Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La llum i el color

8,797 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

La llum i el color

 1. 1. LA LLUM
 2. 2. LA LLUM ÉS UNA FORMA D’ENERGIA <ul><li>L’energia lluminosa del Sol fa possible la vida sobre la Terra. </li></ul><ul><li>Les plantes capten l’energia lluminosa del Sol i la transformen en energia química en forma d’aliment que va passant a totes les piràmides energètiques. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Les persones transformen l’energia lluminosa del Sol en altres tipus d’energia, com en el cas dels plafons solars, les cuines solars o les centrals solars </li></ul>
 4. 4. PROPAGACIÓ DE LA LLUM <ul><li>La llum es propaga: </li></ul><ul><ul><li>en línia recta </li></ul></ul><ul><ul><li>En totes direccions </li></ul></ul><ul><ul><li>A gran velocitat, depenent sempre del medi. A l’aire la llum viatja a 300.000 Km/seg </li></ul></ul>
 5. 5. 198.019 oli 220.425 Alcohol 225.563 Aigua 227.270 Gel 300.00 Aire VELOCITAT DE PROPAGACIÓ DE LA LLUM EN Km/seg SUBSTÀNCIA
 6. 6. LA REFLEXIÓ DE LA LLUM <ul><li>És el canvi de direcció que experimenten els raigs de llum quan xoquen contra la superfície dels cossos. </li></ul><ul><li>Les superfícies irregulars reflecteixen la llum en totes direccions i la dispersen </li></ul><ul><li>Les superfícies llises i brillants reflecteixen la llum en una sola direcció </li></ul>
 7. 7. LA REFLEXIÓ DE LA LLUM ELEMENTS
 8. 8. <ul><li>Quan un raig de llum incideix en una superfície llisa i polida, l’angle d’incidència és igual a l’angle de reflexió </li></ul>
 9. 9. ELS MIRALLS <ul><li>Són superfícies llises i polides, que reflecteixen tota la llum que hi arriba, per això formen imatges clares dels cossos que se situen al seu davant </li></ul>
 10. 10. TIPUS DE MIRALLS <ul><li>Miralls plans: no modifiquen la forma ni les dimensions dels objectes </li></ul><ul><li>Miralls corbs: formen imatges deformades i modifiquen les dimensions dels objectes </li></ul>
 11. 11. LA REFRACCIÓ DE LA LLUM <ul><li>És el canvi de direcció que experimenta un raig de llum quan canvia de medi. </li></ul><ul><li>La causa d’aquesta desviació és la diferència de velocitat de propagació de la llum en medis diferents </li></ul>
 12. 12. LA REFRACCIÓ DE LA LLUM ELEMENTS
 13. 13. LES LENTS <ul><li>Són objectes de vidre o plàstic transparent que tenen alguna superfície corba. </li></ul><ul><li>Quan la llum travessa una lent, experimenta dues refraccions: una quan entra a la lent i una altra quan en surt. </li></ul>
 14. 14. TIPUS DE LENTS <ul><li>LENTS DIVERGENTS </li></ul><ul><li>Dues cares còncaves </li></ul><ul><li>Separen els raigs de llum </li></ul><ul><li>Mirant al seu través els objectes es veuen més petits </li></ul><ul><li>LENTS CONVERGENTS </li></ul><ul><li>Dues cares convexes </li></ul><ul><li>Concentren els raigs de llum </li></ul><ul><li>Mirant al seu través, els objectes es veuen més grans </li></ul>
 15. 15. UTILITAT DE LES LENTS
 16. 16. L’ABSORCIÓ DE LA LLUM <ul><li>És el fenomen que es produeix quan, davant d’un cos, la llum no es reflecteix ni es refracta. Llavors l’energia lluminosa queda atrapada i es converteix en calor. </li></ul>
 17. 17. EL COLOR SEGONS L’ABSORCIÓ DE LA LLUM <ul><li>Els cossos de color negre absorbeixen més la llum i per això s’escalfen menys </li></ul><ul><li>Els cossos de color blanc no absorbeixen la llum, la reflecteixen, per això s’escalfen menys </li></ul>
 18. 18. LA DESCOMPOSICIÓ DE LA LLUM <ul><li>Quan la llum blanca travessa un prisma òptic, es descompon en 7 colors diferents (l’arc de Sant Martí) </li></ul>
 19. 19. COLORS PRIMARIS <ul><li>La barreja d’aquests colors origina els altres colors </li></ul><ul><li>Observa com es formen el groc, el cian i el magenta, que són els colors bàsics </li></ul>vermell verd blau
 20. 20. COLORS BÀSICS <ul><li>La seva superposició dóna els colors primaris </li></ul>cian groc magenta
 21. 21. EL COLOR DELS COSSOS <ul><li>Quan veiem un cos de color vermell, és perquè, quan li arriba la llum blanca, absorbeix tots els colors menys el vermell, aquest color el reflecteix i per això el podem veure. </li></ul>
 22. 22. FUNCIÓ DE L’ULL <ul><li>L’ull és l’òrgan de la visió. </li></ul><ul><li>L’ull transforma els estímuls lluminosos en impulsos nerviosos, que són enviats al cervell </li></ul>
 23. 23. PARTS DE L’ULL ULL GLOBUS OCULAR ÒRGANS ANNEXOS Escleròtica Còrnia Úvea Iris Pupil·la Cristal·lí Retina Nervi òptic Celles parpelles Pestanyes Glàndules lacrimals
 24. 24. EL GLOBUS OCULAR <ul><li>És una estructura esfèrica formada per capes </li></ul><ul><li>Escleròtica i còrnia </li></ul><ul><li>Úvea o coroides amb l’iris , la pupil·la i el cristal·lí. </li></ul><ul><li>Retina , amb els cons i bastons i el nervi òptic </li></ul>humor aquós humor vitri
 25. 25. <ul><li>L’ escleròtica és la capa més externa. És blanca i li dóna consistència al globus ocular. </li></ul><ul><li>Unida a l’escleròtica, per davant de l’ull, està la còrnia , disc còncau transparent que travessen els raigs de llum </li></ul>
 26. 26. <ul><li>La coroides és la capa mitjana. També es diu úvea </li></ul><ul><li>Per davant forma l’iris , que té un orifici al mig, la pupil·la , encarregada de regular l’entrada de llum. </li></ul><ul><li>Darrera de l’iris tenim el cristal·lí , una mena de lent convergent encarregat d’enfocar els objectes </li></ul>
 27. 27. <ul><li>La retina és la capa més interna. Conté unes cèl·lules que capten les imatges i les converteixen en impulsos nerviosos. </li></ul><ul><li>Aquestes cèl·lules són de dos tipus: </li></ul><ul><ul><li>Els cons , que capten els colors </li></ul></ul><ul><ul><li>Els bastons , que només detecten llum i ombres </li></ul></ul>
 28. 28. <ul><li>Entre la còrnia i el cristal·lí hi ha un líquid transparent que es diu humor aquós . </li></ul><ul><li>Entre el cristal·lí i la retina hi ha un altre líquid més espès que s’anomena humor vitri </li></ul>
 29. 29. ELS ÒRGANS ANNEXOS <ul><li>La seva funció és protegir l’ull. </li></ul><ul><li>Les celles desvien la suor del front, perquè no arribi a l’ull </li></ul><ul><li>Les glàndules lacrimals segreguen les llàgrimes </li></ul><ul><li>Les parpelles protegeixen l’ull i reparteixen les llàgrimes perquè es mantingui humit </li></ul><ul><li>Les pestanyes protegeixen de l’excés de llum </li></ul>
 30. 30. ELS ÒRGANS ANNEXOS
 31. 31. EL MECANISME DE LA VISIÓ <ul><li>El procés és el següent: </li></ul><ul><ul><li>Els raigs de llum travessen la còrnia </li></ul></ul><ul><ul><li>Passen per la pupil·la </li></ul></ul><ul><ul><li>Travessen l’humor aquós i arriben al cristal·lí, que modificar la seva forma per poder enfocar el que volem veure. </li></ul></ul><ul><ul><li>Travessen l’humor vitri i arriben a la retina </li></ul></ul><ul><ul><li>Els cons i els bastons transformen els estímuls lluminosos en estímuls nerviosos </li></ul></ul><ul><ul><li>El nervi òptic transmet els estímuls nerviosos fins al cervell </li></ul></ul><ul><ul><li>El cervell rep la informació i la transforma en la sensació de la visió </li></ul></ul>
 32. 32. TRANSTORNS DE LA VISIÓ <ul><li>La ceguesa , o pèrdua de la visió. </li></ul><ul><li>Les cataractes , o pèrdua de la transparència del cristal·lí. </li></ul>
 33. 33. <ul><li>El daltonisme, o incapacitat de diferenciar alguns colors </li></ul>
 34. 34. <ul><li>La miopia , o dificultat per veure bé les coses de lluny, perquè les imatges es formen davant de la retina. Es corregeix amb lents divergents </li></ul>
 35. 35. <ul><li>La hipermetropia , o dificultat per veure bé les coses de prop, perquè les imatges es formen darrera la retina, per tenir un globus ocular curt. Es corregeix amb lents convergents </li></ul>
 36. 36. QUÈ PODEM FER PER CONSERVAR LA VISTA? <ul><li>Llegir amb la llum adequada </li></ul><ul><li>Enfocar de tant en tant la vista de lluny </li></ul><ul><li>Evitar substàncies irritants </li></ul><ul><li>Protegir-nos de l’excés de llum </li></ul><ul><li>Alimentació rica en vitamina A </li></ul><ul><li>Evitar ulleres de sol de mala qualitat </li></ul><ul><li>Si ens entra un objecte estrany, no fregar l’ull i demanar que ens el treguin amb una gasa estèril </li></ul><ul><li>Visitar l’oculista quan sigui necessari </li></ul>

×