Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Portafolis cfp

108 views

Published on

Un petit esquema sobre què és un portafolis

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Portafolis cfp

  1. 1. Un petit esquema amb la informacióUn petit esquema amb la informació més bàsicamés bàsica
  2. 2. D’acord amb la meva experiència us ofereixo la meva definició sobre què és un portfolio. Es tracta d’un sistema d’avaluació integrat en el procés d’ensenyament-aprenentatge que consisteix en una selecció de mostres (activitats, apunts, esborranys, treballs, entrevistes, vídeos...) recollides en una carpeta o dossier per evidenciar el procés d'aprenentatge i per evidenciar allò que ha aconseguit el seu autor.
  3. 3. Per elaborar-ne un, hem de seguir uns passos bàsics: 1. Col·leccionar 2. Seleccionar 3. Reflexionar 4. Presentar / connectar
  4. 4. L’index d’un portafoli hauria de ser el següent: • Full de portada. • Taula de continguts. • Presentació i objectius. • Recull d’evidències. • Reflexió sobre els aprenentatges realitzats. • Comentaris per part del docent i companys. • Avaluació.
  5. 5. Els diferents tipus: • Portafolis de treball: Espai de treball que presenta un procés d’aprenentatge. • Portafolis de presentació: Espai que presenta un producte. • Portafolis d’avaluació: Consisteix en documentar allò que ha après l’alumne en relació amb uns objectius determinats.
  6. 6. A més a més, segons el format amb el qual l’elaborem, fins i tot hi ha portafolis digitals, anomenats e-portfolio. Cristina Freixa Pedrola
  7. 7. A més a més, segons el format amb el qual l’elaborem, fins i tot hi ha portafolis digitals, anomenats e-portfolio. Cristina Freixa Pedrola

×