Slideshow for issues on assessment

2,056 views

Published on

pentaksiran

Published in: Education, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,056
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
400
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Slideshow for issues on assessment

 1. 1. Nama No. MatriksDayang Khairunnisa bt Awang D20091034996BatuMasliah bt Manching D20091035049
 2. 2. • berasal daripada perkataan Greek ”Assidere” yang bermaksud “duduk bersama” dengan pelajar dan mengesahkan respon dengan apa yang dimaksudkan.• suatu proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menterjemah maklumat tentang pembelajaran seseorang murid bagi sesuatu tujuan tertentu.(Lembaga Peperiksaan Malaysia (2000))
 3. 3. • “assessment is the process of gathering evidence about a student’s knowledge of, ability to use, and disposition toward mathematics and of making inferences from that evidence for a variety of purposes.” (National Council of Teachers of Mathematics, 1995)
 4. 4. Tujuan pentaksiran Proses mendapatkan gambaran tentang prestasi seseorang dalam pembelajaran Menilai aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran Mendapatkan maklumat secara berterusan tentang pengajaran dan pembelajaran Memperbaiki pengajaran dan pembelajaran
 5. 5. Instrumen KumpulanSkor yang ditaksir Prinsip pentaksiran Kumpulan yang Respons menaksir
 6. 6. Isu-isu• Pentaksiran Berorientasikan Peperiksaan• Bias dalam penilaian• Pentaksiran berasaskan sekolah
 7. 7. Sejarah sistem peperiksaan di Malaysia1957- LCE (Lower Certificate of Education) diperkenalkan- OSC (Overseas Cambridge School Certificate) diperkenalkan- FMC ( Federation of Malaya Certificate) diperkenalkan- QT ( Qualifying Test) diperkenalkan1960 - SRP (Sijil Rendah Pelajaran) diperkenalkan1961- UK (Ujian Kelayakan) diperkenalkan1962- SPPTM (Sijil Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu) diperkenalkan1964- SPPTM dimansuhkan- FMC dimansuhkan- MCE (Malaysian Certificate of Education) diperkenalkan- SPM (Sijil Pelajaran Malaysia) diperkenalkan
 8. 8. 1967- SRP/LCE soalan objektif mula diperkenalkan1968 - OSC dimansuhkan di Semenanjung Malaysia.1969 - SPVM (Sijil Pelajaran Vokasional Malaysia) diperkenalkan1976 - Peperiksaan Bahasa Melayu (Julai) diperkenalkan- MCE diambil alih oleh Lembaga Peperiksaan1982 - HSC (Higher School Certificate Cambridge) dimansuhkan- STPM (Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia) diambil alih oleh Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM)
 9. 9. 1983- LCE ujian Lisan Bahasa Melayu dimansuhkan - SRP Ujian Lisan Bahasa Inggeris dimansuhkan1987 - Sijil SPVM ditukar kepada SPM(V)- SPM di seluruh Malaysia diperkenalkan1991- KHPP (Kemahiran Hidup Program Peralihan) SRP diperkenalkan1993-PMR (Penilaian Menengah Rendah) diperkenalkan-SPM berdasarkan KBSM (Kurikulum Baru Sekolah Menengah) diperkenalkan
 10. 10. Sistem Peperiksaan Kebangsaan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 UPSR PMR (Pusat) (Pusat) SPM (Pusat) 12
 11. 11. Peperiksaan dalam pendidikan di Malaysiamerupakan antara kaedah pentaksiranyang digunakan untuk mengukur prestasipencapaian individu di akhir prosespengajaran dan pembelajaran 13
 12. 12. Tujuan peperiksaanMenurut Southeast Asian Ministers of EducationOrganization (SEAMEO):-measure the effectiveness of the teaching/learningprocess;- measure students present levels of achievement;- measure one’s students’ progress against others forfuture selection or promotion purpose- provide information for streaming purposes;- evaluate the relevance of the curriculum; and- measure progress towards the accomplishment ofnational goals
 13. 13. Petikan diambil daripada kajian tahap faktorkesukaran pembelajaran matematik oleh NadzriMohamad, Jamri Awang Besar dan NorhaslizaAhmad (2006):“… setiap pelajar sejak zaman persekolahan lagitelah dinyatakan betapa pentingnya menguasaimatematik. Lulus dengan cemerlang dalammatematik menjadi syarat bagi para pelajar untuk ketingkatan empat di sekolah berasrama penuh. Selepasmenduduki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), kelulusandalam matematik sekali lagi menjadi jaminan untukmelanjutkan pelajaran ke universiti dan pusatpengajian tinggi dalam kebanyakan bidangpengajian..."
 14. 14. 1 • Sampel imej2 • Merujuk norma3 • Berfokuskan kuantiti4 • Berorientasikan mata pelajaran5 • Spesifik6 • Pensijilan one-off7 • Didominasi pusat
 15. 15. Menurut Peter Grootenboer (2004) (diambil daripada Zaleha Ismail & Arinah Zaidan (2010)), Kaedah ini dikatakan lebih senang dan tidak perlumenyediakan bahan bantu mengajar. Namun pengajaran seperti ini tidak dapat menggalakkan pelajar untuk mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat. Zaleha Ismail & Arinah Zaidan (2010): "Sistem persekolahan zaman sekarang berasaskan peperiksaan di mana pembelajaran terlalu menumpukan kepada pengiraan dan penggunaan rumus manakala kaedah pembelajaran terbatas kepada latih tubi."
 16. 16. •Guru hanya menumpukan untuk menghabiskan silibus dalam masayang ditetapkan dan kurang menekankan pemahaman konsep sertaperkaitan dengan kehidupan.•Pengajaran lebih berpusatkan kepada guru.•Pengajaran dan pembelajaran secara tradisional merupakankaedah ‘kapur dan cakap’ atau kaedah menggunakan transperansi(OHP), manakala media yang digunakan adalah buku bercetak . (Neo & Rafi (2007) )
 17. 17. •Kefahaman•Kurang dapat mengaitkan pembelajaranMatematik dalam kehidupan•Belajar untuk lulus peperiksaan•“ The education system is so exam-orientedthat is has forced many students into rotelearning and memorizing to score well. This issaid to have greatly reduced creativity andour ability to understand and analyse things. “ (Darshan and Ong, 2003)
 18. 18. Pelajar seolah-olah dibentukmelalui ‘mesin’Penekanan pembelajaran yanglebih tertumpu kepada bukusebagai bahan rujukan keduaSikap pihak pentadbir dan ibu bapayang menekankan keputusanpelajar
 19. 19. IMPAKNYA .. Sekolah dilihat sebagai institusi yang hanya berperanan menyediakan murid untuk menghadapi peperiksaan semata- mata Bersekolah disamaertikan dengan belajar untuk menghadapi peperiksaan Pelajar yang mendapat gred rendah akan berasa rendah diri. “Anak yang gagal mendapat A dalam mata pelajaran tertentu dikatakan gagal dalam pembelajarannya.” (Dr Jamil Adimin – LPM) 21
 20. 20. ISU 2BIAS DALAM PENILAIAN
 21. 21. Bias adalah kewujudan kriteria-kriteria tertentu dalam Hambleton, Ro memberi kesan yang berbeza terhadap pencapaian nald, Rodgersindividu dengan kebolehan yang sama dari kumpulan, dan Janne etnik, jantina, budaya dan agama yang berbeza. (1995) Jika sesuatu item itu berfungsi berbeza kepada Dorans dan sesuatu kumpulan dengan yang lain, ia secara Holland (1993) terangan adalah bias.
 22. 22. The AmericanBias sebagai kecenderungan atau kecondongan yang Heritage menhalang penilaian yang adil Dictionary Bias menjadi sistematik dalam erti kata ia Camili dan menyebabkan ketidakadilan dalam keputusan Shepard peperiksaan bagi ahli dalam kumpulan tertentu. (1994)
 23. 23. Item soalan ujian BiasLisan dalam pemerhatian penilaian Penulisan
 24. 24. Item soalan ujianTerdapat banyak kajian telah dilakukan untuk mengesan item- item ujian yang bias atau tidak memihak kepada respondenmengikut jantina, lokasi sekolah, agama, bangsa dan linguistik.
 25. 25. Bagaimana item soalan boleh menjadi bias mengikut jantina???Item soalan yang dibina cenderung kepada satu jantina sahaja Pengujian yang menggunakan soalan yang berkaitan dengan permainan mekanikal lebih cenderung kepada pelajar lelaki manakala set yang menggunakan contoh dan situasi daripada anak patung atau kerja-kerja dapur lebih cenderung kepada pelajar perempuan ( Black, 1998 )
 26. 26. kajian TIMSS-R (1998)Item-item matematik yang bentuk ayat panjang danmemerlukan calon membaca dan memahami maksud (kecekapan verbal) lebih memihak kepada pelajar perempuan. Item-item yang memerlukan keupayaan ‘visualization’ lebih kepada pelajar lelaki Pelajar perempuan secara umumnya tidak begitupandai dalam soalan objektif berbanding soalan eseikerana mereka tidak suka meneka (guessing) apabila tidak boleh menjawab seperti yang dilakukan oleh pelajar lelaki (Black, 1998)
 27. 27. Apa tindakan guru untuk mengelakkandaripada bias dalam pembinaan item soalan ujian mengikut jantina?? Seimbangkan bilangan Seimbangkan bentuk topik subjek dalam soalan (soalan objektif kertas soalan. dan soalan subjektif ) Seimbangkan corak soalan ( perkaitan jantina )
 28. 28. Bagaimana item soalan boleh menjadi bias mengikut lokasi sekolah????Item soalan yang dibina cenderung kepada satu lokasi sekolah sahaja Terdapat beberapa item ujian pelbagai pilihan yang bias kepada pelajar luar bandar. Tidak terdapat item yang bias kepada pelajar bandar. Seperti contoh topik-topik bantuan perniagaan seperti bank, promosi, insurans, komunikasi, pergudangan dan pengangkutan. (zaubedah, 2007)
 29. 29. Apa tindakan guru apabila menghadapisituasi berikut terutamanya pelajar luar bandar?Guru-guru mata pelajaran seharusnya memberipenekanan yang lebih kepada topik-topik yang terkandungan item yang bias.
 30. 30. Bias dalam penilaian melalui pemerhatian Penilaian melalui pemerhatian adalah satu proses untuk menentukan apa yang pelajar tahu,bagaimana hendak melakukan sesuatu tugasan atau operasi dalam masa sebenar. Tujuan utamanya adalah untuk membekalkan data yang bersifat objektif tentang kualiti pencapaian pelajar, termasuklah proses dan prosedur dalam menyiapkan tugasan dan cabaran yang dihadapi sepanjang proses tersebut
 31. 31. Pemerhatian komunikasi atau interaksi PemerhatianHasil kerja tingkah laku Aspek yang di nilai melalui pemerhatian
 32. 32. Adakah pandangan mata kasar guru benar-benarmenggambarkan keadaan sebenar pelajar????
 33. 33. Bias dalam penilaian melalui pemerhatian Menilai secara mataPersepsi guru Cara penilaian kasar terhadap guru pelajar Sukar untuk melihat tahap kefahaman pelajar
 34. 34. Bias dalam penilaian melalui lisanPenilaian secara lisan adalah satu proses untuk mengumpul maklumat semasa interaksi: Murid dengan guru Murid dengan murid Murid dengan bahan pengajaran Tujuan adalah untuk mengesan penguasaan pengetahuan, pemahaman hasil P&Psecara serta merta.
 35. 35. Tahap pemikiran Pengetahuan keyakinan fakta Kecekapan Kecekapan mendengar mengcongak Aspek yang boleh di PenggunaanKefahaman bahasa yang konsep nilai secara tepat lisan
 36. 36. Bias dalam penilaian secara lisan Persepsi guru Kesukaran Ketakutanterhadap berbahasa. pelajar terhadap pelajar guru.
 37. 37. Bias dalam penilaian melalui penulisanPenilaian melalui penulisan adalah satu proses yang melibatkanaktiviti menyemak dan memeriksa tugasan dan hasil penulisan. Dianggap sebagai satu medium yang boleh dipercayai dalam menilai pelajar.
 38. 38. kreativiti Kronologi penulisan penulisan Aspek yang boleh di nilai melalui Susunan ayat/ penulisan penggunaan bahasakekemasan Kaedah/formula yang digunakan
 39. 39. Bias dalam penilaian melalui penulisan Persepsi guru Cara terhadap pemarkahan pelajar
 40. 40. CadanganGuru perlu bijak dan teliti dalam memilih item soalan ujianGunakan borang penilaian yang standard Buat penilaian berulang kali Kurangkan sifat bias dalam diri
 41. 41. ISU 3Pentaksiran berasaskan sekolah (PBS)
 42. 42. PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PBS merupakan satu bentuk pentaksiran yang bersifat holistikiaitu menilai aspek kognitif (intelek), afektif (emosi dan rohani) dan psikomotor (jasmani) selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). PBS mentaksir bidang akademik dan bukan akademik. PBS merupakan satu bentuk pentaksiran yang dilaksanakan disekolah secara terancang mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan.
 43. 43. Siapa yang kendalikan PBS? PBS dikendalikan oleh pihak sekolah dan pentaksirannya dilaksanakan oleh guru-guru matapelajaran secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
 44. 44. Apakah komponen PBS?Komponen PBS terdiri daripada Pentaksiran Sekolah, Pentaksiran Pusat, Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum, dan Pentaksiran Psikometrik. PBS terbahagi kepada dua bentuk format pentaksiran iaitu 1. Kerja Kursus 2. Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS)
 45. 45. Apa isu dalampelaksanaan PBS?
 46. 46. Kepimpinan guru besar/ pengetua Kurang faham mengenai prosedur pelaksanaan Kurang mengetahui ilmu dalam bidang pentaksiran termasuklah prinsip asas dalam pentaksiranpendidikan, pengendalian, penentuan standard dan penggunaan hasil pentaksiran
 47. 47. Guru akademik Guru kurang pemahaman tentang pelaksanaan dan konsep PBSguru mengajar tidak mengikut opsyen Guru yang tidak terlatih (GSTT)
 48. 48. Persepsi guru terhadap PBS : beban kepada guru• Kebanyakan guru merasakan perubahan pendidikan telah meningkatkan beban kerja mereka. Guru bukan saja perlu mengajar tetapi juga melakukan kerja-kerja pentadbiran dan kokurikulum. Guru juga perlu mentaksir dan mengajar dalam masa yang sama (Gan, 2000)• PBS menambah beban tugas guru di sekolah yang memang telah dibebani dengan tugas-tugas pentadbiran dan kokurikulum. Ini menyebabkan guru melaksanakan pentaksiran sebagai satu produk dan bukan sebagai satu proses (Tan, 2010

×