Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Awit ng papuri

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Awit ng papuri

 1. 1. AWIT NG
 2. 2. PURIHIN NINYO ANG PANGINOON DAKI LAIN
 3. 3. PURIHIN SIYA AY AWI TAN AT PAPURIHAN
 4. 4. NILIKHA NIYA ANG LANGIT AT LUPA NILIKHA NIYA ANG ARAW AT BUWAN
 5. 5. NILIKHA NIYA MGA ISDA'T IBON MGA GUBAT
 6. 6. TUNAY SIYANG BANAL AT DAKILA PURIHIN ANG KANYANG Fx. “I _xí I , ñ H
 7. 7. ANG LAHAT NG LIKHA NIYA'Y MABUTI PI NAGY AMAN NIYA NG LUBUSAN
 8. 8. PURIHIN NINYO ANG PANGINOON DAKILAIN ANG KANYANG
 9. 9. PURIHIN SIYA AY AWITAN AT PAPURIHAN MAGPAKAILANMAN

×