Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reproducció animals p.point

18,501 views

Published on

 • Be the first to comment

Reproducció animals p.point

 1. 1. LA REPRODUCCIÓ DELS ANIMALS
 2. 2. CONEIXEMENTS PREVIS <ul><li>Tots els animals es reprodueixen sexualment? </li></ul><ul><li>Si no és així, ho fan per espores? Hi ha espores animals? </li></ul><ul><li>Com es reprodueixen els coralls? I les esponges? </li></ul><ul><li>Com es diuen els gàmetes dels animals? </li></ul><ul><li>Tots els animals que es reprodueixen sexualment “fan l’amor”? </li></ul><ul><li>Què és la fecundació externa? </li></ul><ul><li>Tots els embrions es desenvolupen dins del cos de la mare? </li></ul><ul><li>Quina diferència hi ha entre els animals vivípars, ovípars i ovovivípars? </li></ul><ul><li>Els taurons, els llangardaixos i les serps ponen ous? </li></ul><ul><li>Què vol dir gestació? </li></ul>
 3. 3. TIPUS DE REPRODUCCIÓ ASEXUAL <ul><li>Un sol individu genera d’altres d’idèntics </li></ul><ul><li>Tipus de reproducció asexual en els animals: </li></ul><ul><ul><li>Escissió </li></ul></ul><ul><ul><li>gemmació </li></ul></ul>
 4. 4. ESCISSIÓ <ul><li>Els animals fragmenten el seu cos i de cada part genera un individu nou </li></ul><ul><li>Les estrelles de mar es reprodueixen sexualment, per ous, però també asexualment, per escissió </li></ul>
 5. 5. GEMMACIÓ <ul><li>En el cos de l’animal es forma uns bonys o protuberàncies que es diuen gemmes i donen lloc a individus nous. </li></ul><ul><li>Quan són madurs se separen del cos del progenitor </li></ul>
 6. 6. <ul><li>De vegades no se separen i formen colònies </li></ul><ul><li>És el cas de les esponges de mar o els coralls </li></ul>També ens podem reproduir sexualment Això va com va, depen
 7. 7. LES CÈL·LULES SEXUALS <ul><li>La majoria dels animals es reprodueixen sexualment. Els descendents no són idèntics als progenitors </li></ul><ul><li>Les cèl·lules reproductores són: </li></ul><ul><ul><li>ESPERMATOZOIDES (masculines) </li></ul></ul><ul><ul><li>ÒVULS (femenines) </li></ul></ul>
 8. 8. DIFERENCIACIÓ SEXUAL <ul><li>Els mascles fan espermatozoides i les femelles produeixen òvuls </li></ul><ul><li>A més, en moltes espècies animals, el mascle i la femella externament són diferents </li></ul>
 9. 9. HERMAFRODITES <ul><li>Alguns animals són hermafrodites: tant poden produir espermatozoides com òvuls </li></ul><ul><li>El cuc de terra o el cargol són hermafrodites </li></ul>
 10. 10. LA FECUNDACIÓ <ul><li>És la unió d’un òvul i un espermatozoide per formar un nou individu </li></ul><ul><li>Pot ser: </li></ul><ul><ul><li>Fecundació externa </li></ul></ul><ul><ul><li>Fecundació interna </li></ul></ul>
 11. 11. FECUNDACIÓ EXTERNA <ul><li>Es produeix fora del cos de la femella </li></ul><ul><li>La femella pon els ous a l’exterior i el mascle hi diposita els espermatozoides </li></ul><ul><li>La fecundació externa és pròpia d’animals aquàtics, com els peixos i els amfibis </li></ul>
 12. 12. FECUNDACIÓ INTERNA <ul><li>Es produeix quan el mascle diposita els espermatozoides dins del cos de la femella </li></ul><ul><li>La fecundació interna és pròpia d’animals terrestres, com els rèptils, els ocells o els mamífers </li></ul>
 13. 13. EL DESENVOLUPAMENT DE L’EMBRIÓ <ul><li>De l’òvul fecundat per l’espermatozoide es forma l’embrió </li></ul><ul><li>Segons el lloc on es desenvolupa l’embrió, els animals poden ser: </li></ul><ul><ul><li>Vivípars </li></ul></ul><ul><ul><li>Ovípars </li></ul></ul><ul><ul><li>ovovivípars </li></ul></ul>
 14. 14. ANIMALS VIVÍPARS I GESTACIÓ <ul><li>Els embrions dels animals vivípars es desenvolupen a l’interior del ventre de la mare </li></ul><ul><li>La gestació és el temps en que l’embrió es va formant dins del cos de la mare </li></ul><ul><li>Durant la gestació l’oxigen i les substàncies nutritives li arriben a l’embrió a través de la mare </li></ul><ul><li>Els mamífers són animals vivípars </li></ul>
 15. 15. ANIMALS OVÍPARS <ul><li>Són els que desenvolupen l’embrió a l’interior d’un ou, fora del cos de la mare </li></ul><ul><li>La femella pon els ous i l’embrió s’alimenta de les substàncies nutritives que conté l’ou. Quan l’animal està prou desenvolupat, surt </li></ul>
 16. 16. OVIPARISME I METAMORFOSI <ul><li>Les cries d’alguns ovípars neixen poc desenvolupades. Es diuen larves . Per adquirir l’aspecte que tindran de grans, han de patir un conjunt de transformacions que s’anomena metamorfosi </li></ul><ul><ul><ul><li>Pàgina d&apos;inici del Mozilla Firefox </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>firefox </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>firefox </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cerca d&apos;imatges del Google </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>vdpSeccio.jsp </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>index.htm </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Framing of MedlinePlus </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>XTEC. Escola oberta. Ciències de la naturalesa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>XTEC </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Primers passos </li></ul></ul><ul><ul><li>Darreres notícies </li></ul></ul><ul><ul><li>semtic </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.escolasantaclara.org/micro/images/cicle_fongs.gif </li></ul></ul>
 17. 17. ANIMALS OVOVIVÍPARS <ul><li>L’embrió es desenvolupa a l’interior d’un ou, però dins del cos de la mare </li></ul><ul><li>L’embrió s’alimenta de les substàncies nutritives de l’ou fins que neix </li></ul><ul><li>Quan trenca l’ou, encara és a dins de la mare </li></ul><ul><li>Els animals ovovivípars fan ous, però no els ponen </li></ul><ul><li>Són ovovivípars algunes aranyes, taurons, llangardaixos i serps </li></ul>
 18. 18. L’ESCURÇÓ, UN OVOVIVÍPAR <ul><li>L’ovoviviparisme de l’escurçó el protegeix </li></ul><ul><li>Com que els ous es formen a finals de la tardor, si pongués els ous es refredarien massa durant l’ hivern i l’embrió moriria congelat. Si la mare manté els ous a dins, els embrions tenen més possibilitats de sobreviure </li></ul>OU CRIA ZIGOT

×