Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Полєва Світлана Вікторівна

1,767 views

Published on

Комунікативно-діяльнісний підхід до вивчення української мови в початковій школі

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Полєва Світлана Вікторівна

 1. 1. L/O/G/Owww.themegallery.com
 2. 2. Вчителювання - це велика праця, Уміння віддавати все своє.І не заради, щоб так подвиг стався, Ця благодать твоїм життям стає.Вчителювання – погляд є дитячий,В ньому горить до знання тяготінь, В очах зоріють спалахи, неначе Є Божа іскра й провидіння в тім.В свята - обсипаний дощем із квітів, У будні - в світлім сяйві той краси,Що дарять у житті завжди нам діти, Ти знову йдеш до вдячної мети!
 3. 3. • Молодший шкільний вік – переломний момент у житті дитини.• Основна діяльність – навчання.• У процесі навчання розвиваються навички мовленнєвої діяльності, увага, спостережливість, пам’ять, мислення.
 4. 4. Дані соціологічних досліджень посформованості комунікативних умінь у молодших школярів• Бідний словниковий запас• Невміння співпрацювати й співпереживати• Суперництво між дітьмиВИСНОВОК: комунікативні вміння в молодших школярів недостатньо сформовані
 5. 5. • Бути успішним у навчанні;• Оволодівати навчальним процесом у співпраці з педагогом та однокласниками;• Обмінюватися накопиченим життєвим досвідом
 6. 6. Знання – це багатство, яким треба вміти розумно розпоряджатися. Для цього учень повинен навчитися спілкуватися. Комунікативно – діяльнісний підхід увивченні української мови – це запорука успіху щодо подальшої реалізації набутих знань, умінь та навичок.
 7. 7. Важливимкомпонентомвивчення мови впочатковій ланці єреалізаціякомунікативноїзмістової лінії, щоспрямована нарозвитоккомунікативноїкомпетентностіучнів
 8. 8. • Навчальна (розвиток уміння сприймати інформацію різної модальності)• Релаксаційна (усунення емоційного напруження, створення сприятливої атмосфери на уроках)• Розвивальна (гармонійний розвиток особистісних якостей)• Виховна (психотренінг і психокорекція поведінки через рольові ігри)
 9. 9. • Фізично об’єднує учнів.• Заохочує їх спілкуватися одне з одним.• Встановлює довірливі стосунки між дітьми.
 10. 10. • КОМПЛІМЕНТ• ЧОТИРИ КУТИ• КАЗКОВІ СЛОВА• ДАВАЙТЕ ПРИВІТАЄМОСЬ• СПІЙМАЙ МІЙ НАСТРІЙ• ІНТЕРВ’Ю• ЗАКІНЧИ РЕЧЕННЯ• КРІСЛО АВТОРА• ЧАРІВНИЙ КЛУБОЧОК• СКАЖИ ШВИДКО• СУПЕРЕЧКА• ДОБРЕ - ПОГАНО
 11. 11. Курс української мови - важлива складова початкової освіти засіб окремий опануваннянавчальний усіх інших основний шкільних предмет дисциплін
 12. 12. • Розвиток країни неможливий без розвитку високої мовної культури громадян.• Рівень розвитку звязного мовлення є необхідною умовою формування соціально активної особистості.• Навчання української мови як державної забезпечує пріоритетність і багатофункціональність її впливу на освіту, виховання і розвиток молодших школярів.
 13. 13. вважаю набуття учнями знань про мовлення: усне і писемне, діалогічне і монологічне; про особливості висловлювань, обумовлені їх комунікативними завданнями, ситуацією спілкування.
 14. 14. 1 вдосконалення звуковимови учнів і підвищення їхньої мовної культури; збагачення, уточнення й активізація словникового запасу молодших школярів; послідовне і логічне викладання думки; удосконалення граматичного ладу мовлення учнів;2 оволодіння нормами українського літературного мовлення; формування інтересу до роботи над словом, почуття гордості за3 рідну мову; поступове введення дітей у світ краси мови; 4 розвиток дитячої уяви, фантазії.
 15. 15. Складання Робота речень за над власними словом спостережен- нями Редагування Словесне Навчання речень, образне Розвиток творчемалювання учнів усного списування зв’язного мовлення мовлення Складання казок: "Салат із казок“, Письмові “Казки навиворіт”, перекази “Перебріхування казок”
 16. 16. •гра- “Створіть нове слово”; •впізнати слова за їх ознаками; •розподіл предметів на групи;•як назвати речі одним словом?; •гра „Склад загубився” - Click to add Text . - •скласти речення за поданою •вікторини “З якої казки ?”; схемою і малюнком; • інсценізації уривків з казок; • словесне малювання • продовжити казку; до творів; • скласти казку за серією • роздуми над ілюстрацій прослуханими творами
 17. 17. • «Доповни речення»;• «Мікрофон»;• «Мозковий штурм»;• «Асоціативний кущ»;• «Ажурна пилка»;• метод «Прес»;• навчальна гра; Інтерактивні технології• «Займи позицію»; кооперативного навчання:• «Вилучи зайве»; - робота в парах;• «Розєднай слова»; - ротаційні (змінні) трійки;• «Криголам»; - два-чотири -всі разом;• «Банани»; - карусель; - робота в малих групах;• «Задом наперед»; - акваріум.• «Скринька скарг».
 18. 18. ЯК ПРАЦЮВАТИ НАД ЗБАГАЧЕННЯМ СЛОВНИКОВОГО ЗАПАСУ – Багато читайте художніх творів відомих майстрів слова. Записуйте слова й вирази, які хотіли б вживати у своєму мовленні. – Читайте текст повільно, намагайтеся встановити, як інакше можна тлумачити слова й речення. – Не залишайте поза увагою незрозумілі слова — звертайтесь частіше до словників. – Заведіть зошит обліку прочитаних книг. – Ваше мовлення збагатять записи прислівїв, приказок, крилатих слів та виразів.
 19. 19. ЯК ПРАЦЮВАТИ НАД ПЕРЕКАЗОМ• Прочитайте уважно текст.• Визначте його тему й основну думку.• Поділіть текст на частини і дайте їм заголовки.• Зясуйте значення та правопис незрозумілих слів, розстановку розділових знаків.• Складіть план.• Перекажіть текст, дотримуючись плану.
 20. 20. СУЧАСНІ Title in here ТЕХНОЛОГІЇ Title in here ВИХОВНА Title in here РОБОТАНАВЧАЛЬНА БАЖАННЯ ВЧИТИСЯДІЯЛЬНІСТЬ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ЗНАНЬ УЧНІВ
 21. 21. Учителем не кожен може бути, Не кожне серце вміє говорить… Учитель лише той, хто вміє чути, Окрилити, навчити і любить. Тендітну душу ласкою зігріти І добротою ниву засівать,Безмежно, щиро цілий світ любити І дітям усього себе віддать. L/O/G/O www.themegallery.com

×