Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Miten opettaa norsu tanssimaan? – kohti tiedolla johtamista Tampereella

Alustus Tampereen kaupungin Tiedolla johtamisen -seminaarissa 12.1.2015

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Miten opettaa norsu tanssimaan? – kohti tiedolla johtamista Tampereella

 1. 1. Miten opettaa norsu tanssimaan? – kohti tiedolla johtamista Tampereella Professori Harri Laihonen Johtamiskorkeakoulu 12.1.2015 Tampereen kaupungin Tiedolla johtamisen -seminaari
 2. 2. Otsikon analogiasta 1984 1992 2012 stop the bleeding….loose weight….build up the muscle again
 3. 3. Esityksen kaksi kantavaa teemaa 1. Paremmalla tiedolla johtamisella voidaan parantaa julkisen palvelujärjestelmän tuloksellisuutta 2. Tiedolla johtamisessa on kyse päätöksenteosta ja sen valmistelusta.  Miten löytää oikea tieto ja saada se palvelemaan päätöksentekoa?
 4. 4. Six blind men encounter an elephant, one touches its side and declares an elephant is like a wall, another grabs its leg and asserts it is like a tree, the third finds the trunk and decides the animal resembles a snake… and so it goes on http://brandmaster.wordpress.com/2011/08/16/the-brand-and-the-elephant-the-devil-is-in-the-detail/
 5. 5. Miten saada iso julkinen organisaatio tanssahtelemaan?
 6. 6. Neljän kohdan tiedolla johtamisen resepti Datan laatu Tiedon jalostaminen Johtamismalli Kaupunkistrategia
 7. 7. Tiedolla johtaminen Laihonen, H. Hannula, M., Helander, N., Ilvonen, I., Jussila, J., Kukko, M., Kärkkäinen, H., Lönnqvist, A., Myllärniemi, J., Pekkola, S., Virtanen, P., Vuori, V. and Yliniemi, T. (2013) Tietojohtaminen, Juvenes Print. Tampere
 8. 8. Tiedon jalostaminen osaksi arkea Laihonen, H. Hannula, M., Helander, N., Ilvonen, I., Jussila, J., Kukko, M., Kärkkäinen, H., Lönnqvist, A., Myllärniemi, J., Pekkola, S., Virtanen, P., Vuori, V. and Yliniemi, T. (2013) Tietojohtaminen, Juvenes Print. Tampere
 9. 9. Toiminta-, tieto- ja teknologia- arkkitehtuurien yhteispeli http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs179
 10. 10. Tietotyöntekijä oman työnsä herrana Ajattelumalli -Tukifunktio -Tiedon tuotanto -Asiantuntijat Ajattelumalli -Sisäistetty strategia -Tiedon hyödyntäminen -Jokainen on tietojohtaja
 11. 11. Mitä Tampereella on tehty tiedolla johtamisen madollistamiseksi? Datan laatu Tiedon jalostaminen Johtamismalli Kaupunkistrategia
 12. 12. Kiitos! Harri Laihonen , harri.laihonen@uta.fi @harri_laihonen

×