Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Výzkumy pro inovace

943 views

Published on

Prezentace z hodiny Výzkumy pro inovace na KISKu
26/2/2014

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Výzkumy pro inovace

 1. 1. Výzkumy pro inovace Participativní design KISK, Design informačních služeb, jaro 2014
 2. 2. Participativní design… CC marfis75
 3. 3. CC natt
 4. 4. Inovační ekosystém Odvaha (Leadership) Spolutvorba (proces) Povědomí Kapacita (struktura) Christian Bason: Leading Public Sector Innovation
 5. 5. Povědomí • MindLab, SILK, La 27e Région, The Innovation Unit, Helsinki Design Lab • IDEO, ThinkPublic, Engine, LiveWork, Participle of the UK, Designit, 1508, ViaDesign
 6. 6. Struktura pole Kontext Strategie Organizace Lidé a kultura
 7. 7. Struktura pole • Rigidně nastavená pravidla Absence rizikového kapitálu Monopoly Politické klima • Pouze projektové řízení bez strategie Strategické plánování • Organizační uspořádání Malá podpora síťového uspořádání • Netolerance chyb Top-management driven přístup Malá iniciativa • Inovační legislativa Inovační inkubátory Rizikový kapitál • Inovační strategie • Kolaborativní inovace Inovační laboratoře New digital business models • Inovační kultura Podpora diverzity Inovační pobídky Bariéry Potenciál
 8. 8. Odvaha (leadership) • Interní rekrutace • Klientelismus • Netolerance odlišnosti • • • • Vizionářské vedení Prostor pro inovace Podporování divergence 4 role vedení • Visionary • Enabler • 360-degree inovator • Knowledge ingeneer Bariéry Potenciál
 9. 9. Spolutvorba • Absence designového myšlení a dovedností • Nezapojení občanů a dalších aktérů • Neznalost nástrojů DT a výzkumu • Absence zpětné vazby a učení z ní • Vzdělávání v oblasti DT • Zapojení občanů a firem • Metody a techniky (metodiky) • Nastavit metriky Kontinuálně zlepšovat proces Bariéry Potenciál
 10. 10. Co-creation: design a učení Design thinking Zapojení lidí Řízení spolutvorby Měření a učení se
 11. 11. Úrovně designu 1. 2. 3. 4. Povědomí o designu Designové dovednosti Designové myšlení Designový výzkum Bill Moggridge, 2009
 12. 12. Design thinking Framing Knowing Analysing Scaling Creating Synthesising Learning
 13. 13. Design thinking Analýza Syntéza Racionální Logická Deduktivní Emocionální Intuitivní Induktivní Řešení Promyšlení Disciplinarita Paradigmata / platformy Rapid prototyping Multidisciplinarita
 14. 14. Abstraktní Analýza Syntéza Minulost / přítomnost Budoucnost Poznávání Tvorba Konkrétní
 15. 15. „Design thinking can remind public servants to ask the obvious: What’s it like to check in to hospital, call the police or collect the dole?“ Tim Brown, IDEO
 16. 16. 4 kréda: • Dívejte se na vše jako na experiment • Zpochybňujte status quo (Ptejte se proč?) • Dejte slovo uživateli (občanovi) • Buďte konkrétní. Ukazujte. Vizualizujte. by Aarhus Public Libraries
 17. 17. 3 mýty o zapojení lidí 1. „Uživatel-diktátor“ 2. Vyžaduje to příliš mnoho zdrojů 3. Lidé mají nerealistická očekávání
 18. 18. 15 % lidí ji opravdu má v nákupním košíku 40 % lidí tvrdí, že kupuje přednostně bio zeleninu 40 % vs. 15 %
 19. 19. Typologie zapojení uživatele Vytváření budoucích řešení Designové workshopy Crowdsourcing Jednotlivci Masa Kvantitativní šetření Kvalitativní výzkum Informování o současném stavu
 20. 20. Kreativní worksho py Sběr nápadů Hladání expertních uživatelů Kulturní sondy Analýza Etnografická interview Poznávání Syntéza Tvorba Zapojení do testování prototypů Pozorová ní Živé experimenty Crowdso urcing
 21. 21. Gener ování nápad ů Vhled do tématu Vizual izace Hledání vzorců Výzkum zaměřený na uživatele Vývoj konce ptů Výběr nápadů Analýza Syntéza Poznávání Problé m Prototypování Tvorba Testování Rámo vání Implementace Učení
 22. 22. Doporučuji k přečtení
 23. 23. Téma výzkumu?

×