Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

environmental care

1,447 views

Published on

work with students from comprehensive schools and pupils with special educational needs

Published in: Education, Technology
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

environmental care

 1. 1. СВОБОДНОТО ВРЕМЕ В ГРИЖА ЗА ПРИРОДАТА ЕКОЛОГИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ И ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ И ДЕЦА ОТ МАЛЦИНСТВЕНИ ГРУПИ В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА .
 2. 2. ПАРТНЬОРСТВО ПО ПРОЕКТИ <ul><li>“ ДА ПРЕСКОЧИМ СТЕНИТЕ – ПРОЕКТ ЗА </li></ul><ul><li>РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СОЦИАЛНА </li></ul><ul><li>ИНТЕГРАЦИЯ ЧРЕЗ СПОРТ,ТУРИЗЪМ </li></ul><ul><li>ДЕЙНОСТИ ЗА ОТДИХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ” </li></ul><ul><li>АВТОР НА ПРОЕКТА - СТИЛЯНА МИЛЕВА </li></ul><ul><li>ЕЛЕНА ИЛИЕВА </li></ul><ul><li>ИЗПЪЛНИТЕЛ - ПУ”В.ДРУМЕВ”гр.ШУМЕН </li></ul><ul><li>УЧИТЕЛИ:инж.Т.ЛАМБОВ З.ЯНАКИЕВ </li></ul>
 3. 3. СЪЩНОСТ НА ИЗВЪНКЛАСНАТА И ИЗВЪНУЧИЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ <ul><li>Този вид занимания не се регламентират от единни и задължителни програми. </li></ul><ul><li>Участието на децата е изцяло самостоятелно и доброволно . </li></ul>
 4. 4. <ul><li>ОБОГАТЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ВСИЧКИ СТРАНИ И СФЕРИ НА ЛИЧНОСТТА – </li></ul><ul><li>ИНТЕЛЕКТУАЛНО, ЕМОЦИОНАЛНО, ВОЛЕВО РАЗВИТИЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗАЛОЖБИ И ИНТЕРЕСИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТА. </li></ul>Ц Е Л И
 5. 5. УЧАСТНИЦИ В ПРОЕКТА V ОУ “ИВАН ВАЗОВ ” ГР. ШУМЕН ПУ “ВАСИЛ ДРУМЕВ” ГР. ШУМЕН
 6. 6. РАБОТА В УЧЕБНАТА РАБОТИЛНИЦА <ul><li>КОШЧЕТА ЗА </li></ul><ul><li>ОТПАДЪЦИ </li></ul><ul><li>ХРАНИЛКИ </li></ul><ul><li>ЗА ПТИЦИ </li></ul><ul><li>КЪЩИЧКИ </li></ul><ul><li>ЗА ПТИЦИ </li></ul>
 7. 7. ХРАНИЛКИ ЗА ПТИЦИ
 8. 8. ГРИЖА ЗА ПТИЦИТЕ
 9. 9. МЯСТО ЗА ОТПАДЪЦИ
 10. 10. ЦВЕТАРСТВО
 11. 11. ГРАДИНКА СЪС САКСИЙКА
 12. 12. ПЪРВИ СТЪПКИ
 13. 13. ТУРИЗЪМ ”ШУМЕНСКО ПЛАТО”
 14. 14. ИГРИ И ВЕСЕЛИЕ
 15. 15. ДА ОПАЗИМ ПРИРОДАТА
 16. 16. ОТ ТУК ЗАПОЧВА БЪЛГАРИЯ
 17. 17. ИСТОРИЯ
 18. 18. ВЕЛИЧИЕ
 19. 19. СПОРТЕН РИБОЛОВ
 20. 20. КОНЕН СПОРТ
 21. 21. Е З Д А
 22. 22. ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ
 23. 23. ИНТЕГРИРАНО ОБУЧЕНИЕ
 24. 24. СОЦИАЛНА АДАПТАЦИЯ
 25. 25. ОБИЧАИ И ПРАЗНИЦИ
 26. 26. АРТ ТЕРАПИЯ МАГИЯТА НА БОИТЕ
 27. 27. ТОВА ГО МОЖЕ ВСЯКО ДЕТЕ
 28. 28. РАБОТА С ПРИРОДНИ МАТЕРИАЛИ
 29. 29. КУКЕРИ
 30. 30. ИЗРАБОТКА НА СУРВАКНИЦИ
 31. 31. УЧИЛИЩНА ИЗЛОЖБА
 32. 32. РЕГИОНАЛНА ИЗЛОЖБА
 33. 33. НАГРАДИ ОТ ИЗЛОЖБИ <ul><li>10 ПЪРВИ НАГРАДИ В РАЗДЕЛ ПАНА “КУКЕРСКИ МАСКИ” </li></ul><ul><li>4 ПЪРВИ НАГРАДИ В РАЗДЕЛ </li></ul><ul><li>“СУРВАКНИЦИ” </li></ul><ul><li>ДИПЛОМ ЗА НАЙ-ДОБРО ПРЕДСТАВЕНО УЧИЛИЩЕ </li></ul>
 34. 34. РЕГИОНАЛЕН КОНКУРС ПИЖО И ПЕНДА
 35. 35. НАГРАДИ <ul><li>4 ПЪРВИ НАГРАДИ В РАЗДЕЛ </li></ul><ul><li>“КУКЛИ” </li></ul><ul><li>6 ПЪРВИ НАГРАДИ В РАЗДЕЛ </li></ul><ul><li>“ПАНА” </li></ul>
 36. 36. РЕЗУЛТАТИ за 2007-2008 <ul><li>20 ПЪРВИ НАГРАДИ </li></ul><ul><li>ДИПЛОМ ЗА НАЙ-ДОБРО ПРЕДСТАВЕНО </li></ul><ul><li>УЧИЛИЩЕ </li></ul>
 37. 37. ИЗВОДИ <ul><li>Интеграцията и приобщаването на децата със СОП в живота трябва да се осъществява много деликатно, осъществяване на многократни разяснения и обсъждания с родителите, къде е най-добрата форма на обучение и възпитание на техните деца, за да бъдат полезни преди всичко на себе си и на обществото. </li></ul><ul><li>Добрата и дълновидна насоченост от страна на родителите и учителите ще е подход който да води до трайна социална адаптация и конкурентноспособност на пазара на труда и като цяло на умение за справяне с житейските ситуации и проблеми. </li></ul><ul><li>Сравнението на деца на обучението в специалните училища на базата на държавните стандарти показва, че приобщаването им в общообразователни училища намалява значително публичните разходи, но на каква цена? Работата с тези деца е морална отговорност към тях от цялото общество. </li></ul>
 38. 38. ПРЕДЛОЖЕНИЯ <ul><li>Увеличаване на часовете по труд и техника, музика и изобразително изкуство. </li></ul><ul><li>Въвеждане на групи – занимания по интереси с практическа насоченост като цяло в образователната ни програма за придобиване на практически знания, умения и навици. </li></ul><ul><li>Ангажираността на децата в посочените извънкласни форми ще намали агресията и различията битуващи сред децата с различно материално, социално и етносно различие в училищата. </li></ul>
 39. 39. АВТОРИ <ul><li>инж.ТОШКО ВАСИЛЕВ ЛАМБОВ – ІІ ПКС </li></ul><ul><li>ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ МЕХАНДЖИЕВ – Директор на ОУ “Иван Вазов” Шумен </li></ul>

×