Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

L’aparell locomotor p. point esquelet

786 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

L’aparell locomotor p. point esquelet

 1. 1. L’APARELL LOCOMOTOR
 2. 2. L’APARELL LOCOMOTOR PART ACTIVA: LA MUSCULATURA PART PASSIVA: L’ESQUELET DIRIGINT I COORDINANT: SISTEMA NERVIÓS
 3. 3. L’ESQUELET <ul><li>FORMAT PER: </li></ul><ul><li>OSSOS </li></ul><ul><li>CARTÍLAGS </li></ul><ul><li>ARTICULACIONS </li></ul>
 4. 4. FUNCIONS DE L’ESQUELET <ul><li>DONAR FORMA I SUPORT AL COS </li></ul><ul><li>PROTEGIR ÒRGANS TOUS </li></ul><ul><li>SERVIR D’ANCORATGE ALS MÚSCULS </li></ul><ul><li>PERMETRE EL MOVIMENT </li></ul><ul><li>RESERVA DE MINERALS PER L’ORGANISME </li></ul><ul><li>PRODUCCIÓ DE CÈL·LULES SANGUÍNIES A LA MEDUL·LA ÒSSIA </li></ul>
 5. 5. TIPUS D’OSSOS <ul><li>PLANS (PARIETAL) </li></ul><ul><li>LLARGS (FÈMUR) </li></ul><ul><li>CURTS ( VÈRTEBRES ) </li></ul>
 6. 6. LES ARTICULACIONS <ul><li>Són zones de contacte entre ossos </li></ul><ul><li>Permeten la mobilitat de l’esquelet </li></ul>ARTICULACIONS FIXES SEMIMÒBILS MÒBILS DOS O MÉS OSSOS S’UNEIXEN ENCAIXANT MOBILITAT REDUÏDA PERMETEN MOVIMENTS DE CERTA AMPLITUD ENTRE ELS OSSOS DEL CRANI ARTICULACIONS INTERVERTEBRALS GENOLL
 7. 7. TIPUS D’ARTICULACIONS FIXA MÒBIL SEMIMÒBIL ENTRE ELS OSSOS DEL CRANI ENTRE EL FÉMUR I LA PELVIS ENTRE LES VÈRTEBRES
 8. 8. ELS CARTÍLAGS <ul><li>Estan formats per un tipus de teixit diferent al teixit ossi </li></ul><ul><li>Permet que certes zones de l’esquelet siguin elàstiques </li></ul><ul><li>Són presents a l’orella, punta del nas, punta de l’estèrnum, porció articular d’alguns ossos i a l’esquelet fetal </li></ul>
 9. 9. L’OSTEOGÈNESI <ul><li>És el procés de formació dels ossos </li></ul><ul><li>S’inicia al desenvolupament embrionari </li></ul><ul><li>L’esquelet fetal està format per cartílags </li></ul><ul><li>Durant la infantesa l’esquelet es va ossificant </li></ul>
 10. 10. PRINCIPALS OSSOS DE L’ESQUELET
 11. 11. OSSOS DEL CAP
 12. 12. OSSOS DEL TRONC <ul><li>Els ossos del tronc s' agrupen a la columna vertebral i a la caixa toràcica. </li></ul><ul><li>La columna vertebral està formada per vèrtebres. </li></ul><ul><li>La caixa toràcica protegeix el cor, els pulmons,l' estòmac i el fetge. </li></ul><ul><li>Els ossos més importants de la caixa toràcica són : les costellelles' l'estèrnum, les clavícules i els homòplats. </li></ul>
 13. 14. CAIXA TORÀCICA
 14. 15. COLUMNA VERTEBAL
 15. 16. COLUMNA VERTEBRAL DE PERFIL 7 VÈRTEBR CERVICALS 12 VÈRTEBRES TORÀCIQUES 5 VÈRTEBRES LUMBARS
 16. 17. UNA VÈRTEBRA
 17. 18. OSSOS DE LES EXTREMITATS
 18. 20. LA PELVIS
 19. 21. PROVA DE PRACTICAR... <ul><li>http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/esquelet/# </li></ul>

×