Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

La Terra, Un Planeta

 1. 1. LA TERRA, UN PLANETA DE L’UNIVERS
 2. 2. CONEIXEMENTS PREVIS <ul><li>Quina és la galàxia més propera? </li></ul><ul><li>En què es diferencien una galàxia i una nebulosa? </li></ul><ul><li>Compara el planetes i els satèl·lits </li></ul><ul><li>Quins tipus d’estels hi ha? </li></ul><ul><li>D’on surten la llum i l’escalfor que ens arriben del Sol? </li></ul><ul><li>A quin hemisferi pertany Catalunya? </li></ul><ul><li>Per què hi ha anys de traspàs? </li></ul><ul><li>Podem respirar a tota l’atmosfera? Per què? </li></ul>
 3. 3. ELS COSSOS DE L’UNIVERS <ul><li>L’Univers és l’espai on hi ha tots els astres, fins i tot els que no podem veure </li></ul><ul><li>A l’univers hi ha: </li></ul><ul><ul><li>NEBULOSES </li></ul></ul><ul><ul><li>GALÀXIES </li></ul></ul><ul><ul><li>ESPAI INTERESTEL·LAR </li></ul></ul>
 4. 4. NEBULOSES <ul><li>Són enormes núvols de pols i gasos de formes no definides </li></ul>
 5. 5. GALÀXIES <ul><li>Són grans acumulacions d’estels, amb els seus planetes, satèl·lits etc. </li></ul>
 6. 6. ESPAI INTERESTEL·LAR <ul><li>Per ell es mouen els astres </li></ul>
 7. 7. ELS ESTELS <ul><li>Són cossos celestes, esfèrics i lluminosos formats per gasos. </li></ul><ul><li>Desprenen llum i escalfor degut a les altes temperatures a què estan sotmesos els materials que hi ha al seu interior </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Els estels apareixen al cel a la nit com a punts lluminosos que fan pampallugues. </li></ul><ul><li>Els estels poden ser de diferents tipus, depenent de la seva grandària, color o lluminositat </li></ul>
 9. 9. LA VIA LÀCTIA <ul><li>És la nostra galàxia </li></ul><ul><li>Té forma d’espiral </li></ul><ul><li>El sistema solar està situat en un dels seus extrems </li></ul>
 10. 10. EL SOL <ul><li>És l’astre principal del sistema solar </li></ul><ul><li>El veiem més gros que la resta d’estels perquè està més a prop (150 milions de Km) </li></ul><ul><li>La seva llum i escalfor fan possible la vida a la Terra </li></ul>
 11. 11. <ul><li>L’energia del Sol prové de les reaccions nuclears que es produeixen al seu interior </li></ul><ul><li>Amb l’energia que emet el Sol en un sol segon, es podrien cobrir les necessitats energètiques de la Terra durant un milió d’anys </li></ul>
 12. 12. ELS ASTRES QUE GIREN AL VOLTANT DEL SOL <ul><li>Planetes </li></ul><ul><li>Asteroides </li></ul><ul><li>Meteorits </li></ul><ul><li>Satèl·lits </li></ul><ul><li>cometes </li></ul>
 13. 13. ELS PLANETES <ul><li>Són astres que no tenen llum pròpia, la reben del Sol. Es mouen al seu voltant en òrbites </li></ul><ul><li>Els planetes del sistema solar són: </li></ul><ul><ul><li>Mercuri </li></ul></ul><ul><ul><li>Venus </li></ul></ul><ul><ul><li>Terra </li></ul></ul><ul><ul><li>Mart </li></ul></ul><ul><ul><li>Júpiter </li></ul></ul><ul><ul><li>Saturn </li></ul></ul><ul><ul><li>Urà </li></ul></ul><ul><ul><li>Neptú </li></ul></ul>
 14. 14. ALTRES ASTRES QUE GIREN AL VOLTANT DEL SOL <ul><li>ASTEROIDES . Són més petits que els planetes. Gairebé tots el localitzen entre Mart i Júpiter, formant el cinturó d’asteroides </li></ul>
 15. 15. <ul><li>METEORITS : Són fragments de roca més petits que els asteroides </li></ul>
 16. 16. <ul><li>SATÈL·LITS: Són astres petits que giren al voltant d’alguns planetes. La lluna és el satèl·lit de la Terra </li></ul>Urà i els seus satèl·lits Escombraria còsmica
 17. 17. <ul><li>COMETES: Són núvols de gasos i pols, molt brillants i amb una cua llarga </li></ul>
 18. 18. LA TERRA, EL NOSTRE PLANETA <ul><li>Té forma esfèrica, aplanada pels pols </li></ul><ul><li>Està envoltada per l’atmosfera </li></ul><ul><li>¾ parts de la superfície està coberta d’aigua </li></ul>
 19. 19. LÍNIES IMAGINÀRIES DE LA TERRA <ul><li>Eix de rotació : travessa la Terra passant pels pols </li></ul><ul><li>Equador : divideix la Terra en dos hemisferis: </li></ul><ul><ul><li>Hemisferi nord </li></ul></ul><ul><ul><li>Hemisferi sud </li></ul></ul>
 20. 20. ELS MOVIMENTES DE LA TERRA <ul><li>Moviment de rotació : al voltant de l’eix de rotació. Per fer una volta triga 24 hores. Provoca l’alternança del dia i la nit </li></ul><ul><li>Moviment de translació : al voltant del Sol, seguint l’eclíptica. Per fer una volta, triga 365 dies i 6 hores </li></ul>
 21. 21. LES ESTACIONS <ul><li>La inclinació de l’eix de rotació respecte del pla de translació fa que els raig del Sol no arribin sempre amb la mateixa inclinació i es produeixi el fenomen de les estacions </li></ul>
 22. 22. L’ATMOSFERA <ul><li>És la capa gasosa que envolta la Terra. </li></ul><ul><li>Està formada per una capa de gasos que formen l’aire, que conté, principalment: </li></ul><ul><ul><li>Nitrogen </li></ul></ul><ul><ul><li>Oxigen </li></ul></ul><ul><ul><li>Diòxid de carboni </li></ul></ul><ul><ul><li>Vapor d’aigua </li></ul></ul><ul><ul><li>Argó </li></ul></ul><ul><li>La proporció de gasos no és igual a tota l’atmosfera </li></ul>
 23. 23. LES CAPES DE L’ATMOSFERA
 24. 24. LES CAPES DE L’ATMOSFERA <ul><li>Troposfera : s’hi formen els núvols. La concentració de gasos permet la vida </li></ul><ul><li>Estratosfera : conté la capa d’ozó, que filtra els raigs del sol </li></ul><ul><li>Ionosfera : hi circulen les ones de ràdio </li></ul><ul><li>Exosfera : conté poca concentració de gasos </li></ul>
 25. 25. LA HIDROSFERA <ul><li>Es la capa d’aigua en estat líquid que cobreix ¾ parts de la superfície terrestre. </li></ul><ul><li>L’aigua circula seguint el cicle de l’aigua </li></ul>
 26. 26. CAPES DE LA TERRA ESCORÇA TERRESTRE MANTELL NUCLI ESCORÇA CONTINENTAL ESCORÇA OCEÀNICA LITOSFERA
 27. 27. LES CAPES DE LA TERRA L’ESCORÇA I LA PART SUPERIOR DEL MANTELL FORMEN LA LITOSFERA LITOSFERA
 28. 28. L’ESCORÇA TERRESTRE <ul><li>És la capa que trobem sota l’atmosfera i la hidrosfera </li></ul><ul><li>És la capa més fina </li></ul><ul><li>S’hi poden diferenciar: </li></ul><ul><ul><li>L’escorça continental </li></ul></ul><ul><ul><li>L’escorça oceànica </li></ul></ul>
 29. 29. LA LITOSFERA <ul><li>Està formada per l’escorça i la part superior del mantell </li></ul>
 30. 30. EL MANTELL <ul><li>És la capa situada sota l’escorça </li></ul><ul><li>És la capa més gruixuda </li></ul><ul><li>Els materials situats sota la litosfera formen el magma </li></ul>
 31. 31. EL NUCLI <ul><li>És la capa més interna </li></ul><ul><li>Està situat sota el mantell </li></ul><ul><li>Està format per materials sotmesos a elevadíssimes temperatures, però estan en estat sòlid degut a les fortes pressions a les que estan sotmesos </li></ul>
 32. 32. LES PLAQUES DE LA TERRA <ul><li>L’escorça terrestre no és contínua, forma plaques que reben el nom dels oceans i continents que contenen. </li></ul><ul><li>Les plaques suren sobre el magma i es mouen </li></ul><ul><li>El moviment de les plaques té com a conseqüència la formació de </li></ul><ul><ul><li>Serralades </li></ul></ul><ul><ul><li>Volcans </li></ul></ul><ul><ul><li>terratrèmols </li></ul></ul>

×