Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Causas e consecuencias do cambio climático

146 views

Published on

Este es el trabajo de Jaime

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Causas e consecuencias do cambio climático

  1. 1. Consecuencias do cambio climático Problemas que provoca o cambio climático Por Jaime Romero
  2. 2. Índice 1. Derretemento dos polos 2. Secas 3. Tormentas 4. Consellos 5. Fuentes
  3. 3. Derretemento dos polos Os polos quéntanse e derrétense, poñendo en perigo animais como os osos polares, xa que se quedan sen xeo para buscar alimento. Ademáis tamén o calentamento global provoca un aumento do nivel do mar. Nos últimos 50 anos foi aumentando a temperatura dos océanos provocando que ocupe máis espazo.
  4. 4. Secas O aumento das temperaturas provocará un maior nivel de evaporación e incremento das precipitacións en xeral. A nivel rexional, algunhas zonas volveránse máis húmidas mentras que outras serán máis secas.
  5. 5. Tormentas A tropicalización dos mares, fai que as tormentas sexan máis intensas, como soían ser tradicionalmente no Caribe. Hoxe as grandes tormentas danse en calquer punto do planeta. Isto sucede porque a auga dos océanos é máis cálida. Só basta con observar a cantidade de ciclóns, tormentas e furacáns que día a día golpean o mundo. Estímase que a voracidade destes fenómenos naturais duplicouse nos últimos trinta anos.
  6. 6. Consellos 1. Reducindo o uso do coche 15 Km semanais evitas emitir 230 Kg de CO2 ao ano. 2. Unha hectárea de árbores elimina, ao longo dun ano, a mesma cantidade de CO2 que producen 4 familias nese mesmo tempo. Unha soa árbore elimina 1 Tm ao longo da súa vida. 3. Producir 1 Kg de carne emprega máis auga que 365 duchas correndo. Por outra banda, consumindo alimentos frescos evitas producir comida conxelada, que consume 10 veces máis enerxía. 4. Ao reutilizar 100 Kg de papel, sálvase a vida de ao menos 7 árbores. Por outro lado, a fabricación de papel reciclado consume entre 70% e 90% menos enerxía e evita que continúe a desforestación mundial.
  7. 7. Fuentes das que saquei a información Cambio Climático Global WWF

×