Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lähde-hankkeen esittely

1,691 views

Published on

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Lähde-hankkeen esittely

  1. 1. Lähde – voimaa matkalle - hanke 1.9.2010- 31.8.2013<br />16-29-vuotiaiden nuorten työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen<br />
  2. 2. TAUSTAA<br />kuntien palvelutuotanto ajautumassa kestämättömään tilanteeseen, jopa kriisiin, sillä sosiaaliseen syrjäytymiseen on puututtu liian myöhään<br />on ajauduttu kehään, jossa kalliita yksilötasoisia palveluita joudutaan tarjoamaan nuorille asiakkaille runsaasti ja reaktiivisesti<br />jopa yli 10 prosenttia 16-19- vuotiaista nuorista on tästä huolimatta syrjäytymisvaarassa<br />kuntien keskinäinen ja muu nuorten palvelutuotantoon liittyvä yhteistyö on ollut vähäistä<br />
  3. 3. TARVE<br />vähentää 16-29 -vuotiaiden nuorten sosiaalista, taloudellista ja työmarkkinallista syrjäytymistä<br />kehittää syrjäytymistä vähentäviä toimintamalleja ja palvelukokonaisuuksia<br />muuttaa palveluiden painopiste yksilötasoisista ryhmätasoisiin palveluihin<br />Parhaat käytänteet jakoon<br />Elämänhallintataidot<br />
  4. 4. KOHDERYHMÄT<br />
  5. 5. Missä mennään?<br />I Alkukartoitustietoa on kerätty syksystä 2010<br />II Muodostetaan hankkeelle kolmikerroksinen organisaatio <br />III Nettisivut ja logo lähitulevaisuudessa<br />www.lahdehanke.fi<br />IV Pidetään hankkeen kaikkien toimijoiden yhteinen seminaaripäivä, jossa esitellään hankkeen alkukartoitustietoa, verkostoidutaan ja luodaan yhteistä käsitystä hankkeen aikana <br /> tehtävistä konkreeteista toimenpiteistä<br />
  6. 6. AVAUSSEMINAARI MA 21.2.2011Hotelli Puijonsarvi, Kuopio<br />PÄIVÄN OHJELMA<br />  8:30 – 9:00 Aamukahvi ja ilmoittautuminen <br />  9:00 - 9:15 Seminaarin avaus<br /> 9:15 – 10.00 Lähde - Voimaa matkalle –hankkeen esittelyä<br />10:00 – 10:45 Nuorten syrjäytyminen ja uhkatekijät tänään <br /> Tutkimusprofessori Heikki Hiilamo<br />  TAUKO<br />11:00 – 11:45 Case Kokkola<br /> LOUNASTAUKO <br /> 12:45 – 13:30 Lapsista ’hyviä ja hyödyllisiä’ aikuisia – miten voisimme tehokkaasti vähentää nuorten hyvinvointivajetta?<br /> Dosentti Matti Rimpelä, Tampereen yliopisto<br /> KESKUSTELUA<br /> 13:45 – 15:45 Jakautuminen alueellisiin kehittämisryhmiin & työskentelyä ryhmissä. Iltapäiväkahvit<br /> <br /> <br /> <br />
  7. 7. Keep in touch!<br />LÄHDE-TIIMI<br />Projektipäällikkö Tarja Tapaninen p. 0447401167<br />Projektisuunnittelija Erno Kääriäinen p. 0447401168<br />Projektisuunnittelija Panu Hiekkala p. 0447401162<br />Suunnittelusihteeri Maria Puustinen p. 0447401166<br />Sähköpostit etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi<br />Meidät löydät Siilinjärveltä Yrityskeskus Innocumista!<br />Isoharjantie 6, Rakennus S1, 2.krs.<br />Tervetuloa!<br />

×