Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Internetové Pirátství

577 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Internetové Pirátství

 1. 1. Piráctví<br />Tomáš Malík<br />xmalt06@vse.cz<br />
 2. 2.
 3. 3. Zákon<br />Autorský zákon č. 121/2000 Sb.<br />Jakékoli dílo kromě počítačového programu smí kdokoli pro svou osobní potřebu konzumovat<br /><ul><li>Právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu.
 4. 4. Vyhláška stanovuje paušální poplatky za tiskárny, záznamová a paměťová média dle kapacity.</li></li></ul><li>Co vše se pirátí<br />Software<br />Programy<br />Hry<br />Multimedia<br />Hudba<br />Filmy a TV<br />Knihy<br />
 5. 5. Historie - Pravěk<br />Seznamy, Dealeři, Paliči<br />Pevná cena za CD<br /><ul><li>P2P (Peer-to-Peer)
 6. 6. Napster – MP3</li></li></ul><li>Historie - Středověk <br />P2P <br />Kazza, Morpheus, <br />DC, DC++<br /><ul><li>BitTorrent
 7. 7. Suprnova.org, IsoHunt
 8. 8. The Pirate Bay
 9. 9. RIAA vs. TPB
 10. 10. 13mil $ za 34 souborů</li></li></ul><li>Historie - Současnost<br />File hosting (cloud storage)<br />Princip mrtvých schránek<br />
 11. 11. Distibuce kořisti<br />Wikipedia<br /><ul><li>Fešná infografika</li></li></ul><li>Data<br />Ratio<br />SW 90%, MP3 19/20<br /><ul><li>Internet bandwidth
 12. 12. 24% digital theft
 13. 13. File sharing
 14. 14. 7% Int. Bw.
 15. 15. 91% cypyrighted
 16. 16. Od Napsteru (99)
 17. 17. Hudební průmysl kles o 47% ($ 14.6-> $ 7,7mld)
 18. 18. 75% lidí z různých zemí
 19. 19. Po výzvě permanentní odpojení
 20. 20. (podle MPAA)</li></li></ul><li>Data - ztráty<br />SW $53 mld. (BSA 2010)<br />Movie $25 mld. (MPAA 2010)<br />Music $12.5 mld. (RIAA 2010)<br /><ul><li>Apple app store $0.45 mld.
 21. 21. Protože jailbrake
 22. 22. Skuteční piráti $7 - $12 mld. </li></li></ul><li>Obrana<br />Ochrana<br />V manuálu, Cd-key<br />Disk check<br />Online aktivace<br /><ul><li>Anti Ochrana
 23. 23. Keygen
 24. 24. Crack
 25. 25. Virtualizace</li></li></ul><li>Obrana<br />Online komponenta<br />Funkce pouze On-line<br />Přidaná sociální hodnota<br /><ul><li>Model SaaS</li></li></ul><li>
 26. 26. Obrana<br />Morální apel<br />
 27. 27. Politika – Piráctví jako společenský postoj<br />Švédká Pirátská strana<br />Založena 2006<br />Infoanarchismus<br />Volby do EP 2009 – 7,13% -> 2 Europoslanci<br /><ul><li>Česká Pirátská strana
 28. 28. Založena 2009
 29. 29. Volby do PS 09 – 0,8% (42 323)
 30. 30. 3 Zastupitelé</li></li></ul><li>Budoucnost již dnes<br />2013 - 90% Internet trafficu budou filmy<br />(CISCO, WSJ)<br /><ul><li>2013 – 131% nárust trafficu
 31. 31. (CISCO, WSJ)
 32. 32. Poplatek za připojení
 33. 33. UK£20 od 2012
 34. 34. Přesun k SaaS
 35. 35. WebOS
 36. 36. Akceptace/kapitulace</li></li></ul><li>K zamyšlení<br />Mám morální právo stáhnout si šou co se v ČR nevysílá?<br />Jakou má roli Google?<br />

×