Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mittaamisen monet kasvot tiedolla johtamisessa

Tiivistelmä SUHAT-verkostopäivässä pitämästäni esityksestä. http://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/hankkeet/22687

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Mittaamisen monet kasvot tiedolla johtamisessa

 1. 1. MITTAAMISEN MONET KASVOT TIEDOLLA JOHTAMISESSA 14.5.2014SUHAT -VERKOSTOPÄIVÄ/ HARRI LAIHONEN
 2. 2. • Lataailmaiseksi: http://www.tut.fi/novi/tietojohtaminen/ ESITYKSEN TAUSTOJA • Lataailmaiseksi: http://URN.fi/URN:ISBN:978-952-15-3162-0
 3. 3. ”Tiedolla johtamista tehdään asiakkaan eduksi” http://nemohanke.blogspot.fi/2014/05/tiedolla-johtamista-tehdaan-asiakkaan.html
 4. 4. MISTÄ TIETOJOHTAMISESSA ON KYSE?
 5. 5. ”Tiedosta syntyy arvoa vasta kun sitä hyödynnetään” http://www.tut.fi/novi/tiedolla-johtaminen-tarkoittaa-tiedon-hyodyntamista/
 6. 6. IRTI ORGANISAATIORAKENTEISTA JA HUOMIO PALVELUUN Laihonen, H., Jääskeläinen, A. and Pekkola, S. (2014), “Measuring Performance of a Service System – from organizations to customer-perceived performance“, Measuring Business Excellence, 18(3).
 7. 7. MONTA TEKIJÄÄ JA TULKITSIJAA Lyhyen aikavälin suorat asiakasvaikutukset (Diagnoosi, lääkitys, parantuminen; apu ongelmaan, jonojen lyheneminen) Välilliset asiakasvaikutukset (muiden palveluiden käytön väheneminen; asiakkaan ”oppiminen” ja toimintatapojen muutos; omaiset) Vaikutukset työntekijän tuottavuuteen ja työhyvinvointiin Vaikutus organisaation, prosessin tai palveluketjun/-järjestelmän suorituskykyyn Kustannusvaikuttavuus (palveluinnovaation vaikutus kokonaiskustannuksiin; ennaltaehkäisevien palveluiden vaikuttavuus) Yhteiskunnallinen vaikuttavuus (hyvinvointivaikutukset; kokonaistuottavuus/kustannustason lasku; haittojen väheneminen) Hyvinvointiyhteiskunnan lujittuminen (hallintorajat ylittävät vaikutukset; kestävyysvaje; Suomen kilpailukyky) Pitkän aikavälin suorat asiakasvaikutukset (palvelun vaikutus potilaan toimintakykyyn; vaikutus asiakkaan elämänlaatuun) Laihonen, H. and Sillanpää V. (2014) “What is the role of knowledge management in establishing the effectiveness of public welfare services?”, Knowledge and Process Management, 21(2), pp. 112-121. DOI: 10.1002/kpm.1438
 8. 8. ”Mittarin sijaan mielenkiintoista on tarina mittaustuloksen takana”
 9. 9. MUISTETTAVAA! Six blind men encounter an elephant, one touches its side and declares an elephant is like a wall, another grabs its leg and asserts it is like a tree, the third finds the trunk and decides the animal resembles a snake… and so it goes on http://brandmaster.wordpress.com/2011/08/16/the-brand-and-the-elephant-the-devil-is-in-the-detail/
 10. 10. ”On turha puhua tiedolla johtamisesta,jos tieto ei vaikuta toimintaan. Tiedosta ei synny arvoa, jos sitä ei käytetä.” KIITOS! Aamulehti 28.10.2013 Harri Laihonen , harri.laihonen@tut.fi

×