Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kokkola

1,403 views

Published on

Case Kokkolan diat aloitusseminaarissa 21.2.2011 Kuopiossa

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kokkola

 1. 1. re re re TERVEISIÄ KESKI-POHJANMAALTA REIMARI 2
 2. 2. PERUSOPETUKSESTA TOISELLE ASTEELLE KATKEAMATON TUKI, VARHAINEN TUNNISTAMIMEN SAATTAEN VAIHTO <ul><li>Saattaen vaihtaen palaverit Käytännössä käydään viidessätoista lähialueen peruskoulun oppilashuoltoryhmässä keväisin. Saadaan tiedot oppilaitoksiimme siirtyvistä nuorista, jotka tarvitsevat tukea mahdollisesti heti opintojen alettua. Käymme läpi myös yläasteen HOJKS- nuoret. Lisäksi teemme yhteistyötä mm. nuorisopsykiatrian, sosiaalitoimen, työvoimatoimiston kanssa. Tiedot viedään primukseen keskitytysti ja nuorten ja vanhempien luvalla. Tiedonsiirtokaavake ja lupa siihen Kartoitamme uusien opiskelijoiden tilanteen myös alkuhaastattelukaavakkeell a sekä lähtötasotestillä sekä lukitestillä (eo konsultoi). </li></ul><ul><li>Pitkäjännitteistä työtä , johon tarvitaan johdon tuki ja sitoutuminen </li></ul><ul><li>Opiskelijahuollon ja erityisopetuksen henkilöstöä lisätty systemaattisesti . Opistoissa on osaamista ja sitoutunutta henkilökuntaa. </li></ul><ul><li>Varhainen puuttuminen, poissaolot, nollat </li></ul><ul><li>Käytännössä mahdollisuus tehdä toisin esim. ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat voidaan suorittaa lisäopetustilassa verkkokursseina, opintojakson teoria </li></ul><ul><li>Osuus voidaankin tehdä työssäoppien ja näyttöjen avulla, aiheeseen voi liittyä jokin kirjallinen osuus, opintoja voidaan suorittaa Kokkotyösäätiöllä tai lähes kokonaan työssäoppien, mm. omapolku www.omapolku.kpedu.fi </li></ul><ul><li>Pitkäjänteisyys ja ketään ei jätetä mentaliteetti. Opiskelijahuollon tukihenkilö/Jaska hakee ammattiopistosta ”kadonneet” </li></ul><ul><li>Keskeyttämisuhan alla olevien kanssa tehdään töitä, mietitään vaihtoehtoja kokeillaan vaihtoehtoa a ja b, c ja d, joskus e. </li></ul>
 3. 3. Syy, joka edellyttää erityisopetusta erityistä tukea: <ul><li>01 = hahmottamisen, tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeudet </li></ul><ul><li>opiskelijat, joilla on diagnosoituja hahmottamisen, tarkkaavaisuuteen ja keskittymiseen liittyviä vaikeuksia </li></ul><ul><li>kuten AD/HD tai ADD </li></ul><ul><li>02 = kielelliset vaikeudet: opiskelijat, joilla on vaikeita lukemiseen, kirjoittamiseen ja puhumiseen liittyviä </li></ul><ul><li>vaikeuksia kuten vaikea lukiongelma, dysfasia tai dysleksia </li></ul><ul><li>03= vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen häiriöt: opiskelijat, joilla on käyttäytymiseen liittyviä ongelmia, </li></ul><ul><li>kuten sosiaalista sopeutumattomuutta </li></ul><ul><li>04= lievä kehityksen viivästyminen: opiskelijat, jolla on laajoja oppimisvaikeuksia, mutta ei kuitenkaan </li></ul><ul><li>kohdan 5 mukaista vaikeaa kehityksen viivästymää </li></ul><ul><li>05= vaikea kehityksen viivästyminen (keskivaikea tai vaikea kehitysvamma):opiskelijat, jotka ovat saaneet </li></ul><ul><li>peruskoulussa opetusta toiminta-alueittain ja jotka yleensä tarvitsevat runsaasti henkilökohtaista </li></ul><ul><li>avustusta päivittäisissä toiminnoissa </li></ul><ul><li>06= psyykkiset pitkäaikaissairaudet: mielenterveyden ongelmat, päihdekuntoutujat </li></ul><ul><li>07= fyysiset pitkäaikaissairaudet kuten allergia, astma, diabetes, epilepsia, syöpä </li></ul><ul><li>08= autismiin ja Aspergerin oireyhtymään liittyvät oppimisvaikeudet </li></ul><ul><li>09= liikkumisen ja motoristen toimintojen vaikeus, tuki- ja liikuntaelinvammat, cp-oireyhtymä, lyhytkasvuisuus </li></ul><ul><li>10= kuulovamma </li></ul><ul><li>11= näkövamma </li></ul><ul><li>12= muu syy, joka edellyttää erityisopetusta </li></ul>REIMARI 2-HANKEIDEOITA
 4. 4. Erityisopiskelijoita 443 KAO 262 KKO 43 KPKO Kälviä 12 KSTO 38 MSO Kannus 22 MSO Kaustinen 18 MSO Perho 43 MSO Toholampi 5
 5. 5. JOS OPIKSKELIJA EI TIEDÄ MINNE ON MENOSSA? - AIKALISÄ ja AMMATTISTARTTI <ul><li>Kaksi ryhmää tuentarpeessa oleville </li></ul><ul><li>8 paikkaa/ryhmä </li></ul><ul><li>Elämänhallinnan taitojen lisäämistä ja </li></ul><ul><li>Eri ammatteihin tutustumista. </li></ul><ul><li>Ammattistartti 17 paikkaa </li></ul><ul><li>Elämänhallinnan tukeminen ja </li></ul><ul><li>Eri ammatteihin tutustumista. </li></ul>REIMARI 2-HANKEIDEOITA
 6. 6. ATSA- ASUMINEN TUETTUNA SAAVUTUKSENA AMMATTI <ul><li>Aluksi hankkeena 8 paikkaa. </li></ul><ul><li>Paikallinen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ylläpitää </li></ul><ul><li>Perusturva maksaa n. 100 E /vrk </li></ul><ul><li>Sijoitettu ammattiopiston asuntolaan </li></ul><ul><li>2 työntekijää </li></ul>REIMARI 2-HANKEIDEOITA
 7. 7. TUOTANTOKOULU KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖLLÄ <ul><li>Puualan perustutkinto työvaltaisesti </li></ul><ul><li>Kokkotyö-säätiö järjestää perustutkintotavoitteista koulutusta yhteistyössä Kokkolan ammattiopiston kanssa. Koulutus on toisen asteen ammatillista erityisopetusta. Koulutuksen laajuus on 120 opintoviikkoa ja kesto noin kolme vuotta. Opetus toteutetaan työssä oppien. Tuotantokoulussa on luokkaopetus minimoitu ja toimintarakenne on kiinnitetty työelämään. </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 8. 8. YHTEISTYÖTÄ YLI RAJOJEN Yhteistyö kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien kanssa Keskeyttämisuhan alla olevien nuorten asioita voidaan viedä ko. ryhmiin konsultoitavaksi. Rakennamme yhteistä palvelukarttaa eri toimijoille. WWW.KENUTI Opiskelijahuollon virtuaalinen resurssikeskus.
 9. 9. MALLINETTU ERILAISIA OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON PROSESSEJA
 10. 10. REIMARI 2 AMMATTIN KAUTTA TÖIHIN   <ul><li>Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen   Rahoitus L-S LH/ESR, kuntaraha   Toimintalinja 2 (Rahoitusta myönnetään ensisijaisesti nuoriin (15-24v.) kohdistuviin toimenpiteisiin koulutuksen keskeyttämisen ehkäisemiseksi, opintoihin hakeutumiseksi ja koulutuksesta työelämään siirtymiseksi) </li></ul>REIMARI 2-HANKEIDEOITA
 11. 11. SYITÄ NUORTEN KASVANEESEEN TYÖTTÖMYYTEEN: <ul><li>Määräaikaisten ja vuokratyösopimusten lopettamiset </li></ul><ul><li>Kilpailutilanne muuttunut nuorille epäedulliseksi – löytyy valmiita osaajia </li></ul><ul><li>Työpaikkojen kriteerit kiristyneet </li></ul><ul><li>Kasvualoille (vene, metalli) rekrytoidut nuoret joutuneet työttömiksi </li></ul><ul><li>Nuorten yhteiskuntatakuun tilanne huonompi kuin moneen vuoteen. (M. Sykkö) </li></ul>REIMARI 2-HANKEIDEOITA
 12. 12. HANKKEEN KOHDERYHMÄ REIMARI 2-HANKEIDEOITA
 13. 13. 1. TYÖTTÖMYYDEN TORJUNTAAN - OHJAUSTA KOULUTUKSEEN REIMARI 2
 14. 14. KOULUTUSYHTYMÄN AIKUISKOULUTUSTARJONNAN MARKKINOINTIA AIKUISOPISTON TARJONTAA   Aikuisten opintoluotsi   KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN NÄYTTÖTUTKINNOT   KESKI-POHJANMAAN KULTTUURIOPISTON TARJONTAA   KOKKOLAN AMMATTIOPSTON TARJONTAA   KOKKOLAN KAUPPAOPISTON TARJONTAA   KOKKOLAN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISTON TARJONTAA   Nuorten palvelut / työ- ja elinkeinotoimisto   OPI OPPIMAAN   Oppisopimus - hyvä diili!   Ammattinetti REIMARI 2
 15. 15. Reimari 2 Koulutusyhtymän toimenpiteet Oppisopimus harjoittelun / työelämä-valmennuksen jatkoksi Yhteydenotto sekä työntekijään että työnantajaan. Erinomainen siirtymä työelämään. Ammattitaitoa täydentävä osaaminen; osatutkinnot , ammattitutkinnot , oppisopimuskoulutus, työvoimakoulutus . Valmistuneille tehostettua tiedottamista jatkokoulutus-mahdollisuuksista Uusien koulutusreittien suunnittelu pt:n suorittaneille VALMISTUVIEN INFOT TE-keskuksen palvelut nuorille, KPEDU perustutkinnon jälkeen + TIEDOTE valmistuville ; työnhaku, työelämävalmennus, KPEDUn aikuiskoulutus, oppisopimus, K-PAMK Työllisyystilannekartoitus , tilastopatteristo KPEDU Aikuiskoulutuksen kalenteri OpinOvi-hanke
 16. 16. Työttömät ja lomautetut, alle 25-vuotiaat 22.2.2010   Työttömänä 22.2 KPEDU Valm. 09 KPEDU Valm. 08 Kone- ja metallialan perustutkinto 28 39 24 Sähköalan perustutkinto 24 44 53 Lab. tai kemianalan perustutkinto 22 17 23 Pintakäsittelyn perustutkinto 14 15 19 Rakennusala perustutkinto 24 40 34 Talotekniikan perustutkinto 15 26 15   Auto- ja kuljetusalan perustutkinto       Liiketalouden perustutkinto 45 95 73           172     Kaikki 449
 17. 17. HANKKEEN TUKENA OPPISOPIMUKSEN TEHOKAS MARKKINOINTI <ul><li>Ei-tutkintotavoitteinen ammatillinen lisäkoulutus </li></ul><ul><li>Max. 6kk, työsopimus </li></ul><ul><li>Alan (tai alalle soveltuvan) peruskoulutuksen suorittaneelle </li></ul><ul><li>TA saa palkkatuen (n. 550€), opiskelija työehtosopimuksen mukaisen palkan </li></ul><ul><li>Harjoittelun jatkoksi erinomainen tapa työsuhteen jatkamiselle </li></ul><ul><li>Tutkintotavoitteinen oppisopimus esim. ammattitutkinnon suorittamiseen </li></ul><ul><li>Oppisopimustoimisto markkinoinut palvelujaan tehostetusti Te-toimistossa </li></ul>takaisin
 18. 18. Näitäkin markkinoitu: Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat <ul><li>Tutkinnon osa toisesta perustutkinnosta, joka täydentää omaa ammatillista osaamista ja edesauttaa työllistymistä. </li></ul><ul><li>Rahoitus </li></ul><ul><li>koulutuksen järjestäjä – ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus </li></ul><ul><li>opiskelija – opintotuki , jos opinnot päätoimisia (3op/kk tai 25h /viikko) </li></ul><ul><li>Sivutoimisiin opintoihin voi säilyttää oikeuden työmarkkinatukeen. </li></ul><ul><li>Vain yli 25 –vuotiaat voivat saada päätoimiseen opiskeluunsa työmarkkinatukea. </li></ul>takaisin
 19. 19. Markkinoitu: Työvoimakoulutusta <ul><li>Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus (työvoimakoulutus) on työ- ja elinkeinohallinnon rahoittamaa koulutusta , joka on opiskelijoille maksutonta. Työvoimakoulutus on suunniteltu ensi sijassa työttömille työnhakijoille ja työttömyyden uhkaamille 20 vuotta täyttäneille henkilöille. Tietyin edellytyksin myös muut henkilöt kuten työssä olevat ja työvoiman ulkopuolella olevat voivat osallistua koulutukseen. </li></ul><ul><li>Koulutuksen sisältö vastaa yleensä muun aikuiskoulutuksen, esimerkiksi omaehtoisen aikuiskoulutuksen, opetussisältöjä. Usein koulutus on ammattitutkintoon tai sen osaan tähtäävää. Työvoimakoulutuksen tavoitteena on antaa koulutusta, joka parantaa työhön sijoittumisedellytyksiä, siihen sisältyy useimmiten työssä oppimista. </li></ul><ul><li>Työ- ja elinkeinohallinto ostaa työvoimakoulutuksen ammatillisilta aikuiskoulutuskeskuksilta, muilta ammatillisilta oppilaitoksilta, korkeakouluilta tai yksityisiltä koulutuksen järjestäjiltä. Koulutuksen hankkiminen tapahtuu kilpailuttaen koulutuksen järjestäjiä. </li></ul><ul><li>Koulutukseen osallistuvalle työnhakijalle maksetaan koulutuksen ajalta sitä työttömyysetuutta (ansiopäivärahaa, peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea), johon hänellä on oikeus työttömänä olleessaan sekä lisäksi ylläpitokorvausta . </li></ul>takaisin
 20. 20. 2. TE-TOIMISTON SISÄLLÄ UUSIA MALLEJA HANKKEESEEN PALKATTU TYÖHALLINNON HENKILÖ <ul><li>Työhallinnon henkilö toimii verkoston keskellä analysoimalla kohderyhmän tarpeita ja kehittämällä heille täsmäpalveluita, ohjaamassa kohderyhmää mutta myös jalkautumalla yrityksiin ja etsimällä hyviä harjoittelupaikkoja työhallinnon sisäpiiritietojen perusteella. </li></ul><ul><li>Työ- ja elinkeinotoimiston henkilöiltä odotetaan hyvää verkostotuntemusta ja halua kenttätyöskentelyyn ja yrityksiin jalkautumiseen. </li></ul><ul><li>Työntekijän ei  tarvitse osallistua kohderyhmän normaaleihin työvoimapalveluihin, koska ne hoidetaan muutenkin. Lisäarvoa siis haetaan ja pirstaleisen projektikentän mahdollisuuksien hyödyntämistä. Tälle kohderyhmälle voidaan ja täytyy ostaa palveluja, joita ei tarvitse rahoittaa projektin varoin. Kohderyhmä on myös työhallinnolle strategisesti tärkeä kohderyhmä, jolle työhallinto on valmiita ostamaan palveluja. </li></ul>REIMARI 2
 21. 28. Sanssi-seuranta 1.2.2011, työllistyneiden ikäjakauma N=124
 22. 29. Sanssi/ammattialat 1.2.2011 N=124
 23. 30. Sanssi-työsuhteiden kestot 1.2.2011
 24. 31. Nuorten palveluista, julkista työvoimapalvelua täydentävät palvelut <ul><li>Työhönvalmentajat/Luotsi-palvelu </li></ul><ul><li>TE-toimisto 1 kokoaikainen ja TYP 1 kokoaikainen Luotsi </li></ul><ul><li>yksilöpalvelu, kohderyhmänä asiakkaat, joilla on vaikeuksia edetä/sijoittua työmarkkinoille </li></ul><ul><li>Koulutusluotsin ja Työelämäluotsin palvelut (hankinnat v. 2011) </li></ul>
 25. 32. Nuorten työnhakuklinikka Anette Törmänen Puh. 050 396 1651 Tämä kehitetty hankkeen aikana, te- toimisto maksaa ESITE ASIAKKAALLE KOHDERYHMÄ Alle 30-vuotiaat ammattin valmistuneet nuoret TOIMINNASTA LYHYESTI   Nuorille suunnattua työnhakukoulutusta. Palvelun tavoite: tehdään tiivis toimintasuunnitelma, tavoitteena edistää asiakkaan työllistymistä ja oikeasti haetaan - työelämän pelisäännöt - työnhakusuunnitelma - sähköisten palveluiden käytön opettelu ja CV-nettiesittelyn laatiminen - työhakemus ja miten valmistautua työpaikkahaastatteluun - konkreettinen työharjoittelu-, työpaikan/koulutuspaikan haku   Syksyn 2009 aikana järjestetään 5 ryhmää syyskuusta alkaen. Kesto 5 työpäivää. Osallistumispäiviltä 8 € ylläpitokorvaus. <ul><li>OHJAAMINEN </li></ul><ul><li>Toimiston nuorten palvelumalliin kuuluu, että jossain vaiheessa nuoret osallistuvat työnhakuklinikkaan. Voi ohjata myös juuri työttömäksi tulleita nuoria eli työttömyyden kestolla ei ole merkitystä. Linkistä löydät listat, joihin tiedot merkitään ja kutsu annetaan samalla asiakkaalle. </li></ul><ul><li>Työnhakuklinikka: </li></ul><ul><li>10 ryhmää/vuosi (aloitus vuonna 2010) </li></ul><ul><li>tavoitteena edistää työllistymistä ja koulutukseen hakeutumista </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 26. 33. Reimari 2 harjoittelupaikat Risto Alakorpi Hankkeen keksintö <ul><li>Työnetsijäpalvelu: </li></ul><ul><li>- 1.8.2009 alkaen, yrityskäyntejä tehty 31.1.2011 mennessä 1664 </li></ul><ul><li>syntyneet työharjoittelupaikat yhteensä 297  tavoitteena työllistyminen </li></ul><ul><li>jälkimarkkinointi (mm. Sanssi ja Oppisopimus) </li></ul><ul><li>KOHDERYHMÄ </li></ul><ul><li>Ensisijainen kohderyhmä alle 25-vuotiaat ammattiin valmistuneet nuoret. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Myös alle 30-vuotiaita vastavalmistuneita voi ohjata harjoittelupaikkoihin ja työnhakukoulutukseen. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Harjoittelupaikat on tarkoitettu asiakaspalvelussa työskentelevien neuvojien työkaluksi, ei muissa projekteissa jo olevien asiakkaiden sijoittamiseen. </li></ul>OHJAAMINEN Anette Törmänen ja Risto Alakorpi tekevät yrityskäyntejä ja hankkivat harjoittelupaikkoja. Paikat kirjataan URA-järjestelmään ja me ovat käytettävissä asiakastilanteissa työkaluna. Suurin osa työnantajista ei hakua paikkoja julkiseen hakuun. Neuvojat ohjaavat sopivia nuoria ottamaan yhteyttä työnantajaan. Paikkaan toivotaan useampia ehdokkaita, joista työnantaja valitsee soveltuvimman.
 27. 34. Työvoiman palvelukeskus Tärkeä yhteistyökumppani ESITE ASIAKKAALLE TYP esite asiakkaalle TYP esite asiakkaalle, ruotsi <ul><li>KOHDERYHMÄ </li></ul><ul><li>- Kokkolalaiset </li></ul><ul><li>Työnhakijat, joiden arvioidaan hyötyvän verkostoyhteistyöstä </li></ul><ul><li>Erityisesti alle 30-vuotiaat </li></ul>TOIMINNASTA LYHYESTI   Työvoiman palvelukeskuksessa työskentelee työvoimahallinnon sekä kaupungin perusturvan virkailijoita. Toiminnassa on mukana myös KELA, jonka virkailija on mukana tapaamisissa tarpeen mukaan. Toiminta on verkostotyötä eri yhteistyökumppaneiden, palveluntuottajien ja asiantuntijaorganisaatioiden kesken. Käytössä on palvelukeskuksen ostopalveluja joita ostetaan eri palvelujentuottajilta. Palvelujen kautta asiakas saa apua esim. arjenhallintaan, työpaikan etsintään, terveydentilan selvittämiseen, työkyvyn arvioimiseen, päihdekuntoutustarpeen arvioimiseen jne. <ul><li>OHJAAMINEN </li></ul><ul><li>Asiakkaalle voi esitellä palvelua, mutta ei luvata asiakkuutta. Valinta tehdään TYP:ssä työhallinnon ja kaupungin työntekijöiden kesken </li></ul><ul><li>Ohjauksia tulee myös muilta yhteistyökumppaneilta </li></ul><ul><li>Ohjaus virkailijan muistilistalle </li></ul><ul><li>- Lohtajalla ja Kälviällä asuvat ohjataan ensisijaisesti Harlekiiniin /Anne Buddakselle, p.050 466 5137. </li></ul>ASIAKKAAN PALAAMINEN TYPISTÄ TE-TOIMISTOON -Loppuarvio näkyy Uran kartoitus näytöllä ->TYPin loppuarvio -Jos asiakas palautuu työn, koulutuksen, palkkatukityön kautta, niin ei välttämättä löydy tarkkoja tietoja. Tällöin yhteys TYPPIIN
 28. 35. Nuorten palveluista, julkista työvoimapalvelua täydentävät palvelut <ul><li>Teemapäivät: </li></ul><ul><li>tavoitteena edistää työllistymistä ja koulutukseen hakeutumista </li></ul><ul><li>mm. Tsemppipäivät, työnhaun ABC, työelämän säännöt, alueen työmarkkinatilanne, sähköiset palvelut </li></ul><ul><li>kesto 1-2 päivää </li></ul><ul><li>Muita palveluita: </li></ul><ul><li>Työelämävalmiuksien kartoittaminen </li></ul><ul><li>Ostopalveluissa selkeä työelämäkytkentä. </li></ul><ul><li>Tavoitteena työllistyminen avoimille työmarkkinoille. </li></ul><ul><li>Ostopalvelut työllistymisprosessin nivelvaiheisiin. </li></ul>
 29. 36. Koulutusyhtymän valmistuville luokille Olen valmis kiertue <ul><li>22.2.2011 Kannuksen maaseutuopisto, 23.2 Kokkolan ammattiopisto ja 23.3.2011 Kokkolan kauppaopisto, mukanana amk, te-toimisto, hankkeen toimijat, oppisopimustoimisto ja kansainvälisten vaihtoehtojen esittely. Jaetaan </li></ul>REIMARI 2-HANKEIDEOITA
 30. 37. Olen valmis -työnhakuopas <ul><li>Valmistuville </li></ul><ul><li>Reimari 2:n tekemä filmi työpaikkahaastatteluista </li></ul><ul><li>Tarvearviointi Step up mallin mukaan Kokkolan te -toimistossa Olli Pelttari ja Tiina Rimmistö: Ollin luona käynyt 50 nuorta, täyttävät ensin esitietolomakkeen. Ollin </li></ul>REIMARI 2-HANKEIDEOITA
 31. 38. <ul><li>jälkeen Tiinalle varattu aika ja hän on tavannut nuoria useamman kerran. Tärkeää nuoren kokonaisvaltainen kohtaaminen ja että sama työntekijä voisi tavata nuorta useamman kerran. Tehty syvennettyä opintoihin ja urapalveluihin ohjaamista, tavoitteiden konkretisointia ja poluttamista. Työnhakuklinikat toimineet hyvin ja sen jälkeen olisikin parasta ohjata syvennettyyn ohjaukseen. </li></ul>REIMARI 2-HANKEIDEOITA
 32. 40. Sukupuoli ja ikä
 33. 41. Työmarkkina-asema
 34. 42. Koulutus
 35. 43. Työllistymis-/koulutussuunnitelmat
 36. 44. Kiinnostavat ammattialat
 37. 45. Työnhakutaidot
 38. 46. KANNUKSEN TE-TOIMISTOSSA Tavoite : Saada nuoret työttömät koulutukseen/työhön erilaisten ohjaustoimenpiteiden avulla. Nuoren tilanteen kartoitus alkaa netissä olevan kyselyn kautta. Näiden tietojen pohjalta nuoren kanssa pohditaan erilaisia vaihtoehtoja opintojen täydentämiseen/lisäopintoihin. Jos on olemassa mahdollista päästä työhön, panostetaan siihen eri vaihtoehtojen kautta: työharjoittelu, oppisopimus, saanssi yms
 39. 47. REIMARI 2 <ul><li>KOULUTTAUTUMINEN </li></ul><ul><li>ESIKYSELYN PERUSTEELLA SELVITETÄÄN YHDESSÄ NUOREN KANSSA TÄMÄN HETKISET OPINNOT </li></ul><ul><li>ENTISTEN LOPPUUN SAATTAMINEN TAI UUSIEN ALOITTAMINEN ( HINKU OPINTOIHIN ) </li></ul><ul><li>TEHTYJEN RATKAISUJEN TUKEMINEN </li></ul><ul><li>TYÖPAIKAN HANKINTA </li></ul><ul><li>KOULUTUKSEN SAANEEN TYÖPAIKAN ETSIMINEN YHDESSÄ TE-TSTON JA NUOREN KANSSA </li></ul><ul><li>ERI TUKIMUOTOJEN HYÖDYNTÄMINEN </li></ul><ul><li>TÄRKEÄÄ TYÖN KIINNOSTAVUUS </li></ul><ul><li>TEHDYN RATKAISUN TUKEMINEN JA SEURANTA </li></ul>
 40. 48. PALVELUKARTTAA JA TYÖRYHMIÄ <ul><li>  Palvelukarttaa ollaan tekemässä Kosila Digimedian avustuksella yhdessä Tsemppiä Finaaliin hankkeen kanssa. </li></ul><ul><li>Työryhmät Syöttöliikenne Kokoontunut syksyllä kerran, kerää alueen hanketoimijat ja yhtymän talouspäällikön yhteen esitellään hyviä käytäntöjä sekä luodaan yhdessä myös jotain uutta. Hankkeet tekevät tuotekortit omista tuotteistaan, joista halutaan pysyvät käytännöt. </li></ul><ul><li>  </li></ul>REIMARI 2-HANKEIDEOITA
 41. 49. HOJKS –keskeyttäneet työryhmä <ul><li>Kerätty tiedot yhtymän opistoista vuosina 2004-2009 HOJKS- keskeyttäneistä( yhteensä 208 nuorta) analysoitu kohderyhmää Marika Aholan toimesta sekä primus, että Ura-ohjelman avulla. Te-toimistoon kanssa tehty yhteistyötä niiden nuorten tukemiseksi, jotka eivät opiskelemassa. </li></ul>REIMARI 2-HANKEIDEOITA
 42. 50. Reimari 2 Työvoimahallinnon toimenpiteet <ul><li>Osaamisen kehittämisen kautta työelämään suuntautuvat </li></ul><ul><li>NUORTEN OSASTO </li></ul><ul><li>Työllistyminen avoimille työmarkkinoille edellyttää osaamisen arviointia ja urasuunnittelua tai koulutusta </li></ul><ul><li>Ostopalvelut: </li></ul><ul><li>Työnetsijä >harjoittelupaikat, </li></ul><ul><li>Nuorten työnhakuklinikka, </li></ul><ul><li>työhönvalmentaja (LUOTSI), </li></ul><ul><li>työvoimakoulutus </li></ul><ul><li>Kehitellään lisää ostopalveluita ja teemapäiviä </li></ul>Nuorten palveluiden kehittäminen (palvelutarvearviointi, verkostotyö) Ammattitutkinto/ Erikoisammatti-tutkinto Ammattitutkinto/ Erikoisammatti-tutkinto Suoraan työelämään suuntautuvat HENKILÖPALVELU-YKSIKKÖ Työllistymisen edellytykset suoraan avoimille työmarkkinoille Työelämään kuntoutuvat TYÖVOIMAN PALVELUKESKUS, KUNTOUTUS-NEUVOJA Työllistymisen turvaamiseen tarvitaan monisektorista palvelua. Harlekiini-hanke Oma Polku-hanke Trappan-hanke Step Up- hanke
 43. 51. Reimari 1 käytäntö <ul><li>Tätä jatketaan edelleen ja toimii hyvänä yhteistyömuotona. </li></ul><ul><li>Tehostettu ohjauspalvelu </li></ul><ul><li>• Erityistä tukea tarvitseville nuorille siirtymävaiheessa </li></ul><ul><li>koulutuksesta työelämään </li></ul><ul><li>• Työllistymisen kannalta oleellinen tieto siirtyy </li></ul><ul><li>työvoimatoimeen. </li></ul><ul><li>• Palveluiden räätälöinti ilman viiveitä. </li></ul><ul><li>• Työvoimatoimen yhteistyö opiskelijahuolto- </li></ul><ul><li>• henkilöstön kanssa. </li></ul><ul><li>• Moniammatillinen verkostoyhteistyö </li></ul><ul><li>• Yksilökohtainen neuvonta ja ohjaus </li></ul><ul><li>• Työvoimaneuvoja Marika Ahola, p. 044 725 0157, marika.ahola@mol.fi </li></ul>
 44. 52. 3. SEURANTAA REIMARI 2
 45. 53. SEURANTAJÄRJESTELMÄ <ul><li>DiaLogin tutkija Jukka Vehviläisen kehittämän seurantajärjestelmän kokeileminen Keski-Pohjanmaan alueella. Tavoitteena on luoda nuorten seurantajärjestelmä, jonka avulla pystytään tehostamaan nuorten saamaa ohjausta ja palvelujärjestelmän toimintaa. </li></ul><ul><li>Seurantajärjestelmä koostuu useista eri osista. Ensinnäkin tulisi rakentaa järjestelmä, jossa seurataan peruskoulun päättäneiden nuorten sijoittumista jatko-koulutukseen ja työelämään. Järjestelmän avulla pystytään seuramaan nuorten sijoittumista ja tavoittamaan ne nuoret, jotka jäävät koulutus- ja ohjauspalveluiden ulkopuolelle. (Jukka Vehviläinen) </li></ul>REIMARI 2
 46. 54. Mitä nuorten seurannan kehittämiseksi on tehty, tehdään ja tullaan tekemään? <ul><li>Keväällä 2009; selvitys peruskoulun päättäneiden nuorten seurantajärjestelmästä </li></ul><ul><li>Vuosina 2009-11: seurantajärjestelmän paikallinen mallintaminen Kokkolassa (Reimari2-hanke) ja Kokemäellä </li></ul><ul><li>Keväällä 2010: monialainen yhteistyö & seuranta sektoritutkimuksen neuvottelukunnan (esi) selvityksessä </li></ul><ul><li>Yhteyshenkilöitä näihin hankkeisiin: </li></ul><ul><li>Kokkola (jukka.vehvilainen@dialoog.fi, anne.etelaaho@kpedu.fi), Kokemäki (sari.pitkanen@sosiaalikehitys.com,riitta.hirsikoski@satakola.fi) </li></ul><ul><li>Ammattistartin valtakunnallinen seuranta 2010 (Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä) </li></ul><ul><li>>>>HALLITUKSEN ESITYS NUORISOLAIN MUUTTAMISESTA (kesä 2010) </li></ul>
 47. 55. NUORISOLAIN MUUTOS <ul><li>Monialaisen yhteistyön lakisääteistäminen </li></ul><ul><li>Kokonaisvaltaisen tiedon kerääminen nuorten elinoloista </li></ul><ul><li>” Etsivä nuorisotyö” nuorten tavoittamisen ja ohjaamisen menetelmänä </li></ul><ul><li>Paikallisten ja seudullisten palvelukarttojen rakentaminen </li></ul><ul><li>Tiedonsiirtokäytäntöjen uudistaminen </li></ul>
 48. 56. MITEN SEURANTAJÄRJESTELMÄ TULISI YMMÄRTÄÄ? <ul><li>Seurantajärjestelmä osana yhteiskuntatakuuta </li></ul><ul><li>Seuranta on vain väline, ei itsetarkoitus </li></ul><ul><li>Tiedonkeruun, -käsittelyn, -välittämisen ja –hyödyntämisen prosessit </li></ul><ul><li>Seurantajärjestelmän tasot: </li></ul><ul><li>-nuorten sijoittuminen ja henkilöseuranta </li></ul><ul><li>-”asiakastyytyväisyys” ja ohjaustarpeet </li></ul><ul><li>-palvelujärjestelmän kehittävä arviointi </li></ul><ul><li>-taloudellisen ja määrällisen arvioinnin mallit </li></ul><ul><li>-yhteys lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämiseen </li></ul>
 49. 57. Seurantajärjestelmän tasot <ul><li>PERUSKOULUN PÄÄTTÄNEIDEN SIJOITTUMINEN (määrällinen tieto, pudokkaiden tavoittaminen, henkilöseuranta) </li></ul><ul><li>ELINOLOT JA OHJAUSTARPEET </li></ul><ul><li>PALVELUJÄRJESTELMÄN KEHITTÄVÄ ARVIOINTI </li></ul><ul><li>TALOUDELLISEN JA MÄÄRÄLLISEN ARVIOINNIN MALLIT </li></ul><ul><li>LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMINEN Vehviläinen, J. </li></ul>
 50. 58. Nuorten seurantajärjestelmän yleistävä mallinnos
 51. 59. Kokkolan seuranta- ja ilmoitusjärjestelmä <ul><li>Määrällinen tilastotieto (nuorten polut peruskoulun jälkeen) </li></ul><ul><li>Ilmoitukset sijoittumisesta ja ”pudokkuudesta” </li></ul><ul><li>Tulee täydentää paikallisesti sovittavilla sopimuksilla ohjaus- ja ilmoituskäytännöistä </li></ul><ul><li>Toimii www-kyselyjärjestelmän kautta; linkitetty www-sivulle (jatkuvasti voimassa) </li></ul><ul><li>Ilmoitukset ja tiedonkoonti: peruskoulun keväällä 2010 päättäneet, toisen asteen koulutuksen aloittaneet, ilman koulutuspaikkaa jääneet nuoret (kesä), yksittäisten nuorten muuttuneet tilanteet (esim. keskeyttäminen, projektin aloitus) </li></ul>
 52. 60. Seuranta- ja ilmoitusjärjestelmä monialaisena ja koordinoituna yhteistyönä Koordinaattori (tietokanta) (esim. www.nuortenpolut.fi) Perusopetus Ammatillinen koulutus Ohjauspalvelut Työllistäminen Sosiaali- ja terveys Lukio Koti
 53. 61. Kokkolan pilotointi vuonna 2010 <ul><li>Peruskoulun päättävien tietojen kerääminen ”perustietokantaan” (opot, tietojärjestelmät?) </li></ul><ul><li>Toisen asteen opinnot aloittavien ilmoittaminen </li></ul><ul><li>Keskeiset pudokasryhmät (yhteishaussa hakemattomat, ilman koulutuspaikkaa jääneet, toisen asteen opinnot keskeyttäneet </li></ul><ul><li>Palvelukartan rakentaminen ja asiakkuuksien määrittely; missä kaikkialla nuori voi olla, minne kaikkialle hänet voidaan ohjata ja millainen tieto on olennaista? </li></ul><ul><li>Paikalliset ohjaus- ja yhteistyökäytännöt; kuka koordinoi, millainen pyörä pyörähtää, kuka, mikä ja missä meillä toimii ”etsivänä nuorisotyönä”? </li></ul><ul><li>Ilmoitus sijainnista vai tuen tarpeesta? (vrt. lakiesitys) </li></ul>
 54. 62. Kokkolan pilotointi vuonna 2010 <ul><li>Peruskoulun päättävien tietojen kerääminen ”perustietokantaan” (opot, tietojärjestelmät?) </li></ul><ul><li>Toisen asteen opinnot aloittavien ilmoittaminen </li></ul><ul><li>Keskeiset pudokasryhmät (yhteishaussa hakemattomat, ilman koulutuspaikkaa jääneet, toisen asteen opinnot keskeyttäneet </li></ul><ul><li>Palvelukartan rakentaminen ja asiakkuuksien määrittely; missä kaikkialla nuori voi olla, minne kaikkialle hänet voidaan ohjata ja millainen tieto on olennaista? </li></ul><ul><li>Paikalliset ohjaus- ja yhteistyökäytännöt; kuka koordinoi, millainen pyörä pyörähtää, kuka, mikä ja missä meillä toimii ”etsivänä nuorisotyönä”? </li></ul><ul><li>Ilmoitus sijainnista vai tuen tarpeesta? (vrt. lakiesitys) </li></ul>
 55. 63. REIMARI 2
 56. 64. Seurantajärjestelmä KPEDUn koordinaattori Tiedot KPEDUssa opiskelevista Opistot, ammattistartti-aloittaneet, keskeyttäneet Kokkolan koulutoimi - Peruskoulun päättävien tiedot ? Access –tietokanta Liikkuvuuden seuranta -raportteja sijoittumisesta - Jos nuori eroaa jostain oppilaitoksesta, odotetaan hänestä tietoa koordinaattorille joltain muulta taholta Kokkolan yläkoulut, kymppiluokka OPO/ KOULUTA? -mihin hyväksytty opiskelemaan Alueen lukiot - aloittaneet, keskeyttäneet, tieto mihin ohjattu Kokkotyösäätiö asiakkaat SAATTORI (paikka kaikille) Alueellinen yhteistyöfoorumi esim. marraskuussa Jos vastaanottotietoa ei tule, ETSIVÄT nuorisotyö Työkkäri, nuorten osasto > 17v.
 57. 65. REIMARI 2
 58. 67. Kiitos REIMARI 2-HANKEIDEOITA

×