Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Causas e consecuencias do cambio climático.

204 views

Published on

Este é o meu traballo sobre o cambio climático onde conto as causas e as consecuencias.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Causas e consecuencias do cambio climático.

  1. 1. CAUSAS E CONSECUENCIAS DO CAMBIO CLIMÁTICO. FRANCISCO MARTÍN Nº8 C.E.I.P Antonio Palacios 6ºB
  2. 2. ÍNDICE -1.Deforestación. -2.Superpoboación. -3.Contaminación do aire. -4.Que debemos facer. -5.Final.
  3. 3. DEFORESTACIÓN CAUSA:A tala indiscriminada de árbores fai que non haxa osíxeno e que moitos animais desaparezan por que non teñen lugar onde criar e vivir. CONSECUENCIA:Non hai árbores, polo que non habería papel nin osíxeno, e non habería vida, sen as prantas non hai vida.
  4. 4. SUPEROBOACIÓN CAUSA:Hai demasiada xente vivindo no planeta, contaminando e utilizando os recursos. CONSECUENCIA:Ao haber tanta xente utilizando os recursos naturais que ao final acábanse esgotando.
  5. 5. CONTAMINACIÓN DEL AIRE CAUSA:É moi dañina pra saúde da xente e de todos os seres vivos ademáis, provoca o efecto invernadeiro. CONSECUENCIA:Os gases contaminantes van a atmófera e desgastana ademáis diso fai que os raios ultravioletas queden na atmófera provocando así o cambio climático.
  6. 6. QUE DEBEMOS FACER PARA EVITAR ISTO -Debemos reciclar os envases plásticos… -Consumir lo menos posible (reutilizar). -E se podes ir en bicicleta non vaias en coches, ou si non ide varios nun só vehículo.
  7. 7. FINAL COIDEMOS A TERRA QUE É O MELLOR QUE TEMOS! Feito por Francisco Martín

×