Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Les categories lèxiques
Les categories lèxiques
Loading in …3
×
1 of 11

Categories gramaticals

1

Share

Download to read offline

Categories gramaticals

Categories gramaticals

 1. 1. Categories gramaticals
 2. 2. nom adjectiu variables determinant pronom Categories gramaticals verb preposició adverbi invariables conjunció interjecció
 3. 3. Segons l’extensió Segons el significat Nom Segons el referent Segons la comptabilitat Segons la formació Segons l’origen comú propi concret abstracte individual col·lectiu Comptable incomptable simple compost primitiu derivatiu
 4. 4. Adjectiu És la paraula que acompanya el nom i ens en diu una qualitat Concorda amb el nom, és a dir, té el mateix gènere i el mateix nombre: Poden ser: De dues terminacions De tres terminacions De quatre terminacions
 5. 5. Determinant Acompanya el nom Article Demostratiu Possessiu Definit Proximitat De primera persona Indefinit Menys proximitat Personal Llunyania Numeral Indefinit Quantitatiu Cardinal Variables Variables De segona persona Ordinal Invariables Invariables De tercera persona Partitiu Múltiple Distributiu Exclamatiu / Interrogatiu
 6. 6. Pronom Substitueix el nom Personal Demostratiu Possessiu Numeral Indefinit Quantitatiu Feble/àton Proximitat De primera persona Cardinal Variables Variables Fort/tònic Menys proximitat De segona persona Ordinal Invariables Invariables Indefinit Llumnyania De tercera persona Partitiu Neutre Múltiple Distributiu Exclamatiu / Interrogatiu
 7. 7. Verb Designa una acció o un estat Persona Nombre Temps Mode Aspecte Veu Tipus Primera Singular Present Indicatiu Perfectiu Activa Predicatiu Segona Plural Perfet Subjuntiu Imperfectiu Passiva Copulatiu Futur Condicional Impersonal Imperatiu Pronominal Tercera
 8. 8. Preposició Febles • a, amb, de, en, per, per a Fortes • cap a, contra, des de, entre, fins (a), malgrat, pro, segons, sense, ultra, vers, envers, devers Procedents d’adverbis, gerundis o participis • a causa de, a favor de, a còpia de, a força de, a mitjan, a partir de, a través de, abans de, al costat de, arran de, dalt (de), damunt (de), darrere (de), davant (de), després de, dins/dintre (de), durant, en comptes de, enfront de, enmig de, entorn de, excepte, fora de, llevat (de), lluny de, mitjançant, per mitjà de, (a) prop de, quant a, sobre (de), sota (de), tocant a, tret (de), (a la) vora (de), etc.
 9. 9. Adverbi Temps • ara, després, tard, demà, ahir, avui, sovint, de tant en tant, enguany, suara Manera • com, bé, així, a poc a poc, de pressa, arran, sobretot, de mica en mica. • Formats per adjectiu en femení + -ment: malament, sàviament, lleument... Lloc • aquí, darrere, on, allà, ençà, (a) dalt, (a) prop, lluny, enllà, pertot, enlloc, avall Negació • no, tampoc, no […] pas, i ara!, de cap manera Afirmació • sí, també, prou, àdhuc, així mateix, sens dubte, i tant, de debò, ben segur Dubte • depèn, potser, tal vegada, tal volta, a la millor, si molt convé, qui sap, per ventura Quantitat • molt, menys, poc, massa, gaire, força, qui-sap-lo, prou, que, gens, tant, tan
 10. 10. Conjunció Coordinades Subordinades Copulatives Completives Disjuntives Condicionals Adversatives Distributives Concessives Consecutives Causals Explicatives Comparatives Il·latives Finals Continuatives
 11. 11. Interjecció Exclamacions • ah!, ai! apa!, au!, ecs!, eh!, ei!, ep!, epa! oh!, ui!, uix!... Onomatopeies • mec!, paf!, pam!, pim!, pum!, xaf!, xap!... Sintagmes nominals o noms • compte!, Déu meu!, Jesús!, llàstima!, noi!, paraula d'honor!, Salut!... Sintagmes verbals o verbs • visca!, vinga!, som-hi!... Adverbis • amunt!, bé!, fora!... Frases • com hi ha món!, Déu me'n guard, elevat siga Déu!...

×