Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ZEND FRAMEWORK
Co je Zend Framework? <ul><li>PHP 5 knihovna pro webový vývoj
Class library – plně OOP
Dokumentace
Kvalita a testování </li><ul><li>>80% code coverage povinně </li></ul><li>Jednoduchost a rozšiřitelnost
Podporuje agilní techniky (at-will architecture) </li></ul>
 
ZF Quality Process <ul><li>Co chces dělat (Proposal)
Udělej to </li></ul><ul><ul><li>Napiš komponenty
Napiš unit-testy (preferuje se TDD)
Napiš dokumentaci jak to funguje </li></ul></ul><ul><li>Zkontroluj to, ať to dělá co říkáš </li></ul><ul><ul><li>Open sour...
Často se kontroluje srkze framework pomocí PHPUnit
Code coverage report pomocí PHPUnit
Pro zařazení komponenty je nutné review od členů Zend teamu </li></ul></ul>
 
Přístup práce s ZF <ul><li>Můžete používat různé komponenty v existujících aplikacích </li><ul><li>Práce s komponety
Nahrazení svých těmi s ZF (Zend_Mail, apod.) </li></ul><li>Začnete s MVC vrstvou v ZF </li><ul><li>Vhodné pro nové aplikac...
MVC <ul><li>Front Controller </li><ul><li>Zachytává všechny requesty
Mapuje je na Action Controllery
Volá přislušný Action controller a vrací odpověď </li></ul><li>Separace na vrstvy </li><ul><li>Business logika
Presentační logika
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Zend Framework

4,947 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zend Framework

 1. 1. ZEND FRAMEWORK
 2. 2. Co je Zend Framework? <ul><li>PHP 5 knihovna pro webový vývoj
 3. 3. Class library – plně OOP
 4. 4. Dokumentace
 5. 5. Kvalita a testování </li><ul><li>>80% code coverage povinně </li></ul><li>Jednoduchost a rozšiřitelnost
 6. 6. Podporuje agilní techniky (at-will architecture) </li></ul>
 7. 8. ZF Quality Process <ul><li>Co chces dělat (Proposal)
 8. 9. Udělej to </li></ul><ul><ul><li>Napiš komponenty
 9. 10. Napiš unit-testy (preferuje se TDD)
 10. 11. Napiš dokumentaci jak to funguje </li></ul></ul><ul><li>Zkontroluj to, ať to dělá co říkáš </li></ul><ul><ul><li>Open source komunita dělá review
 11. 12. Často se kontroluje srkze framework pomocí PHPUnit
 12. 13. Code coverage report pomocí PHPUnit
 13. 14. Pro zařazení komponenty je nutné review od členů Zend teamu </li></ul></ul>
 14. 16. Přístup práce s ZF <ul><li>Můžete používat různé komponenty v existujících aplikacích </li><ul><li>Práce s komponety
 15. 17. Nahrazení svých těmi s ZF (Zend_Mail, apod.) </li></ul><li>Začnete s MVC vrstvou v ZF </li><ul><li>Vhodné pro nové aplikace </li></ul></ul>
 16. 18. MVC <ul><li>Front Controller </li><ul><li>Zachytává všechny requesty
 17. 19. Mapuje je na Action Controllery
 18. 20. Volá přislušný Action controller a vrací odpověď </li></ul><li>Separace na vrstvy </li><ul><li>Business logika
 19. 21. Presentační logika
 20. 22. Routování </li></ul><li>Zend_Navigation, Zend_View, Zend_Controller, Zend_Layout </li></ul>
 21. 24. Instalace ZF <ul><li>Download </li><ul><li>http://framework.zend.com/download/latest
 22. 25. Zend Framework Full Package (35MB) </li><ul><li>+ Dojo, +jQuery (ZendX_) </li></ul><li>Zend Framework Minimal Package (9MB) </li></ul><li>Zend Server Community Edition(CE) + ZF </li></ul>
 23. 26. I18N <ul><li>Zend_Locale
 24. 27. Zend_Date
 25. 28. Zend_Measure
 26. 29. Zend_Currency
 27. 30. Zend_Translate </li><ul><li>Adaptery pro PHP array, csv, gettext, qt, tmx xliff </li></ul></ul>
 28. 31. Auth a ACLs <ul><li>Zend_Auth </li><ul><li>Zend_Db_Table adapter
 29. 32. HTTP Diggest
 30. 33. HTTP Basic
 31. 34. Vlastní adapter (Zend_Ldap, Zend_OpenId, Zend_Oauth) </li></ul><li>Zend_Session
 32. 35. Zend_Acl </li><ul><li>Roles
 33. 36. Resources
 34. 37. Rights </li></ul></ul>
 35. 38. Web services <ul><li>Zend_Http_Client
 36. 39. Zend_Rest_Client
 37. 40. Zend_Service (Twitter, Akismet, Flickr, …)
 38. 41. Zend_Feed (RSS, Atom)
 39. 42. Zend_Gdata (Google access API)
 40. 43. Zend_XmlRPC (client, server) </li></ul>
 41. 44. Mail, Formats, Search <ul><li>Zend_Mail
 42. 45. Zend_Mime
 43. 46. Zend_Pdf
 44. 47. Zend_Search_Lucene </li></ul>
 45. 48. Utility <ul><li>Zend_Cache
 46. 49. Zend_Config
 47. 50. Zend_Console_Getopt
 48. 51. Zend_Filter
 49. 52. Zend_Filter_Input
 50. 53. Zend_Loader
 51. 54. Zend_Log
 52. 55. Zend_Memory </li></ul><ul><li>Zend_Registry
 53. 56. Zend_Validate
 54. 57. Zend_Barcode
 55. 58. Zend_Wildfire
 56. 59. Zend_Uri
 57. 60. Zend_Soap
 58. 61. Zend_Captcha
 59. 62. Zend_Amf </li></ul>
 60. 63. QUICK START
 61. 64. Directory strukture > zf create project . / zf create project project_directory_name . |-- application | |-- Bootstrap.php | |-- configs | | `-- application.ini | |-- controllers | | |-- ErrorController.php | | `-- IndexController.php | |-- models | `-- views | |-- helpers | `-- scripts | |-- error | | `-- error.phtml | `-- index | `-- index.phtml |-- docs | `-- README.txt |-- library |-- public | `-- index.php `-- tests |-- application | `-- bootstrap.php |-- library | `-- bootstrap.php `-- phpunit.xml
 62. 65. Konfigurace <ul><li>ZF nepotřebuje konfiguraci
 63. 66. Aplikace v ZF, ale svoji konfiguraci potřebuje </li><ul><li>Zend_Config (ini, xml, php array, …)
 64. 67. Zend_Registry (persistení objekt, obsahující vaší konfiguraci) </li></ul></ul>
 65. 68. Modely <ul><li>Použité vzory </li><ul><li>Table Data Gateway (Row Data Gateway) </li><ul><li>Abstraktní přístup k SQL, často pro přístup k jednotlivým řádkům tabulky ( Zend_Db_Table ) </li></ul><li>Table Module </li><ul><li>Abtraktní a restriktvní přístup k tabulkám
 66. 69. Definuje vstupy k tabulkám
 67. 70. Vstupní metody obsahují business logiku </li></ul><li>Domain Model </li><ul><li>Abstraktní entity a jejich vztahy
 68. 71. Nemusí 1:1 korespondovat s tabulkami </li></ul></ul></ul>
 69. 72. Zend_Db přístup <ul><li>Zend_ Db::factory ()
 70. 73. V ini </li></ul>actionLogDb.adapter = PDO_PGSQL actionLogDb.params.host = dbzendadmin actionLogDb.params.username = zendadmin actionLogDb.params.password = zendadmin actionLogDb.params.dbname = zendadmin <ul><li>Bootstrap </li></ul>$actionLogDb = Zend_Db::factory(Zend_Registry::getInstance()->config->actionLogDb); Zend_Db_Table::setDefaultAdapter($actionLogDb); $registry = Zend_Registry::getInstance()->set('adminDb', $actionLogDb);
 71. 74. Formuláře <ul><li>Zend_Form </li><ul><li>Filtrování vstupu </li><ul><li>Validace vstupů (Zend_Validate)
 72. 75. Filterování vstupů (Zend_Filter) </li></ul><li>Rendrování formuláře </li><ul><li>Dekorátory </li></ul></ul></ul>
 73. 76. Důležité co jsme se naučili <ul><li>Doporučenou strukturu projektu
 74. 77. Jak vzít a nainstalovat ZF
 75. 78. Jak si nakonfigurovat vhost
 76. 79. Jak si nastavit php.ini a rewrite rules
 77. 80. Bootstrap
 78. 81. Jak vytvořit Action Controllers a View scripty
 79. 82. Jak vytvářet layouts
 80. 83. Jak používat konfiguraci a registry
 81. 84. Jak vytvářet modely, přístup k db
 82. 85. Jak vytvářet formuláře </li></ul>

×