Advertisement

ŁĄKI KWIETNE w Lasach Państwowych

ŁĄKI KWIETNE
Jan. 11, 2023
Advertisement

More Related Content

Advertisement
Advertisement

ŁĄKI KWIETNE w Lasach Państwowych

 1. ŁĄKI KWIETNE W LASACH PAŃSTWOWYCH Wizerunek, ochrona środowiska, oszczędności Karol Podyma
 2. DLACZEGO WARTO SIAĆ ŁĄKI W LASACH PAŃSTWOWYCH? OCHRONA ŚRODOWISKA Wsparcie pszczół i dzikich zapylaczy oraz innej drobnej fauny. Wzbogacanie bioróżnorodności EDUKACJA łąki kwietne to wspaniałe miejsce do prowdzenia zajęć edukacyjnych i badań OSZCZĘDNOŚCI Ograniczenie koszenia i zużycia wody oraz inne usługi ekosystemowe ODTWARZANIE EKOSYSTEMÓW Pomoc w rekultywacji zdegradowanych terenów i walce z inwazyjnymi gatunkami DOBRY WIZERUNEK Mierzalne korzyści wizerunkowe, pozytywny odbiór społeczny www.lakikwietne.pl
 3. pozytywne 47,5% neutralne 49,5% negatywne 3% Sentyment wypowiedzi: Inwestycja: 564 tys zł Zysk w mediach: ponad 1,3 mln zł Powierzchnia łąk: 5,5 ha Zasięg informacji: ponad 12,5 mln ponad 2.500 artykułów i wzmianek w mediach tradycyjnych i społecznościowych KORZYŚCI WIZERUNKOWE Łąki kwietne w Białymstoku 2020 r. www.lakikwietne.pl
 4. OZDOBNE ŁĄCZKI JEDNOROCZNE Kwitną spektakularnie, ale dość krótko i wymagają corocznego odtwarzania RODZIME ŁĄKI WIELOLETNIE Są niemal bezobsługowe i pomagają odtwarzać naturalne ekosystemy ŁĄKA KWIETNA Jest siedliskiem atropogenicznym, do funkcjonowania potrzebuje opieki człowieka. www.lakikwietne.pl
 5. GATUNKI ROŚLIN NA ŁĄKI KWIETNE www.lakikwietne.pl
 6. ŁĄKI ŚWIEŻE Marchew zwyczajna (Daucus carota) Chaber łąkowy (Centaurea jacea) Krwawnik pospolity (Achillea millefolium) Komonica zwyczajna (Lotus corniculatus) Złocień właściwy (Leucanthenum vulgare) www.lakikwietne.pl
 7. MURAWY KSEROTERMICZNE Goździk kartuzek (Dianthus carthusianorum) Sparceta piaskowa (Onobrychis arenaria) Przelot pospolity (Anthyllis vulneraria) Rumian barwierski (Cota tinctoria syn. Antemis tinctoria) Chaber driakiewnik (Centaurea scabiosa) www.lakikwietne.pl
 8. SIEDLISKA RUDERALNE Cykoria podróżnik (Cichorium intybus) Wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare) Żmijowiec zwyczajny (Echium vulgare) Mydlnica lekarska (Saponaria officinalis) www.lakikwietne.pl
 9. ROŚLINY SEGETALNE Mak polny (Papaver rhoeas) Kąkol polny (Agrostemma githalgo) Chaber bławatek (Centaurea cyanus) Rumian polny (Anthemis arvensis) Złocień polny (Glebionis segetum) www.lakikwietne.pl
 10. GATUNKI UPRAWNE Len zwyczajny (Linum usitatissimum) Facelia błekitna (Linum usitatissimum) Słonecznik zwyczajny (Helianthus annuus) Lucerna siewna (Medicago sativa) Gryka zwyczajna (Fagopyrum esculentum) www.lakikwietne.pl
 11. GATUNKI OBCEGO POCHODZENIA Maczek kalifornijski (Escholzia califrnica) Smagliczka nadmorska (Lobularia martima) Kosmos podwójnie pierzasty (Cosmon bipinnatus) Żmijowiec babkowaty (Echium plantagineum) Nachyłek dwubarwny (Coreopsis tinctoria) www.lakikwietne.pl
 12. INWAZYJNE GATUNKI OBCE Łubin trwały (Lupinus polyphyllus) Nawłoć kanadyjska (Solidago canadensis) Przymiotno białe (Erigeron annuus) Przymiotno kanadyjskie (Erigeron canadensis) Nawłoć późna (Solidago gigantea) www.lakikwietne.pl
 13. GDZIE ZAKŁADAĆ ŁĄKI KWIETNE? miejsca reprezentacyjne obszary proekologiczne poletka łowieckie regenracja buchtowisk i zrębów Łąki kwietne najlepiej rozwijają się w miejscach słonecznych. Dobrze skomponowane miesznaki poradzą sobie na większości gleb. Łąki kwietne można wykorzystać jako: na glebach bardzo żyznych na terenach rekreacyjnych w głębokim cieniu Łąk nie należy zakładać: www.lakikwietne.pl
 14. PRZYKŁADOWE MIESZANKI ŁĄKA ŚWIEŻA najczęściej spotykane zbiorowisko łąkowe DLA DZIKICH PSZCZÓŁ I MOTYLI selekcja gatunków nektaro- i pyłkodajnych PASY KWIETNE wsparcie dla rolników WYBÓR MIESZANKI NASIENNEJ BADANIA GLEBY szczególnie ważne pH i typ gleby PRZEZNACZENIE w jakim celu ma być wysiana OCENA SIEDLISKA zdjęcia fitosocjologiczne TRAWNIK Z KWIATAMI znoszący częstsze koszenie RUDERALNA na gleby przekształcone i zdegradowane Podstawa sukcesu Mieszanki na różne stanowiska i o różnych funkcjach KOMPOZYCJA dobór gatunków www.lakikwietne.pl
 15. METODY PRZYGOTOWANIA TERENU Im lepiej przygotowane miejsce, tym większa kontrola nad efektem UPRAWA GLEBY przy użyciu maszyn rolniczych lub urządzeń ogrodniczych PODSIEW to wsiew nasion w istniejącą daninę USUNIĘCIE DARNI dobrze sprawdzi się w przypadku miejsc żyznych lub zajętych przez gatunki inwazyjne CZARNA FOLIA do długotrwałego okrycie terenu. Skuteczna w przypadku uciążliwych chwastów i gatunków inwazyjnych www.lakikwietne.pl
 16. PO WYSIEWIE KONTROLA WZROSTU w pierwszych tygodniach po wysiewie KOSZENIE PIELĘGNACYJNE ograniczy rozwój chwastów KOSZENIE W PIERWSZYM ROKU po przekwitnięciu roślin jednorocznych WYSIEW RÓWNOMIERNY najlepiej na krzyż OSZCZĘDNY odpowiednia norma wysiewu POWIERZCHNIOWY nasion nie przykrywamy glebą Z NOŚNIKIEM wermikulit lub piasek KOSZENIE W KOLEJNYCH LATACH dobrane do siedliska i składu gatunkowego BRAK NAWOŻENIA nadmiar składników pokarmowych stymuluje do wzrostu trawy Jesień lub wczesna wiosna to najlepszy termin wysiewu łąk wieloletnich Wymagają głównie prawidłowego koszenia www.lakikwietne.pl
 17. ✅ termin: koszenie wykonuje się najczęściej raz (VIII/IX) albo dwa razy w roku (VI/VII; IX/X) ✅ urządzenia: kosiarki nierozdrabniające pokosu, najlepiej używać kosiarek listowych lub kos tradycyjnych ✅ wysokość koszenia: koszenie należy wykonywać wyżej min. 5-7 cm nad ziemią ✅ technika koszenia: należy kosić od środka łąki do zewnątrz ✅ zbiór siana: pokos należy pozostawić na łące na kilka dni, a potem go zebrać KOSZENIE Koszenie to najważniejszy zabieg pielęgnacyjny na łąkach kwietnych www.lakikwietne.pl
 18. Wielkość łąki cena jedn. (netto) za m² Wykonanie łąki – uprawa gruntu i wysiew (materiał siewny w cenie) poniżej 500 m² 20,00 zł od 500 do 1.000 m² 14,00 zł od 1.000 do 3.000 m² 11,00 zł od 3.000 do 5.000 m² 8,00 zł od 5.000 do 10.000 m² 6,00 zł powyżej 10.000 m² 4,00 zł KOSZTY ZAŁOŻENIA ŁĄKI www.lakikwietne.pl
 19. DOKUMENTACJA PRZETARGOWA Jakie elementy powinien uwzględniać SWZ (specyfikacja warunków zamówienia)? Wyczerpujący opis sposobu przygotowania gruntu — terminy zabiegów i zalecane urządzenia. Wskazane gatunki roślin — podany skład gatunkowy i procentowy opracowany przez botanika. Wymóg doświadczenia wykonawcy w zakładaniu wieloletnich łąk kwietnych poparte referencjami. www.lakikwietne.pl
 20. UDANE ŁĄKI W NADLEŚNICTWACH NADLEŚNICTWO TRZEBIEŻ NADLEŚNICTWO NOWOGARD www.lakikwietne.pl
 21. CO OFERUJEMY? Indywidualne konsultacje Doradztwo Szkolenia stacjonarne i on-line Nadzór inwestorski Badania przyrodnicze Mieszanki nasienne Pojedyncze gatunki Wykonywanie łąk kwietnych Rozwiązania inspirowane naturą www.lakikwietne.pl
 22. PATRYCJA DORODZIŃSKA Sprzedaż nasion MIKOŁAJ SIEMASZKO Doradztwo i wykonywanie łąk kwietnych KAROL PODYMA ZOSTAŃMY W KONTAKCIE | NASZ ZESPÓŁ www.lakikwietne.pl tel. 510 333 255 e-mail: patrycja@lakikwietne.pl tel. 797 286 944 e-mail: mikolaj@lakikwietne.pl tel. 505 159 315 e-mail: karol@lakikwietne.pl Właściciel firmy
Advertisement