Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Els éssers vius 1ª part

10,354 views

Published on

 • Be the first to comment

Els éssers vius 1ª part

 1. 1. ELS ÉSSERS VIUS I LA SEVA RELACIÓ AMB EL MEDI 1ª PART
 2. 2. CONEIXEMENTS PREVIS • A qualsevol lloc de la Terra hi ha vida? • Com sabem si un ésser és viu o no? Posa’n exemples • Quin és l’ésser viu més petit que coneixes’? Com saps que és viu? • Com es diu la capa de l’atmosfera més propera a la Terra? Hi ha vida en tota ella? Per què? • Què és un organisme?
 3. 3. • Què passaria si no existís la mort? • Què passaria si totes les mosques que hi ha al món no es poguessin reproduir mai més? • Quins són els elements que formen un ecosistema? • Com són les cèl·lules? N’has vist mai cap? Com creus que les podem veure? • Les pedres estan formades per cèl·lules? I les plantes?
 4. 4. • D’on creus que ve la paraula vertebrat? • Digues un exemple d’un teixit i d’un aparell humà • Tots els animals tenen òrgans i aparells iguals? Per què? • Coneixes algun animal que no es desplaci? • Tots els animals tenen esquelet? • Si classifiquem tots els animals que existeixen en dos grups, amb quin criteri els hem de separar?
 5. 5. • Les algues són plantes? • Els bacteris són animals o plantes? I els bolets? • Digues un exemple d’adaptació d’un animal al medi • I una adaptació d’una planta al medi? • És bo per tu tenir polls? Per què? Qui en surt beneficiat?
 6. 6. Quan hagis estudiat aquest tema podràs contestar totes aquestes preguntes i moltes més Apa, som-hi!
 7. 7. LA BIOSFERA • És la part de la Terra on és possible la vida
 8. 8. PARTS DE LA BIOSFERA PART BAIXA DE L’ATMOSFERA HIDROSFERA PART SUPERFICIAL DE LA LITOSFERA BIOSFERA
 9. 9. CICLE VITAL DELS ÉSSERS VIUS • Naixement • Reproducció • Mort
 10. 10. FUNCIONS VITALS DELS ÉSSERS VIUS • Nutrició: obtenció de substàncies necessàries per desenvolupar l’organisme i realitzar les funcions vitals • Relació: capacitat de percebre estímuls del medi i adaptar-s’hi • Reproducció: funció per la qual neixen nous individus per assegurar la continuïtat de l’espècie
 11. 11. ELS ECOSISTEMES • Els éssers vius desenvolupen les seves funcions vitals en el medi ambient, d’on obtenen tot el que necessiten
 12. 12. QUÈ ÉS UN ECOSISTEMA Un ecosistema és un conjunt format per: •Un medi ambient amb les seves característiques •Els éssers vius que l’habiten •Les relacions dels éssers vius entre ells •Les relacions dels éssers vius amb el medi
 13. 13. LES CÈL·LULES • Són unitats microscòpiques que tenen vida pròpia i formen els éssers vius • Hi ha moltes classes de cèl·lules
 14. 14. ESTRUCTURA D’UNA CÈL·LULA NUCLI Controla l’activitat de la cèl·lula MEMBRANA Protegeix la cèl·lula de l’exterior, però li permet relacionar-s’hi i nodrir-se CITOPLASMA Líquid espès que conté el nucli i la resta d’estructures
 15. 15. TIPUS D’ÉSSERS VIUS ÉSSERS VIUS UNICEL·LULARS PLURICEL·LULARS Formats per una sola cèl·lula Formats per moltes cèl·lules organitzades en teixits, òrgans i aparells
 16. 16. TEIXITS, ÒRGANS I APARELLS • Les cèl·lules semblants s’agrupen formant teixits • Els teixits formen els òrgans • Els òrgans funcionen junts en aparells • El conjunt de tot plegat és un organisme
 17. 17. ELS CINC GRANS REGNES • Podem classificar tots els éssers vius en 5 grans regnes: – Animals – Vegetals o plantes fongs – Protoctists – moneres
 18. 18. ANIMALS • Són éssers vius pluricel·lulars • La majoria tenen teixits, òrgans i aparells especialitzats • Generalment poden desplaçar-se
 19. 19. VEGETALS O PLANTES • Són éssers vius pluricel·lulars que no es desplacen • Estan fixats al terra per arrels • Fan la fotosíntesi
 20. 20. FONGS • Poden ser unicel·lulars, com els llevats, o pluricel·lulars, com els que formen els bolets
 21. 21. PROTOCTISTS • Inclouen les algues i altres organismes unicel·lulars i pluricel·lulars • Les seves cèl·lules tenen un nucli ben definit I què me’n dius de la fila que fem! No ens podrien posar un nom més estrambòtic?
 22. 22. MONERES • Són microorganismes unicel·lulars que no tenen nucli definit, com els bacteris

×