Successfully reported this slideshow.

From Open Source to Open World

405 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

From Open Source to Open World

 1. 1. (08) 22 11 5070 CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC LẠC TIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC LẠC TIÊN From Open source To Open world Võ Thái Lâm | Apr 11, 2014 | vothailam@lactien.com
 2. 2. (08) 22 11 5070 CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC LẠC TIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC LẠC TIÊN
 3. 3. (08) 22 11 5070 CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC LẠC TIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC LẠC TIÊN #1 – Tại sao lại có những thay đổi như vậy? #2 – Chúng bắt đầu từ đâu? #3 – Tương lai sẽ như thế nào? #4 – Chúng ta cần làm gì để tận dụng xu thế mở của thế giới?
 4. 4. (08) 22 11 5070 CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC LẠC TIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC LẠC TIÊN
 5. 5. (08) 22 11 5070 CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC LẠC TIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC LẠC TIÊN #1 – Freedom #2 – Open source software development model
 6. 6. (08) 22 11 5070 CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC LẠC TIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC LẠC TIÊN
 7. 7. (08) 22 11 5070 CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC LẠC TIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC LẠC TIÊN
 8. 8. (08) 22 11 5070 CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC LẠC TIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC LẠC TIÊN Open world #1 – Collaboration
 9. 9. (08) 22 11 5070 CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC LẠC TIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC LẠC TIÊN Open world #2 – Transparency
 10. 10. (08) 22 11 5070 CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC LẠC TIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC LẠC TIÊN Open world #3 – Sharing
 11. 11. (08) 22 11 5070 CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC LẠC TIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC LẠC TIÊN Open world #4 – Empowerment
 12. 12. (08) 22 11 5070 CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC LẠC TIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC LẠC TIÊN
 13. 13. (08) 22 11 5070 CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC LẠC TIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC LẠC TIÊN #1 – Collaboration #2 – Sharing #3 – Transparency #4 – Empowerment
 14. 14. (08) 22 11 5070 CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC LẠC TIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC LẠC TIÊN THANK YOU, AND I ♥ YOU! Bài nói chuyện có sử dụng tư liệu và các dẫn chứng mà Don Tapscott trình bày tại TED – 2012

×