Hướng dẫn SugarCRM - Contacts

1,059 views

Published on

Hướng dẫn SugarCRM - Contacts

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Hướng dẫn SugarCRM - Contacts

  1. 1. CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC LẠC TIÊN Author: Phạm Minh Tuấn - CRM Consultant – Phone : 0919.009.117 Email: tuan.phamminh@lactien.com, andyphamtpvn@yahoo.com Hướng dẫn sử dụng chức năng Contacts – P1 ------------------------Tổng quan chức năng Contacts: Contacts là chức năng giúp doanh nghiệp quảnlý các đầu mối của DN cụ thể là khách hàng đơn lẻ. Đối với Dasco thì Contactschính là thông tin về nông dân. Giới thiệu chức năngSau khi click thì giao diện Contacts xuất hiện như hình dưới: CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC LẠC TIÊN 43 Vĩnh Nam phường 11 Quận 8 Tp HCM - Điện thoại: 08.2211.5070 Website: http://www.lactien.com Email: lienhe@lactien.com
  2. 2. CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC LẠC TIÊN Author: Phạm Minh Tuấn - CRM Consultant – Phone : 0919.009.117 Email: tuan.phamminh@lactien.com, andyphamtpvn@yahoo.comGiới Thiệu Các Vùng Trong CRM (được đánh dấu từ 1-6 trong hình) : 1. Vùng hiển thị những thao tác mới nhất của người sử dụng 2. Vùng hiển thị các chức năng của Contacts + Create Contact: Lưu thong tin các đầu mối của doanh nghiệp. (Hướng dẫn ở các bước sau) + Enter Business Card: Lưu danh thiếp của đối tác hoặc khách hàng. + Create From vCard: chưa cần dùng. + Contacts: Xem thông tin các đầu mối của doanh nghiệp. + Import: Chưa cần dùng. 3. Vùng tạo nhanh 1 đầu mối (Bỏ qua rất nhiều field nhập thông tin về đầu mối) CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC LẠC TIÊN 43 Vĩnh Nam phường 11 Quận 8 Tp HCM - Điện thoại: 08.2211.5070 Website: http://www.lactien.com Email: lienhe@lactien.com
  3. 3. CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC LẠC TIÊN Author: Phạm Minh Tuấn - CRM Consultant – Phone : 0919.009.117 Email: tuan.phamminh@lactien.com, andyphamtpvn@yahoo.com4. Vùng tìm kiếm : + Nhập vào các thông cần tìm về Contacts (Hướng dẫn chi tiết ở các bài sau).5. Vùng quản lý Contacts: + Hiển thị thông tin về các đầu mối của DN, cho phép chỉnh sủa và xem chi tiết các thông tin. + Liên quan đến vùng tìm kiếm (vùng 4), kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị vào danh sach này.6. Vùng cập nhật nhanh và hàng loạt thông tin Contacts + Check vào những đầu mối (vùng 5) cần thay đổi cùng thông tin như trên hình, nhấn Update thì tất cả đầu mối được check sẽ thay đổi thông tin. CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC LẠC TIÊN 43 Vĩnh Nam phường 11 Quận 8 Tp HCM - Điện thoại: 08.2211.5070 Website: http://www.lactien.com Email: lienhe@lactien.com
  4. 4. CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC LẠC TIÊN Author: Phạm Minh Tuấn - CRM Consultant – Phone : 0919.009.117 Email: tuan.phamminh@lactien.com, andyphamtpvn@yahoo.com Hướng dẫn sử dụng chức năng Contacts – P2 ------------------------ Các thao tác trong chức năng ContactsTạo Contact mới:  Bước 1: Click vào Create Contact để bắt đầu nhập dữ liệu đầu mối  Bước 2: Sau khi click vào Create Contact thì xuất hiện giao diện như hình dưới CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC LẠC TIÊN 43 Vĩnh Nam phường 11 Quận 8 Tp HCM - Điện thoại: 08.2211.5070 Website: http://www.lactien.com Email: lienhe@lactien.com
  5. 5. CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC LẠC TIÊN Author: Phạm Minh Tuấn - CRM Consultant – Phone : 0919.009.117 Email: tuan.phamminh@lactien.com, andyphamtpvn@yahoo.comLưu ý: Những trường có dấu * là những trường bắt buộc nhậpGiải thích các trường trong hình: 1. Fist name: Nhập vào tên khách hàng 2. Last name: Nhập vào họ và tên đệm khách hàng 3. Account name : Chọn công ty hoặc phòng ban hoặc 1 nhóm khách hàng. 4. Lead Source : khách hàng này được kiếm từ đâu Lead Source sẽ được định nghĩa tùy theo nhu cầu của DN. 5. Campaign: Chọn chiến dịch. 6. Title : Nhập thông tin tiêu đề liên quan đến khách hàng. VD: Dasco -Chief Sale Department… 7. Department: Nhập thông tin phòng ban. 8. Report to: Chọn khách hàng gửi báo cáo. 9. Sync to Outlook®: Cho phép đồng bộ với Outlook hay không 10. Do Not Call: cho phép gọi điện thoại hay không 11. Assigned to: Chọn nhân viên theo dõi khách hàng này. 12. Office Phone: Điện thoại văn phòng của khách hàng. 13. Mobile: Điện thoại di động của khách hàng. 14. Home: Điện thoại nhà của khách hàng. 15. Other Phone: Điện thoại khác liên quan đến khách hàng. 16. Fax: Số fax. 17. BirthDate: Chọn hoặc nhập ngày sinh của khách hàng (mm/dd/yyyy). 18. Assistant: Nhập thông tin trợ lý. CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC LẠC TIÊN 43 Vĩnh Nam phường 11 Quận 8 Tp HCM - Điện thoại: 08.2211.5070 Website: http://www.lactien.com Email: lienhe@lactien.com
  6. 6. CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC LẠC TIÊN Author: Phạm Minh Tuấn - CRM Consultant – Phone : 0919.009.117 Email: tuan.phamminh@lactien.com, andyphamtpvn@yahoo.com 19. Assistant Phone: Nhập phone trợ lý.  Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin cần thiết và Click vào nút Save để lưu thông tin hoặc Cancel để hủy bỏ.Chỉnh sửa Contact:Tại vùng quản lý danh sách Contacts, click vào ở cuối mỗi dòng dữ liệu để chỉnh sửa thông tinContact.Lập lại các bước trong tạo Contact mới. CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC LẠC TIÊN 43 Vĩnh Nam phường 11 Quận 8 Tp HCM - Điện thoại: 08.2211.5070 Website: http://www.lactien.com Email: lienhe@lactien.com

×