Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

EL SISTEMA NERVIÓS

10,390 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

EL SISTEMA NERVIÓS

 1. 1. El SISTEMA NERVIÓS HUMÀ TENIM EL MÉS EVOLUCIONAT DEL DE TOTS ELS ÉSSERS VIUS! QUINA SORT!
 2. 2. FUNCIONS DEL SISTEMA NERVIÓS <ul><li>CONTROLAR I DIRIGIR EL FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS </li></ul><ul><li>COORDINAR LA RELACIÓ AMB EL MEDI </li></ul>
 3. 3. EL TEIXIT NERVIÓS <ul><li>NEURONES </li></ul><ul><li>CÈL·LULES DE LA GLIA </li></ul>ESTÀ FORMAT PER DOS TIPUS DE CÈL·LULES:
 4. 4. LES NEURONES <ul><li>La seva funció és transmetre l’impuls nerviós </li></ul><ul><li>No es poden reproduïr </li></ul>
 5. 5. PARTS DE LA NEURONA DENDRITES RECULLEN L’IMPULS NERVIÓS COS O SOMA CONTÉ EL NUCLI REP L’IMPULS NERVIÓS DE LES DENDRITES NUCLI CONTÉ LA CÀRREGA GENÈTICA MIELINA FA DE CAPA AÏLLANT BOTÓ TERMINAL INICIA LA SINAPSI AXÓ TRANSMET L’IMPULS NERVIÓS
 6. 6. LES CÈL·LULES DE LA GLIA <ul><li>Més nombroses que les neurones </li></ul><ul><li>Ocupen la meitat del volum del S.N. </li></ul><ul><li>Es poden reproduïr </li></ul><ul><li>Quan una neurona mor, ocupen el seu lloc </li></ul><ul><li>Protegixen, alimenten i donen suport a les neurones </li></ul><ul><li>Eliminen residus </li></ul><ul><li>Formen part de la mielina de les neurones </li></ul>
 7. 7. TRANSMISIÓ DE L’IMPULS NERVIÓS
 8. 8. LA SINAPSI <ul><li>Entre les neurones hi ha l’espai sinàptic </li></ul><ul><li>Els neurotransmisors facilten la sinapsi </li></ul><ul><li>Una neurona pot establir 150.000 sinapsis </li></ul>
 9. 9. SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL GOLGI, LES NEURONES ES PASSEN L’IMPULS NERVIÓS SENSE TOCAR-SE, T’HO DIC JO! TU GUANYES, PERÒ HAN POSAT EL MEU NOM A UNA PART DE LA CÈL·LULA, L’APARELL DE GOLGI! TOTS DOS VAN REBRE EL PREMI NOBEL DE MEDICINA
 10. 10. PARTS DEL SISTEMA NERVIÓS SISTEMA NERVIÓS S.N.CENTRAL S.N.PERIFÈRIC ENCÈFAL MEDUL·LA ESPINAL NERVIS SENSITIUS MOTORS CERVELL CEREBEL BULB RAQUIDI
 11. 11. PARTS DEL SISTEMA NERVIÓS
 12. 12. SISTEMA NERVIÓS CENTRAL <ul><li>ENCÈFAL : CERVELL, CEREBEL BULB RAQUIDI </li></ul><ul><li>MEDUL·LA ESPINAL </li></ul>
 13. 13. PARTS DE L’ENCÈFAL I LES SEVES FUNCIONS ENCÈFAL CERVELL CEREBEL B ULB RAQUIDI CONTROLA TOTA L’ACTIVITAT DEL SISTEMA NERVIÓS ÉS EL RESPONSABLE DE LA MAJORIA DE LES ACCIONS RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓ DELS MOVIMENTS I DELMANTENIMEENT DE L’EQUILIBRI REGULA EL FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS VITALS
 14. 14. L’ENCÈFAL
 15. 15. PROTECCIONS DE L’ENCÈFAL <ul><li>CUIR CABELLUT </li></ul><ul><li>CRANI </li></ul><ul><li>LÍQUID CEFALORRAQUIDI </li></ul><ul><li>MENINGES </li></ul>
 16. 16. EL CERVELL
 17. 17. FUNCIONS CEREBRALS
 18. 18. L’ESCORÇA CEREBRAL
 19. 19. EL CERVELL I L’ACTIVITAT INTEL·LECTUAL <ul><li>Memòria </li></ul><ul><li>Emocions </li></ul><ul><li>Creativitat </li></ul><ul><li>Ús del llenguatge </li></ul><ul><li>Voluntat … </li></ul>
 20. 20. EL CEREBEL MANTENIMENT DE L’EQUILIBRI COORDINACIÓ DELS MOVIMENTS
 21. 21. EL BULB RAQUIDI <ul><li>Regula l’activitat del cor, pulmons, estòmac, fetge etc </li></ul>
 22. 22. LA MEDUL·LA ESPINAL <ul><li>S’hi reuneixen la majoria dels nervis del cos </li></ul><ul><li>Té forma de cordó </li></ul><ul><li>Va per dins de la columna vertebral </li></ul><ul><li>És el centre de molts actes reflexos </li></ul><ul><li>És la via de comunicació entre el cos i l’encèfal </li></ul>
 23. 23. EL SISTEMA NERVIÓS PERIFÈRIC <ul><li>Està format pels nervis situats fora de l’encèfal i la medul·la espinal </li></ul><ul><li>Un nervi és una mena de cable format per diverses neurones col·locades amb els axons paral·lels </li></ul><ul><li>Els nervis poden ser sensitius o motors </li></ul>
 24. 24. L’HOMÚNCUL <ul><li>Representa una figura humana amb el tamany dels seus òrgans proporcional a la quantitat de còrtex que es dedica al control de la seva sensibilitat i del seu moviment </li></ul>
 25. 25. NERVIS SENSITIUS ÒRGANS DELS SENTITS RECEPTORS S. N. C. ESTÍMUL
 26. 26. TERMINACIONS NERVIOSES DE LA PELL
 27. 27. RECEPTORS DE L’OLFACTE (NERVIS SENSITIUS)
 28. 28. RECEPTORS DEL GUST
 29. 29. NERVIS MOTORS S.N.C. RESTA DEL COS RESPOSTA
 30. 30. EL SISTEMA NERVIÓS AUTÒNOM <ul><li>Funciona de forma paral·lela a la resta del sistema nerviós </li></ul><ul><li>Inconscient, involuntari i automàtic </li></ul><ul><li>No el podem controlar </li></ul>SISTEMA NERVIÓS AUTÒNOM PARASIMPÀTIC SIMPÀTIC Activa les funcions dels òrgans quan no hi ha risc Actúa més durant la nit Prepara l’organisme davant del perill Actúa més durant el dia
 31. 31. SISTEMA NERVIÓS SIMPÀTIC <ul><li>El cor batega més depressa </li></ul><ul><li>Augmenta la pressió sanguínia </li></ul><ul><li>La bufeta urinària es relaxa </li></ul><ul><li>La pupil·la es dilata </li></ul><ul><li>Els bronquis es dilaten </li></ul>PREPARA L’ORGANISME DAVANT DE SITUACIONS DE PERILL
 32. 32. SISTEMA NERVIÓS PARASIMPÀTIC <ul><li>Disminueix el ritme cardíac </li></ul><ul><li>Disminueix la pressió sanguínia </li></ul><ul><li>La bufeta urinària es contrau </li></ul><ul><li>La pupil·la es contrau </li></ul><ul><li>Els bronquis es contrauen </li></ul>ACTIVA LA FUNCIÓ DELS ÒRGANS QUAN NO HI HA RISC
 33. 33. EL SISTEMA NERVIÓS I LES ACCIONS ACCIONS ACCIONS VOLUNTÀRIES ACCIONS INVOLUNTÀRIES CONSCIENTS VOUNTÀRIES ES PODEN CONTROLAR INCONSCIENTS INVOLUNTÀRIES NO ES PODEN CONTROLAR ACTES REFLEXOS
 34. 34. ELS ACTES REFLEXOS Són respostes automàtiques de l’organisme davant de determinats estímuls
 35. 35. UN ALTRE ESQUEMA DEL S.N.
 36. 36. ALGUNS TRANSTORNS I MALALTIES DEL SISTEMA NERVIÓS <ul><li>Alzheimer </li></ul><ul><li>Paràlisi cerebral </li></ul><ul><li>Traumatisme cranial </li></ul><ul><li>Traumatisme medul·lar </li></ul><ul><li>Meningitis </li></ul><ul><li>Espina bífida </li></ul>
 37. 37. ALZHEIMER <ul><li>És una malaltia greu més freqüent en persones molt grans </li></ul><ul><li>Provoca la mort de les neurones </li></ul><ul><li>El cervell disminueix de volum </li></ul><ul><li>Provoca la pèrdua de memòria i les capacitats cognitives </li></ul><ul><li>S’obliden primer els aprenentatges recents </li></ul><ul><li>S’arriba a oblidar la pròpia identitat, la capacitat de parlar o de tenir cura de sí mateix </li></ul>
 38. 38. ALZHEIMER LA MIRADA PERDUDA D’UNA MALALTA D’ALZHEIMER
 39. 39. PER DESDRAMATITZAR
 40. 40. PARÀLISI CEREBRAL <ul><li>És conseqüència d'una malformació cerebral o d'una lesió en el cervell que es produeix abans del naixement, en el mateix part, o bé en la primera infància . </li></ul>
 41. 41. TRAUMATISMES CRANEOENCEFÀLICS
 42. 42. TRAUMATISMES MEDUL·LARS
 43. 43. MENINGITIS INFLAMACIÓ DE LES MENINGES
 44. 44. ESPINA BÍFIDA La espina bífida es una Malformación congènita de la medul·la que durant la gestació no queda ben protegida per les vèrtebres
 45. 45. HIGIENE DEL SISTEMA NERVIÓS ALIMENTACIÓ SANA I EQUILIBRADA NO ABUSAR DE L’ALCOHOL DESCANS SUFICIENT EXERCICI FÍSIC I VIDA SANA
 46. 46. QUÈ MÉS PODEM FER PER MANTENIR SA EL NOSTRE SISTEMA NERVIÓS RELACIONAR-SE POSITIVAMENT AMB ALTRES PERSONES DISFRUTAR DELS PETITS PLAERS MANTENIR UNA ACTITUD OPTIMISTA

×