Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Format Penulisan Perancangan Strategik Kedah

37,783 views

Published on

Published in: Technology, Art & Photos
 • tima kasih atas info yang bermakna tetapi xdpt download dengan sempurna...
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • hehehe...
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • please how to download
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • so stupid
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Format Penulisan Perancangan Strategik Kedah

 1. 1. FORMAT PENULISAN PERANCANGAN STRATEGIK TAHUN 2006 - 2010
 2. 2. Mengapa perlu format 1. Garis panduan yang standard 2. Mudah untuk dirujuk dan digunakan 3. Pengurusan yang berfokus dan bersistematik 4. Dokumen strategik selama 5 tahun (2006-2010)
 3. 3. Asas Penulisan 1. Gunakan font – “Arial” 2. Saiz font – 12 3. 1.5 spacing 4. Saiz kertas A 4 5. Paparan kertas “potrait” 6. Ada kandungan dan muka surat 7. Ada Lampiran
 4. 4. Muka Hadapan Sekolah Menengah Kebangsaan Strategik 11000 Balik Pulau Pulau Pinang. PERANCANGAN STRATEGIK AKADEMIK TAHUN 2006- 2010
 5. 5. Muka Hadapan Sekolah Menengah Kebangsaan Strategik 11000 Balik Pulau Pulau Pinang. PERANCANGAN STRATEGIK AKADEMIK TAHUN 2006- 2010
 6. 6. PERANCANGAN STRATEGIK KAWALAN PELAN & PELAKSANAA TAKTIKAL N PENILAIAN & OPERASI TOWS MATRIKS STRATEGI ISU STRATEGIK PRA PERANCANGAN (MANDAT) MATLAMAT STRATEGIK ANALISI S MISI VISI SWOT
 7. 7. Format Penulisan 1. Pra Perancangan 1.1 Aluan Pengetua 1.2 Jawatankuasa PS 1.3 Carta Organisasi Sekolah 1.4 Rasional PS 1.5 Matlamat PS 1.6 Piagam Pelanggan 1.7 Moto,Slogan,Logo,Warna 1.8 Sejarah/latar belakang sekolah
 8. 8. Aluan Pengetua Panduan Penulisan  Futuristic  Berlandaskan pendidikan bertaraf dunia  Membawa mandat “gambar besar”  Optimistik (berfikiran positif)
 9. 9. Jawatankuasa PS Panduan  Pengerusi (Pengetua)  Naib Pengerusi (PK Pentadbiran)  Setiausaha  AJK Bilangan JK Perancangan Strategik: 10 orang
 10. 10. Format Penulisan 2. Visi Sekolah 2.1 Ringkas dan jelas – maksima 20 perkataan 2.2 Menetapkan jangka masa untuk dicapai 2.3 Menyatakan “what an organization wants to be”
 11. 11. Format Penulisan 3. Misi Sekolah 3.1 Deklarasi organisasi mencapai visi 3.2 Menjelaskan persoalan “bagaimana” 3.3 Menjelaskan aktiviti-aktiviti 3.4 Mendifinisikan tugas/peranan/ fungsi organisasi 3.5 Maksima 8 misi
 12. 12. Format Penulisan 4. Environmental Scanning/SWOT (Berunsurkan PODC/PDCA) 4.1 Fokus SWOT ~Bidang/Sumber di bawah kawalan 1. Kekuatan (S) 2. Kelemahan (W) ~Bidang/Sumber di luar kawalan 1. Peluang (O) 2. Ancaman (T)
 13. 13. Format Penulisan 4. Analisis Persekitaran / Analisis SWOT ~ Fokus SWOT dan strategi 1. Pengurusan 2. Guru 3. Murid 4. Fizikal 5. Permaufakatan
 14. 14. Format Penulisan 4. Environmental Scanning/SWOT (Berunsurkan PODC/PDCA) 4.2 Analisis Data ~ Peperiksaan ~ Guru dan staf sokongan ~ Murid ~ Kemudahan dan fasiliti 4.3 Analisis pesekitaran luaran ~ Ekonomi ~ Politik ~ Sosial ~ Teknologi
 15. 15. Format Penulisan 5. Matlamat Strategik ~ Menjelaskan apa yang patut dilakukan untuk mencapai visi ~ Berasaskan peranan organisasi ~ Garispanduan terperinci organisasi masa hadapan Contoh: ~ Memastikan kualiti pengajaran di tahap optima dengan menggunakan sumber-sumber yang ada secara maksima
 16. 16. Format Penulisan 6. Strategi ~ Cara bagaimana objektif jangka panjang akan dapat dicapai ~ Cara merealisasikan visi & misi ~ Cara melaksanakan perancangan dengan berkesan ~ Bersifat “action oriented” Contoh: ~ Menyediakan peralatan dan kemudahan yang mencukupi serta bersesuaian kepada guru untuk menambah kecekapan kerja
 17. 17. Format Penulisan 7. Plan Strategik 7.1 Keputusan Peperiksaan UPSR/PMR/SPM/STPM Tahun 2003-2005 7.2 Unjuran berstrategik Peperiksaan Awam tahun 2006-2010.TOV 2005 7.4 Unjuran berstrategik PKSR/PKSM 2006-2010 7.5 Terjemah dalam bentuk jadual dan carta yang mudah difahami /jelas
 18. 18. Format Penulisan Keputusan UPSR 2003 - 2005 TAHUN BM BM BI MT SC % Lulus (P) (K) Keseluruhan GPS 2003 2004 2005
 19. 19. Format Penulisan Keputusan UPSR 2003 - 2005 90 80 70 60 BM(K) 50 BM(P) 40 BI 30 SC 20 MT 10 0 2003 2004 2005
 20. 20. Format Penulisan Keputusan UPSR 2003 - 2005 100 90 80 70 BM(K) 60 BM(P) 50 BI 40 SC 30 MT 20 10 0 2003 2004 2005
 21. 21. Format Penulisan Keputusan UPSR 2003 - 2005 2005 MT SC 2004 BI BM(P) BM(K) 2003 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
 22. 22. Format Penulisan Unjuran Matematik UPSR 2006 - 2010 100 90 80 70 60 50 MT 40 30 20 10 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
 23. 23. Format Penulisan Unjuran Matematik Tingkatan 1-3 TAHUN 2006 - 2010 100 90 80 70 60 MT T1 50 MT T2 40 MT T3 30 20 10 0 2004 2006 2008 2010 2012
 24. 24. Format Penulisan Unjuran Matematik UPSR 2006 - 2010 90 80 70 60 50 40 MT 30 20 10 0 2006 2007 2008 2009 2010
 25. 25. Format Penulisan Unjuran Matematik TING:1 - 3 TAHUN 2006 - 2010 90 80 70 60 50 MT T1 40 MT T2 30 MT T3 20 10 0 2006 2007 2008 2009 2010
 26. 26. Format Penulisan Unjuran PMR 2006 - 2010 SUBJEK TOV 2006 2007 2008 2009 2010 % GP % GP % GP % GP % GP % GP MP MP MP MP MP MP B.MELAYU 1 B.MELAYU 2 B.INGGERIS MATEMATIK SAINS SEJARAH GEOGRAFI PEN.ISLAM KEM.HIDUP
 27. 27. Format Penulisan Unjuran Prestasi PMR 2006 - 2010 TAHUN % GPS 9A 8A 7A 6A 5A 2006 2007 2008 2009 2010
 28. 28. Format Penulisan 8. Pelan Tindakan 1. Pelan Taktikal 2. Pelan Operasi 3. Pelan Kontigensi
 29. 29. Format Penulisan Pelan Taktikal Nyatakan: Nama unit/Panatia Visi Sekolah Misi unit Objektif Sasaran Strategi Aktiviti/Program Tarikh mula dan Tarikh akhir Kos operasi Tanggungjawab Indikator kejayaan
 30. 30. Format Penulisan Panitia/Unit:………………………………. Visi Sekolah:………………………………. Misi Panitia/Unit:………………………… Objektif:……………………………………. Sasaran:…………………………………… STRATEGI AKTIVITI TANGGUNG KOS TARIKH TARIKH PELAN INDIKATOR JAWAB MULA AKHIR KONTIGENSI KEJAYAAN
 31. 31. Format Penulisan Pelan Operasi Nama Program/Aktiviti:………………………………………… Objektif Program:……………………………………………….. Proses Aliran Kerja: LANGKAH PROSES TEMPOH T/JAWAB CATATAN KERJA
 32. 32. Format Penulisan 9. Pelaksanaan Sediakan carta gantt 2006 PELAN TINDAKAN CATATAN J F MA MJ J OS O N D Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Strategi Kali 1 / Membuat Visi dan Misi / Membuat SWOT Analisis / Membuat Pelan Tindakan / Menyediakan Buku PSA 2006-2010 /
 33. 33. Format Penulisan 10. Penilaian/Kawalan 10.1 Audit Kualiti dalaman ~ Audit kepatuhan ~ Audit kecukupan ~ Audit dokumentasi 10.2 PKB JPN Kedah 10.3 Laporan bertulis ~ Instrumen PKB JPN Kedah ~ RPS (Rancangan Pemajuan Sekolah) ~ Laporan Analisis Peperiksaan 10.4 Kajian R&D Kajian Tindakan
 34. 34. Format Penulisan 11. Lampiran Semua dokumen kurikulum yang berkaitan dan bersesuaian Contoh: Kertas kerja program Borang pemantauan Borang pemarkahan Analisis SWOT/TOWS Matriks
 35. 35. RUMUSAN Vision without action is merely a dream Action without vision is just passing the time Vision with action can change the world Joe Barker (2002)
 36. 36. KESIMPULAN • Perancangan strategik sekolah yang berkesan merupakan proses manusia dan bukan proses kertas • Proses pembelajaran perlu dilakukan secara refleksi dan tidak terlalu formal •Perlukan sikap keterbukaan •Menerima hakikat bahawa organisasi mempunyai sumber terhad
 37. 37. SOALAN BENGKEL  Sediakan langkah – langkah strategik dalam proses pembinaan dan pentebarluasan Perancangan Strategik bagi organisasi anda  Sediakan satu format yang sesuai dan strategik untuk mengawal, menilai dan membuat penambahbaikan untuk satu aktiviti peningkatan akademik
 38. 38. LANGKAH UTK PENYEBARLUASAN  Mesyuarat pengurusan – dedah konsep / tugasan  Tubuhkan JKPS – Lantik SU  Bengkel Hands on / kursus – Bagi Tempoh  Tindakan Pelaksanaan PS oleh panitia  Serahan bahan / dokumen  Serah kpd SUPS  Mesyuarat Penilaian / Pemurnian supaya SMART  Mesyuarat Audit
 39. 39. Gred Purata Mata Pelajaran (GPMP/GPS) PMR Nilai Gred Mata Pelajaran (Sains) GRED NGMP BIL NGMP x GPMP PELAJAR BIL PELAJAR (X) (Y) (XY) A 1 20 20 GPMP Sains B 2 26 52 Jumlah XY C 3 18 54 Jumlah Calon D 4 12 48 194 = 2.43 E 5 4 20 80 JUMLAH 80 194 GPMP Sc 2.43
 40. 40. Gred Purata Tahun/Sekolah (GPT/GPS) PMR ContohGred Purata Tahun/Sekolah BIL SUBJEK BIL PELAJAR A B C D E GPMP 1 BAHASA MELAYU 80 30 10 24 14 2 2.35 2 BAHASA INGGERIS 80 42 13 17 2 6 1.96 3 MATHEMATICS 80 8 28 19 4 21 3.03 4 SCIENCE 80 20 26 18 12 4 2.43 5 SEJARAH 80 15 35 20 7 3 2.35 JUMLAH 12.11 GPT/GPS PMR = Jumlah GPMP PMR 2.42 Jumlah Subjek
 41. 41. Gred Purata Sekolah (PKBS) TINGKATAN GPT 1 2.25 2 2.24 3 2.26 4 2.00 5 2.20 6 2.08 JUMLAH 13.11 GPS dalam Ujian Jumlah Gred Purata Tahun Dalaman Jumlah Tahun/Tingkatan 13.11 6 = 2.99
 42. 42. Skor Sekolah Gred Purata Sekolah (GPS) dalam PKBS Skor 4 : GPS 1.00 hingga 2.00 Skor 3 : GPS 2.01 hingga 3.00 Skor 2 : GPS 3.01 hingga 4.00 Skor 1: GPS 4.01 hingga 5.00
 43. 43. PERANCANGAN STRATEGIK PENINGKATAN AKADEMIK SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI KEDAH TAHUN 2006-2010 Data Luaran 5. 6. Sekolah: Memproses Menjana Menyediakan Plan • Politik Data, analisis Strategi Tindakan • Sosial data dan (Taktikal,Operasi, • Ekonomi maklumat Kontinjensi) 1. KESEDIAAN SEKOLAH • Teknologi • Perundangan P 4. 7. Melaksanakan S 2. 3. Visi, Plan Operasi Mengumpul Menganalisis Misi, P data dan Dan Data maklumat A Matlamat 8. Kawal Selia Data Dalaman Sekolah: Mendokumen • Kemudahan Asas data 9. • Keperluan Asas 10. • Sumber Manusia dan Penilaian dan Penambah • Kewangan Analisis maklumat • Budaya Sekolah baikkan Kelompangan

×