3 pentaksiran pusat

9,585 views

Published on

1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
9,585
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,388
Actions
Shares
0
Downloads
194
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

3 pentaksiran pusat

 1. 1. LEMBAGA PEPERIKSAANKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 2. 2. 40% 60% PEPERIKSAAN PENTAKSIRAN PENTAKSIRAN PUSAT PUSAT SEKOLAH MP Teras & MP Teras & DilaksanakanDilaksanaka BM Elektif sepenuhnyan oleh LP BI Elektif Matematik oleh sekolah Sains BC/BT PAJSK UJIAN UJIAN APTITUD PSIKOMETRIK Dilaksanakan oleh sekolah dengan instrumen dan garis panduan daripada LP
 3. 3. Pentaksiran Pentaksiran Pusat Sekolah Ujian Bertulis Ujian Bertulis (MP Teras) (MP Teras & Kerja Kursus Elektif Projek Lisan PAJSK (Teras & Elektif) Ujian Inventori Aptitud PersonalitiDilaksanakan oleh sekolah Dilaksanakandengan instrumen & garis sepenuhnya di panduan dari LP peringkat sekolah
 4. 4. PBS merupakan satu pentaksiran yang bersifat holistik iaitu menilai aspek kognitif (intelek), afektif (emosi dan rohani) dan psikomotor (jasmani) selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).(Dipetik daripada Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS), Lembaga Peperiksaan , Kementerian Pelajaran Malaysia, 2011)
 5. 5. KOMPONEN PBS1 Pentaksiran Sekolah (PS) 2 Pentaksiran Pusat (PP) 3 Pentaksiran Aktiviti, Jasmani, Sukan Dan Kokurikulum (PAJSK) 4 Pentaksiran Psikometrik (PPsi)
 6. 6. PENTAKSIRAN PUSAT 1.0 DEFINISI PENTAKSIRAN PUSAT 2.0 PRINSIP PENTAKSIRAN PUSATPP 3.0 PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PUSAT 4.0 PEMBERATAN PENTAKSIRAN PUSAT DALAM PBS
 7. 7. 1.0 DEFINISI PENTAKSIRANPUSATPentaksiran pusat merupakan satupendekatan pentaksiran yangdilaksanakan di sekolah denganperaturan pentaksiran, instrumenpentaksiran, tugasan, garis panduan,peraturan penskoran dikeluarkanoleh LP.
 8. 8. Pentaksiran yang ditadbir, direkod dan dilapor diperingkat sekolah oleh guru berdasarkan tugasan yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan dalam tempoh yang ditetapkan mengikut mata pelajaran.(Dipetik daripada Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS), Lembaga Peperiksaan , Kementerian Pelajaran Malaysia, 2011)
 9. 9. TUJUAN PPTUJUAN Check and balance pentaksiran sekolah (PS) PS tidak mampu mentaksir pelajar dalam jangka masa pendek bagi mengesan proses dan produk pengajaran dan pembelajaran Pentaksiran Pusat dan Pentaksiran Sekolah saling melengkapi
 10. 10. Format & tugasan disediakan oleh LP 1Pelaporan (berasaskanskor yang diperoleh) 2 Tugasan berbeza setiap tahunPemantauan danpenyelarasan bagi 7 PRINSIP 3 Dilaksana di sekolahpenjaminankualiti & standard PP Skor berdasarkan 6 Tempoh pelaksanaan rubrik yang 4 ditentukan oleh LP disediakan oleh LP 5 Ditaksir oleh guru mata pelajaran
 11. 11. Bil Perkara Maklumat Catatan1 Jenis • Tugasan bertulis Berdasarkan kepada Instrumen • Kerja amali kesesuaian disiplin • Penghasilan produk mata pelajaran dan • Projek keperluan semasa • Kerja kursus • Pemerhatian • Persembahan • Kajian lapangan • Karya penulisan • Kajian kes
 12. 12. TUGASAN PPCONTOH TUGASAN o Kerja kursus o Persembahan o Profil o Karya penulisan o Kajian kes o Kajian lapangan o Pameran tahunan o Ekspo o Folio o Jurnal o Inovasi / reka cipta bahan buangan
 13. 13. Bil Perkara Maklumat Catatan2. Skop tugasan Merujuk kepada dokumen Berdasarkan kepada kurikulum dan Spesifikasi kesesuaian disiplin mata Ujian. pelajaran dan keperluan semasa3. Bentuk/Kaed • Tugasan bagi setiap mata • Berdasarkan kepada ah/ Jenis pelajaran kesesuaian disiplin mata Tugasan • Tugasan berdasarkan pelajaran dan keperluan gabungan antara beberapa semasa mata pelajaran • Pelaksanaan secara individu atau berkumpulan
 14. 14. Bi Perkara Maklumat Catatan l4 Bilangan Satu tugasan untuk setiap Berdasarkan kepada Tugasan mata pelajaran kesesuaian disiplin mata pelajaran dan keperluan semasa.5 Kaedah Rubrik • Rubrik - analitik atau Penskoran holistik • Berdasarkan kepada kesesuaian disiplin mata pelajaran dan keperluan semasa.6 Pelaporan • Gred Berdasarkan kepada • Pernyataan Deskriptif kesesuaian disiplin mata pelajaran dan keperluan semasa.
 15. 15. 2.1.2-Tugasan di sediakan oleh LPTugasan disediakan oleh LP akan dimuatnaikdalam tempoh tertentu sebelumpelaksanaannya.
 16. 16. 2.2 Tugasan Berbeza Setiap Tahun Tugasan bagi setiap mata pelajaran berbeza mengikut kohort. KOHORT TINGKATAN JENIS 1 2 3 TUGASAN 2012-2014 SEJARAH Projek 2013-2015 SEJARAH Folio 2014-2016 SEJARAH Kajian kes
 17. 17. 2.3 Dilaksanakan Di Sekolah• Tugasan mesti dilaksanakan sepenuhnya di bawah seliaan guru mata pelajaran• Jadual pelaksanaan yang seragam akan dikeluarkan oleh LP
 18. 18. 2.4 Tempoh Pelaksanaan Ditentukan Oleh LP •Tempoh untuk melaksanakan setiap tugasan ialah empat minggu sama ada di Tingkatan 1 atau Tingkatan 2 •Tugasan mini selama seminggu di Tingkatan 3
 19. 19. 2.5 Ditaksir oleh Guru Mata Pelajaran Semua tugasan akan ditaksir oleh guru yang mengajar mata pelajaran berkenaan pada waktu yang ditetapkan dalam jadual pelaksanaan.
 20. 20. 2.6 Skor Berdasarkan Rubrik Yang Disediakan oleh LP Guru menilai proses dan produk tugasan berdasarkan rubrik penskoran.
 21. 21. 2.7 Pemantauan Dan Penyelarasan bagi Penjaminan Kualiti Dan Standard i. Pemantauan - Pemastian pelaksanaan pentaksiran mengikut prosedur iii. Penyelarasan - Keseragaman pemberian skor berdasarkan rubrik v. Pementoran - Membantu memudahcara dan membimbing pelaksanaan pentaksiran vii.Pengesanan - Mengenal pasti keberkesanan instrumen pentaksiran untuk penambahbaikan.
 22. 22. 2.8 Pelaporan (Berasaskan Skor Yang Diperoleh) Pelaporan boleh dalam bentuk gred atau pernyataan deskriptif.
 23. 23. PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PUSATPP PERANAN PP JADUAL KOHORT 2012-2014 PELAKSANAAN PP PP DI SEKOLAH RENDAH PP DI SEKOLAH MENENGAH RENDAH
 24. 24. 3.1 PERANAN LP• Menyediakan instrumen pentaksiran, tugasan, kaedah penskoran, dan jadual pelaksanaan.• Jadual pelaksanaan disediakan secara kohort (cohort by cohort).• Menyediakan sistem pungutan skor atas talian.
 25. 25. CADANGAN JADUAL PENTAKSIRAN PUSAT UNTUK KOHORT 2012-2014 TINGKATAN 1 TINGKATAN 2 TINGKATAN 3 (Mini Tugasan bagi setiap mata pelajaran) 2012 2013 2014 MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKTMATA AP M JU JU OG SE OK MA AP M JU JU OG SE O M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M MPELAJARAN RIL EI N LAI OS PT T C RIL EI N LAI OS PT KT 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4Bahasa MelayuBahasa InggerisBahasa ArabBahasa CinaBahasa TamilBahasa IbanBahasa KadazandusunSejarahGeografiPendidikan MoralPendidikan Sivik danKewarganegaraanPendidikan IslamSainsMatematikPendidikan PJ/ KesihatanPendidikan Seni VisualMuzikKHBBagi tugasan Pentaksiran Pusat untuk Tingkatan 3 hanya memakan masa 1 minggu sahaja bagi setiap mata pelajaran, iaitu minggu pertaatau kedua sahaja. Minggu ketiga dan keempat untuk urusan pentadbiran. (PENTAKSIRAN TUGASAN MINI BELUM MUKTAMAD)
 26. 26. Pentaksiran bagi semua mata pelajarandijalankan pada tahun dan bulan yangberbeza mengikut jadual yang disediakanoleh LP.
 27. 27. Tahap 1 - tahun 1, 2, dan 3Tiada PPTahap 2 – Tahun 4, 5, dan 6PP bagi beberapa mata pelajaran*
 28. 28. PP diadakan bagi semua mata pelajaranSEKALI untuk tiga tahun akademikPP ditadbir di Tingkatan tertentu mengikutjadual dan instrumen pentaksiran yangdisediakan oleh LP
 29. 29. 4.0 PEMBERATAN PP DALAM PBS4.1 UPSR 60:40 MULAI 20164.2 PMR 100% PBS MULAI 20144.3 PERBANDINGAN PENTAKSIRAN DLM PBS
 30. 30. PEMBERATAN PP DALAM PBS UPSR 60:40 MULAI 2016PERBANDINGAN PMR 100%PENTAKSIRAN DLM PBS MULAIPBS 2014
 31. 31. 4.3 PERBANDINGAN PENTAKSIRAN DLM PBS JadualKomponen Instrumen Pentadbiran Penskoran Pelaporan PelaksanaanPS Sepanjang Instrumen • JK PBS • Guru mata Laporan tahun pentaksiran Sekolah pelajaran Deskriptif persekolahan disediakan oleh • Guru mata mentaksir janaan sistem guru mata pelajaran pelajaran berdasarkan SPPBS berdasarkan DSP DSP yang dikeluarkan oleh LPPP Jadual Instrumen • JK PBS Guru mata Laporan dikeluarkan pentaksiran Sekolah pelajaran Deskriptif oleh LP disediakan oleh LP • Guru mata mentaksir janaan sistem pelajaran berdasarkan SPPBS rubrikPAJSK Sepanjang Instrumen • JK PBS Guru Laporan tahun pentaksiran (senarai Sekolah berdasarkan Deskriptif persekolahan semak) disediakan • Guru kriteria yang janaan sistem oleh LP disediakan PAJSKPPsi Mengikut Instrumen • JK PBS LP Laporan keperluan pentaksiran Sekolah Deskriptif disediakan oleh LP • Guru kelas janaan sistem • Kaunselor yang dibangunkan LP
 32. 32. 5.0 PELAPORAN PENTAKSIRAN PUSAT5.1 SEKOLAH MENENGAH RENDAH5.2 PELAPORAN PSMR5.3 KAEDAH PELAPORAN5.4 CONTOH TRANSKRIP PRESTASI MURID (TPM) BAHAGIAN HADAPAN 5.5 CONTOH TRANSKRIP PRESTASI MURID (TPM)5.1 JJHJJ BAHAGIAN BELAKANG 5.6 CONTOH TRANSKRIP PSMR 5.7 PENGIRAAN BAND TERKUMPUL 5.8 PENGIRAAN KOD (PP) 5.9 PENGIRAAN PRESTASI KESELURUHAN 5.10 MATRIK PENCAPAIAN KESELURUHAN 5.11 SEKOLAH RENDAH
 33. 33. 5.1 PELAPORAN PENTAKSIRANPUSAT SEKOLAH MENENGAH Pelaporan PSMR (Pelaporan Standard SekolahMenengah) menerangkan prestasi murid bagiPentaksiran Berasaskan Sekolah yang terdiri daripadaPentaksiran Sekolah, Pentaksiran Pusat dan PAJSK.Pelaporan PSMR melaporkan prestasi untuk setiap matapelajaran dan PAJSK.PSMR dikeluarkan setiap tahun bagi setiap murid padaakhir Tingkatan 1, Tingkatan 2 dan Tingkatan 3
 34. 34. 5.2 PELAPORAN PSMR • Pelaporan mengikut tingkatan pada setiap tahun • Pelaporan kumulatif di akhir tingkatan tiga Justifikasi: Dapat melihat perkembangan murid pada setiap tahun Dapat melaporkan pencapaian keseluruhan murid pada akhir tingkatan 3
 35. 35. 5.3 KAEDAH PELAPORAN PS, PP dan PAJSK dilapor dalam satu transkrip dan Ppsi dilapor dalam transkrip berasingan 1. Pelaporan digunakan oleh pihak berkepentingan (stake holder) untuk keperluan yang berbeza. 3. Pelaporan Ppsi tertakluk kepada hak peribadi.
 36. 36. Empat mata pelajaran terasDigabung dengan peperiksaan pusatDalam gred dan pelaporan deskriptifNisbah 60:40 dinyatakan jelas

×