м. Київ під час проведення “Дня початкової освіти” (2010, 2011.,2012 р.) участь у районному та обласному етапах конкурсу “Вчитель року”
 23. 23. Заходи з розвитку професійної майстерностівчителів початкових класів КЗ “НВК Сватівська ЗОШ І ст. – гімназія” участь в методичному тижні уроків з використанням мобільного інтерактивного навчально - презентаційного комплексу
 24. 24. Використання інтерактивних технологій навчаннякооперативного навчання“ акваріум”, робота в парах, робота в малих групах, “карусель”колективно – групового навчання“мікрофон”, “мозковий штурм”, “ ажурна пилка”, “дерево рішень”ситуативного моделювання“симуляція або імітаційні ігри”, розігрування ситуації за ролями, “спрощене судове засідання”.опрацювання дискусійних питаньдискусія, метод “ прес”, займи позицію, дебати
 25. 25. Співпраця з позашкільними закладами міста (соціальне партнерство) • відвідування учнями гуртків, спортивних секцій, відділень хореографії, образотворчого мистецтва, музичних інструментів ; • використання матеріально-технічної бази закладів-партнерів Районна школа мистецтв НВКМіський клуб “Сватівська культури і ЗОШ І ст.- РМЦ дозвілля гімназія” ДЮСШ
 26. 26. Предметні тижні
 27. 27. Театральний гурток “Веселка”
 28. 28. Психологічний супровід учасників навчально-виховного процесу Завдання психологічної служби Організація психологічного супроводу дитини з метою успішної адаптації до нових умов навчання (1; 4 класи).• Створення психологічної атмосфери, яка б сприяла творчому саморозвитку учасників педагогічного процесу та збереження їх психосоматичного здоров’я.
 29. 29. 65% 25%10%
 30. 30. Результати тесту на визначеннятворчих нахилів учнів 4-х класів
 31. 31. Дякую за увагу !

×