Huruf Arab
Digant
i
dengan
Huruf Jawi
‫ث‬ ‫ث‬
‫خ‬ ‫خ‬
‫ض‬ ‫ض‬
‫غ‬ ‫غ‬
‫ف‬ ‫ف‬
‫ؤ‬ ‫ؤ‬
PANDUAN PENGGUNA
Fonts jawi ini terp...
Walau bagaimanapun, huruf Arab “‫ث‬ ” masih menjadi “ ‫ث‬” dan huruf jawi “‫ف‬
” bertukar menjadi huruf Arab “ ‫ف‬”.
Al Hami - JawiDTNaskh Special
‫فندافتنث‬‫يغ‬‫تيغضي‬‫ايت‬‫اداله‬‫حاصيل‬‫كخكفنث‬‫مغوروس‬‫تيض‬
‫اكتيؤيتي‬‫منترنق‬‫باك‬‫اودغ‬‫...
Al Hami - Jawi Farsi
‫فندافتنث‬‫يغ‬‫تيغضي‬‫ايت‬‫اداله‬‫حاصيل‬‫كخكفنث‬‫مغوروس‬‫تيض‬
‫اكتيؤيتي‬‫منترنق‬‫باك‬‫اودغ‬‫هاريماو‬‫...
No. H/P : 019 4466 174
E-Mail : alhami_husain@yahoo.com
No. H/P : 019 4466 174
E-Mail : alhami_husain@yahoo.com
Panduan font al hami   jawi
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Panduan font al hami jawi

1,255 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Panduan font al hami jawi

  1. 1. Huruf Arab Digant i dengan Huruf Jawi ‫ث‬ ‫ث‬ ‫خ‬ ‫خ‬ ‫ض‬ ‫ض‬ ‫غ‬ ‫غ‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ؤ‬ ‫ؤ‬ PANDUAN PENGGUNA Fonts jawi ini terpaksa dibina atas tapak asal beberapa huruf Arab. Oleh itu, tempatnya telah digantikan dengan huruf-huruf jawi seperti berikut: Jika anda ingin menaip kalimah Arab yang mengandung huruf-huruf Arab di atas, sila tukarkan kalimah tersebut kepada font Arab yang sesuai. Jika tulisan menjadi bertindih-tindih, sila tukarkan saiz tulisan tersebut sehingga tulisan menjadi seperti yang sepatutnya. Al Hami Jawi Traditional 2 ‫فندافتنث‬‫يغ‬‫تيغضي‬‫ايت‬‫اداله‬‫حاصيل‬‫كخكفنث‬‫مغوروس‬‫تيض‬ ‫اكتيؤيتي‬‫منترنق‬‫باك‬‫اودغ‬‫هاريماو‬‫دتفي‬‫كامفوغ‬‫يور‬‫ي‬‫ثي‬‫يدوغ‬‫ي‬‫خون‬ ‫فروجيق‬ .‫اين‬‫اين‬‫منجادي‬‫كبغضاءن‬‫فندودوق‬.‫كامفوغ‬ Al Hami Jawi Traditional 3 Font ini digunakan untuk menaip beberapa perkataan yang bercampur antara huruf jawi dan Arab dalam satu kalimah seperti: “ ‫م‬‫غ‬‫ح‬‫ف‬‫ظ‬”“ ,‫م‬‫غ‬‫ي‬‫خ‬‫لصكن‬”, “‫م‬‫غخ‬‫بركن‬”“ ,‫ا‬‫خ‬‫لثق‬‫ث‬”“ ,‫م‬‫غ‬‫حا‬‫ض‬‫يري‬ ” dan sebagainya. Tanpa menggunakan font jenis ini atau yang sejenis dengannya, tulisan anda akan menjadi seperti ini : “‫م‬ ‫غ‬‫ح‬‫ف‬‫ظ‬”“ ,‫م‬‫غ‬‫ي‬‫خ‬‫يكن‬‫ي‬‫لص‬”“ ,‫م‬‫ي‬‫ي‬‫غخ‬‫بركن‬”“ ,‫ا‬‫خ‬‫ي‬‫ي‬‫لثق‬‫ث‬”“ ,‫ييري‬‫ي‬‫مغحاض‬ ”.
  2. 2. Walau bagaimanapun, huruf Arab “‫ث‬ ” masih menjadi “ ‫ث‬” dan huruf jawi “‫ف‬ ” bertukar menjadi huruf Arab “ ‫ف‬”.
  3. 3. Al Hami - JawiDTNaskh Special ‫فندافتنث‬‫يغ‬‫تيغضي‬‫ايت‬‫اداله‬‫حاصيل‬‫كخكفنث‬‫مغوروس‬‫تيض‬ ‫اكتيؤيتي‬‫منترنق‬‫باك‬‫اودغ‬‫هاريماو‬‫دتفي‬‫كامفوغ‬‫يور‬‫ي‬‫ثي‬‫يدوغ‬‫ي‬‫خون‬ ‫فروجيق‬ .‫اين‬‫اين‬‫منجادي‬‫كبغضاءن‬‫فندودوق‬.‫كامفوغ‬ Al Hami - Jawi Naskh Variants ‫فندافتنث‬‫يغ‬‫تيغضي‬‫ايت‬‫اداله‬‫حاصيل‬‫كخكفنث‬‫مغوروس‬‫تيض‬ ‫اكتيؤيتي‬‫منترنق‬‫باك‬‫اودغ‬‫هاريماو‬‫دتفي‬‫كامفوغ‬‫يور‬‫ي‬‫ثي‬‫يدوغ‬‫ي‬‫خون‬ ‫فروجيق‬ .‫اين‬‫اين‬‫منجادي‬‫كبغضاءن‬‫فندودوق‬.‫كامفوغ‬ Al Hami - Jawi DT Thuluth ‫فندافتنث‬‫يغ‬‫تيغضي‬‫ايت‬‫اداله‬‫حاصيل‬‫كخكفنث‬‫مغوروس‬‫تيض‬ ‫اكتيؤيتي‬‫منترنق‬‫باك‬‫اودغ‬‫هاريماو‬‫دتفي‬‫كامفوغ‬‫يور‬‫ي‬‫ثي‬‫يدوغ‬‫ي‬‫خون‬ ‫فروجيق‬ .‫اين‬‫اين‬‫منجادي‬‫كبغضاءن‬‫فندودوق‬.‫كامفوغ‬ Al Hami - Jawi DTNaskh Ext 2 ‫فنييدافتنث‬‫يييغ‬‫تيغضييي‬‫ايييت‬‫ادالييه‬‫حاصيييل‬‫كخكفنييث‬ ‫مغوروس‬‫تيض‬‫اكتيؤيتي‬‫منترنق‬‫باك‬‫اودغ‬‫هاريماو‬‫دتفي‬ ‫كييامفوغ‬‫ثيييور‬‫خونييدوغ‬‫فروجيييق‬ .‫اييين‬‫اييين‬‫منجييادي‬ ‫كبغضاءن‬‫فندودوق‬.‫كامفوغ‬ Al Hami - Jawi Diwani ‫فندافتنث‬‫يغ‬‫تيغضي‬‫ايت‬‫اداله‬‫حاصيل‬‫كخكفنث‬‫مغوروس‬‫تيض‬ ‫اكتيؤيتي‬‫منترنق‬‫باك‬‫اودغ‬‫هاريماو‬‫دتفي‬‫كامفوغ‬‫يور‬‫ي‬‫ثي‬‫يدوغ‬‫ي‬‫خون‬ ‫فروجيق‬ .‫اين‬‫اين‬‫منجادي‬‫كبغضاءن‬‫فندودوق‬.‫كامفوغ‬
  4. 4. Al Hami - Jawi Farsi ‫فندافتنث‬‫يغ‬‫تيغضي‬‫ايت‬‫اداله‬‫حاصيل‬‫كخكفنث‬‫مغوروس‬‫تيض‬ ‫اكتيؤيتي‬‫منترنق‬‫باك‬‫اودغ‬‫هاريماو‬‫دتفي‬‫كامفوغ‬‫يور‬‫ي‬‫ثي‬‫يدوغ‬‫ي‬‫خون‬ ‫فروجيق‬ .‫اين‬‫اين‬‫منجادي‬‫كبغضاءن‬‫فندودوق‬.‫كامفوغ‬ Al Hami - Jawi Mamloky 2 ‫فندافتنث‬‫يغ‬‫تيغضي‬‫ايت‬‫اداله‬‫حاصيل‬‫كخكفنث‬‫مغوروس‬‫تيض‬ ‫اكتيؤيتي‬‫منترنق‬‫باك‬‫اودغ‬‫هاريماو‬‫دتفي‬‫كامفوغ‬‫يور‬‫ي‬‫ثي‬‫يدوغ‬‫ي‬‫خون‬ ‫فروجيق‬ .‫اين‬‫اين‬‫منجادي‬‫كبغضاءن‬‫فندودوق‬.‫كامفوغ‬ Al Hami - Jawi AL-Battar ‫فندافتنث‬‫يغ‬‫تيغضي‬‫ايت‬‫اداله‬‫حاصيل‬‫كخكفنث‬‫مغوروس‬‫تيض‬ ‫اكتيؤيتي‬‫منترنق‬‫باك‬‫اودغ‬‫هاريماو‬‫دكامفوغ‬‫ثيور‬‫يخوندوغ‬.‫اييين‬ ‫فروجيق‬‫اين‬‫منجادي‬‫كبغضاءن‬‫فندودوق‬.‫كامفوغ‬ Masalah: Jika huruf ( ‫خ‬ ) berada di awal perkataan, anda perlu menaip simbol penyambung huruf iaitu: “ ‫يييييي‬ ” atau ( Shift + J ) terlebih dahulu sebelum menaip huruf ( ‫خ‬ ) untuk mengelakkan dari berlaku keadaan seperti ini: ‫خوندوغ‬ Al Hami - Jawi Sahifa Str 2 ‫فندافتنث‬‫يغ‬‫تيغضي‬‫ايت‬‫اداله‬‫حاصيل‬‫كخكفنث‬‫مغوروس‬‫تيض‬ ‫اكتيؤيتي‬‫منترنق‬‫باك‬‫اودغ‬‫هاريماو‬‫دتفي‬‫كامفوغ‬‫يور‬‫ي‬‫ثي‬‫يدوغ‬‫ي‬‫خون‬ ‫فروجيق‬ .‫اين‬‫اين‬‫منجادي‬‫كبغضاءن‬‫فندودوق‬.‫كامفوغ‬ 23 Rajab 1426 / 28 Ogos 2005 Al Hami Husain Bin Suhaimi, Pegawai Kurikulum Pendidikan Islam Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang.
  5. 5. No. H/P : 019 4466 174 E-Mail : alhami_husain@yahoo.com
  6. 6. No. H/P : 019 4466 174 E-Mail : alhami_husain@yahoo.com

×