Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PROMOCJE KONSUMENCKIE BRZYDKIE KACZĄTKO STRATEGII / METLING POT

819 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PROMOCJE KONSUMENCKIE BRZYDKIE KACZĄTKO STRATEGII / METLING POT

 1. 1. PROMOCJE KONSUMENCKIE: BRZYDKIE KACZĄTKO STRATEGII?
 2. 2. PROMOCJA - BRZYDKIE KACZĄTKO STRATEGII? ZMIANY NA RYNKU ZMIENIAJĄ PODEJŚCIE. PRZEZ DŁUGI CZAS PROMOCJE TRAKTOWANE BYŁY JAKO DZIAŁANIA CZYSTO TAKTYCZNE ODERWANE OD WIZERUNKU MARKI. Marki własne, ex-dyskonty*, e-commerce i w efekcie zmiany w strukturze budżetów marketingowych zmieniają to myślenie. * Biedronka i Lidl to nie są już dyskonty, to nasze marki narodowe. Badanie własne.
 3. 3. PROMOCJA TO TAKTYKA? TAK, ALE… PROMOCJE MOGĄ BUDOWAD SPRZEDAŻ, ALE MOGĄ SŁUŻYD TEŻ CELOM WIZERUNKOWYM.  Promocje to kolejny ważny punkt styku konsument – marka.  Promocja to dla wielu marek główny kanał komunikacji z konsumentem mający oparcie w strategii działania.  Promocja to prosta korzyśd dla konsumenta i wyróżnienie się w natłoku komunikatów w punkcie sprzedaży.
 4. 4. CZYLI BRZYDKIE, ALE SKUTECZNE!* JEŚLI TRZYMAMY SIĘ KILKU PODSTAWOWYCH ZASAD… …KTÓRE SPRAWIĄ, ŻE PROMOCJA PRZYNIESIE MARCE WYMIERNE EFEKTY ZARÓWNO SPRZEDAŻOWO JAK I WIZERUNKOWO. DO RZECZY! * Tak samo jak jeden z nas piszących tę prezentację 
 5. 5. JASNO OKREŚLONE CELE DZIAŁAO PROMOCYJNYCH. CZYLI CO CHCEMY OSIĄGNĄD? WZROST SPRZEDAŻY POPRZEZ:  PRZYCIĄGNIĘCIE KLIENTÓW KONKURENCJI?  TRIAL WŚRÓD OSÓB, KTÓRE NIE SĄ UŻYTKOWNIKAMI KATEGORII?  WZROST ROTACJI WŚRÓD OBECNYCH KONSUMENTÓW?  POWRÓT UTRACONYCH KLIENTÓW? Jasne i czytelne zdefiniowanie celu pomoże nam wybrad właściwy przekaz oraz mechanikę działao. Dzięki temu zwiększamy swoją szansę na wygenerowanie nie tylko krótkotrwałego wzrostu, ale i utrzymanie zainteresowania konsumenta po zakooczeniu promocji. Jeśli będziemy chcieli zmieścid wszystkie cele w jednej akcji przekaz zostanie rozmyty i najprawdopodobniej sprzedaż szybko wróci do stanu sprzed akcji.
 6. 6. ZGŁOSZENIA DO PROMOCJI. ŁATWE I NATURALNE. MOJA MAMA MUSI TO ZROZUMIED. NISKI PRÓG WEJŚCIA DLA GRUPY DOCELOWEJ. ZAKUP PRODUKTÓW W ILOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ ANI MOŻLIWOŚCI, ANI ZWYCZAJÓW ZAKUPOWYCH. „Samochód za 5 pięd puszek kukurydzy? Ja kupuję jedną na miesiąc i robię wyśmienitą sałatkę dla całej rodziny”
 7. 7. ZGŁOSZENIA DO PROMOCJI. ŁATWE I NATURALNE. MOJA MAMA MUSI TO ZROZUMIED. ŁATWE ZGŁOSZENIE  SMS: prosto, szybko, w sklepie albo w zaraz po wejściu do domu.  Internet: bezpłatnie, prosto. „Poznaj nasze czekolady. Jeśli nie będziesz zadowolona – zwrot pieniędzy! Co musisz zrobid? 1. Sprawdź jakie czekolady biorą udział w promocji 2. Dołącz do listu następujące dane: - imię i nazwisko, data urodzenia, adres wraz z kodem pocztowym, telefon, email, numer konta i nazwa banku 3. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 4. Kod kreskowy wycięty z opakowania lub całe opakowanie po czekoladzie 5. Kopię dowodu zakupu czekolady (paragon lub faktura) 6. Zwrot pieniędzy za zakupioną czekoladę otrzyma pierwszych 10 000 osób, które nadeślą zgłoszenie. 7. Zwrot kosztu czekolady, w wysokości przedstawionej na paragonie (nie więcej niż 15 złotych brutto), otrzymasz na podane konto w ciągu 60 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia.”* *http://www.lindt.pl/fileadmin/li ndt_pl/fanclub/Creation_promo/z gloszenie_creation.pdf
 8. 8. ZGŁOSZENIA DO PROMOCJI. ŁATWE I NATURALNE. MOJA MAMA MUSI TO ZROZUMIED. PROSTAMECHANIKA LOTERII.  Dająca poczucie sprawiedliwości. Socjalizm  Klarownie przedstawiona. Jakietoproste, żeby wygrad!  Dająca wrażenie dużego prawdopodobieostwa wygranej. Czysta psychologia. NIESKOMPLIKOWANEZADANIE DOPASOWANE DO GRUPY DOCELOWEJ.  Zadanie konkursowe nie wymagające od konsumenta poświecenia dużej ilości czasu ani nadzwyczajnych nakładów pracy przy dokonywaniu zgłoszenia. Nawet pani Krysia z poczty musi mied poczucie, że da radę!
 9. 9. NAGRODY. POŻĄDANE, PRAKTYCZNE, UNIKALNE. ATRAKCYJNE: POŻĄDANE PRZEZ GRUPĘ DOCELOWĄ. NATYCHMIASTOWE LUB GWARANTOWANE. EMOCJONALNE: WYNIKAJĄCE Z POZYCJONOWANIA. DOPASOWANE: DO MARKI I JEJ KONSUMPCJI.
 10. 10. NAGRODY. CZĘSTOTLIWOŚD PRZYZNAWANIA NAGRÓD. NIE TYLKO LICZBA NAGRÓD MOTYWUJE KONSUMENTA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROMOCJI. Częste wydawanie nagród, zwiększa szansę na wygraną i motywuje konsumentów. Minimalne lub gwarantowane nagrody dają poczucie wyższej możliwości wygranej. Duża nagroda koocząca pobudza wyobraźnię. „W Lotto gram tylko jak jest więcej niż 10 mln do wygrania.”
 11. 11. A W SZCZEGÓLNOŚCI. POŻĄDANE, PRAKTYCZNE, UNIKALNE. CO POLACY LUBIĄ WYGRYWAD W PROMOCJACH KONSUMENCKICH?* * Badanie rynku consumer finance przeprowadzone przez Millward Brown SMG/KRC na zlecenia PwC. ** http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2011.pdf *** http://podroze.gazeta.pl/podroze/1,114204,8929602,Polowa_Polakow_nie_wyjezdzala_na_wakacje.html SAMOCHODY Nawet te wolne - ponieważ średni wiek samochodu w Polsce to wciąż ponad 10 lat. RTV / AGD Telewizor wciąż atrakcyjną nagrodą – Diagnoza Społeczna mówi, że każdy już to ma, ale mied nowszy nie zaszkodzi**. PODRÓŻE Kenia, Zanzibar, Dominikana… albo rodzinna wakacje w Egipcie – bo jak mówi CBOŚ – większośd z nas nie jeździ na wakacje, chyba, że do dziadka Władka pod gruszę***.
 12. 12. A W SZCZEGÓLNOŚCI. POŻĄDANE, PRAKTYCZNE, UNIKALNE. * Źródło: Badanie rynku consumer finance przeprowadzone przez Millward Brown SMG/KRC na zlecenia PwC. Blender, mikrofalówka, otwieracz do piwa. UNIKALNE Serie limitowane – maskotka Małego Głoda! MOŻLIWOŚD WYBORU Bony, karty – wydam na co chcę. PRAKTYCZNEMEBLE Nowa kuchnia i nowy salon do przyjmowania gości. DUŻE PIENIĄDZE Wydam na długi… CO POLACY LUBIĄ WYGRYWAD W PROMOCJACH KONSUMENCKICH?*
 13. 13. PRZEKAZ. PROSTY, CZYTELNY – MOCNE CALL TO ACTION. WYGRAJ, SPEŁNIJ MARZENIA, ZMIEO, WYJEDŹ, ZDOBĄDŹ – BANAŁY… KTÓRE DZIAŁAJĄ. Idealny przekaz: DOSTOSOWANY DO MARKI ORAZ GRUPY DOCELOWEJ, KONTEKSTOWO DO NAGRÓD I KORZYŚCI DLA KONSUMENTA. Nie starajmy się byd zbyt kreatywni – konsument, który nie zrozumie idei promocji, nigdy nie weźmie w niej udziału. CZYLI NIE TAKIE ŁATWE ZADANIE 
 14. 14. KEY VISUAL PROMOCYJNY. KLUCZOWE ELEMENTY. KEY VISUAL PROMOCYJNY MUSI OD RAZU PRZYCIĄGNĄD UWAGĘ – KLUCZOWE SĄ HASŁO I NAGRODY. W dalszej kolejności w prosty i klarowny sposób przedstawid konsumentowi zasady. Nie zapomnijmy o informacjach, które pozwalają dowiedzied się więcej o promocji, skontaktowad się w razie wątpliwości i pytao. Logotyp akcji i hasło. Nagrody! Co mogę wygrad i jak duże mam szanse? Czyli ile jest nagród i jak często są przyznawane? Klarowna instrukcja. Co muszę zrobid żeby wygrad? Informacje dodatkowe. Koszt zgłoszenia, Termin promocji, strona WWW promocji.
 15. 15. MECHANIKA LOTERII. JAK NAJPROSTSZA! KONSUMENT NIE MA CZASU NA MYŚLENIE. IM WIĘCEJ WYSIŁKU MUSI WŁOŻYD W DZIAŁANIE TYM MNIEJSZA SZANSA, ŻE JE PODEJMIE. Prosta mechanika, którą można wytłumaczyd w trzech krótkich zdaniach*. Dodatkowo loteria postrzegana jest przez konsumentów, jako najbardziej sprawiedliwa forma promocji, gdyż o wygranej decyzje wyłącznie „ślepy los”, czyli każdy ma równe szanse. * „If you can't explain it simply, you don't understand it well enough”. Albert Einstein
 16. 16. MECHANIKA KONKURSU JAK NAJPROSTSZA! MINIMALIZUJMY WYSOKI POSTRZEGANY PRÓG WEJŚCIA! Zadanie konkursowe powinno byd proste i wymagające minimum wysiłku. Im trudniejsze zadanie damy konsumentom, tym mniej ich się zaangażuje. „Nie jestem kreatywny, nie mam szans na wygraną, nie zbiorę tylu znajomych, nie chce mi się codziennie…” – to tylko kilka przykładowych insightów - demotywatorów masowego konsumenta do udziału w konkursie.
 17. 17. KONKURS CZY LOTERIA KLUCZOWY WYBÓR – KONKURS.  Szybkośd przygotowania.  Minimalne formalności (nie jest potrzebna zgoda Izby Celnej).  Niższe koszty w porównaniu do loterii – brak opłat do Izby Celnej.  Niższe koszty obsługi i logistyki (mechanizmu promocyjnego i kosztu wysyłki nagród).  Regulamin można zmieniad niemal do ostatniej chwili przed startem.  O wielu rzeczach decyduje komisja konkursowa.  Wyższa postrzegana bariera wejścia do konkursu ze strony konsumenta (większe zaangażowanie konsumenta, ze względu na zadanie do wykonania).  Wybór zwycięzców przez komisję – mniejsza wiara konsumenta w wygraną.  Większe zaangażowanie w wybór zwycięzców.  Możliwośd reklamacji. ZALETY KONKURSU WADY KONKURSU
 18. 18. KONKURS CZY LOTERIA KLUCZOWY WYBÓR – LOTERIA.  Prosty mechanizm loteryjny wpływający na koszty obsługi informatycznej.  Łatwośd przystąpienia do loterii z punktu widzenia konsumenta.  Wysoka postrzegana sprawiedliwośd wyboru zwycięzców.  Łatwośd wyboru zwycięzców z punktu widzenia organizacyjnego.  Mechanizm loteryjny ogranicza do minimum możliwośd skarg konsumenckich – o wygranej decyduje los, a nie komisja (która może się mylid).  Wyższy koszt organizacji – opłaty za zgodę na loterię do Izby Celnej: 10% wartości wszystkich nagród brutto.  Czas przygotowania (w tym formalności) - 2 miesiące na zgodę Izby Celnej na organizację loterii.  Dużo więcej formalności niż przy konkursie - koniecznośd zawiadomienia Izby Celnej o rozpoczęciu i zakooczeniu loterii, obowiązek ewidencjonowania nagród.  Izba Celna wymaga gwarancji wypłaty nagród - to oznacza zamrożenie sporej kwoty pieniędzy na kilka miesięcy. ZALETY LOTERII WADY LOTERII
 19. 19. PRZYKŁADY DOBRZE SKONSTRUOWANYCH PROMOCJI – TAKTYKA I MARKA.
 20. 20. PRZYKŁADY DOBRZE SKONSTRUOWANYCH PROMOCJI – TAKTYKA I MARKA.
 21. 21. PRZYKŁADY DOBRZE SKONSTRUOWANYCH PROMOCJI – TAKTYKA.
 22. 22. KIM JESTEŚMY? JESTEŚMY AGENCJĄ STRATEGICZNĄ. STRATEGICZNYM KOLEKTYWEM.
 23. 23. KIM JESTEŚMY? NAZYWAMY SIĘ MELTING POT (ang. kociołek). DO TEGO KOCIOŁKA WRZUCAMY STARE MYŚLENIE I PODZIAŁY KOMUNIKACJI NA ATL / DIGITAL. A wyciągamy z niego wnioski dla marek i ich strategii dostosowane do tego jak i gdzie odbiera je dzisiejszy konsument. Jesteśmy doświadczonymi strategami, którzy zdali sobie sprawę, że pracując na 8 godzinnym etacie nie wykorzystują swojego czasu i potencjału, tak jakby tego chcieli.
 24. 24. CO OFERUJEMY? STRATEGIA KOMUNIKACJI MARKI STRATEGIA I MECHANIKA DZIAŁAO PROMOCYJNYCH BRAND CONSULTING NEW PRODUCT DEVELOPMENT BADANIA JAKOŚCIOWE NA POTRZEBY STRATEGII AUDYT SPÓJNOŚCI KOMUNIKACJI MARKI PEŁEN ZAKRES USŁUG STRATEGICZNYCH, PRZY REALIZACJI KTÓRYCH ZAPEWNIAMY: Skutecznośd i doświadczenie. Aktywnośd i zaangażowanie. Odpowiedzialnośd za projekty i słowa.
 25. 25. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI. WOJTEK WALCZAK RADEK KACZMAREK Strategy Consultant & Partner tel.: + 48 791 211 025 e-mail: wojtek@melting-pot.pl Strategy Consultant & Partner tel.: + 48 608 658 532 e-mail: radek@melting-pot.pl
 26. 26. DZIĘKUJEMY. www.melting-pot.pl STRONA WWW FACEBOOK facebook.com/strategic.collective

×