Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Teorie v ISKMetodologie ISK, 22. září 2012
Paradigma - rámecTeorie - směr
  „Předpokladem PLE je to, že jednotlivci  vykonávající nějaký úkol použijí takový způsob,  při kterém vynaloží prav...
Metody: Analýza dokumentů, analýza použitých zdrojů + rozhovory atd… Vysvětluje informační chování > pomáhá při des...
  Vysvětluje vztah komunikace, informace a  smyslu  Aktivní proces uplatňující se při vyhledávání  informací  pr...
Nejčastější metody: Rozhovory Narativní analýza
  technika vyhledávání informací  skutečné vyhledávání informací nemusí vždy  fungovat na základě jednoho dotazu či...
Metody výzkumu: Pozorování informačního chování při vyhledávání
Kognitivní autorita popisuje druh autority, která přirozeně ovlivňuje myšlenky a názory ostatních lidí (působí věrohodně...
Využití: Vysvětlení konceptu relevance informacíMetody: široké spektrum
  Constance Mellon (1986) / Sharon Bostick  (1992)  Pro VŠ knihovny – vysvětluje bariéry, které  stojí mezi studen...
Využití: Design služeb v knihovnáchMetody: Dotazníky, kombinace
  Teorie vysvětluje učení jako sociální  participaci  Poznávání distribuované mezi mysl, tělo,  aktivitu – učení j...
 3 podmínky existence komunity praxe:1. Členové komunity chápou účel komunity2. Vzájemné zapojení a učení funguje jen  t...
Využití: Studium informačního chování vědcůMetody: Etnografie, pozorování
  Flow – duševní stav zapojení se do aktivity  9 podmínek flow:   ▪  jasné cíle   ▪  okamžitá odezva   ▪  ...
Využití: Design systémů – CI, měření uživatelského prožitkuMetody: ESM, deníkové záznamy
  Chatman, 1996  Vychází ze sociologie vědění  výzkumy zaměřené na informační potřeby a  chování u sociálně znevýh...
  Lidé, kteří jsou označeni za informačně chudé,  vnímají svou situaci tak, že nemají žádný zdroj,  jenž by jim mohl...
Využití: Výzkum informačních potřeb menšinMetody: etnografie, kvalitativní
  Chatman, 1998  Užitečné pro studium informačního chování  ve skupinách  Soustředí se na malé světy s vlastními ...
Hjorland , Albrechtsen, 1995 Doménově specifické vědění Využitelné pro organizaci vědění v jednotlivých disciplínách (p...
Metody: Empirické výzkumy Historické Bibliometrie Studia jazyka…
  Cíl: objasnit změny, kterými prochází  informační chování, potřeby a literatura  mladých lidí na prahu „digitálníh...
Metody: Pozorování Případové studie Obsahová analýza Focus groups Rozhovory
  … viz prezentace úkolů
Teorie v Informačních studiích a knihovnictví
Teorie v Informačních studiích a knihovnictví
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Teorie v Informačních studiích a knihovnictví

1,439 views

Published on

Prezentace ke kurz

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Teorie v Informačních studiích a knihovnictví

 1. 1. Teorie v ISKMetodologie ISK, 22. září 2012
 2. 2. Paradigma - rámecTeorie - směr
 3. 3.  „Předpokladem PLE je to, že jednotlivci vykonávající nějaký úkol použijí takový způsob, při kterém vynaloží pravděpodobně nejmenší množství obvyklé práce – least effort.“ Jakákoliv lidská alokace zdrojů (slov v dokumentech, dokumenty v souborech, nebo lidí ve městech) obvykle řídí principem LE Principle of Least Effort: An Introduction to Human Ecology (1949)
 4. 4. Metody: Analýza dokumentů, analýza použitých zdrojů + rozhovory atd… Vysvětluje informační chování > pomáhá při designování OPACů proč je používán internet, i když neobsahuje kvalitnější informace? ( Zao Liu and ZhengYe Lang, 2004)
 5. 5.  Vysvětluje vztah komunikace, informace a smyslu Aktivní proces uplatňující se při vyhledávání informací proces, při kterém lidé dávají smysl prožitku/zkušenosti „sense-making“ informace nám pomáhají porozumět našemu okolí a světu
 6. 6. Nejčastější metody: Rozhovory Narativní analýza
 7. 7.  technika vyhledávání informací skutečné vyhledávání informací nemusí vždy fungovat na základě jednoho dotazu či jedinou předpokládanou cestou Vyhledávání jako „vyzobávání informací“
 8. 8. Metody výzkumu: Pozorování informačního chování při vyhledávání
 9. 9. Kognitivní autorita popisuje druh autority, která přirozeně ovlivňuje myšlenky a názory ostatních lidí (působí věrohodně) vzniká na základě vztahu nejméně dvou lidí být kognitivní autoritou je něco jiného než být expertem souvisí s kredibilitou – kognitivní autority jsou hodnotnými zdroji informací nemusí se vždy jednat o jedince - můžeme ji nalézt také v knihách, nástrojích (instrumentech), organizacích, institucích
 10. 10. Využití: Vysvětlení konceptu relevance informacíMetody: široké spektrum
 11. 11.  Constance Mellon (1986) / Sharon Bostick (1992) Pro VŠ knihovny – vysvětluje bariéry, které stojí mezi studenty a knihovnou – 5 dimenzí: ▪ Bariéry s personálem ▪ Citové bariéry ▪ Pohodlí knihovny ▪ Znalosti knihovny ▪ Mechanické překážky
 12. 12. Využití: Design služeb v knihovnáchMetody: Dotazníky, kombinace
 13. 13.  Teorie vysvětluje učení jako sociální participaci Poznávání distribuované mezi mysl, tělo, aktivitu – učení je situační (Lave, 1988) Kolektivní učení nakumulováno v sociálních praktikách (Wenger, 1998)
 14. 14.  3 podmínky existence komunity praxe:1. Členové komunity chápou účel komunity2. Vzájemné zapojení a učení funguje jen tehdy, fungují-li vztahy a vzájemná důvěra3. Členové komunity si vytváří vlastní slovník, sdílejí příběhy, vědění je vtělené do jejich aktivit
 15. 15. Využití: Studium informačního chování vědcůMetody: Etnografie, pozorování
 16. 16.  Flow – duševní stav zapojení se do aktivity 9 podmínek flow: ▪ jasné cíle ▪ okamžitá odezva ▪ rovnováha mezi úrovní výzvy a osobní dovedností ▪ slučování aktivnosti a povědomí ▪ zaměřená koncentrace na úkol ▪ pocit potencionální kontroly ▪ ztráta nesmělosti ▪ změněné vnímání času ▪ samovolná či sebeodměňující zkušenost
 17. 17. Využití: Design systémů – CI, měření uživatelského prožitkuMetody: ESM, deníkové záznamy
 18. 18.  Chatman, 1996 Vychází ze sociologie vědění výzkumy zaměřené na informační potřeby a chování u sociálně znevýhodněných osob
 19. 19.  Lidé, kteří jsou označeni za informačně chudé, vnímají svou situaci tak, že nemají žádný zdroj, jenž by jim mohl pomoci. Informační chudoba je částečně spojena s rozdělením společnosti do tříd. Zakrývání a sebeochraňující mechanismy Pocit, že negativní následky odkyrtí informační chudoby převýší výhody. Nové znalosti budou selektivně předávány dál. Okolnost, která ovlivňuje tento proces, je relevance dané informace pro každodenní problémy a starosti.
 20. 20. Využití: Výzkum informačních potřeb menšinMetody: etnografie, kvalitativní
 21. 21.  Chatman, 1998 Užitečné pro studium informačního chování ve skupinách Soustředí se na malé světy s vlastními sociálními normami Informace jsou vyhledávány mimo „malý svět“ pouze v případě (všeobecně pociťované) krize
 22. 22. Hjorland , Albrechtsen, 1995 Doménově specifické vědění Využitelné pro organizaci vědění v jednotlivých disciplínách (pro konkrétní komunity a sociální kontexty) – důraz na epistemologická hlediska
 23. 23. Metody: Empirické výzkumy Historické Bibliometrie Studia jazyka…
 24. 24.  Cíl: objasnit změny, kterými prochází informační chování, potřeby a literatura mladých lidí na prahu „digitálního věku“ Změny se promítají i do nedigitálního světa  INETRAKTIVITA - Změna forem a formátů  KONEKTIVITA - Změna perspektivy  PŘÍSTUP(NOST)- Změna hranic
 25. 25. Metody: Pozorování Případové studie Obsahová analýza Focus groups Rozhovory
 26. 26.  … viz prezentace úkolů

×