Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Karmaşık Ağlar ve NetworkX

2,038 views

Published on

Python Istanbul toplantısında yapılan Karmaşık ağlar (complex networks) ve NetworkX sunumu. Sunumda karmaşık ağlar ve graph'lar üzerine özet içerikler bulunur.

 • Be the first to comment

Karmaşık Ağlar ve NetworkX

 1. 1. Karmaşık Ağlar NetworkX
 2. 2. selam Fatih Erikli http://fatiherikli.com fatiherikli@gmail.com
 3. 3. ağ=düğümküme noktalar ve çizgiler kümesidir. nokta çizgi köşe kenar matematik düğüm bağlantı bilgisayar bilimi yapıtaşı bağ fizik aktör ilişki sosyoloji
 4. 4. graph theory Euler 1736 Kaliningrad köprüleri
 5. 5. he used graphs before it was cool
 6. 6. undirected - arkadaşlıklar - savaşmalar - çarpışmalar - ulaşım ağları
 7. 7. directed - takipleşmeler - galibiliyetler - internet linkleri - platonik sevgililikler
 8. 8. merkeziyet •Degree •In degree •Out degree •Betweeness •Closeness
 9. 9. topluluk Isolated Component Giant Component
 10. 10. mülksüzleştime ağları
 11. 11. programlama dilleri ağları
 12. 12. Disiplinlerarası
 13. 13. Empirical and Quantitatif which means: Empirik ve Kantitatif
 14. 14. Güzel kadınları severim İşçi kadınları da severim Güzel işçi kadınları Daha çok severim orhan veli https://eksisozluk.com/entry/601759
 15. 15. karmaşık ağlar
 16. 16. scale-free networks power law distribution sosyal ağlar protein ağları internet www sinir ağları hava ulaşımı
 17. 17. power-law yetim hakkı yiyenler fakirler orta sınıf
 18. 18. networkx karmaşık ağ analiz kütüphanesi
 19. 19. temel kullanım •Graph •DiGraph •MultiGraph •MultiDiGraph •add_node •add_edge
 20. 20. graph = Graph() graph.add_node(“fatih”) graph.add_node(“ramazan”) graph.add_node(“fatma”) graph.add_edge(“ramazan”, “fatih”, “brother”) graph.add_edge(“fatma”, “fatih”, “sister”)
 21. 21. >>> nx.density(graph) 0.666666666667 >>> graph.add_edge(“ramazan”, “fatma”) >>> nx.density(graph) 1 >>> nx.degree(“fatih”) 2
 22. 22. graph.add_edge("edi", "budu") graph.add_edge("budu", "fofo") graph.add_edge("hede", "budu") graph.add_edge("budu", "fofo") >>> graph.number_connected_components() 2
 23. 23. >>> list(nx.connected_components(graph)) [ ['fofo', 'hede', 'edi', 'budu'], ['fatma', 'ramazan', 'fatih'] ]
 24. 24. nx.draw(graph, with_labels=True, node_size=1400, node_color=node_colors, width=0.3)
 25. 25. çözülebilecek problemler
 26. 26. •Tanıyor olabileceğin kişiler •Kaçıncı dereceden tanıyorsun •Ortak ata problemleri •Gruplama, Clustering •Öneri sistemleri
 27. 27. kaynaklar http://barabasilab.neu.edu http://graphcommons.com http://mulksuzlestirme.org http://fatiherikli.github.io/ programming-language-network
 28. 28. jobs@hipo.biz

×