Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SVN základy

2,580 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SVN základy

 1. 1. Subversion LMC školení 3.12.2009 Ladislav Prskavec [email_address]
 2. 2. Obsah <ul><li>Verzovací systémy obecně </li><ul><li>Něco z historie
 3. 3. Základní pojmy </li></ul><li>Organizace repozitory </li><ul><li>Repozitory pro vývojáře a jejich uspořádání
 4. 4. Jiné repozitory a možná uspořádání
 5. 5. Pravidla pro práci s repozitory </li></ul></ul>
 6. 6. Obsah II <ul><li>Instalace </li><ul><li>Windows (TSVN, řádkový klient)
 7. 7. Linux </li></ul><li>Práce s TortoiseSVN (TSVN) </li><ul><li>Možnosti TSVN
 8. 8. Možné problémy s SVN na windows
 9. 9. Jak si nastavit TSVN pro práci s binárními soubory
 10. 10. Nastavení pro projení s bugtrackerem (JIRA) </li></ul></ul>
 11. 11. Obsah III <ul><li>Subversion (SVN) v LMC </li><ul><li>Server svn.int.lmc.cz (SIT-PRG, SIT-IIS)
 12. 12. Online nástroje pro prohlížení zdrojových kódů </li><ul><li>Prohlížeč (IE, FF, ...)
 13. 13. ViewVC
 14. 14. FishEYE a Crucible </li></ul></ul></ul>
 15. 15. <ul>Verzovací systémy obecně </ul><ul><li>Základní pojmy </li><ul><li>Lokální (SCCS, RCS, SourceSafe, TimeMashine, ...)
 16. 16. Centralizované (CVS, TFS, SVN, ClearCase, ...)
 17. 17. Decentralizované (BitKeeper, Mercurial, Git, ...) </li></ul><li>Zamykající (VSS, TFS)
 18. 18. Nezamykající (SVN, Git, Mercurial)
 19. 19. Diff (ukázka, jak číst)
 20. 20. Patch (k čemu je a jak se s tím pracuje) </li></ul>
 21. 22. Základní pojmy <ul><li>Repository
 22. 23. Branch (větev)
 23. 24. Tag (značka)
 24. 25. Revision (revize)
 25. 26. Pracovní kopie (working copy)
 26. 27. Commit
 27. 28. Konflikt
 28. 29. Cheap-copy </li></ul>
 29. 30. Architektura
 30. 31. <ul>Organizace repozitory </ul><ul>/repo1/trunk/ /tags/ /branches/ /repo2/modul1/trunk/ /branches/ /tags/ /modul2/trunk/ /branches/ /tags/ </ul>
 31. 32. Možnosti organizace práce
 32. 33. Instalace <ul><li>Subversion: http://subversion.tigris.org/
 33. 34. Windows </li><ul><ul><li>TortoiseSVN (klient, server)
 34. 35. VisualSVN server
 35. 36. CollabNet Command line client </li></ul></ul><li>Linux </li><ul><ul><li>sudo apt-get install subversion </li></ul></ul><li>IDE </li><ul><li>Eclipse </li><ul><li>Subclipse
 36. 37. Subversive </li></ul><li>Netbeans </li><ul><li>Command line client </li></ul></ul></ul>
 37. 38. TortoiseSVN <ul><li>http://tortoisesvn.net/downloads </li></ul>
 38. 39. Repository
 39. 40. TortoiseSVN DEMO Základní vývojový cyklus na vlastním repository
 40. 41. Vyvojový cyklus <ul><li>svn checkout (parse)
 41. 42. svn status
 42. 43. svn add
 43. 44. svn commit
 44. 45. svn import </li></ul><ul><li>svn update
 45. 46. svn status
 46. 47. Změna
 47. 48. svn status
 48. 49. svn commit </li></ul>
 49. 50. Práce s binárními daty <ul><li>svn lock
 50. 51. svn unlock
 51. 52. svn status (K)
 52. 53. Property svn:need-lock </li><ul><li>Vhodné nastavit v TSVN například automaticky pro běžně používané binární formáty
 53. 54. tsvn:autoprops </li></ul><li>svnadmin lslocks /path/to/repos
 54. 55. svnadmin rmlocks /path/to/repos /url/to/file </li></ul>
 55. 56. TortoiseSVN – propojení bug tracker
 56. 57. <ul><ul><li>Online nástroje pro prohlížení </li></ul></ul><ul><li>Browser </li><ul><li>http://svn.int.lmc.cz/svn/ </li></ul><li>ViewVC </li><ul><li>http://svn.int.lmc.cz/viewvc/ </li></ul><li>FishEYE + Crucible </li><ul><li>http://fisheye.int.lmc.cz/ </li></ul></ul>
 57. 58. Závěr Otázky a diskuse

×