Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Livre Bleu / Blauw boekje programma2019-lr

1,607 views

Published on

Mevrouw, Mijnheer,
Gelieve hierbij de digitale versie van het “Blauw boekje 2019” te vinden a.u.b.
De papieren versie wordt donderdagavond afgegeven in alle nationale inkorvingsburelen door de begeleider die de duiven van Vierzon komt ophalen.

Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-joint la version digitale du “Livre bleu 2019”.
La version en papier sera diffusée dans tous le bureaux d’enlogement de Vierzon lors du ramassage des pigeons.

Yvan Eeckhout,
Belg. Verstandhouding / Entente Belge.

Published in: Sports
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Livre Bleu / Blauw boekje programma2019-lr

 1. 1. Nationaal en Internationaal vluchtprogramma 2019 Calendrier des concours nationaux et Internationaux 2019 2019
 2. 2. Belga Recharge Hoogwaardig eiwitpreparaat, ideaal voor een snel herstel na de vlucht en ter voorkoming van eiwittekorten tijdens het sportseizoen, de rui en de kweek. Belga Recharge is niet alleen rijk aan eiwitten, maar ook aan vetten, mineralen, vitamines, aminozuren en tannines. Door het hoge eiwitgehalte in combinatie met de aanwezigheid van een breed spectrum vitamines, aminozuren en mineralen, in het bijzonder magnesium (2%) en calcium (2%), wordt het herstel van uw duiven na inspanningen ondersteund. Bovendien bevat Belga Recharge Excential Energy Plus om de omzetting van vetten uit de voeding te maximaliseren en zo het herstel en de opbouw naar de volgende vlucht te optimaliseren. In het sportseizoen 1 à 2 keer per week verstrekken, in het begin van de week. In de rui- en kweekperiode 1 à 2 x per week ter ondersteuning van de opbouw van een glanzend zijdezacht verenpak en de perfecte opgroei van uw jonge duiven. Poeder: 1 maatschepje (10 gram) mengen met 1 kg voer, dat bevochtigd is met Belgasol of Belgarlic. Capsules: 1 capsule per duif op de dag van thuiskomst en eventueel de dag nadien.Tijdens de kweek- en ruiperiode, indien nodig, maximaal 1 capsule per duif per dag. Belga Recharge vervangt Belga Protein en Belgasun Belga Carbo Energy Hoogwaardig energiesupplement uit enkelvoudige en complexe koolhydraten, vitamines, mineralen en sporenelementen. Daarnaast bevat Belga Carbo Energy zowel L-Carnitine (14%) als Excential Energy Plus, die ervoor zorgen dat de vetten uit de voeding optimaal worden omgezet in energie. Kortom, de perfecte energieboost voor uw duiven in aanloop naar de inkorving. In het sportseizoen 2 keer per week 1 maatschepje (10 gram) mengen met 1 kg voer, dat bevochtigd is met Belgasol of Belga Essential Oil. Belga Carbo Energy vervangt Belga Carbo Load en Belga Boost Belgabac Een goede darmgezondheid is van groot belang voor het welzijn van uw duiven. Ter ondersteuning van de darmgezondheid is daarom het regelmatig verstrekken van probiotica zeker aan te raden. Met de nieuwe, verbeterde formule van Belgabac, kunnen we nog beter voorzien in de deze behoefte. Door de combinatie van hoog gedoseerde probiotica en prebiotica en een breed spectrum vitaminen inclusief biotine en choline, worden de darm- en leverfunctie doeltreffend ondersteund. Het hele jaar door tweemaal per week Belgabac bevordert een evenwichtige darmflora. Ideaal in stresssituaties, zoals wedvluchten en vaccinaties en na toepassing van een antibioticumkuur. BelgaBac kan zowel door het water als over het voer verstrekt worden: - 1 sachet of 1 maatschepje per 2 liter water - 1 sachet of 1 maatschepje per 1 kg voer Belgabac vervangt Belga 3 Action NIEUW NIEUW potten van 300 gram € 20,00 BELGICA DE WEERD B.V. Postbus 4607 I 4803 EP Breda I Nederland T +31 76 560 02 22 I F +31 76 565 35 70 I info@belgicadeweerd.com I www.belgicadeweerd.com NIEUW @I20181928 potten van 300 gram € 20,00 potjes 100 capsules € 15,00 potten van 300 gram € 20,00 handige sachets 5 gram € 1,25
 3. 3. 3 KALENDER VAN DE (INTER)NATIONALE WEDVLUCHTEN 2019 CALENDRIER DES CONCOURS (INTER)NATIONAUX 2019 Grotehalve-fond / Granddemi-fondFond / FondGroteFond / GrandFond 18/5/2019Vierzon(O.+Ja. / V.+Y.)DH 25/5/2019Bourges(O.+Ja. / V.+Y.)BU/UB 1/6/2019Limoges(O./V.)BV/EB 8/6/2019Châteauroux(O.+Ja. / V.+Y.)KBDB/RFCBValence(O./V.)CFW 15/6/2019Cahors(O./V.)CC 21/6/2019Pau(O./V.)CJ 22/6/2019Tours(O.+Ja. / V.+Y.)KBDBMontauban(O./V.)BV/EB 28/6/2019Agen(O.+Ja. / V.+Y.)Télévie 29/6/2019Montélimar(O./V.)CFW 5/7/2019Barcelon(O./V.)CC 6/7/2019Montluçon(O.+Ja. / V.+Y.)OVVLimoges(O.+Ja. / V.+Y.)BV/EB 12/7/2019StVincent(O./V.)BV/EB 13/7/2019Aurillac(O.+Ja. / V.+Y.)CC 19/7/2019Marseille(O./V.)CFW 20/7/2019Issoudun(O.+Ja. / V.+Y.)KBDB/RFCBLibourne(O.+Ja. / V.+Y.)BU/UB 26/7/2019Narbonne(O.+Ja. / V.+Y.)INDEP 27/7/2019Souillac(O.+Ja. / V.+Y.)DH 2/8/2019Perpignan(O./V.)BV/EB 3/8/2019Bourges(O.+Ja.+Jo. / V.+Y.+Pi.)BV/EBTulle(O.+Ja. / V.+Y.)Télévie 10/8/2019Châteauroux(O.+Ja.+Jo. / V.+Y.+Pi.)KBDB/RFCB 24/8/2019Argenton(O./Ja.+Jo. / V./Y.+Pi.)OVV 31/8/2019 7/9/2019Châteauroux(O./Ja.+Jo. / V./Y.+Pi.)KBDB/RFCB CATEGORIEEN O.+Ja.=2apartewedstrijdennl.1vooroudeduivenen1voorjaarlingen / V.+Y.=2concoursséparésc.-à-d.1concourspourvieuxpigeonset1pouryearlings O./Ja.=1wedvluchtvooroudeduivenENjaarlingensamen / V./Y.=1concourspourvieuxETyearlingsconfondus
 4. 4. 4 WAT U ZEKER MOET WETEN … ! Controleconstataties & aanmeldingen op nationale en internationale vluchten Art. 98 - § 2 van het NSR Voor de nationale grote halve-fond wedvluchten evenals voor de nationale fondwedvluchten dienen volgende duiven verplicht te worden gecontroleerd in het hoofdtoestel of het controletoestel : • de eerste geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 15 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec) • de tweede geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 30 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec) De gummiringen vanaf de 3de geklokte duif per categorie moeten in de vereniging worden binnengebracht. Voor de internationale wedvluchten dienen ALLE geklokte duiven verplichtend te worden gecontroleerd in het hoofdtoestel of het controletoestel: • de eerste geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 15 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec) • vanaf de tweede geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 30 minuten vanaf het officiële uur van bestati- ging (in u, min, sec) Bij gebrek aan een controleconstatatie, zal de duif één seconde nà de eerstvolgende controlebestatiging worden geklasseerd. Indien deze nalatigheid meerdere duiven betreft, zullen deze, na de eerstvolgende controlebestatiging, geklasseerd worden, van seconde tot seconde, in volgorde van bestatiging. Indien geen enkele controle werd uitgevoerd zullen alle bestatigingen worden geannuleerd. De verplichte termijn voor controle vervalt voor de gehandicapte liefhebber die, een ondertekend en jaarlijks hernieuwbaar attest van de dokter, waarin deze laatste bevestigt dat bewuste liefhebber wegens zijn handicap de door de KBDB opgelegde controle niet kan uitvoeren, heeft overgemaakt aan zijn inkorvingslokaal en de KBDB en door deze beiden werd aanvaard en goedgekeurd. De controle dient echter wel te geschieden binnen een termijn van 2 uren vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec). Art. 101 van het NSR Voor de nationale grote halve-fondwedvluchten evenals voor de nationale fondwedvluchten dienen volgende duiven verplicht te wor- den aangemeld via een communicatiemiddel aan zijn inkorvings-lokaal of via een door de KBDB aanvaard aanmeldingsplatform: • de eerste geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 15 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec) • de tweede geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 30 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec) Voor de internationale wedvluchten dienen ALLE geklokte duiven verplichtend te worden aangemeld via een communicatiemid- del aan zijn inkorvingslokaal of via een door de KBDB aanvaard aanmeldingsplatform: • de eerste geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 15 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec) • vanaf de tweede geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 30 minuten vanaf het officiële uur van bestati- ging (in u, min, sec) Deze meldingen zullen het juiste nummer van de gummiring (4 cijfers), het uur van klokken (in u, min, sec), het uur van aanmelden (in u, min, sec), het eventueel vleugelmerk en de naam van de liefhebber vermelden. Wanneer het uur van klokken niet wordt vermeld in u, min, sec dan wordt de duif geklasseerd op het juiste uur van bestatiging (in u, min, sec) plus 1 minuut. Indien aan één of meerdere van de andere voorwaarden niet wordt voldaan, zal de duif worden gedeklasseerd.
 5. 5. 5 CE QUE VOUS DEVEZ ABSOLUMENT SAVOIR … ! Constatations de contrôle et annonces sur les concours nationaux et internationaux Art. 98 - § 2 du RSN Pour les concours nationaux de grand demi-fond ainsi que pour les concours nationaux de fond, les pigeons suivants doivent obliga- toirement être contrôlés dans l’appareil principal ou dans l’appareil de contrôle: • Le premier pigeon constaté de chaque amateur dans chaque catégorie endéans les 15 minutes à partir de l’heure officielle de constatation (en h, min, sec) • Le deuxième pigeon constaté de chaque amateur dans chaque catégorie endéans les 30 minutes à partir de l’heure officielle de constatation (en h, min, sec) Les bagues en caoutchouc à partir du troisième pigeon constaté par catégorie doivent être ramenées au local. Pour les concours internationaux, TOUS les pigeons constatés doivent obligatoirement être contrôlés dans l’appareil principal ou dans l’appareil de contrôle  : • Le premier pigeon constaté de chaque amateur dans chaque catégorie endéans les 15 minutes à partir de l’heure officielle de constatation (en h, min, sec) • A partir du deuxième pigeon constaté de chaque amateur dans chaque catégorie endéans les 30 minutes à partir de l’heure officielle de constatation (en h, min, sec) A défaut d’une constatation de contrôle, le pigeon sera classé une seconde après la constatation de contrôle suivante. Si cette né- gligence concerne plusieurs pigeons, ceux-ci seront classés après la constatation de contrôle suivante, de seconde en seconde dans l’ordre de la constatation. Si aucun contrôle n’a été effectué, toutes les constatations seront annulées. Le délai obligatoire pour contrô- ler est supprimé pour les amateurs handicapés qui ont déposé une attestation renouvelable annuellement et signée par leur médecin, dans laquelle ce dernier atteste que l’amateur concerné ne peut plus effectuer le contrôle imposé par la RFCB, à leur bureau d’enloge- ment et à la RFCB et que cette attestation est agréée et approuvée par ces deux derniers. Cependant, le contrôle doit être effectué dans un délai de 2 heures à partir de l’heure officielle de constatation (en h, min, sec). Art. 101 du RSN Pour les concours nationaux de grand demi-fond ainsi que pour les concours nationaux de fond, les pigeons suivants doivent obligatoi- rement être annoncés par un moyen de communication à son bureau d’enlogement ou via une plate-forme d’annonce acceptée par la RFCB : • Le premier pigeon constaté de chaque amateur dans chaque catégorie endéans les 15 minutes à partir de l’heure officielle de constatation (en h, min, sec) • Le deuxième pigeon constaté de chaque amateur dans chaque catégorie endéans les 30 minutes à partir de l’heure officielle de constatation (en h, min, sec) Pour les concours internationaux, TOUS les pigeons constatés doivent obligatoirement être annoncés par un moyen de commu- nication à son bureau d’enlogement ou via une plate-forme d’annonce acceptée par la RFCB : • Le premier pigeon constaté de chaque amateur dans chaque catégorie endéans les 15 minutes à partir de l’heure officielle de constatation (en h, min, sec) • A partir du deuxième pigeon constaté de chaque amateur dans chaque catégorie endéans les 30 minutes à partir de l’heure officielle de constatation (en h, min, sec) Ces annonces mentionneront le numéro exact de la bague en caoutchouc (4 chiffres), l’heure de constatation (en h, min, sec), l’heure d’annonce (en h, min, sec), la contremarque éventuelle dans l’aile et le nom de l’amateur. Si l’heure de la constatation n’est pas reprise en h, min, sec, le pigeon sera classé à l’heure exacte de la constatation (en h, min, sec) plus 1 minute. Au cas où une ou plusieurs de ces autres conditions ne sont pas remplies, le pigeon sera déclassé.
 6. 6. 6 Inleg voor kosten nationale en internationale wedvluchten 2019 / Misespourfraisconcoursnationaux etinternationaux2019 Maximum aantal duiven per mand 2019 / Nombremaximumdepigeonsdans lespaniers2019 AGEN (Bordeaux) 3,20 EURO ARGENTON 1,75 EURO AURILLAC 2,25 EURO BARCELONE 5,00 EURO BOURGES 1,75 EURO CAHORS 2,50 EURO CHATEAUROUX 1,75 EURO ISSOUDUN 1,75 EURO LIBOURNE 2,50 EURO LIMOGES 2,25 EURO MARSEILLE 3,35 EURO MONTAUBAN 2,50 EURO MONTELIMAR 2,50 EURO MONTLUCON 1,75 EURO NARBONNE 3,35 EURO PAU 5,00 EURO PERPIGNAN 3,45 EURO SOUILLAC 2,25 EURO ST.VINCENT 3,35 EURO TOURS 1,75 EURO TULLE 2,25 EURO VALENCE 2,50 EURO VIERZON 1,75 EURO (+ € 0,15 per duif = uitslagen WPROL) (+ € 0,15 par pigeon = résultats WPROL) Lossingsplaats / Lieu du lâcher Plastiek / Plastique GROTE FOND / GRAND FOND AGEN (Bordeaux) 18 BARCELONE 16 MARSEILLE 18 NARBONNE 18 PAU 18 PERPIGNAN 18 ST. VINCENT 18 FOND AURILLAC 18 CAHORS 18 LIBOURNE 18 LIMOGES 18 MONTAUBAN 18 MONTELIMAR 18 SOUILLAC 18 TULLE 18 VALENCE 18 GROTE HALVE FOND / GRAND DEMI-FOND ARGENTON 22 BOURGES 22 CHATEAUROUX 22 ISSOUDUN 22 MONTLUCON 22 TOURS 22 VIERZON 22 Enkel plastieken manden zijn toegelaten op de nationale vluchten / Uniquement des paniers en plastiques sont autorises sur les concours nationaux
 7. 7. 7 2019 NATIONALE EN INTERNATIONALE VLUCHTEN CONCOURS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX
 8. 8. BOOST X5 [500 g/350 capsules] HEMOLYT 40 [500 g] Superstar Champion Gerry+10% Voor een vliegende start! Pour un départ lancé ! • Uniek mengsel van snel beschikbare dierlijke eiwitten, mineralen, elektrolyten en vitamine B6. • Zorgt voor een vluggere recuperatie; bevat 40% hemoglobinehoudende eiwitten voor de aanmaak van lichaamseigen hemoglobine. • Ondersteunt de vorming van rode bloedcellen en bevordert het zuurstoftransport naar de spieren. • De duiven recupereren sneller dankzij de toediening van Hemolyt 40 gedurende de 2 dagen na de vlucht. • Uniek mengsel van natuurlijke producten met o.a. aminozuren, druivenpitextracten, ginseng en gamma-oryzanol voor een maximale ondersteuning van de spieren en productie van energie tijdens de vlucht. • Zorgt ervoor dat de opgenomen energie efficiënt wordt opgeslagen en vrijgegeven wanneer die het meest nodig is. Met de bijzondere zwarte maïs: Betere spierbescherming Minder spierbeschadiging Meer uithouding Avec le maïs noir si particulier : Meilleure protection des muscles Moins de lésions musculaires Plus d’endurance BOOST X5 [500 g/350 capsules] HEMOLYT 40 [500 g] • Combinaison unique de protéines animales, substances minérales, électrolytes et vitamine B6 rapidement assimilables. • Garantit une récupération plus rapide; contient 40% de protéines contenant d’hémoglobine afin de rétablir la réserve naturelle du corps. • Stimule la production de globules rouges et le transport d’oxygène vers les muscles. • Les pigeons récupèrent plus vite grâce à l’administration d’Hemolyt 40 pendant les 2 jours après le vol. • Combinaison unique d’ingrédients naturels comme des acides aminés, des extraits de graines, du ginseng et du gamma-oryzanol pour un soutien musculaire maximal et une production d’énergie lors du vol. • Garantit que l’énergie assimilée est efficacement stockée et libérée au moment où elle est la plus nécessaire.
 9. 9. 9 DERBY HAINAUT INKORVING op DONDERDAG 16 mei 2019 LOSSING op ZATERDAG 18 mei 2019 COORDINATEN +47°12’47”/ +02°03’50” Place entre ANPE & Porte de Sologne WINST of VERLIES 440 km NEUTRALISATIE Zaterdag   18/5 5u20 22u29 Zondag   19/5 5u19 22u30 Maandag   20/5 5u17 22u32 Dinsdag   21/5 5u16 22u33 Woensdag   22/5 5u15 22u34 Donderdag   23/5 5u14 22u36 INLEG VOOR ONKOSTEN Oude duiven : € 1,90 (€ 1,75 + € 0,15 uitslagen) Jaarlingen : € 1,90 (€ 1,75 + € 0,15 uitslagen) 22 duiven per mand UITSLAGEN (nationaal + zonaal) via WPROL WAARBORG (Nationaal) Oude duiven : 1 mieze tot € 50 – Series tot € 4 Jaarlingen : 1 mieze tot € 50 – Series tot € 4 BERICHT t.a.v. de INKORVINGSBURELEN De inleggelden blijven in de maatschappij. Na de definitieve uitslag wordt de afrekening opgestuurd. Alle poelbrieven en bestatigingen worden zowel naar Wprol en naar Mevr. Violette opgestuurd (ebv@belgacom.net). DERBY HAINAUT ENLOGEMENT le JEUDI 16 mai 2019 LACHER le SAMEDI 18 mai 2019 COORDONNEES +47°12’47”/ +02°03’50” Place entre ANPE & Porte de Sologne GAIN ou PERTE 440 km NEUTRALISATION Samedi   18/5 5h20 22h29 Dimanche   19/5 5h19 22h30 Lundi   20/5 5h17 22h32 Mardi   21/5 5h16 22h33 Mercredi   22/5 5h15 22h34 Jeudi   23/5 5h14 22h36 MISE POUR FRAIS Vieux pigeons : € 1,90 (€ 1,75 + € 0,15 résultats) Yearlings : € 1,90 (€ 1,75 + € 0,15 résultats) 22 pigeons par panier RESULTATS (national + zonal) via WPROL GARANTIES (National) Vieux pigeons : 1 mise à € 50 – Séries à € 4 Yearlings : 1 mise à € 50 - – Series à € 4 AVIS aux BUREAUX d’ENLOGEMENTS Les enjeux restent dans les sociétés. Après le résultat définitif, un décompte vous sera envoyé. Les bulletins d’enjeux et les constatations seront envoyés à Wprol ainsi qu’à Mme Violette (ebv@belgacom.net). Art. 112 § 1 Alle duiven waarmee aan sportieve activiteiten wordt deelgenomen moeten ­verplicht staan ingeschreven op naam van de betreffende liefhebber. De overschrijving dient in het KBDB bestand te zijn uitgevoerd vóór de inkorving. TOUS les pigeons participant aux activités sportives doivent obligatoirement être inscrits au nom du membre concerné de la RFCB. La mutation doit être effectuée dans le système RFCB avant l’enlogement. Zaterdag 18 mei 2019 VIERZON oude duiven + jaarlingen Samedi 18 mai 2019 VIERZON vieux pigeons + yearlings
 10. 10. 10 De mede-initiatiefnemers van het vernieuwde “Blauw boekje 2019” PE Vlaams-Brabant Les co-initiateurs du nouveau “Livre bleu 2019” EP Brabant flamand
 11. 11. 11 BRABANTSE UNIE INKORVING op DONDERDAG 23 mei 2019 LOSSING op ZATERDAG 25 mei 2019 COORDINATEN +47°05’48”/ +02°23’31” Goederenstation S.N.C.F. WINST of VERLIES 440 km NEUTRALISATIE Zaterdag   25/5 5u11 22u38 Zondag   26/5 5u10 22u40 Maandag   27/5 5u09 22u41 Dinsdag   28/5 5u08 22u42 Woensdag   29/5 5u07 22u43 Donderdag   30/5 5u07 22u44 INLEG VOOR ONKOSTEN Oude duiven : € 1,90 (€ 1,75 + € 0,15 uitslagen) Jaarlingen : € 1,90 (€ 1,75 + € 0,15 uitslagen) 22 duiven per mand UITSLAGEN (nationaal + zonaal) via WPROL WAARBORG (Nationaal) Oude duiven : 1 mieze tot € 50 – Series tot € 2 Jaarlingen : 1 mieze tot € 50 – Series tot € 2 UNION BRABANCONNE ENLOGEMENT le JEUDI 23 mai 2019 LACHER le SAMEDI 25mai 2019 COORDONNEES +47°05’48”/ +02°23’31” Gare des marchandises S.N.C.F. GAIN ou PERTE 440 km NEUTRALISATION Samedi   25/5 5h11 22h38 Dimanche   26/5 5h10 22h40 Lundi   27/5 5h09 22h41 Mardi   28/5 5h08 22h42 Mercredi   29/5 5h07 22h43 Jeudi   30/5 5h07 22h44 MISE POUR FRAIS Vieux pigeons : € 1,90 (€ 1,75 + € 0,15 résultats) Yearlings : € 1,90 (€ 1,75 + € 0,15 résultats) 22 pigeons par panier RESULTATS (national + zonal) via WPROL GARANTIES (National) Vieux pigeons : 1 mise à € 50 – Séries à € 2 Yearlings : 1 mise à € 50 – Series à € 2 Zaterdag 25 mei 2019 BOURGES oude duiven + jaarlingen Samedi 25 mai 2019 BOURGES vieux pigeons + yearlings 11 Uit sympathie BOUDEWIJN DE BOSSCHER
 12. 12. 12 BETALENDE KAMPIOENSCHAPPEN van de BELGISCHE VERSTANDHOUDING CHAMPIONNATS PAYANTS de l’ENTENTE BELGE TIERCE van de FOND met de EERSTE afgegeven duif op : LIMOGES (1/6) LIMOGES oude (6/7) LIMOGES jaarlingen (6/7) Inschrijving per liefhebber : € 25 Tiercé van de GROTE FOND met de EERSTE afgegeven duif op : MONTAUBAN (22/6) ST. VINCENT (12/7) PERPIGNAN (2/8) Inschrijving per liefhebber : € 25 QUARTÉ met de EERSTE afgegeven duif op : LIMOGES (1/6) MONTAUBAN (22/6) LIMOGES jaarlingen (6/7) PERPIGNAN (2/8) Het ingelegde geld wordt verdeeld onder de ingeschre- ven liefhebbers die hun eerste afgegeven duif op de aangeduide vluchten klasseerden, zonder rekening te houden met de behaalde plaats. Inschrijving per liefhebber : € 25 DE 6-DAGEN worden verspeeld met de EERSTE afgegeven duif van 2 liefhebbers op : LIMOGES (1/6) MONTAUBAN (22/6) LIMOGES oude (6/7) LIMOGES jaarlingen (6/7) ST. VINCENT (12/7) PERPIGNAN (2/8) Inschrijving : € 25 per liefhebber (= € 50 per ploeg) Verdeling in EURO : 500 – 350 – 300 – 250 – 250 – 200 – 200 – 200 verder prijzen van € 150 per ploeg tot uitputting. Inschrijven kan via mail of telefoon naar : Violette GODITIABOIS, Planche 8, 7880 Flobecq : 068 / 44 70 67 of/ou : ebv@belgacom.net U kunt eveneens terecht bij : Christine DE SMET, Pontstraat 35, 9820 Bottelare : 09 / 362 85 60 of : vermeulen.desmet@skynet.be Yvan EECKHOUT, Beekstraat 37, 9600 Ronse : 0475 / 26 70 46 of : yvan.eeckhout-rubbens@telenet.be Uw deelname is effectief na storting van het overeenkom- stig bedrag op het rekeningnummer : BE60 7370 0577 4270 van de Belgische Verstandhouding Uiterste inschrijvingsdatum : woensdag 29 mei 2019 TIERCE du FOND avec le PREMIER marqué aux concours de LIMOGES (1/6) LIMOGES vieux (6/7)) LIMOGES yearlings (6/7) Inscripition par amateur : € 25 TIERCE du GRAND FOND avec le PREMIER marqué aux concours de . MONTAUBAN (22/6) ST. VINCENT (12/7)) PERPIGNAN (2/8) Inscripition par amateur : € 25 QUARTE avec le PREMIER marqué aux concours de LIMOGES (1/6) MONTAUBAN (22/6) LIMOGES yearlings (6/7) PERPIGNAN (2/8) L’argent misé est partagé entre les amateurs inscrits qui ont classé, aux concours désignés, leur premier marqué, quel que soit le classement. Inscripition par amateur : € 25 Les SIX JOURS se jouent avec le PREMIER marqué de 2 amateurs aux concours de : LIMOGES (1/6) MONTAUBAN (22/6) LIMOGES vieux (6/7)) LIMOGES yearlings (6/7) ST. VINCENT (12/7)) PERPIGNAN (2/8) Inscripition : € 25 par amateur (= € 50 par équipe) Répartition en EURO : 500 – 350 – 300 – 250 – 250 – 200 – 200 – 200 ensuite des prix de € 150 par équipe jusqu’à épuisement de l’argent misé On peut s’inscrire par mail ou par téléphone chez : Violette GODITIABOIS, Planche 8, 7880 Flobecq : 068 / 44 70 67 of/ou : ebv@belgacom.net On peut également s’adresser à : Christine DE SMET, Pontstraat 35, 9820 Bottelare : 09 / 362 85 60 ou : vermeulen.desmet@skynet.be Yvan EECKHOUT, Beekstraat 37, 9600 Ronse : 0475 / 26 70 46 ou : yvan.eeckhout-rubbens@telenet.be Votre participation sera effective après verse ment du montant correspondant sur le compte n° : BE60 7370 0577 4270 de l’Entente Belge Date limite d’inscription : mercredi le 29 mai 2019
 13. 13. 13 BELGISCHE VERSTANDHOUDING INKORVING op WOENSDAG 29 mei 2019 LOSSING op ZATERDAG 1 juni 2019 COORDINATEN +45°33’03”/ +01°12’15” Marché de Bourdelas – St. Yrieix-la-Persche WINST of VERLIES 635 km NEUTRALISATIE Zaterdag   01/6 5u05 22u46 Zondag   02/6 5u04 22u47 Maandag   03/6 5u03 22u48 Dinsdag   04/6 5u03 22u49 Woensdag   05/6 5u02 22u50 Donderdag   06/6 5u02 22u51 INLEG VOOR ONKOSTEN Oude duiven : € 2,40 (€ 2,25 + € 0,15 uitslagen) 18 duiven per mand (onvolledige manden : aantal en geslacht vermelden a.u.b.) UITSLAGEN (nationaal + zonaal) via WPROL BERICHT t.a.v. de INKORVINGSBURELEN De inleggelden blijven in de maatschappij. Na publicatie van de definitieve uitslag wordt de afreke- ning opgestuurd. Alle poelbrieven en bestatigingen worden naar Wprol en naar Mevr. Violette opgestuurd (ebv@belgacom.net). ENTENTE BELGE ENLOGEMENT le MERCREDI 29 mai 2019 LACHER le SAMEDI 1 juin 2019 COORDONNEES +45°33’03”/ +01°12’15” Marché de Bourdelas – St. Yrieix-la-Persche GAIN ou PERTE 635 km NEUTRALISATION Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi MISE POUR FRAIS Vieux pigeons : € 2,40 (€ 2,25 + € 0,15 résultats) 18 pigeons par panier (paniers incomplets : mentionner le nombre et le sexe s.v.p.) RESULTATS (national + zonal) via WPROL AVIS aux BUREAUX d’ENLOGEMENTS Les enjeux restent dans les sociétés. Après la publication du résultat définitif, un décompte vous sera envoyé. Les bulletins d’enjeux et les constatations seront envoyés à Wprol ainsi qu’à Mme Violette (ebv@belgacom.net). Zaterdag 1 juni 2019 LIMOGES oude duiven Samedi 1 juin 2019 LIMOGES vieux pigeons 01/6 5h05 22h46 02/6 5h04 22h47 03/6 5h03 22h48 04/6 5h03 22h49 05/6 5h02 22h50 06/6 5h02 22h51 SPECIALE PRIJS BRICON / PRIX SPECIAL BRICON: een aankoopbon van € 400 / un bon d’achat de € 400 op de nationale uitslag van LIMOGES te winnen door de EERSTE SERIE AANGEDUID van 5 oude duiven (1° + 2° + 3° + 4° + 5° afgegeven oude duif) au résultat national de LIMOGES à la PREMIERE SERIE DESIGNEE de 5 vieux pigeons (1° + 2° + 3° + 4° + 5° marqué - vieux pigeons)
 14. 14. 14 CLUB DE FOND WALLONIE Eerste vlucht van de“Route du Rhône” INKORVING op WOENSDAG 5 juin 2019 LOSSING op ZATERDAG 8 juni 2019 COORDINATEN +44°56’15”/ +04°53’58” Place de Dunkerque WINST of VERLIES 660 km NEUTRALISATIE Zaterdag   08/6 5u01 22u53 Zondag   09/6 5u00 22u54 Maandag   10/6 5u00 22u54 Dinsdag   11/6 5u00 22u55 Woensdag   12/6 4u59 22u56 Donderdag   13/6 4u59 22u56 INLEG VOOR ONKOSTEN Oude duiven : € 2,65 (€ 2,50 + € 0,15 uitslagen) 18 duiven per mand UITSLAGEN (nationaal + zonaal) via WPROL 16de“ROUTE du RHONE”- C.F.W. - Ranking België-Luxemburg - Ranking per ploeg België-Luxemburg - Rhône-Asduif 2019 - De Ploeg van de Rhône - DUO-KAMPIOENSCHAP2019 (nieuw) : = Kampioenschap per ploegen van 2 gekozen liefhebbers. € 25 per liefhebber = € 50 per ploeg Voor meer info : http.//users.skynet.be/cfw CLUB DE FOND WALLONIE Premier concours de la“Route du Rhône” ENLOGEMENT le MERCREDI 5 juin 2019 LACHER le SAMEDI 8 juin 2019 COORDONNEES +44°56’15”/ +04°53’58” Place de Dunkerque GAIN ou PERTE 660 km NEUTRALISATION Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi MISE POUR FRAIS Vieux pigeons : € 2,65 (€ 2,50 + € 0,15 résultats) 18 pigeons par panier RESULTATS (national + zonal) via WPROL 16de“ROUTE du RHONE”- C.F.W. - Classement Belgo-Luxembourgois - Classement par équipes Belgo-Luxembourgois - As-pigeon 2019 du Rhône - L’Equipe du Rhône - DUOS DESIGNES 2019 (nouveau) : = Championnat par équipes de 2 amateurs désignées. € 25 par amateur = € 50 par équipe. Pour plus d’info : http.//users.skynet.be/cfw Zaterdag 8 juni 2019 VALENCE oude duiven Samedi 8 juin 2019 VALENCE vieux pigeons 08/6 5h01 22h53 09/6 5h00 22h54 10/6 5h00 22h54 11/6 5h00 22h55 12/6 4h59 22h56 13/6 4h59 22h56
 15. 15. 15 BKONINKLIJKE BELGISCHE DUIVENLIEFHEBBERSBOND INKORVING op DONDERDAG 6 juni 2019 LOSSING op ZATERDAG 8 juni 2019 COORDINATEN +46°49’18”/ +01°41’46” Parc des Loisirs – Belle Isle WINST of VERLIES 490 km NEUTRALISATIE Zaterdag   08/06 5u01 22u53 Zondag   09/06 5u00 22u54 Maandag   10/06 5u00 22u54 Dinsdag   11/06 5u00 22u55 Woensdag   12/06 4u59 22u56 Donderdag   13/06 4u59 22u56 INLEG VOOR ONKOSTEN Oude duiven : € 1,90 (€ 1,75 + € 0,15 uitslagen) Jaarlingen : € 1,90 (€ 1,75 + € 0,15 uitslagen) 22 duiven per mand UITSLAGEN (nationaal + zonaal) via WPROL BERICHT T.A.V. DE INKORVINGSBURELEN De inleggelden blijven in de maatschappij. Na publicatie van de definitieve uitslag wordt de afrekening ­opgestuurd. UROYALE FEDERATION COLOMBOPHILE BELGE ENLOGEMENT le JEUDI 6 juin 2019 LACHER le SAMEDI 8 juin 2019 COORDONNEES +46°49’18”/ +01°41’46” Parc des Loisirs – Belle Isle GAIN ou PERTE 490 km NEUTRALISATION Samedi   08/06 5h01 22h53 Dimanche   09/06 5h00 22h54 Lundi   10/06 5h00 22h54 Mardi   11/06 5h00 22h55 Mercredi   12/06 4h59 22h56 Jeudi   13/06 4h59 22h56 MISE POUR FRAIS Vieux pigeons : € 1,90 (€ 1,75 + € 0,15 résultats) Yearlings : € 1,90 (€ 1,75 + € 0,15 résultats) 22 pigeons par panier RESULTATS (national + zonal) via WPROL AVIS AUX BUREAUX D’ENLOGEMENTS Les enjeux restent dans les sociétés. près la publication du résultat définitif, un décompte vous sera envoyé. Zaterdag 8 juni 2019 CHATEAUROUX oude duiven + jaarlingen Samedi 8 juin2019 CHATEAUROUX vieux pigeons + yearlings Kerkstraat 43 • 3270 Scherpenheuvel • Tel. 0495 94 92 66 fax 013/77 88 75 • e-mail: info@schotsmans.be • www.schotsmans.be Ramen, deuren en veranda's in PVC en aluminium met volledige binnenafwerking ____ Isoleren en afwerking van zolderkamers ____ Vervangen van enkele naar super isolerende beglazing in bestaande houten, aluminium en PVC ramen bvba SCHOTSMANS
 16. 16. RECOVERY CARE SUPPORT ENERGY Championschoosequality Champions choose BEYERS SPORT breeding moulting yearround INFO@BEYERSBELGIUM.BE – WWW.BEYERSBELGIUM.BE @I20181738
 17. 17. 17 GROEPERING CUREGHEM CENTRE INKORVING op WOENSDAG 12 juni 2019 LOSSING op ZATERDAG 15 juni 2019 COORDINATEN +44°30’40”/ +01°26’30” WINST of VERLIES 735 km NEUTRALISATIE Zaterdag   15/6 4u59 22u58 Zondag   16/6 4u59 22u58 Maandag   17/6 4u59 22u58 Dinsdag   18/6 4u59 22u59 Woensdag   19/6 4u59 22u59 Donderdag   20/6 4u59 22u59 INLEG VOOR ONKOSTEN Oude duiven : € 2,65 (€ 2,50 + € 0,15 uitslagen) 18 duiven per mand (onvolledige manden : aantal en geslacht vermelden a.u.b.) UITSLAGEN (nationaal + zonaal) via WPROL BERICHT t.a.v. de INKORVINGSBURELEN Elk inkorvingslokaal stort de inleggelden, binnen de 3 dagen na de inkorving op rekening van de Groepering Cureghem Centre : BE61 7370 2639 1117 KAMPIOENSCHAPPEN 2019 Cahors – Barcelona – Aurillac Barcelona Internationaal : 3 EA 5 EA Barcelona Nationaal : 2 EA - 3 EA - 4 EA 5 EA Barcelona - Cahors Aurillac (oude jaarl.) : 2 EA - 3 EA 5 EA Het grootst aantal prijzen Asduif De dag van de Groepering Cureghem Centre Zondag 1 december 2019 om 11h30 in Feestzaal“Den Boomgaard”te Meise. GROEPERING CUREGHEM CENTRE ENLOGEMENT le MERCREDI 12 juin 2019 LACHER le SAMEDI 15 juin 2019 COORDONNEES +44°30’40”/ +01°26’30” GAIN ou PERTE 735 km NEUTRALISATION Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi MISE POUR FRAIS Vieux pigeons : € 2,65 (€ 2,25 + € 0,15 résultats) 18 pigeons par panier (paniers incomplets : mentionner le nombre et le sexe s.v.p.) RESULTATS (national + zonal) via WPROL AVIS aux BUREAUX d’ENLOGEMENTS Chaque société verse le montant de la recette (enjeux) dans les 3 jours après l’enlogement sur le compte du Groepering Cureghem Centre : BE61 7370 2639 1117. CHAMPIONNATS 2019 Cahors – Barcelone – Aurillac Barcelone International : 3 PM 5 PM Barcelone National : 2 PM - 3 PM - 4 PM 5 PM Barcelone - Cahors Aurillac (vieux yearl.) : 2 PM - 3 PM 5 PM Le plus grand nombre de prix As-pigeon La journée du Groupement Cureghem Centre Dimanche le 1er décembre 2019 à 11h30 à la salle de Fête“Den Boomgaard”à Meise. Zaterdag 15 juni 2019 CAHORS oude duiven Samedi 15 juin 2019 CAHORS vieux pigeons 15/6 4h59 22h58 16/6 4h59 22h58 17/6 4h59 22h58 18/6 4h59 22h59 19/6 4h59 22h59 20/6 4h59 22h59
 18. 18. 18
 19. 19. 19 COLOMBE JOYEUSE INKORVING op MAANDAG 17 juni 2019 LOSSING op VRIJDAG 21 juni 2019 (op het eerste uur bij gunstige weersomstandigheden) . COORDINATEN +43°18’30”/ -00°19’05” Stade du Hameau WINST of VERLIES 910 km NEUTRALISATIE Vrijdag   21/6 4u59 23u00 Zaterdag   22/6 4u59 23u00 Zondag   23/6 4u59 23u00 Maandag   24/6 5u00 23u00 Dinsdag   25/6 5u00 23u00 Woensdag   26/6 5u01 23u00 INTERNATIONALE NATIONALE VLUCHT voor oude duiven met een internationale dubbeling voor duivin- nen. De duivinnen worden eerst ingetekend in de algemene wedvlucht voor oude duiven vooraleer ze kunnen deelnemen aan de dubbe- ling voor duivinnen. Jaarduiven zijn NIET toegelaten. Alle duiven nemen deel aan de internationale wedvlucht en aan de nationale dubbeling. INLEG VOOR ONKOSTEN Internationaal : € 5,15 (€ 5,00 + € 0,15 uitslag WPROL) Nationaal : € 0,25 Duivinnen (internationaal) : € 0,25 18 duiven per mand UITSLAGEN Internationaal Nationaal via WPROL CONTACTPERSOON GEYSEN Roger (03/636.38.58) Minimumafstand voor deelname aan de internationale vlucht : 730 km BERICHT T.A.V. DE INKORVINGSBURELEN Elk inkorvingslokaal stort de inleggelden, binnen de week op rekening van de Colombe Joyeuse Axa : BE68 7512 0668 7034. Alle poelbrieven en bestatigingen worden naar Wprol en naar Data Technology opgestuurd. COLOMBE JOYEUSE ENLOGEMENT le LUNDI 17 juin 2016 LACHER le VENDREDI 21 juin 2019 (à la première heure par temps favorable) COORDONNEES +43°18’30”/ -00°19’05” Stade du Hameau GAIN ou PERTE 910 km NEUTRALISATION Vendredi   21/6 4h59 23h00 Samedi   22/6 4h59 23h00 Dimanche   23/6 4h59 23h00 Lundi   24/6 5h00 23h00 Mardi   25/6 5h00 23h00 Mercredi   26/6 5h01 23h00 CONCOURS INTERNATIONAL NATIONAL pour vieux pigeons. Un seul doublage international pour les femelles. Les femelles participant d’abord au concours général avant d’être inscrites au concours des femelles. Des yearlings ne sont pas admis. Tous les pigeons doivent partici- per au concours international et au doublage national. MISE POUR FRAIS International : 5,15 (€ 5,00 + € 0,15 résultat WPROL) National : € 0,25 Femelles (international) : € 0,25 18 pigeons par panier RESULTATS International National via WPROL PERSONNE DE CONTACT GEYSEN Roger (03/636.38.58) Distance minimum pour pouvoir participer au concours interna- tional : 730 km AVIS AUX BUREAUX D’ENLOGEMENTS Chaque société verse le montant de la recette (enjeux) avant le lâcher sur le compte de la Colombe Joyeuse Axa : BE68 7512 0668 7034. Les bulletins d’enjeux et les constatations seront envoyés à Wprol ainsi qu’à Data Technology. Vrijdag 21 juni 2019 PAU – INTERNATIONAAL oude duiven + duivinnen Vendredi 21 juin 2019 PAU – INTERNATIONAL vieux pigeons + femelles
 20. 20. GRATIS KAMPIOENSCHAPPEN 2019 van de BELGISCHE VERSTANDHOUDING CHAMPIONNATS GRATUITS 2019 de l’ENTENTE BELGE 1/ ALGEMEEN KAMPIOENSCHAP 1/ CHAMPIONNAT GENERAL 1ste prijs : € 500 1er prix : € 500 + de ereprijs van wijlen Voorzitter Norbert Norman + le prix d’honneur du feu Président Norbert Norman 2de prijs : € 350 3de prijs : € 250 2e prix : € 350 3e prix : € 250 4de prijs : € 200 5de prijs : € 150 4e prix : € 200 5e prix : € 150 6de - 12de prijs : € 100 6e - 12e prix : € 100 13de - 30ste prijs : € 75 13e - 30e prix : € 75 31de - 50ste prijs : € 50 31e - 50e prix : € 50 Het Algemeen Kampioenschap 2019 wordt verspeeld Le Championnat Général 2019 se joue avec met de EERSTE 5 afgegeven duiven (1°+2°+3°+4°+5°) op: les 5 PREMIERS marqués (1°+2°+3°+4°+5°) au concours de : LIMOGES (1/6) – MONTAUBAN (22/6) – LIMOGES oude LIMOGES (1/6) – MONTAUBAN (22/6) – LIMOGES vieux (6/7) LIMOGES jaarlingen (6/7) (6/7) LIMOGES yearlings (6/7) met de EERSTE 3 afgegeven duiven (1°+2°+3) op : avec les 3 PREMIERS marqués (1°+2°+3°) au concours de : ST. VINCENT (12/7) PERPIGNAN (2/8). (nationale uitslag) ST. VINCENT (12/7) PERPIGNAN (2/8). (résultat national) 2/ ALL-ROUND CHAMPION v.d. 2/ ALL-ROUND CHAMPION de BELGISCHE VERSTANDHOUDING l’ENTENTE BELGE 1ste prijs : € 300 1er prix : € 300 2de prijs : € 250 2e prix : € 250 3de prijs : € 200 3e prix : € 200 4de prijs : € 150 4e prix : € 150 5de - 10de prijs : € 100 5e - 10e prix : € 100 11de - 15ste prijs : € 50 11e - 15e prix : € 50 Dit Kampioenschap wordt verspeeld met de EERSTE 2 Ce Championnat se joue avec les 2 PREMIERS afgegeven duiven (1°+2) op : marqués (1°+2°) au concours de : LIMOGES (1/6) – MONTAUBAN (22/6) – LIMOGES oude (6/7) LIMOGES (1/6) - MONTAUBAN (22/6) – LIMOGES vieux (6/7) - LIMOGES jaarl. (6/7) – ST. VINCENT(12/7) - PERPIGNAN (2/8) LIMOGES yearlings (6/7) – ST. VINCENT(12/7) - BOURGES jonge duiven (3/8). PERPIGNAN (2/8) BOURGES pigeonneaux (3/8). 3/ Prijs NORMAN-VERCAUTEREN-VAN DEN BROUCKE 3/ Prix NORMAN- VERCAUTEREN- VAN DEN BROUCKE 1ste prijs : een armbandhuurwerk t.w.v. € 500 1er prix : une montre d’une valeur de € 500 2de prijs : een armbandhuurwerk t.w.v. € 300 2e prix : une montre d’une valeur de € 300 3de prijs : een armbandhuurwerk t.w.v. € 200 3e prix : une montre d’une valeur de € 200 De prijs NORMAN-VERCAUTEREN-VAN DEN BROUCKE Le prix NORMAN-VERCAUTEREN-VAN DEN BROUCKE wordt verspeeld met de EERSTE afgegeven duif op : se joue avec le PREMIER marqué au concours de : LIMOGES (1/6) – MONTAUBAN (22/6) – LIMOGES oude (6/7) LIMOGES (1/6) - MONTAUBAN (22/6) – LIMOGES vieux (6/7) - LIMOGES jaarl. (6/7) – ST. VINCENT(12/7) PERPIGNAN (2/8) LIMOGES yearlings (6/7) – ST. VINCENT (12/7) PERPIGNAN (2/8) 4/ AS-DUIF 2019 van de Belg. Verstandhouding 4/ AS-PIGEON 2019 de l’Entente Belge 1ste prijs : € 250 1er prix : € 250 + de Ereprijs vanVoorzitter Filip Norman + le Prix d’honneur du Président Filip Norman 2de prijs : € 200 2e prix : € 200 3de prijs : € 150 3e prix : € 150 De AS-DUIF2019 wordt verspeeld op : L’AS-PIGEON 2019 se joue au concours de : LIMOGES (1/6) – MONTAUBAN (22/6) – LIMOGES oude (6/7) LIMOGES (1/6) - MONTAUBAN (22/6) – LIMOGES ST. VINCENT(12/7) - PERPIGNAN (2/8) BOURGES oude vieux (6/7) - ST. VINCENT(12/7) – PERPIGNAN (2/8) duiven (3/8). BOURGES vieux (3/8). Elke duif die op deze 6 vluchten 3 prijzen behaalt, Chaque pigeon qui gagne 3 prix à choisir entre ces 6 komt in aanmerking voor de titel van as-duif (beste duif) concours entre en ligne de compte pour le titre de van de Belgische Verstandhouding. as-pigeon (= meilleur pigeon) de l’Entente Belge. (klassement per coëfficiënt) (classement par coéfficient) Per liefhebber kan slechts één prijs gewonnen worden; Chaque amateur ne peut gagner qu’un prix; son pigeon zijn tweede (of derde, enz.) geklasserde duif met 3 prijzen classé deuxième (ou troisième, etc.) avec 3 prix sera onder de vorm van een erevermelding in de uitslag repris dans le résultat avec une mention d’honneur. opgenomen worden.
 21. 21. 21 BELGISCHE VERSTANDHOUDING INKORVING op WOENSDAG 19 juni 2019 LOSSING op ZATERDAG 22 juni 2019 COORDINATEN +44°05’43”/ +01°32’42” Allée du 19 mars 1962 - Bioule WINST of VERLIES 780 km NEUTRALISATIE Zaterdag   22/6 4u59 23u00 Zondag   23/6 4u59 23u00 Maandag   24/6 5u00 23u00 Dinsdag   25/6 5u00 23u00 Woensdag   26/6 5u01 23u00 Donderdag   27/6 5u01 23u00 INLEG VOOR ONKOSTEN Oude duiven : € 2,65 (€ 2,50 + € 0,15 uitslag WPROL) 18 duiven per mand (onvolledige manden : aantal en geslacht vermelden a.u.b.) UITSLAGEN (nationaal + zonaal) via WPROL BERICHT T.A.V. DE INKORVINGSBURELEN De inleggelden blijven in de maatschappij. Na publicatie van de definitieve uitslag wordt de afrekening op- gestuurd. Alle poelbrieven en bestatigingen worden naar Wprol en naar Mevr. Violette opgestuurd (ebv@belgacom.net). ENTENTE BELGE ENLOGEMENT le MERCREDI 19 juin 2019 LACHER le SAMEDI 22 juin 2019 COORDONNEES +44°05’43”/ +01°32’42” Allée du 19 mars 1962 - Bioule GAIN ou PERTE 780 km NEUTRALISATION Samedi   22/6 4h59 23h00 Dimanche   23/6 4h59 23h00 Lundi   24/6 5h00 23h00 Mardi   25/6 5h00 23h00 Mercredi   26/6 5h01 23h00 Jeudi   27/6 5h01 23h00 MISE POUR FRAIS Vieux pigeons : € 2,65 (€ 2,50 + € 0,15 résultats) 18 pigeons par panier (paniers incomplets : mentionner le nombre et le sexe s.v.p.) RESULTATS (national + zonal) via WPROL AVIS AUX BUREAUX D’ENLOGEMENTS Les enjeux restent dans les sociétés. Après la publication du résultat définitif, un décompte vous sera envoyé. Les bulletins d’enjeux et les constatations seront envoyés à Wprol ainsi qu’à Mme Violette (ebv@belgacom.net). Zaterdag 22 juni 2019 MONTAUBAN oude duiven Samedi 22 juin 2019 MONTAUBAN vieux pigeons BELGISCHE VERSTANDHOUDING EREPRIJZEN 2019 ENTENTE BELGE - PRIX D’HONNEUR 2019 Nationale overwinnaars  /  Vainqueurs nationaux 01/6 LIMOGES 22/6 MONTAUBAN 06/7 LIMOGES oude/vieux 06/7 LIMOGES jaarl./yearl. 12/7 ST. VINCENT 02/8 PERPIGNAN 03/8 BOURGES oude/vieux 03/8 BOURGES jaarl./yearl. 03/8 BOURGES jonge /pigeonneaux Internationale overwinnaars  /  Vainqueurs internationaux 12/7 ST. VINCENT oude duivinnen/vieux femelles 02/8 PERPIGNAN oude duivinnen/vieux femelles
 22. 22. 22
 23. 23. 23 KONINKLIJKE BELGISCHE DUIVENLIEFHEBBERSBOND INKORVING op DONDERDAG 20 juni 2019 LOSSING op ZATERDAG 22 juni 2019 COORDINATEN +46°35’19”/ +01°31’35” Parking Salle de Fête“La Grenaille” WINST of VERLIES 515 km NEUTRALISATIE Zaterdag   22/6 4u59 23u00 Zondag   23/6 4u59 23u00 Maandag   24/6 5u00 23u00 Dinsdag   25/6 5u00 23u00 Woensdag   26/6 5u01 23u00 Donderdag   27/6 5u01 23u00 INLEG VOOR ONKOSTEN Oude duiven: € 1,90 (€ 1,75 + € 0,15 uitslagen) Jaarlingen : € 1,90 (€ 1,75 + € 0,15 uitslagen) 22 duiven per mand UITSLAGEN (nationaal + zonaal) via WPROL BERICHT T.A.V. DE INKORVINGSBURELEN De inleggelden blijven in de maatschappij. Na publicatie van de definitieve uitslag wordt de afrekening ­opgestuurd. Lossingsplaats ARGENTON nog onder voorbehoud : Bij het“ter perse gaan”was er nog onzekerheid betreffende de lossingsplaats. Een beslissing hieromtrent zal genomen worden tijdens een buitengewone K.B.D.B.-Algemene Vergadering van 6 mei eerst- komend. ROYALE FEDERATION COLOMBOPHILE BELGE ENLOGEMENT le JEUDI 20 juin 2019 LACHER le SAMEDI 22 juin 2019 COORDONNEES +46°35’19”/ +01°31’35” Parking Salle de Fête“La Grenaille” GAIN ou PERTE 515 km NEUTRALISATION Samedi   22/6 4h59 23h00 Dimanche   23/6 4h59 23h00 Lundi   24/6 5h00 23h00 Mardi   25/6 5h00 23h00 Mercredi   26/6 5h01 23h00 Jeudi   27/6 5h01 23h00 MISE POUR FRAIS Vieux pigeons : € 1,90 (€ 1,75 + € 0,15 résultats) Yearlings : € 1,90 (€ 1,75 + € 0,15 résultats) 22 pigeons par panier RESULTATS (national + zonal) via WPROL AVIS AUX BUREAUX D’ENLOGEMENTS Les enjeux restent dans les sociétés. près la publication du résultat définitif, un décompte vous sera envoyé. Lieu de lâcher ARGENTON encore sous réserve : Lors de la publication par la presse, le lieu de lâcher était encore incertain. La décision sera prise lors d’une Assemblée Générale extraordi- naire de la R.F.C.B. à la date du 6 mai prochain. Zaterdag 22 juni 2019 ARGENTON  (o.v.) oude duiven + jaarlingen Samedi 22 juin 2019 ARGENTON (s.r.) vieux pigeons + yearlings
 24. 24. 24 LES AMIS DE BORDEAUX -TELEVIE INKORVING op MAANDAG 24 juni 2019 LOSSING op VRIJDAG 28 juni 2019 COORDINATEN +43°53’18”/ +01°00’23” Beaumont de Lomagne WINST of VERLIES 820 km NEUTRALISATIE Vrijdag   28/6 5u01 23u00 Zaterdag   29/6 5u02 23u00 Zondag   30/6 5u03 22u59 Maandag   01/7 5u03 22u59 Dinsdag   02/7 5u04 22u59 Woensdag   03/7 5u05 22u59 INTERNATIONALE EN NATIONALE VLUCHT oude duiven jaarlingen met een internationale dubbeling voor duivinnen. De duivinnen worden eerst ingetekend in de algemene wed- vlucht voor oude duiven vooraleer ze kunnen deelnemen aan de dubbeling voor duivinnen. INLEG VOOR ONKOSTEN Internationaal : Oude duiven : € 3,35 (€ 3,20 + € 0,15 uitslag WPROL) Jaarlingen : € 3,35 (€ 3,20 + € 0,15 uitslag WPROL) Duivinnen : € 0,25 Nationaal : oude : € 0,25 - jaarlingen : € 0,25 18 duiven per mand UITSLAGEN Internationaal Nationaal via WPROL WAARBORG (internationaal nationaal) Oude duiven : 1 mieze tot € 50 Jaarlingen : 1 mieze tot € 50 GRATIS PRIJZEN (internat. uitslag Oude Jaarl.) 1e pr. = € 150 – 2e pr. = € 100 – 3e pr. = € 50 € 75 aan de eerste Nederlandse-Duitse-Engelse-Franse en Luxemburgse Oude en Jaarling (niet cumuleerbaar met de 3 eerste gratis prijzen internationaal). Minimumafstand voor deelname aan de internationale vlucht : 700 km Al deze geldprijzen dienen persoonlijk te worden afgehaald op de prijsuitreiking van Télévie op 26 oktober 2019. LES AMIS DE BORDEAUX -TELEVIE ENLOGEMENT le LUNDI 24 juin 2019 LACHER le VENDREDI 28 juin 2019 COORDONNEES +43°53’18”/ +01°00’23” Beaumont de Lomagne GAIN ou PERTE 820 km NEUTRALISATION Vendredi   28/6 5h01 23h00 Samedi   29/6 5h02 23h00 Dimanche   30/6 5h03 22h59 Lundi   01/7 5h03 22h59 Mardi   02/7 5h04 22h59 Mercredi   03/7 5h05 22h59 CONCOURS INTERNATIONAL ET NATIONAL pour vieux pigeons yearlings Un seul doublage international pour les femelles. Les femelles participant d’abord au concours général avant d’être inscrites au concours des femelles. MISE POUR FRAIS International : Vieux pigeons : € 3,35 (€ 3,20 + € 0,15 résultat WPROL) Yearlings : € 3,35 (€ 3,20 + € 0,15 résultat WPROL) Femelles : € 0,25 National : vieux : € 0,25 - yearlings : € 0,25 18 pigeons par panier RESULTATS International National via WPROL GARANTIES (international national) Vieux pigeons : 1 mise à € 50 Yearlings : 1 mise à € 50 PRIX GRATUITS (internat. uitslag Vieux Yearlings) 1e pr. = € 150 – 2e pr. = € 100 – 3e pr. = € 50 € 75 au premier pigeon – Vieux et Yearling – des Pays-Bas, de l’Allemagne, de la France, de l’Angleterre et du Luxembourg (non-cumulable avec les 3 prix gratuits internationaux). Distance minimum pour pouvoir participer au concours international : 700 km Tous ces prix en espèces doivent être retirés personnellement pendant la remise des prix de Télévie le 26 octobre 2019. Vrijdag 28 juni 2019 AGEN – INTERNATIONAAL oude duiven + jaarlingen + duivinnen Vendredi 28 juin 2019 AGEN – INTERNATIONAL vieux pigeons + yearlings + femelles
 25. 25. CLUB DE FOND WALLONIE Tweede vlucht van de“Route du Rhône” INKORVING op WOENSDAG 26 juni 2019 LOSSING op ZATERDAG 29 juni 2019 COORDINATEN +44°32’34”/ +04°46’20” Ets Amblard – bld. des Présidents WINST of VERLIES 700 km NEUTRALISATIE Zaterdag   29/6 5u02 23u00 Zondag   30/6 5u03 22u59 Maandag   01/7 5u03 22u59 Dinsdag   02/7 5u04 22u59 Woensdag   03/7 5u05 22u59 Donderdag   04/7 5u05 22u58 INLEG VOOR ONKOSTEN Oude duiven: € 2,65 (€ 2,50 + € 0,15 uitslagen) 18 duiven per mand UITSLAGEN (nationaal + zonaal) via WPROL CLUB DE FOND WALLONIE Deuxième concours de la“Route du Rhône” ENLOGEMENT le MERCREDI 26 juin 2019 LACHER le SAMEDI 29 juin 2019 COORDONNEES +44°32’34”/ +04°46’20” Ets Amblard – bld. des Présidents GAIN ou PERTE 700 km NEUTRALISATION Samedi   29/6 5h02 23h00 Dimanche   30/6 5h03 22h59 Lundi   01/7 5h03 22h59 Mardi   02/7 5h04 22h59 Mercredi   03/7 5h05 22h59 Jeudi   04/7 5h05 22h58 MISE POUR FRAIS Vieux pigeons : € 2,65 (€ 2,50 + € 0,15 résultats) 18 pigeons par panier RESULTATS (national + zonal) via WPROL Zaterdag 29 juni 2019 MONTELIMAR oude duiven Samedi 29 juin 2019 MONTELIMAR vieux pigeons JOOST MIX 400 G CREËTINE 200 G BELGIAN FEED SUPPLEMENTS FOR RACING PIGEONS SINCE 1987 JOOST MIX RACE GENTOCHOL 1 L TWISTER OLIE 500 ML RETBEET 400 G JODALINE SUPER ELEXIR 1 L VLIERBESSENSAP 500 ML BRONCHO 500 ML ENERGY DRINK 1 L BICEPTORAX 200 G INOVATOR 200 G TOTAL RECOVERY 250 CAPS PRO BIOLEC 500 ML POMALAI 1 L VLIERBESSENSAP 500 ML SITRICI 500 ML WWW.BELGAVET.COM MIX JONGE DUIVENJOOST MIX RECUP
 26. 26. 26 Beste Sportvriend, Dit internationaal kampioenschap wordt verspeeld met de eerst afgegeven duif op Barcelona van vijf liefhebbers die in éénzelfde lokaal inkorven. De rangschikking gebeurt aan de hand van de internationale uitslag. Het inschrijvingsgeld bedraagt €150 per ploeg (€30 per liefhebber) en wordt deels per ploeg en deels individueel verspeeld : 1. Per ploeg : € 125 van het inschrijvingsbedrag (per ploeg) wordt verdeeld onder de 4 eerst geklasseerde ploegen van de vijf liefhebbers.(Eerste ploeg 40%, tweede 30%,derde 20% en vierde ploeg 10%) 2. Individueel : € 2.50 van het inschrijvingsbedrag (per liefhebber) wordt verdeeld in vier prijzen (40%,30%,20% en 10%) en is te winnen door de vier eerste geklasseerde individuele liefhebbers (die deel uitmaken van een ploeg) met de eerst ingezette (afgegeven) duif op de internationale uitslag. 3. De overige € 2.50 zal besteedt worden aan trofeeën en administratie. Inschrijvingen kunnen door storting of betaling ten laatste bij inkorving van Barcelona ( = € 150 ) op rekening BE96 7371 2615 4405 Europa-cup Barcelona -P.A.Broek,71A- B 9860 Balegem en de namen en adressen te melden aan. guidovandenbulcke@telenet.be Ce championnat International sur Barcelone se joue avec le 1 PM de 5 amateurs qui enlogent dans le même local. Le classement se fait sur le résultat international. Les frais d’inscription sont , 150€ par équipe ou 30€ par amateur. On peut gagner par equipe ou/et individuellement. 1. par équipe : 125€ , du montant de l’inscprition par équipe , est partagé entre les 4 premiers classés des équipes. 1é = 40%, 2é = 30%, 3é = 20% 4é = 10%. 2. individuellement : 12.50€ , du montant de l’inscription par équipe , est partagé entre les 4 premiers amateurs classés qui sont inscrits avec une équipe. 1é=40% , 2é=30% , 3%=20% 4é=10´ 3. le solde : est pour les coupes et l’aministration. Les inscriptions sont acceptées jusqu’a l’enlogement des pigeons ( au local ) ou par virement ( 150€ ) au compte BE96 7371 2615 4405 au nom de : EUROPA-CUP Broek 71A B 9860 Balegem. Les noms des amateurs , par équipe , doivent être transmis , par mail , au secrétariat : guidovandenbulcke@telenet.be
 27. 27. 27 GROEPERING CUREGHEM CENTRE INKORVING op ZONDAG 30 juni 2019 LOSSING op VRIJDAG 5 juli 2019 COORDINATEN +41°24’07”/ +01°45’25” WINST of VERLIES 1065 km NEUTRALISATIE Vrijdag  5/7 5u06 22u58 Zaterdag  6/7 5u07 22u57 Zondag  7/7 5u08 22u57 Maandag  8/7 5u09 22u56 Dinsdag  9/7 5u10 22u55 Woensdag 10/7 5u11 22u55 Donderdag 11/7 5u12 22u54 INTERNATIONALE EN NATIONALE VLUCHT voor oude duiven met een internationale dubbeling voor duivinnen. De duivinnen worden eerst ingetekend in de algemene wedvlucht voor oude duiven vooraleer ze kunnen deelnemen aan de dubbeling voor duivinnen. Jaarduiven zijn NIET toegelaten. Alle duiven nemen deel aan de internationale wedvlucht en aan de nationale dubbeling INLEG VOOR ONKOSTEN IInternationaal : € 5,15 (€ 5,00 + € 0,15 uitslag WPROL) Nationaal : € 0,25 Duivinnen (internationaal) : € 0,25 16 duiven per mand (onvolledige manden : aantal en geslacht vermelden a.u.b.) UITSLAGEN Internationaal Nationaal via WPROL SPECIALE WAARBORG Oude internat. : 1 mieze tot € 250 1 poele tot € 150 Duivinnen internationaal : 1 mieze tot € 150 Oude nationaal. : 1 mieze tot € 250 1 poele tot € 150 BERICHT T.A.V. DE INKORVINGSBURELEN Elk inkorvingslokaal stort de inleggelden, binnen de 3 dagen na de inkorving op rekening van de Groepering Cureghem Centre : BE61 7370 2639 1117 Minimumafstand voor deelname aan de internationale vlucht : 875 km GROEPERING CUREGHEM CENTRE ENLOGEMENT le DIMANCHE 30 juin 2019 LACHER le VENDREDI 5 juillet 2019 COORDONNEES +41°24’07”/ +01°45’25” GAIN ou PERTE 1065 km NEUTRALISATION Vendredi  5/7 5u06 22u58 Samedi  6/7 5u07 22u57 Dimanche  7/7 5u08 22u57 Lundi  8/7 5u09 22u56 Mardi  9/7 5u10 22u55 Mercredi 10/7 5u11 22u55 Jeudi 11/7 5u12 22u54 CONCOURS INTERNATIONAL ET NATIONAL pour vieux pigeons avec un doublage international pour les femelles. Les femelles participent d’abord au concours général des vieux pigeons avant d’être inscrites au concours des femelles. Des yearlings ne sont pas admis. Tous les pigeons doivent participer au concours international et au doublage national. MISE POUR FRAIS International : € 5,15 (€ 5,00 + € 0,15 résultat WPROL) National : € 0,25 Femelles (international) : € 0,25 16 pigeons par panier (paniers incomplets : mentionner le nombre et le sexe s.v.p.) RESULTATS International National via WPROL GARANTIE SPECIALE Vieux internat. : 1 mise à € 250 1 poule à € 150 Femelles international : 1 mise à € 150 Vieux national : 1 mise à € 250 1 poule à € 150 AVIS AUX BUREAUX D’ENLOGEMENTS Chaque société verse le montant de la recette (enjeux) dans les 3 jours après l’enlogement sur le compte du Groepering Cureghem Centre : BBE61 7370 2639 1117. Distance minimum pour pouvoir participer au concours vlucht : 875 km Vrijdag 5 juli 2019 BARCELONA – INTERNAT. oude duiven + duivinnen Vendredi 5 juillet 2019 BARCELONE – INTERNAT. vieux pigeons + femelles
 28. 28. 28 BELGISCHE VERSTANDHOUDING INKORVING op WOENSDAG 3 juli 2019 LOSSING op ZATERDAG 6 juli 2019 COORDINATEN +45°33’03”/ +01°12’15” Marché de Bourdelas – St. Yrieix-la-Persche WINST of VERLIES 635 km NEUTRALISATIE Zaterdag   06/7 5u07 22u57 Zondag   07/7 5u08 22u57 Maandag   08/7 5u09 22u56 Dinsdag   09/7 5u10 22u55 Woensdag   10/7 5u11 22u55 Donderdag   11/7 5u12 22u54 INLEG VOOR ONKOSTEN Oude duiven : € 2,40 (€ 2,25 + € 0,15 uitslagen) 18 duiven per mand (onvolledige manden : aantal en geslacht vermelden a.u.b.) UITSLAGEN (nationaal + zonaal) via WPROL BERICHT T.A.V. DE INKORVINGSBURELEN De inleggelden blijven in de maatschappij Na publicatie van de definitieve uitslag wordt de afrekening op- gestuurd. Alle poelbrieven en bestatigingen worden naar Wprol en naar Mevr. Violette opgestuurd (ebv@belgacom.net). ENTENTE BELGE ENLOGEMENT le MERCREDI 3 juillet 2019 LACHER le SAMEDI 6 juillet 2019 COORDONNEES +45°33’03”/ +01°12’15” Marché de Bourdelas – St. Yrieix-la-Persche GAIN ou PERTE 635 km NEUTRALISATION Samedi   06/7 5h07 22h57 Dimanche   07/7 5h08 22h57 Lundi   08/7 5h09 22h56 Mardi   09/7 5h10 22h55 Mercredi   10/7 5h11 22h55 Jeudi   11/7 5h12 22h54 MISE POUR FRAIS Vieux pigeons : € 2,40 (€ 2,25 + € 0,15 résultats) 18 pigeons par panier (paniers incomplets : mentionner le nombre et le sexe s.v.p.) RESULTATS (national + zonal) via WPROL AVIS AUX BUREAUX D’ENLOGEMENTS Les enjeux restent dans les sociétés. Après la publication du résultat définitif, un décompte vous sera envoyé. Les bulletins d’enjeux et les constatations seront envoyés à Wprol ainsi qu’à Mme Violette (ebv@belgacom.net). Zaterdag 6 juli 2019 LIMOGES oude duiven + jaarlingen Samedi 6 juillet 2019 LIMOGES vieux pigeons + yearlings SPECIALE PRIJS BRICON / PRIX SPECIAL BRICON: een aankoopbon van € 400 / un bon d’achat de € 400 op de nationale uitslag van LIMOGES te winnen door de EERSTE SERIE AANGEDUID van 5 JAARLINGEN (1° + 2° + 3° + 4° + 5° afgegeven jaarling) au résultat national de LIMOGES à la PREMIERE SERIE DESIGNEE de 5 YEARLINGS (1° + 2° + 3° + 4° + 5° marqué - yearlings) Het Kampioenenfeest van de Belgische Verstandhouding heeft plaats op ZONDAG 8 DECEMBER 2019 in Hotel-Restaurant“Cortina”te Wevelgem. La Fête des Champions de l’Entente Belge aura lieu le DIMANCHE 8 DECEMBRE 2019 à l’Hotel-Restaurant“Cortina”à Wevelgem.
 29. 29. 29 OOST-VLAAMSE VERENIGING INKORVING op DONDERDAG 4 juli 2019 LOSSING op ZATERDAG 6 juli 2019 COORDINATEN +46°20’52”/ +02°36’17” Parking Athanor WINST of VERLIES 515 km NEUTRALISATIE Zaterdag   06/7 5u07 22u57 Zondag   07/7 5u08 22u57 Maandag   08/7 5u09 22u56 Dinsdag   09/7 5u10 22u55 Woensdag   10/7 5u11 22u55 Donderdag   11/7 5u12 22u54 INLEG VOOR ONKOSTEN Oude duiven : € 1,90 (€ 1,75 + € 0,15 uitslagen) Jaarlingen : € 1,90 (€ 1,75 + € 0,15 uitslagen) 22 duiven per mand UITSLAGEN (nationaal + zonaal) via WPROL BERICHT T.A.V. DE INKORVINGSBURELEN De inleggelden blijven in de maatschappij. Na publicatie van de definitieve uitslag wordt de afrekening op- gestuurd. Alle poelbrieven en bestatigingen worden naa Wprol en naar Data Technology opgestuurd. OOST-VLAAMSE VERENIGING ENLOGEMENT le JEUDI 4 juillet 2019 LACHER le SAMEDI 6 juillet 2019 COORDONNEES +46°20’52”/ +02°36’17” Parking Athanor GAIN ou PERTE 515 km NEUTRALISATION Samedi   06/7 5h07 22h57 Dimanche   07/7 5h08 22h57 Lundi   08/7 5h09 22h56 Mardi   09/7 5h10 22h55 Mercredi   10/7 5h11 22h55 Jeudi   11/7 5h12 22h54 MISE POUR FRAIS Vieux pigeons : € 1,90 (€ 1,75 + € 0,15 résultats) Yearlings : € 1,90 (€ 1,75 + € 0,15 résultats) 22 pigeons par panier RESULTATS (national + zonal) via WPROL AVIS AUX BUREAUX D’ENLOGEMENTS Les enjeux restent dans les sociétés. Après la publication du résultat définitif, un décompte vous sera envoyé. Les bulletins d’enjeux et les constatations eront envoyés à Wprol ainsi qu’à Data Technology. Zaterdag 6 juli 2019 MONTLUCON oude duiven + jaarlingen Samedi 6 juillet 2019 MONTLUCON vieux pigeons + yearlings
 30. 30. 30 BELGISCHE VERSTANDHOUDING INKORVING op MAANDAG 8 juli 2019 LOSSING op VRIJDAG 12 juli 2019 (op het eerste uur bij gunstige weersomstandigheden) COORDINATEN +43°38’25”/ -01°15’12” WINST of VERLIES 905 km NEUTRALISATIE Vrijdag   12/7 5u13 22u53 Zaterdag   13/7 5u14 22u52 Zondag   14/7 5u15 22u51 Maandag   15/7 5u16 22u50 Dinsdag   16/7 5u17 22u49 Woensdag   17/7 5u18 22u48 INTERNATIONALE en NATIONALE VLUCHT voor oude duiven. Eén internationale dubbeling voor duivin- nen. De duivinnen worden eerst ingetekend in de algemene wedvlucht voor oude duiven vooraleer ze kunnen deelnemen aan de dubbeling voor duivinnen. Alle duiven nemen deel aan de internationale wedvlucht en aan de nationale dubbeling. Voor de Belgische liefhebbers is het niet toegelaten om jaarduiven in te korven. INLEG VOOR ONKOSTEN Internationaal : € 3,50 (€ 3,35 + € 0,15 uitslag WPROL) Nationaal : € 0,25 Duivinnen (internationaal) : € 0,25 18 duiven per mand (onvolledige manden : aantal en geslacht vermelden a.u.b.) UITSLAGEN Internationaal Nationaal via WPROL SPECIALE WAARBORG Internationaal Oude duiven 1 mise tot € 150 BERICHT T.A.V. DE INKORVINGSBURELEN De inleggelden blijven in de maatschappij. Na publicatie van de definitieve uitslag wordt de afrekening op- gestuurd. Alle poelbrieven en bestatigingen worden naar Wprol en naar Mevr. Violette opgestuurd (ebv@belgacom.net). Minimumafstand voor deelname aan de internationale vlucht : 710 km ENTENTE BELGE ENLOGEMENT le LUNDI 8 juillet 2019 LACHER le VENDREDI 12 juillet 2019 (à la première heure par temps favorable) COORDONNEES +43°38’25”/ -01°15’12” GAIN ou PERTE 905 km NEUTRALISATION Vendredi   12/7 5h13 22h53 Samedi   13/7 5h14 22h52 Dimanche   14/7 5h15 22h51 Lundi   15/7 5h16 22h50 Mardi   16/7 5h17 22h49 Mercredi   17/7 5h18 22h48 CONCOURS INTERNATIONAL et NATIONAL pour vieux pigeons avec un doublage international pour ­femelles. Les femelles participent d’abord au concours général des vieux pigeons avant d’être inscrites au concours des femelles. Tous les pigeons doivent participer au concours international et au doublage national. Les amateurs Belges ne sont pas autorisés à enloger des yearlings. MISE POUR FRAIS International : € 3,50 (€ 3,35 + € 0,15 résultat WPROL.) National : € 0,25 Femelles (international) : € 0,25 18 pigeons par panier (paniers incomplets : mentionner le nombre et le sexe s.v.p.) RESULTATS International National via WPROL GARANTIE International Vieux pigeons 1 mise à € 150 AVIS AUX BUREAUX D’ENLOGEMENTS Les enjeux restent dans les sociétés. Après la publication du résultat définitif, un décompte vous sera envoyé. Les bulletins d’enjeux et les constatations seront envoyés à Wprol ainsi qu’à Mme Violette (ebv@belgacom.net). Distance minimum pour pouvoir participer au concours international : 710 km Vrijdag 12 juli 2019 ST.-VINCENT – INTERNAT. oude duiven + duivinnen Vendredi 12 juillet 2019 ST.-VINCENT – INTERNAT. vieux pigeons + femelles
 31. 31. 31 GROEPERING CUREGHEM CENTRE INKORVING op WOENSDAG 10 juli 2019 LOSSING op ZATERDAG 13 juli 2019 COORDINATEN +44°55’03”/ +02°25’47” WINST of VERLIES 675 km NEUTRALISATIE Zaterdag   13/7 5u14 22u52 Zondag   14/7 5u15 22u51 Maandag   15/7 5u16 22u50 Dinsdag   16/7 5u17 22u49 Woensdag   17/7 5u18 22u48 Donderdag   18/7 5u20 22u47 INLEG VOOR ONKOSTEN Oude duiven : € 2,40 (€ 2,25 + € 0,15 uitslagen) Jaarlingen : € 2,40 (€ 2,25 + € 0,15 uitslagen) 18 duiven per mand (onvolledige manden : aantal en geslacht vermelden a.u.b.) UITSLAGEN Nationaal zonaal via WPROL BERICHT T.A.V. DE INKORVINGSBURELEN Elk inkorvingslokaal stort de inleggelden, binnen de 3 dagen na de inkorving op rekening van de Groepering Cureghem Centre : BE61 7370 2639 1117 GROEPERING CUREGHEM CENTRE ENLOGEMENT le MERCREDI 10 juillet 2019 LACHER le SAMEDI 13 juillet 2019 COORDONNEES +44°55’03”/ +02°25’47” GAIN ou PERTE 675 km NEUTRALISATION Samedi   13/7 5h14 22h52 Dimanche   14/7 5h15 22h51 Lundi   15/7 5h16 22h50 Mardi   16/7 5h17 22h49 Mercredi   17/7 5h18 22h48 Jeudi   18/7 5h20 22h47 MISE POUR FRAIS Vieux pigeons : € 2,40 (€ 2,25 + € 0,15 résultats) Yearlings : € 2,40 (€ 2,25 + € 0,15 résultats) 18 pigeons par panier (paniers incomplets : mentionner le nombre et le sexe s.v.p.) RESULTATS National zonal via WPROL AVIS AUX BUREAUX D’ENLOGEMENTS Chaque société verse le montant de la recette (enjeux) dans les 3 jours après l’enlogement sur le compte du Groepering Cureghem Centre : BE61 7370 2639 1117. Zaterdag 13 juli 2019 AURILLAC oude duiven + jaarlingen Samedi 13 juillet 2019 AURILLAC vieux pigeons + yearlings info@beyersbelgium.be - www.beyersbelgium.be BEYERSCONDITIONCARE ReloadVloeibareoplossingmetdebelangrijksteessentiële aminozuren,elektrolyten,minerealenenoligo-elementen. • Bevat de belangrijkste essentiële aminozuren voor duiven zoals lysine en methionine om de benutbaarheid van de eiwitten in het voer te verhogen en het aminozuur glutamine dat belangrijk is voor de spieren en als belangrijke voedingsbron voor de darmcellen geldt. • Door de afvalstoffen uit het lichaam te elimineren dankzij de toevoeging van choline en de verbruikte zouten (kaliumchloride, natriumchloride) en mineralen (calcium, magnesium) aan te vullen zorgt het voor een snellere recuperatie van uw duiven. • Natriumseleniet pentahydraat, vormt een bron van selenium, dat een essentieel oligo- element in de voeding is en helpt bij een goede stofwisseling. Andere oligo-elementen in chelaatvorm (zink, koper) zorgen voor een optimale opname van de voedingsstoffen uit het voer. • Snelle (dextrose) en trage suikers (maltodextrine) zorgen voor een energieboost na terugkomst. Gebruiksaanwijzing: 30 ml / 2 l drinkwater. • Het hele jaar: 2 x per week. Tijdens het sportseizoen de 2 eerste dagen na thuiskomst. RECOVERY @I20190287 Preventievenazorg,recuperatieenheroplading. Na een inspanning volgt er steeds een herstelperiode gevolgd door een opbouwfase naar de volgende inspanning toe. Tijdens het sportseizoen start de voorbereiding van de volgende vlucht reeds bij thuiskomst van de vorige vlucht of liever zelfs al tijdens de voorbereidende vluchten naar de eigenlijke vluchten die er toe doen voor de liefhebber. Veelal wordt er te weinig aandacht geschonken aan de herstelperiode. Het is veel meer dan de energievoorraad aanvullen en de dorst lessen! Alle lichaamscellen van de duif dienen terug naar hun natuurlijk evenwicht gebracht te worden. Door het aanvullen van de ontstane tekorten (eiwitten, mineralen en vitaminen) bij thuiskomst van een duurprestatie door een aangepaste licht verteerbare eiwitrijke mengeling (bv BEYERS 24D-SUPERDIEET) samen met een geschikt aanvullend supplement zorgen we voor een snellere recuperatie. Heropladen is dus het aanvullen van tekorten ontstaan door geleverde prestaties. Het herstellen van het onevenwicht. Pas nadien heeft het pas zin om over te gaan tot de opbouwfase met de nadruk op energie via koolhydraten (spierglycogeen, glucose) en vetten. Eiwitbehoefte of aminozuurbehoefte? Eiwitten zijn de bouwstoffen van het lichaam. Eiwitten zijn opgebouwd uit aminozuren: essentiële, niet-essentiële en half essentiële. De essentiële aminozuren kan het lichaam niet aanmaken. Deze moeten dus aangeleverd worden door de voeding (duivenmengelingen of supplementen). Een biologisch compleet eiwit bevat alle essentiële aminozuren in voldoende hoeveelheid om te kunnen voldoen aan de eiwitbehoefte van de duiven. In voldoende hoeveelheid omdat duiven geen reserve aanleggen van aminozuren en er een eerst limiterend aminozuur is, nl dewelke het minst in de voeding aanwezig is en welk dus bepaald hoeveel “nieuw” eitwit kan gevormd worden (cfr. De ton van Liebig). De limiterende essentiële aminozuren voor duiven zijn lysine, methionine, tryptofaan en arginine. Mineralen en Oligo-elementen Mineralen zijn erg belangrijk voor het goed verlopen van de stofwisseling. Zij zorgen onder meer voor de ontwikkeling van de spieren, het beendergestel, de huid en de veren en hebben een belangrijke rol in verschillende lichaamsprocessen. De belangrijkste elektrolyten voor duiven zijn: calcium, fosfor, magnesium, natrium en kalium. Dit omdat deze mineralen onvoldoende aanwezig kunnen zijn in graanmengelingen. Elektrolyten versnellen de recuperatie, het heeft dus geen zin deze preventief te geven. 1000 ml yearround
 32. 32. 32
 33. 33. 33 CLUB DE FOND WALLONIE Derde vlucht van de“Route du Rhône” INKORVING op MAANDAG 15 juli 2019 LOSSING op VRIJDAG 19 juli 2019 (op het eerste uur bij gunstige weersomstandigheden) COORDINATEN +43°17’51”/ +05°21’39” Esplanade du Mucem te Marseille WINST of VERLIES 850 km NEUTRALISATIE Vrijdag   19/7 5u21 22u46 Zaterdag   20/7 5u22 22u45 Zondag   21/7 5u23 22u44 Maandag   22/7 5u25 22u43 Dinsdag   23/7 5u26 22u41 Woensdag   24/7 5u27 22u40 INTERNATIONALE en NATIONALE VLUCHT voor oude duiven met een internationale dubbeling voor dui- vinnen. De duivinnen worden eerst ingetekend in de algemene wed- vlucht voor oude duiven vooraleer ze kunnen deelnemen aan de dubbeling voor duivinnen. Alle duiven nemen deel aan de internationale wedvlucht en aan de nationale dubbeling. Voor de Belgische liefhebbers is het niet toegelaten om jaardui- ven in te korven. INLEG VOOR ONKOSTEN Internationaal : € 3,50 (€ 3,35 + € 0,15 uitslag WPROL) Nationaal : € 0,25 Duivinnen (internationaal) : € 0,25 18 duiven per mand UITSLAGEN Internationaal Nationaal via WPROL Minimumafstand voor deelname aan de internationale vlucht : 675 km met inbegrip evenwel van de liefhebbers die de laatste jaren vanuit Seyne-sur-Mer deelnamen. CLUB DE FOND WALLONIE Troisième concours de la“Route du Rhône” ENLOGEMENT le LUNDI 15 juillet 2019 LACHER le VENDREDI 19 juillet 2019 (à la première heure par temps favorable) COORDONNEES +43°17’51”/ +05°21’39” Esplanade du Mucem à Marseille GAIN ou PERTE 850 km NEUTRALISATION Vendredi   19/7 5u21 22u46 Samedi   20/7 5u22 22u45 Dimanche   21/7 5u23 22u44 Lundi   22/7 5u25 22u43 Mardi   23/7 5u26 22u41 Mercredi   24/7 5u27 22u40 CONCOURS INTERNATIONAL et NATIONAL pour vieux pigeons avec un doublage international pour les femelles. Les femelles participent d’abord au concours général des vieux pigeons avant d’être inscrites au concours des femelles. Tous les pigeons doivent participer au concours international et au doublage national. Les amateurs Belges ne sont pas autorisés à enloger des yearlings. MISE POUR FRAIS International : € 3,50 (€ 3,35 + € 0,15 résultat WPROL.) National : € 0,25 Femelles (international) : € 0,25 18 pigeons par panier RESULTATS International National via WPROL Distance minimum pour pouvoir participer au concours interna- tional : 675 km. Une dérogation de participation est accordéé aux amateurs ayant enlogé à la Seyne-sur-Mer ces dernières années. Vrijdag 19 juli 2019 MARSEILLE – INTERNAT. oude duiven + duivinnen Vendredi 19 juillet 2019 MARSEILLE – INTERNAT. vieux pigeons + femelles
 34. 34. 34 BRABANTSE UNIE INKORVING op WOENSDAG 17 juli 2019 LOSSING op ZATERDAG 20 juli 2019 COORDINATEN +44°53’28”/ -00°14’43” Avenue du Port du Roy WINST of VERLIES 740 km NEUTRALISATIE Zaterdag   20/7 5u22 22u45 Zondag   21/7 5u23 22u44 Maandag   22/7 5u25 22u43 Dinsdag   23/7 5u26 22u41 Woensdag   24/7 5u27 22u40 Donderdag   25/7 5u29 22u39 INLEG VOOR ONKOSTEN Oude duiven : € 2,65 (€ 2,50 + € 0,15 uitslagen) Jaarlingen : € 2,65 (€ 2,50 + € 0,15 uitslagen) 18 duiven per mand (onvolledige manden : aantal en geslacht vermelden a.u.b.) UITSLAGEN nationaal Nationaal via WPROL WAARBORG (nationaal) Oude duiven : 1 mieze tot € 50 Jaarlingen : 1 mieze tot € 20 UNION BRABANCONNE ENLOGEMENT le MERCREDI 17 juillet 2019 LACHER le SAMEDI 20 juillet 2019 COORDONNEES +44°53’28”/ -00°14’43” Avenue du Port du Roy GAIN ou PERTE 740 km NEUTRALISATION Samedi   20/7 5u22 22u45 Dimanche   21/7 5u23 22u44 Lundi   22/7 5u25 22u43 Mardi   23/7 5u26 22u41 Mercredi   24/7 5u27 22u40 Jeudi   25/7 5u29 22u39 MISE POUR FRAIS Vieux pigeons : € 2,65 (€ 2,50 + € 0,15 résultats) Yearlings : € 2,65 (€ 2,50 + € 0,15 résultats) 18 pigeons par panier (paniers incomplets : mentionner le nombre et le sexe s.v.p.) RESULTATS national National via WPROL GARANTIES (national) Vieux pigeons : 1 mise à € 50 Yearlings : 1 mise à € 20 Zaterdag 20 juli 2019 LIBOURNE oude duiven + jaarlingen Samedi 20 juillet 2019 LIBOURNE vieux pigeons + yearlings Belgasol® Belgasol is een unieke combinatie van elektrolyten en vitamine B2 op basis van energiedragers, die bij vochtverlies (uitdroging) voor een supersnelle vochtopname (rehydratie) vanuit de darmen zorgt. De werking is beter en sneller dan bij gewone elektrolyten. Belgasol is ideaal voor een snel herstel na de vlucht en ter voorbereiding op zware vluchten of vluchten bij warm weer. Bij thuiskomst 25 ml/liter water, daarna 1 à 2 keer per week 15 ml/liter water. Belgasol kan zelfs tot aan het inkorven gegeven worden. In het kweekseizoen is Belgasol de perfecte remedie bij plotseling optredende waterige mest bij de overgang van pap naar hard voer. Geef uw duiven daarom gedurende vijf opeenvolgende dagen 25 ml Belgasol per liter water vanaf dat de jongen ca. 1 week oud zijn. Belgasol kan gecombineerd worden met alle andere Belgica De Weerd producten. Belgasol is verkrijgbaar in 250 ml, 500 ml, 1000 ml en 5000 ml Van de Reijtstraat 21 I 4814 NE I Breda T +31 76 560 02 22 I info@belgicadeweerd.com I www.belgicadeweerd.com
 35. 35. 35 KONINKLIJKE BELGISCHE DUIVENLIEFHEBBERSBOND INKORVING op DONDERDAG 18 juli 2019 LOSSING op ZATERDAG 20 juli 2019 COORDINATEN +46°56’58”/ +02°00’21” Parking Formapole-Pepsi WINST of VERLIES 465 km NEUTRALISATIE Zaterdag   20/7 5u22 22u45 Zondag   21/7 5u23 22u44 Maandag   22/7 5u25 22u43 Dinsdag   23/7 5u26 22u41 Woensdag   24/7 5u27 22u40 Donderdag   25/7 5u29 22u39 INLEG VOOR ONKOSTEN Oude duiven : € 1,90 (€ 1,75 + € 0,15 uitslagen) Jaarlingen : € 1,90 (€ 1,75 + € 0,15 uitslagen) 22 duiven per mand UITSLAGEN (nationaal + zonaal) via WPROL BERICHT T.A.V. DE INKORVINGSBURELEN De inleggelden blijven in de maatschappij. Na publicatie van de definitieve uitslag wordt de afrekening ­opgestuurd. ROYALE FEDERATION COLOMBOPHILE BELGE ENLOGEMENT le JEUDI 18 juillet 2019 LACHER le SAMEDI 20 juillet 2019 COORDONNEES +46°56’58”/ +02°00’21” Parking Formapole-Pepsi GAIN ou PERTE 465 km NEUTRALISATION Samedi   20/7 5u22 22u45 Dimanche   21/7 5u23 22u44 Lundi   22/7 5u25 22u43 Mardi   23/7 5u26 22u41 Mercredi   24/7 5u27 22u40 Jeudi   25/7 5u29 22u39 MISE POUR FRAIS Vieux pigeons : € 1,90 (€ 1,75 + € 0,15 résultats) Yearlings : € 1,90 (€ 1,75 + € 0,15 résultats) 22 pigeons par panier RESULTATS (national + zonal) via WPROL AVIS AUX BUREAUX D’ENLOGEMENTS Les enjeux restent dans les sociétés. près la publication du résultat définitif, un décompte vous sera envoyé. Zaterdag 20 juli 2019 ISSOUDUN oude duiven + jaarlingen Samedi 20 juillet 2019 ISSOUDUN vieux pigeons + yearlings
 36. 36. 36 INDEPENDANTE DE LIEGE INKORVING op MAANDAG 22 juli 2019 LOSSING op VRIJDAG 26 juli 2019 COORDINATEN +43°08’36”/ +03°00’00” La Nautique WINST of VERLIES 860 km NEUTRALISATIE Vrijdag   26/7 5u30 22u37 Zaterdag   27/7 5u31 22u36 Zondag   28/7 5u33 22u35 Maandag   29/7 5u34 22u33 Dinsdag   30/7 5u36 22u32 Woensdag   31/7 5u37 22u30 INTERNATIONALE en NATIONALE VLUCHT voor oude duiven jaarlingen met een internationale dubbe- ling voor duivinnen (O + J) De duivinnen worden eerst ingetekend in de algemene wed- vlucht - oude of jaarlingen - vooraleer ze kunnen deelnemen aan de dubbeling voor duivinnen. Alle duiven nemen deel aan de internationale wedvlucht en aan de nationale dubbeling. INLEG VOOR ONKOSTEN Internationaal Oude : € 3,50 (€ 3,35 + € 0,15 uitsl. WPROL) Internationaal Jaarl. : € 3,50 (€ 3,35 + € 0,15 uitsl. WPROL) Nationaal Oude : € 0,25 Nationaal Jaarl. : € 0,25 Duivinnen (internationaal) : € 0,25 18 duiven per mand UITSLAGEN Internationaal Nationaal via WPROL BERICHT T.A.V. DE INKORVINGSBURELEN Elk inkorvingslokaal stort de inleggelden, binnen de week op rekening van Concours INDEPENDANTE DE LIEGE : BE02 0689 0718 4140. Alle poelbrieven en bestatigingen worden naar Wprol en naar Data Technology opgestuurd Minimumafstand voor deelname aan de internationale vlucht : 700 km INDEPENDANTE DE LIEGE ENLOGEMENT le LUNDI 22 juillet 2019 LACHER le VENDREDI 26 juillet 2019 COORDONNEES +43°08’36”/ +03°00’00” La Nautique GAIN ou PERTE 860 km NEUTRALISATION Vendredi   26/7 5h30 22h37 Samedi   27/7 5h31 22h36 Dimanche   28/7 5h33 22h35 Lundi   29/7 5h34 22h33 Mardi   30/7 5h36 22h32 Mercredi   31/7 5h37 22h30 CONCOURS INTERNATIONAL et NATIONAL pour vieux pigeons yearlings avec un doublage international pour les femelles (V + Y). Les femelles participent d’abord au concours général - vieux ou yearlings - avant d’être inscrites au concours des femelles. Tous les pigeons doivent participer au concours international et au doublage national. MISE POUR FRAIS International Vieux : € 3,50 (€ 3,35 + € 0,15 résult. WPROL.) International Yearl. : € 3,50 (€ 3,35 + € 0,15 résult. WPROL.) National Vieux : € 0,25 National Yearl. : € 0,25 Femelles (international) : € 0,25 18 pigeons par panier RESULTATS International National via WPROL AVIS AUX BUREAUX D’ENLOGEMENTS Chaque société verse le montant de la recette (enjeux) avant le lâ- cher sur le compte Concours INDEPENDANTE DE LIEGE : BE02 0689 0718 4140. Les bulletins d’enjeux et les constatations seront envoyés à Wprol ainsi qu’à Data Technology. Distance minimum pour pouvoir participer au concours interna- tional : 700 km. Vrijdag 26 juli 2019 NARBONNE – INTERNAT. oude duiven + jaarlingen + duivinnen Vendredi 26 juillet 2019 NARBONNE – INTERNAT. vieux pigeons + yearlings + femelles 36
 37. 37. 37 DERBY HAINAUT INKORVING op WOENSDAG 24 juli 2019 LOSSING op ZATERDAG 27 juli 2019 COORDINATEN +44°54’07”/ +01°27’53” Cour de la Gare des Marchandises WINST of VERLIES 695 km NEUTRALISATIE Zaterdag   27/7 5u31 22u36 Zondag   28/7 5u33 22u35 Maandag   29/7 5u34 22u33 Dinsdag   30/7 5u36 22u32 Woensdag   31/7 5u37 22u30 Donderdag   01/8 5u38 22u28 INLEG VOOR ONKOSTEN Oude duiven : € 2,40 (€ 2,25 + € 0,15 uitslagen) Jaarlingen : € 2,40 (€ 2,25 + € 0,15 uitslagen) 18 duiven per mand (onvolledige manden : aantal en geslacht vermelden a.u.b.) UITSLAGEN (nationaal + zonaal) via WPROL BERICHT T.A.V. DE INKORVINGSBURELEN De inleggelden blijven in de maatschappij. Na de definitieve uitslag wordt de afrekening opgestuurd. Alle poelbrieven en bestatigingen worden zowel naar Wprol en naar Mevr. Violette opgestuurd (ebv@belgacom.net). DERBY HAINAUT ENLOGEMENT le MERCREDI 24 juillet 2019 LACHER le SAMEDI 27 juillet 2019 COORDONNEES +44°54’07”/ +01°27’53” Cour de la Gare des Marchandises GAIN ou PERTE 695 km NEUTRALISATION Samedi   27/7 5u31 22u36 Dimanche   28/7 5u33 22u35 Lundi   29/7 5u34 22u33 Mardi   30/7 5u36 22u32 Mercredi   31/7 5u37 22u30 Jeudi   01/8 5u38 22u28 MISE POUR FRAIS Vieux pigeons : € 2,40 (€ 2,25 + € 0,15 résultats) Yearlings : € 2,40 (€ 2,25 + € 0,15 résultats) 18 pigeons par panier (paniers incomplets : mentionner le nombre et le sexe s.v.p.) RESULTATS (national + zonal) via WPROL AVIS AUX BUREAUX D’ENLOGEMENTS Les enjeux restent dans les sociétés. Après le résultat définitif, un décompte vous sera envoyé. Les bulletins d’enjeux et les constatations seront envoyés à Wprol ainsi qu’à Mme Violette (ebv@belgacom.net). Zaterdag 27 juli 2019 SOUILLAC oude duiven + jaarlingen Samedi 27 juillet 2019 SOUILLAC vieux pigeons + yearlings Préparez-vous au combat ! • BCAA-capsules • Snellere en betere spieropbouw • Minder spierbeschadiging bij het vliegen • Betere vliegresultaten • Minder vermoeidheid • Snellere recuperatie 150caps • Capsules BCAA • Moins de lésions musculaires • Pour améliorer et accélérer le développement musculaire • Récupération plus rapide • Meilleurs résultats de vol • Moins de fatigue Toe te dienen voor en na de vlucht. À administrer avant et après le vol.
 38. 38. Melden (BE) The King of the Long Distance 1° int.Narbonne old 2018 1° int. Barcelona hens 2018 4° ace KBDB extreme long dist.2018 1° nat.KBDB long dist.old 2017 Best loft long distance 2016 Belgica de weerd award 2016 1° nat.ace KBDB extr.long dist.2013 1° int. Pau old 2015 1° int. Bordeaux yl 2006 1° int. Perpignan yl 2003 Joost De Smeyter JOOST Mix® BVP 15 g / 1 kg granen - grains 20 % EUREKA+ PLUS® BVP, 20 % VEGETURAL® BVP, 20 % GARLIC® BVP, 20 % TZUREX® BVP, 20 % CERBIVAL® BVP “Ik geef 3 x per week het ganse jaar door de “JOOST MIX® BVP” aan mijn duiven.” “Je donne 3 x par semaine tout au long de l’année le “JOOST MIX® BVP“ à mes pigeons.” JOOST Mix (race) / 1 kg granen - grains = 15 g JOOST MIX® BVP + 5 g REDBEET® BVP + 5 g CRËETINE® BVP “Tijdens de vluchtperiode geef ik 3 x per week de “JOOST MIX Race.” “Pendant la période de concours, je donne 3 x par semaine le “JOOST MIX Race.” JOOST Mix (recup) / 1 kg granen - grains = 15 g JOOST MIX® BVP + 5 g INOVATOR® BVP + 5 g BICEPTORAX® BVP “Ik geef de duiven 2 dagen achtereenvolgend de “JOOST MIX Recup” bij thuiskomst.” “Je donne aux pigeons 2 jours consécutifs le “JOOST MIX Recup” à l’arrivée.” “Bij thuiskomst krijgen de duiven 1 capsule TOTAL RECOVERY® BVP (proteïnepreparaat) om snel te recupereren.” “A la rentré des pigeons je donne 1 capsule de TOTAL RECOVERY® BVP (protéines) pour une récupération rapide.” Belgavet www.belgavet.com - www.facebook.com/belgavet.seiffert “Met dit uitgebreid buffet aan natuurlijke ingrediënten is deze mix de ideaal uitgebalanceerde samens- telling om je duiven het ganse jaar door gezond en in topconditie te houden.” kampioenen - champions JOOST Mix® BVP “Avec ce buffet complet d’ingrédien- ts naturels, ce mix est un mélange parfaitement équilibrée pour vos pigeons durant toute l’année pour rester en bonne santé et en excellen- te condition.” Hugo Batenburg-Van De Merwe Klaaswaal (NL) 1° Nat.Asduif zlu whzb 2018 6° Nat.Asduif zlu whzb 2018 2° Nat. St.Vincent 2018 9° Nat.Agen 2018 9°, 11 ° Nat. Pau 2018 1° Europe cup of la colombe joyeuse 2018 1° Pipa internat. Iatp overall ranking 2018 Emperor long distance the netherlands 2018 1° Prov. Champ extr. Long dist.‘17 1° Nat.Agen 2017 2° Internat. Narbonne 2017 2° Nat. Narbonne 2017 5° Nat.Agen 2017 Dirk Deroose Kruishoutem (BE) 1° Nat Chateauroux 2017 2° Nat Ace Extr. Long Dist.YL 2017 8° Nat Ace Extr. Long Dist.YL 2016 7° Nat Ace Extr. Long Dist.YL 2015 1° Nat Bourges 2013 Frans Bungeneers Ranst (BE) 1°, 2°, 2°, 4°, 6°, 7° Nat. Barcelona Wings: 2 X gold, 2 X Brons, 1 X silver 1°Ace Int. Barcelona ‘15-’16 1°Ace International Barcelona ‘16-’17 1°Ace International Barcelona’15-’16-’17 Vandeputte - Kubica Cuesmes (BE) 1° Ace KBDB extreme long dist. 2018 1° Ace provincial ½ dist.Yl 2018 2° As olympic 2018 2°, 6° Ace KBDB ½ dist.Yl 2018 6° Ace KBDB ½ dist. Old 2018 4° Champ. KBDB ½ dist.Yl + o 2018 1°, 2° Ace prov. Long ½ dist.Yl 2017 1° Ace interprov. ½ Dist.Yl 2017 1° Ace interprov. Long ½ dist.Yo 2017 4° Ace KBDB ½ dist.Yl 2017 8° Nat. KBDB general 2017 Van hertem - Schuurmans Neerpelt (BE) 60 first prices 2018 7 x 1° Sector West 2018 1°, 2°, 3°, 4° of 2757 Yo 2018 1° Prov. Sourdun 2018 19° KBDB Short Dist.Yl + O 2018 64 first prices 2017 2° Nat.Ace KBDB Short Distance 2017 3° Nat. KBDB Old and Yearling 2017 5° Prov. General 2017 3° Prov. Short Distance Old 2017 1987 - 2019
 39. 39. 39 BELGISCHE VERSTANDHOUDING INKORVING op MAANDAG 29 juli 2019 LOSSING op VRIJDAG 2 augustus 2019 (op het eerste uur bij gunstige weersomstandigheden) COORDINATEN +42°36’23”/+02°58’48” Marché de Gros à Elne WINST of VERLIES 920 km NEUTRALISATIE Vrijdag   02/8 5u40 22u27 Zaterdag   03/8 5u41 22u25 Zondag   04/8 5u43 22u24 Maandag   05/8 5u44 22u22 Dinsdag   06/8 5u46 22u20 Woensdag   07/8 5u47 22u18 INTERNATIONALE en NATIONALE VLUCHT voor oude duiven met een internationale dubbeling voor ­duivinnen. De duivinnen worden eerst ingetekend in de alge- mene ­wedvlucht voor oude duiven vooraleer ze kunnen deelne- men aan de dubbeling voor duivinnen. Alle duiven nemen deel aan de internationale wedvlucht en aan de nationale dubbeling. Voor de Belgische liefhebbers is het niet toegelaten om jaardui- ven in te korven. INLEG VOOR ONKOSTEN Internationaal : € 3,60 (€ 3,45 + € 0,15 uitslag WPROL) Nationaal : € 0,25 Duivinnen (internationaal) : € 0,25 18 duiven per mand (onvolledige manden : aantal en geslacht vermelden a.u.b.) UITSLAGEN Internationaal Nationaal via WPROL SPECIALE WAARBORG Internationaal Oude duiven : 1 mise tot € 250 BERICHT T.A.V. DE INKORVINGSBURELEN De inleggelden blijven in de maatschappij. Na publicatie van de definitieve uitslag wordt de afrekening opgestuurd. Alle poelbrie- ven en bestatigingen worden naar Wprol en naar Mevr. Violette opgestuurd (ebv@belgacom.net). Minimumafstand voor deelname aan de internationale vlucht : 725 km. ENTENTE BELGE ENLOGEMENT le LUNDI 29 juillet 2019 LACHER le VENDREDI 2 aôut 2019 (à la première heure par temps favorable) COORDONNEES +42°36’23”/+02°58’48” Marché de Gros à Elne GAIN ou PERTE 920 km NEUTRALISATION Vendredi   02/8 5h40 22h27 Samedi   03/8 5h41 22h25 Dimanche   04/8 5h43 22h24 Lundi   05/8 5h44 22h22 Mardi   06/8 5h46 22h20 Mercredi   07/8 5h47 22h18 CONCOURS INTERNATIONAL et NATIONAL pour vieux pigeons avec un doublage international pour les femelles. Les femelles participent d’abord au concours général des vieux pigeons avant d’être inscrites au concours des femelles. Tous les pigeons doivent participer au concours international et au doublage national. Les amateurs Belges ne sont pas autorisés à enloger des yearlings. MISE POUR FRAIS International : € 3,60 (€ 3,45 + € 0,15 résultat WPROL.) National : € 0,25 Femelles (international) : € 0,25 18 pigeons par panier (paniers incomplets : mentionner le nombre et le sexe s.v.p.) RESULTATS International National via WPROL GARANTIE SPECIALE International Vieux pigeons : 1 mise à € 250 AVIS AUX BUREAUX D’ENLOGEMENTS Les enjeux restent dans les sociétés. Après la publication du résul- tat définitif, un décompte vous sera envoyé. Les bulletins d’en- jeux et les constatation seront envoyés à Wprol ainsi qu’à Mme Violette (ebv@belgacom.net). Distance minimum pour pouvoir participer au concours interna- tional : 725 km Vrijdag 2 augustus 2019 PERPIGNAN – INTERNAT. oude duiven + duivinnen Vendredi 2 aôut 2019 PERPIGNAN – INTERNAT. vieux pigeons femelles SPECIALE PRIJS BRICON / PRIX SPECIAL BRICON: een aankoopbon van € 400 / un bon d’achat de € 400 op de nationale uitslag van PERPIGNAN te winnen door de EERSTE SERIE AANGEDUID van 5 oude duiven (1° + 2° + 3° + 4° + 5° afgegeven jaarling) au résultat national de PERPIGNAN à la PREMIERE SERIE DESIGNEE de 5 vieux pigeons (1° + 2° + 3° + 4° + 5° marqué - yearlings)
 40. 40. 40 Nationaal en Internationaal vervoer Coiltransporten Kippertransporten Duivenvervoer MARTENS VEROUGSTRAETE b.v.b.a. Rijvers 68, B-9930 ZOMERGEM Uitbatingszetel: Weldadigheidstraat 38, 9930 Zomergem Telefoon: 09 372 73 00 - 09 372 63 00 E-mail: info@verougstraete.com transport@verougstraete.com duivenvervoer@verougstraete.com Website: www.verougstraete.com Btw: BE 0422 227 142
 41. 41. 41 LES AMIS DE BORDEAUX –TELEVIE INKORVING op WOENSDAG 31 juli 2019 LOSSING op ZATERDAG 3 augustus 2019 COORDINATEN +45°32’39”/ +01°48’03” Parking des Rivières Treignac WINST of VERLIES 620 km NEUTRALISATIE Zaterdag   03/8 5u41 22u25 Zondag   04/8 5u43 22u24 Maandag   05/8 5u44 22u22 Dinsdag   06/8 5u46 22u20 Woensdag   07/8 5u47 22u18 Donderdag   08/8 5u49 22u17 INLEG VOOR ONKOSTEN Oude duiven : € 2,40 (€ 2,25 + € 0,15 uitslagen) Jaarlingen : € 2,40 (€ 2,25 + € 0,15 uitslagen) 18 duiven per mand (onvolledige manden : aantal en geslacht vermelden a.u.b.) UITSLAGEN (nationaal + zonaal) via WPROL WAARBORG (nationaal) Oude duiven : 1 mieze tot € 50 Jaarlingen : 1 mieze tot € 50 GRATIS PRIJZEN (Oude Jaarlingen) 1e pr. nat. = € 150 2e pr. nat. = € 100 3e pr. nat. = € 50 Al deze geldprijzen dienen persoonlijk te worden afgehaald op de prijsuitreiking van Télévie op 26 oktober 2019. LES AMIS DE BORDEAUX –TELEVIE ENLOGEMENT le MERCREDI 31 juillet 2019 LACHER le SAMEDI 3 aôut 2019 COORDONNEES +45°32’39”/ +01°48’03” Parking des Rivières Treignac GAIN ou PERTE 620 km NEUTRALISATION Samedi   03/8 5h41 22h25 Dimanche   04/8 5h43 22h24 Lundi   05/8 5h44 22h22 Mardi   06/8 5h46 22h20 Mercredi   07/8 5h47 22h18 Jeudi   08/8 5h49 22h17 MISE POUR FRAIS Vieux pigeons : € 2,40 (€ 2,25 + € 0,15 résultats) Yearlings : € 2,40 (€ 2,25 + € 0,15 résultats) 18 pigeons par panier (paniers incomplets : mentionner le nombre et le sexe s.v.p.) RESULTATS (national + zonal) via WPROL GARANTIES (national) Vieux pigeons : 1 mise à € 50 Yearlings : 1 mise à € 50 PRIX GRATUITS (Vieux Yearlings) 1e pr. nat. = € 150 2e pr. nat. = € 100 3e pr. nat. = € 50 Tous ces prix en espèces doivent être retirés personnellement pendant la remise des prix de Télévie le 26 octobre 2019. Zaterdag 3 augustus 2019 TULLE oude duiven + jaarlingen Samedi 3 aôut 2019 TULLE vieux pigeons + yearlings
 42. 42. 42 BELGISCHE VERSTANDHOUDING INKORVING op DONDERDAG 1 augustus 2019 LOSSING op ZATERDAG 3 augustus 2019 COORDINATEN +47°05’48”/+02°23’31” Goederenstation S.N.C.F. WINST of VERLIES 440 km NEUTRALISATIE Zaterdag   03/8 5u41 22u25 Zondag   04/8 5u43 22u24 Maandag   05/8 5u44 22u22 Dinsdag   06/8 5u46 22u20 Woensdag   07/8 5u47 22u18 Donderdag   08/8 5u49 22u17 INLEG VOOR ONKOSTEN Oude duiven : € 1,90 (€ 1,75 + € 0,15 uitslagen) Jaarlingen : € 1,90 (€ 1,75 + € 0,15 uitslagen) Jonge duiven : € 1,90 (€ 1,75 + € 0,15 uitslagen) 22 duiven per mand UITSLAGEN (nationaal + zonaal) via WPROL WAARBORG (nationaal) Oude duiven : 1 mieze tot € 50 Jaarlingen : 1 mieze tot € 50 Jonge duiven : 1 mieze tot € 50 ENTENTE BELGE ENLOGEMENT le JEUDI 1 aôut 2019 LACHER le SAMEDI 3 aôut 2019 COORDONNEES +47°05’48”/+02°23’31” Cour de la Gare des Marchandises GAIN ou PERTE 440 km NEUTRALISATION Samedi   03/8 5h41 22h25 Dimanche   04/8 5h43 22h24 Lundi   05/8 5h44 22h22 Mardi   06/8 5h46 22h20 Mercredi   07/8 5h47 22h18 Jeudi   08/8 5h49 22h17 MISE POUR FRAIS Vieux pigeons : € 1,90 (€ 1,75 + € 0,15 résultats) Yearlings : € 1,90 (€ 1,75 + € 0,15 résultats) Pigeonneaux : € 1,90 (€ 1,75 + € 0,15 résultats) 22 pigeons par panier RESULTATS (national + zonal) via WPROL GARANTIES (national) Vieux pigeons : 1 mise à € 50 Yearlings : 1 mise à € 50 Pigeonneaux : 1 mise à € 50 Zaterdag 3 augustus 2019 BOURGES oude duiven + jaarlingen + jonge duiven 2019 Samedi 3 aôut 2019 BOURGES vieux pigeons + yearlings + pigeonneaux 2019 42
 43. 43. 43 In samenwerking met de KBDB en het bestuur van DE BELGISCHE VERSTANDHOUDING is dit jaar opnieuw een GRATIS NATIONALE DUBBELING voorzien voor de jeugdige liefhebbers tot de leeftijd van 30 jaar (geboortejaar 1989) en voor de beginnelingen (maxi- mum 3 jaar lid) en dit voor gans België. WIE KAN DEELNEMEN ? Ieder zelfstandig spelende duivenliefhebber, in orde met de KBDB, die niet ouder is dan 30 jaar (geboortejaar 1989) kan vrij en zonder kosten deelnemen • Jeugdige tandems, tridems,… die allen voldoen aan deze leef- tijdsgrens • Iedere beginneling, aangesloten sinds 2017. De nationale dubbeling is enkel van toepassing op de prijskamp met jonge duiven. Er is geen zonespel voorzien ! Het is niet toe- gelaten om te poulen op deze dubbeling. HOE DEELNEMEN ? De inkorvingslokalen zullen via de Belgische Verstandhouding inschrijvingslijsten krijgen. De liefhebber, die wenst deel te nemen aan de dubbeling, dient dit te melden bij de inkor- ving van zijn duiven aan de verantwoordelijke van het in- korvingslokaal. Deze inschrijvingslijsten dienen verstuurd te worden naar : KBDB, Gaasbeeksesteenweg 52 – 54 – 1500 Halle. Verder zijn de onderrichtingen van de nationale inrichter van toe- passing. Iedere deelnemer die voldoet aan de voorwaarden, krijgt GRATIS een uitslag toegezonden door de KBDB. PRIJZENTAFEL Per PE : • 1 trofee voor de eerste eerstgetekende • 4 bijkomende trofeeën voor de vier volgende eerstgetekenden. Ereprijswinnaar : • trofee geschonken door de KBDB De winnaars worden persoonlijk verwittigd en uitgenodigd op de prijsuitreiking tijdens de Nationale Dagen van de KBDB in november 2019. En collaboration avec la RFCB et la direction de l’Entente Belge, il y aura à nouveau cette année un DOUBLAGE NATIONAL GRATUIT pour les jeunes amateurs de moins de 30 ans (année de naissance 1989) et pour les débutants (membre depuis maxi- mum 3 ans) pour toute la BELGIQUE. Qui peut participer ? Chaque colombophile jouant de manière autonome, en règle avec la RFCB, âgé de moins de 30 ans (année de naissance 1989) peut participer sans frais. • Les jeunes tandems, tridems, …. qui remplissent toutes les conditions d’âge peuvent également participer. • Chaque débutant, affilié depuis 2017. Le doublage national est applicable uniquement pour le con- cours des pigeonneaux. Le concours par zone ne sera pas pris en considération. Le poulage n’est pas autorisé pour ce doublage. COMMENT PARTICIPER ? Les bureaux d’enlogement recevront des listes d’inscription de l’Entente Belge. L’amateur, désirant participer à ce doublage doit donc le sig- naler au responsable lors de l’enlogement. Ces listes d’inscription doivent être envoyées à RFCB, Gaasbeeksesteenweg 52 – 54 – 1500 Halle. Pour le reste, les instructions de l’organisateur national sont d’ap- plication. Chaque participant, répondant aux conditions, recevra GRATUITEMENT un résultat de le RFCB. LES PRIX Par EP : • 1 trophée au premier marqué • 4 trophées supplémentaires pour les quatre premiers-marqués suivants. Prix d’honneur : • 1 trophée offert par la RFCB Les gagnants seront avertis et invités personnellement à la dis- tribution des prix qui aura lieu lors des Journées Nationales de novembre 2019. Gratis nationale dubbeling voor de JEUGD en voor de BEGINNELINGEN op de wedvlucht uit BOURGES van 3 augustus 2019 Gesticht door de Werkgroep van Jeugdclub Antwerpen Doublage national gratuit POUR LES JEUNES et POUR LES DEBUTANTS sur le concours de BOURGES du 3 août 2019 Fondé par le groupe de travail du Club de Jeunesse – Anvers
 44. 44. 44 KONINKLIJKE BELGISCHE DUIVENLIEFHEBBERSBOND INKORVING op DONDERDAG 8 augustus 2019 LOSSING op ZATERDAG 10 augustus 2019 COORDINATEN +46°49’18”/+01°41’46” Parc des loisirs : Belle Isle WINST of VERLIES 490 km NEUTRALISATIE Zaterdag   10/8 5u52 22u13 Zondag   11/8 5u53 22u11 Maandag   12/8 5u55 22u09 Dinsdag   13/8 5u56 22u08 Woensdag   14/8 5u58 22u06 Donderdag   15/8 5u59 22u04 INLEG VOOR ONKOSTEN Oude duiven : € 1,90 (€ 1,75 + € 0,15 uitslagen) Jaarlingen : € 1,90 (€ 1,75 + € 0,15 uitslagen) Jonge duiven : € 1,90 (€ 1,75 + € 0,15 uitslagen) 22 duiven per mand UITSLAGEN (nationaal + zonaal) via WPROL BERICHT T.A.V. DE INKORVINGSBURELEN De inleggelden blijven in de maatschappij. Na publicatie van de definitieve uitslag wordt de afrekening op- gestuurd. ROYALE FEDERATION COLOMBOPHILE BELGE ENLOGEMENT le JEUDI 8 août 2019 LACHER le SAMEDI 10 août 2019 COORDONNEES +46°49’18”/+01°41’46” Parc des loisirs : Belle Isle GAIN ou PERTE 490 km NEUTRALISATION Samedi   10/8 5u52 22u13 Dimanche   11/8 5u53 22u11 Lundi   15/8 6h01 22h02 Mardi   13/8 5u56 22u08 Mercredi   14/8 5u58 22u06 Jeudi   15/8 5u59 22u04 MISE POUR FRAIS Vieux pigeons : € 1,90 (€ 1,75 + € 0,15 résultats) Yearlings : € 1,90 (€ 1,75 + € 0,15 résultats) Pigeonneaux : € 1,90 (€ 1,75 + € 0,15 résultats) 22 pigeons par panier RESULTATS (national + zonal) via WPROL AVIS AUX BUREAUX D’ENLOGEMENTS Les enjeux restent dans les sociétés. Après la publication du résultat définitif, un décompte vous sera envoyé. Zaterdag 10 augustus 2019 CHATEAUROUX oude duiven + jaarlingen + jonge duiven 2019 Samedi 10 aôut 2019 CHATEAUROUX vieux pigeons + yearlings + pigeonneaux 2019
 45. 45. 45 OOST – VLAAMSE VERENIGING INKORVING op DONDERDAG 22 augustus 2019 LOSSING op ZATERDAG 24 augustus 2019 COORDINATEN +46°35’19”/+01°31’35” Parking Salle de Fête“La Grenaille” WINST of VERLIES 515 km NEUTRALISATIE Zaterdag   24/8 6u13 21u46 Zondag   25/8 6u15 21u44 Maandag   26/8 6u16 21u41 Dinsdag   27/8 6u18 21u39 Woensdag   28/8 6u19 21u37 Donderdag   29/8 6u21 21u35 INLEG VOOR ONKOSTEN Oude duiven en Jaarlingen samen € 1,90 (€ 1,75 + € 0,15 uitslagen) Jonge duiven : € 1,90 (€ 1,75 + € 0,15 uitslagen) 22 duiven per mand UITSLAGEN (nationaal + zonaal) via WPROL BERICHT T.A.V. DE INKORVINGSBURELEN De inleggelden blijven in de maatschappij. Na publicatie van de definitieve uitslag wordt de afrekening op- gestuurd Alle poelbrieven en bestatigingen worden naar Wprol en naar Data Technology opgestuurd. OOST – VLAAMSE VERENIGING ENLOGEMENT le JEUDI 22 août 2019 LACHER le SAMEDI 24 août 2019 COORDONNEES +46°35’19”/+01°31’35” Parking Salle de Fête“La Grenaille” GAIN ou PERTE 515 km NEUTRALISATION Samedi   24/8 6h13 21h46 Dimanche   25/8 6h15 21h44 Lundi   26/8 6h16 21h41 Mardi   27/8 6h18 21h39 Mercredi   28/8 6h19 21h37 Jeudi   29/8 6h21 21h35 MISE POUR FRAIS Vieux pigeons et Yearlings unis : € 1,90 (€ 1,75 + € 0,15 résultats) Pigeonneaux : € 1,90 (€ 1,75 + € 0,15 résultats) 22 pigeons par panier RESULTATS (national + zonal) via WPROL AVIS AUX BUREAUX D’ENLOGEMENTS Les enjeux restent dans les sociétés. Après la publication du résultat définitif, un décompte vous sera envoyé. Les bulletins d’enjeux et les constatations seront envoyés à Wprol ainsi qu’à Data Technology. Zaterdag 24 augustus 2019 ARGENTON oude duiven en jaarlingen samen + jonge duiven 2019 Samedi 24 aôut 2019 ARGENTON vieux pigeons et yearlings unis + pigeonneaux 2019 BelgaBion® Ter ondersteuning van de conditie adviseren wij om gedurende het sportseizoen steeds op dinsdag Belga Bion te verstrekken. Dit kan zowel door het water (1 zakje op 3 liter) als over het voer (1 zakje op 1,5 kg). Belga Bion is een hoogwaardig, goed oplosbaar, uitgebalanceerd multivitaminepreparaat met 13 vitamines op basis van energiedragers, dat bovendien mineralen en sporenelementen, inclusief jodium en ijzer, bevat. Belga Essential Oil Wetenschappelijk samengestelde olie met gamma oryzanol, lecithine, carnitine en creatine ter verhoging van het uithoudingsvermogen. De toegevoegde kruidenextracten hebben bovendien een positief effect op de microflorabalans in de darm. 15 ml Essential Oil vermengen met 1 kg voer. Van de Reijtstraat 21 I 4814 NE I Breda T +31 76 560 02 22 I info@belgicadeweerd.com I www.belgicadeweerd.com
 46. 46. 46 KONINKLIJKE BELGISCHE DUIVENLIEFHEBBERSBOND INKORVING op DONDERDAG 5 september 2019 LOSSING op ZATERDAG 7 september 2019 COORDINATEN +46°49’18”/+01°41’46” Parc des loisirs : Belle Isle WINST of VERLIES 490 km NEUTRALISATIE Zaterdag   07/9 6u35 21u15 Zondag   08/9 6u36 21u13 Maandag   09/9 6u38 21u11 Dinsdag   10/9 6u40 21u09 Woensdag   11/9 6u41 21u06 Donderdag   12/9 6u43 21u04 INLEG VOOR ONKOSTEN Oude duiven en Jaarlingen samen € 1,90 (€ 1,75 + € 0,15 uitslagen) Oude duiven : € 1,90 (€ 1,75 + € 0,15 uitslagen) Jaarlingen : € 1,90 (€ 1,75 + € 0,15 uitslagen) Jonge duiven : € 1,90 (€ 1,75 + € 0,15 uitslagen) 22 duiven per mand UITSLAGEN (nationaal + zonaal) via WPROL BERICHT T.A.V. DE INKORVINGSBURELEN De inleggelden blijven in de maatschappij. Na publicatie van de definitieve uitslag wordt de afrekening op- gestuurd ROYALE FEDERATION COLOMBOPHILE BELGE ENLOGEMENT le JEUDI 5 septembre 2019 LACHER le SAMEDI 7 septembre 2019 COORDONNEES +46°49’18”/+01°41’46” Parc des loisirs : Belle Isle GAIN ou PERTE 490 km NEUTRALISATION Samedi   07/9 6h35 21h15 Dimanche   08/9 6h36 21h13 Lundi   09/9 6h38 21h11 Mardi   10/9 6h40 21h09 Mercredi   11/9 6h41 21h06 Jeudi   12/9 6h43 21h04 MISE POUR FRAIS Vieux pigeons et Yearlings unis : € 1,90 (€ 1,75 + € 0,15 résultats) Vieux pigeons : € 1,90 (€ 1,75 + € 0,15 résultats) Yearlings : € 1,90 (€ 1,75 + € 0,15 résultats) Pigeonneaux : € 1,90 (€ 1,75 + € 0,15 résultats) 22 pigeons par panier RESULTATS (national + zonal) via WPROL AVIS AUX BUREAUX D’ENLOGEMENTS Les enjeux restent dans les sociétés. Après la publication du résultat définitif, un décompte vous sera envoyé. Zaterdag 7 september 2019 CHATEAUROUX oude duiven en jaarlingen samen + jonge duiven 2019 Samedi 7 septembre CHATEAUROUX vieux pigeons et yearlings unis + pigeonneaux 2019

×