Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tvorba javascriptové aplikace v AngularJS pomocí Apiary.io

Tvorba aplikace začne designem API, které bude důležité pro vývoj frontendu i backendu. V rámci přednášky vytvoříme frontend aplikace v AngularJS, pomocí nástroje Yeoman a Apiary.io.

  • Be the first to comment

Tvorba javascriptové aplikace v AngularJS pomocí Apiary.io

  1. 1. Tvorba  javascriptové  aplikace Ladislav  Prskavec @abtris h7p://blog.prskavec.net
  2. 2. http://screencast.dev/ http://docs.screencast.apiary.io/
  3. 3. http://youtu.be/L3XUThurAKE http://docs.screencast.apiary.io/https://github.com/abtris/sc-apiary-angularjs http://www.doporucim.cz/mobile/ DEVELLADA

×