Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vtc bai2

476 views

Published on

Published in: Technology, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vtc bai2

 1. 1. Vaïn Thaéng Coâng (baøi 2)
 2. 3. 1 BẮT ĐẦU:
 3. 4. 2
 4. 5. 3
 5. 6. 4
 6. 7. 5
 7. 8. 6
 8. 9. 7
 9. 10. 8
 10. 11. 9
 11. 12. 10
 12. 13. 11
 13. 14. 12
 14. 15. 13 Đó dzậy đó
 15. 16. 14
 16. 17. 15
 17. 18. 16
 18. 19. 17
 19. 20. 18
 20. 21. -       tập 20 đến 30 phút mỗi ngày để giữ thân thể và đầu óc được khỏe mạnh -       tập 3 giờ trở lên mỗi ngày nếu muốn phát triễn Thần Công nhanh chóng
 21. 22. HÍT THỞ
 22. 23. HÍT VÔ HÍT VÔ HÍT VÔ HÍT VÔ THỞ RA THỞ RA
 23. 24. SIÊU ĐẲNG
 24. 26. THỜI GIAN TẬP
 25. 28. HẾT BÀI 2

×