Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4 pentaksiran psikometrik

21,841 views

Published on

4 pentaksiran psikometrik

 1. 1. Pentaksiran Psikometrik LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 2. 2. KANDUNGAN1 Konsep2 Komponen3 Inventori Personaliti4 Ujian Aptitud
 3. 3. Hot TipHow do I incorporate my logo to a slide that will apply to all the other slides?  On the [View] menu, point to [Master], and then click [Slide Master] or [Notes Master]. Change images to the one you like, then it will apply to all the other slides.
 4. 4. Konsep
 5. 5. Konsep
 6. 6. Konsep:Tujuan Pentaksiran Psikometrik (PPsi) ialah suatu kaedah yang digunakan secara sistematik untuk mengumpul maklumat yang menggambarkan tret psikologi. Tret psikologi yang diukur merangkumi aptitud dan personaliti murid. Hasil dapatan PPsi dapat digunakan untuk membantu mempertingkatkan pembelajaran murid. PPsi menggunakan instrumen pentaksiran yang tidak berasaskan kurikulum dan pengajaran-pembelajaran. Ujian ini mengukur kebolehan semula jadi dan kebolehan yang diperoleh daripada pengalaman dan persekitaran.
 7. 7. Komponen Aptitud Am AptitudPentaksiran AptitudPsikometrik Khusus Inventori Personaliti
 8. 8. Komponen dan konstrukAptitud Aptitud Am Khusus 1Verbal 2Visual 3Logik 4Matematik 5Muzik 1.Kemahiran 6Naturalis berfikir 7Kinestatik 2.Kemahiran menyelesaikan 8Interpersonal masalah 9Intrapersonal
 9. 9. Konstruk untuk Aptitud Khusus1. Verbal (Pintar perkataan): keupayaan seseorang individu menggunakan bahasa, memahami maklumat dan memberi respons dalam pelbagai bentuk set komunikasi.2. Visual – Ruang – Bukan Verbal (Pintar ruang): keupayaan seseorang individu mengguna, menganggar dan mengintepretasi ruang3. Logik Matematik (Pintar nombor): keupayaan seseorang individu menggunakan nombor dalam kehidupan seharian untuk membuat penyelesaian secara logikal.4. Muzik (Pintar muzik): keupayaan seseorang individu menghargai, menghayati dan menggubah muzik.5. Naturalis (Pintar naturalisma): keupayaan seseorang individu mengenalpasti, menghargai alam semulajadi.6. Kinestatik – Jasmani (Pintar jasmani): keupayaan seseorang individu mengawal dan memahami pergerakan tubuh.7. Kreativiti (Pintar minda): keupayaan seseorang individu melihat daripada perspektif berbeza serta menghasilkan idea dan konsep yang asli.8. Interpersonal (Pintar orang – pengalaman sosial): keupayaan seseorang individu berkomunikasi dan berinteraksi dan bekerjasama dengan orang lain.9. ntrapersonal (Pintar diri – refleksi kendiri): keupayaan seseorang individu memahami kendiri dengan menilai kekuatan, kelemahan,1.
 10. 10. Inventori Personaliti Mengenal pasti personaliti muridInventori Murid dan ibu bapa mengenal pasti personaliti muridpersonaliti Menyediakan profil murid yang lengkap
 11. 11. Komponen Personaliti MinatPersonaliti Intelektual kerjaya Kreatif Realistik Kepelbagaian Struktur Investigatif Analitikal Artistik Menolong Ekstrovert Sosial Kritik diri Enterprising Autonomi Agresif Conventional Pencapaian Resilien Mengawal Wawasan Kejujuran
 12. 12. Definisi konstruk personaliti • Individu berminat kepada aktiviti-aktiviti yang memberikan cabaran daripada segi Intelektual intelektual.Mementingkan aktiviti yang berbentuk kogniti fdan ilmiah. • Individu yang berkebolehan mencipta, Kreatif menghasilkan da nmengembangkan idea baru dan asli • Individu dapat menghayati berbagai-Kepelbagaian bagai situasi bagi mendapatkan pengalaman yang baru kearah perubahan yang berterusan.
 13. 13. Defini konstruk personaliti • Individu suka kepada kekemasan, kebersihan serta perkara-perkara yang berstruktur,Struktur berulang-ulang dan terperinci.Individu mempunyai pendirian dan keputusan yang tetap. • Individu sangat sensitif kepada persekitaran, sukaAnalitikal membuat pemerhatian dan akan menganalisis sesuatu perkara sebelum membuat sesuatu keputusan.Sukar mempercayai sesuatu tanpa fakta dan sangat berhati-hati dalam membuat keputusan. • Individu berkeinginan untuk menunjukkan atau meluahkan simpati,Menolong kasih sayang juga memberi bantuan serta membuat kebaikan kepada orang lain
 14. 14. Definisi konstruk personaliti • Individu suka dikelilingi,Ekstrovet berinteraksi dan bekerja dengan orang ramai • Menunjukkan individu yang tidak stabil dari segi emosi dan psikologi.Kritik diri • Mempunyai anggapan bahawa orang lain adalah lebih baik. • Individu lebih sukakan kebebasan dalamAutonomi tindakannya dan dapat mengawal dan menentukan aktiviti-aktiviti hariannya.
 15. 15. • Individu terlalu kritikal terhadap orang lain, tegas, berani dan tidak suka Agresif dimanipulasi. • Tidak menghiraukan perasaan orang lain dalam mencapai matlamat diri. • Individu bermotivasi, mahukan statusPencapaian yang tinggi dan suka persaingan • Individu yang cekal dan bermotivasi Resilien untuk menghabiskan atau menyelesaikan semua tugas
 16. 16. • Suka mengawal orang lain atau lebihMengawal suka memimpin daripada dipimpin • Bolehmenjangkau/ melihat, membayangkan masa hadapan dengan jelas, berbeza daripada orang lain danWawasan pandangan nya terperinci. • Individu sentiasa bertenaga dan sangat efektif dalam sesuatu kerja. • Melihat perkara besar yang tidak dilihat oleh orang lain • Keikhlasan dalamKejujuran melaksanakan sesuatu perkara.
 17. 17. Difinisi konstruk personaliti • Individu terlalu kritikal terhadap orang lain, tegas, berani dan tidak suka Agresif dimanipulasi. • Tidak menghiraukan perasaan orang lain dalam mencapai matlamat diri. • Individu bermotivasi, mahukan statusPencapaian yang tinggi dan suka persaingan • Individu yang cekal dan bermotivasi Resilien untuk menghabiskan atau menyelesaikan semua tugas
 18. 18. Definisi konstruk personaliti • Suka mengawal orang lain atau lebihMengawal suka memimpin daripada dipimpin • Bolehmenjangkau/ melihat, membayangkan masa hadapan dengan jelas, berbeza daripada orang lain danWawasan pandangan nya terperinci. • Individu sentiasa bertenaga dan sangat efektif dalam sesuatu kerja. • Melihat perkara besar yang tidak dilihat oleh orang lain • Keikhlasan dalamKejujuran melaksanakan sesuatu perkara.
 19. 19. Contoh item Personaliti TraitBil Item Ya Tidak1 Saya tidak sepandai rakan saya2. Terus terang menyatakan kesalahan orang3. Terus berusaha hingga berjaya4. Memberi tempat duduk kepada wanita hamil5 Resah apabila bersendirian6 Saya tidak yakin berjaya dalam hidup ini7 Tidak terikut dengan pujukan kawan8 Memesan makanan mengikut selera sendiri9 Memarahi pelaya jika pesanan lambat10 Seronok dijemput ke majlis keramaian
 20. 20. Contoh item Personaliti TraitBil Item Ya Tidak1 Sering membuat pilihan salah2. Saya tidak pernah marah3. Saya membuat keputusan sendiri4 Tidak menerima sesuatu bulat-bulat5 Orang lain kata saya suka bercakap6 Saya amat yakin saya boleh berjaya7 Suka dipuji dikhalayak ramai8 Saya tidak suka diarah9 Saya memaksa seseorang bagi mendapatkan apa yg. saya hendak10 Saya tidak pernah cemburu
 21. 21. Tafsiran skor- AgresifTahap Skor TafsiranRendah 1-40% Anda seorang yang pasif. Dalam kebanyakan hal anda membenarkan orang memanipulasi diri dan perasaan anda.Sederhana 40-70% Anda seorang yang asertif atau mempunyai ketegasan diri. Dalam kebanyakan hal, anda selalunya menuntut hak anda tetapi pada masa yang sama hati dan perasaan orang lain anda jaga.Tinggi 70-90% Anda seorang individu yang agresif. Anda suka mengkritik orang lain. Dalam kebanyakan hal, hati dan perasaan orang lain bukanlah merupakan tumpuan anda, yang penting ialah hajat dan matlamat anda tercapai.
 22. 22. Inventori Kerjaya dan minatTeori Tipologi Kerjaya Holland(1973, 1985, 1996)mengutarakan empat andaian asas yangmenjadi nadi
 23. 23. Holland-Andaian 1 Realistik Investigatif Artistik 6 Sosial Enterprising Konsevatif
 24. 24. Holland-Andaian 2Terdapat enam jenis persekitaran pekejaan yang menyokong personaliti individu dan didominasi oleh jenis personaliti tertentu iaitu Realistik (R), Investigatif (I), Artistik (A), Sosial (S), Enterprising (E) dan Konvensional (K). Ringkasan bagi enam jenis persekitaran pekerjaan ini ialah RIASEC.
 25. 25. Holland Andaian 3 Individu akan mencari persekitaran atau pekerjaan yang selaras dengan personaliti yang membolehkan mereka menunjukkan kemahiran dan kebolehan serta melahirkan sikap dan nilai di samping berusaha menyelesaikan sebarang masalah dan peranan yang wujud dalam persekitaran tersebut. Menurut Holland (1973), individu akan berasa puas sekiranya dapat menyesuaikan diri dalam persekitaran berkenaan. Misalnya, individu yang mempunyai personaliti realistik akan berasa puas sekiranya dapat bekerja dalam persekitaran realistik juga.
 26. 26. Andaian 4Tingkah laku seseorang individu boleh ditentukan melalui interaksi antara personaliti dan kriteria-kriteria persekitarannya. Menurut Holland (1973), sekiranya kita mengetahui tentang pola personaliti dan persekitarannya secara tidak lansung kita akan dapat meramalkan perkara berkaitan pemilihan keraya, pencapaian kerjaya, kecekapan personal, tingkah laku pendidikan dan sosial serta pertukaran pekerjaan.
 27. 27. Realistik • Mempunyai kemahiran etletik dan mekanikal. Suka bekerja dengan objek, haiwan, peralatan, tumbuhan dan mesin; secara amnya mengelak aktviti sosial seperti mengajar dan berinteraksi denganPenerangan orang lain. Mempunyai kemahiran yang baik apabila menggunakan peralatan, lukisan mekanikal, mesin atau haiwan. Menghargai objek praktik yang boleh dilihat dan disentuh. Lebih suka bekerja di luar bangunan dari di dalam bangunan. • jurutera awam, jurutera keratapi, operator mesin, mekanik kapalterbang,Kerjaya mekanik kereta, juruteknik elektronik, ahli ilmu perkebunan dan tukang kayu. • tidak sosial, metarialistik, suka menyendiri, akur, natural, tidak fleksibel, jujur, normal, Ciri berhemat, tulin, keras hati, kurang celik akal, keras kepala, praktikal dan tidak melibatkan diri.
 28. 28. Investigatif •Suka mengkaji dan menyelesaikan masalah matematik dan sains. Suka membuat pemerhatian, mempelajari sesuatu, membuat penyelidikan, menganalisis, menilai dan menyelesaikan masalah melalui penyelidikan. Mengelak aktiviti memimpin, menjual atauPenerangan mempengaruhi orang lain. Menghargai sains dan mempunyai kemahiran untuk memahami dan menyelesaikan masalah berkaitan sains dan matematik. Melihat diri sendiri sebagai tepat, saintifik dan intelektual dan meminati kerjaya-kerjaya saintifik dan beberapa kerjaya bercorak teknikal. • doktor perubatan, doktor gigi, ahli kajicuaca, ahli biologi, ahli botani, ahli Kerjaya agronomi, ahli fizik, ahli kajibintang, ahli kimia, ahli kajibumi, penyelidik sains dan antropologis. • analitikal, bebas, rasional, berhati-hati, intelektual, menyisihkan diri, kritikal, Ciri introspektif, pendiam, kompleks, pesimistik, rendah hati, ingin tahu, jitu dan tidak popular.
 29. 29. Artistik • Mempunyai kebolehan intuisi yang tinggi, sangat artistik dan inovatif. Suka bekerja dalam situasi yang kurang berstruktur dan tidak selesa dengan kerja yang berstruktur tinggi, rutin dan berulang-ulang.Penerangan Suka berkecimpung dalam aktiviti kreatif seperti berdrama, melukis, menari, mendengar atau menggubah muzik, menulis hasil kreatif; secara amnya mengelak daripada aktiviti berulang dan tersusun. • penyair, penyajak, pemimpin orkestra, penyanyi konsert, pengubah lagu, pengarang, Kerjaya pelukis perdagangan, pelukis potret, wartawan, pelukis kartun, juruhias dalaman, penghias rumah dan arkitek. • rumit, imaginatif, intuitif, tunggang- terbalik, tidak praktikal, tidak akur, Ciri emosional, impulsif, tulin, ekspresif, bebas, sensitif, idealistik, introspektif dan terbuka.
 30. 30. Sosial • Suka bekerja dan berinteraksi dengan manusia seperti memberitahu, menolong, melatih, merawat, memperkembang dan membuat kebajikan pada orang lain. Tidak suka menggunakan peralatan, mesin, atau bekerja dengan haiwanPenerangan dan tumbuhan-tumbuhan. Mempunyai kemahiran berinteraksi dan berkomunikasi yang tinggi dengan orang lain. Meletakkan nilai tinggi dalam aktiviti membantu orang lain dan menyelesaikan masalah sosial. Matlamat utama individu adalah membuat kebajikan. • ahli sosiologi, guru, pengetua sekolah, Kerjaya pegawai perhubungan awam, pengarah kem belia, pengarah agensi kebajikan, kaunselor kerjaya dan kaunselor peribadi. • berpengaruh, suka menolong, bertanggungjawab, bekerjasama, idealistik, Ciri sosial, sabar, empati, bijaksana, peramah, baik hati, memahami, pemurah, pemujuk dan mesra.
 31. 31. Enterprising • Suka bekerja dan berinteraksi dengan manusia. Berminat dalam mempengaruhi, mengarah, memimpin dan mengurus individu lain serta menjual barangan atau idea. Mengelak aktiviti yang memerlukan pemerhatian teliti dan saintifik serta pemikiran analitik.Penerangan Menghargai kejayaan dalam politik, perniagaan dan kepimpinan. Melihat diri sebagai bertenaga, bercita-cita tinggi dan mudah bergaul. Matlamat akhir mereka adalah untuk mencapai keuntungan organisasi dan keuntungan ekonomi. • ceo syarikat, spekulator, aktuaris, eksekutif pengiklanan, eksekutif perniagaan, pengarah Kerjaya syarikat, pengarah publisiti, peguam, ahli politik, pengurus hotel, pengurus bank dan jurujual insuran. • sukakan pencapaian, bertenaga, suka menggoda, suka mengembara, suka Ciri menunjuk, yakin diri, optimistik, mudah bersetuju, mengembirakan, bercita-cita tinggi, berusaha, sosial, angkuh, ekstrovert dan suka bercakap.
 32. 32. Konventional • Suka memanipulasi nombor, memfailkan dokumen atau menggunakan mesin secara teratur dan tetap. Melakukan sesuatu secara terperinci, tidak suka aktiviti kabur dan tanpa struktur.Penerangan Menganggap diri sebagai individu yang akur kepada perintah, mengikut arahan, berperaturan dan memiliki kebolehan perkeranian dan memanipulasi nombor dan memberi nilai yang tinggi kepada pencapaian ekonomi dan perniagaan. • setiausaha syarikat, penyimpan kira-kira, guru perdagangan, guru perakaunan, akauntan, jurutrengkas, kerani bank, Kerjaya pakar cukai, kerani gaji, operator komputer, penilai harta, jurujual insuran dan kerani insuran. • berhati-hati, sukar dilentur, tabah hati, akur, memendam rasa, praktikal teliti, Ciri mengikut aturan, bersopan santun, defensif, menurut perintah, cermat, cekap, berstruktur, tidak imaginatif.
 33. 33. Contoh item minat-kesukaanItem YA TIDAK1. Membuat kerja tangan2. Membaca buku mengenaikomputer3.Meminati suasana zoo4.Melawat pameran hiasan dalaman5.Menghayati keindahan alam6.Mendengar masalah rakan7. Melakukan aksi ngeri8. Menulis sajak9.Menghias taman10.Mencuba masakan baru
 34. 34. Inventori Minat dan kerjaya R I K A E S
 35. 35. Contoh item Ujian Aptitud4. Menerangkan diri saya sepenuhnya3. Menerangkan sebahagian diri saya2. Menerangkan sedikit mengenai saya1. Tidak menerangkan diri saya1.Muzik sangat penting dalam kehidupan seharian saya2. Tugasan bernombor mudah untuk saya3.Saya suka hadir ke majlis sosial4.Saya sayang haiwan peliharaan5. Membaca peta adalah mudah bagi saya6.Saya boleh memainkan alat muzik dengan baik7.Saya boleh melukis dengan baik

×