Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tuottavuutta aineettomasta pääomasta

481 views

Published on

Makupala Key Note:sta EKJ-johtamisfoorumissa @UudistuvaEsimie 2.9.2015 Kuntatalo.

Published in: Leadership & Management
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Tuottavuutta aineettomasta pääomasta

  1. 1. Tuottavuutta aineettomasta pääomasta 2.9.2015 KT Johtamisfoorumi / Kuntatalo Professori Harri Laihonen Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu
  2. 2. Agenda 1. Lähtökohta: tuottavuutta pitää kehittää 2. Peruskäsitteet: tuottavuus ja aineeton pääoma 3. Mikä neuvoksi?
  3. 3. Lähtökohta
  4. 4. Ladattavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-265-772-5 Kolme pk-sektorilla havaittua muutosta 1. Sisäisistä tuottavuusesteistä ulkoisiin 2. Resurssien puutteesta osaamisen puutteeseen 3. Henkilöstön osaamisen puutteesta johdon osaamisen puutteeseen Miten istuu julkiselle sektorille?
  5. 5. http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/03_kunnat/20110606Toimin/tuottavuusopas_low.pdf
  6. 6. Kujansivu, P., Lönnqvist, A. Jääskeläinen, A. ja Sillanpää, V. (2007) Liiketoiminnan aineettomat menestystekijät: mittaa, kehitä ja johda. Talentum.
  7. 7. Lopuksi 1. Tuottavuutta tulee entistä useammin tarkastella yli rajojen 2. Tuottavuuden kehittäminen ei ole aina helppoa, mutta ei se selittelemälläkään parane 3. Yhteinen kieli ja yhteinen tulkinta mahdollistavat askeleen seurannasta toimintaan tuottavuuden kehittämisessä

×