Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cambio climático

170 views

Published on

Este es mi trabajo del cambio climático

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Cambio climático

  1. 1. Saray Pereiro 6ºB CAUSAS E CONSECUENCIAS DO CAMBIO CLIMÁTICO
  2. 2. ÍNDICE 1º Que é o cambio climático? 2º Causas do cambio climático 3º Consecuencias do cambio climático 4º Fenómenos naturais 5º Solucións 6º Fontes
  3. 3. Que é o cambio climático? Chámase cambio climático a modificación do clima con respecto ao historial climático a unha escala global ou rexional. O cambio climático non é un tema menor. En realidade, é como aseguran algúns científicos, o maior problema ao que se enfrenta a humanidade na actualidade. Porque o cambio climático no supón que pasemos un pouco máis de calor ou que chova máis. O cambio climático produce un clima extremo que, a súa vez, xenera desastres ambientais que poden desolar unha rexión o, incluso, un país enteiro. Isto supón enormes pérdidas económicas. O quencemento global costa moito diñeiro. Como por exemplo;o furacán Sandy costou casi 70.000 millóns de dólares, solo por ocorrido en Nova York. Estados Unidos é un país rico pero pódelle pasar a calqueira.
  4. 4. Causas Parte da calor que a Terra recibe do Sol é emitida de novo cara á atmósfera e retida polos chamados gases do efecto invernadoiro(GEI). GASES DO EFECTO INVERNADOIRO Os principais gases de efecto invernadoiro son provocados polo ser humano e son o dióxido de carbono, o metrano é o óxido nitroso.
  5. 5. Consecuencias ·Aumento de temperatura-Un aumento de temperatura da Terra superior a dous graos faría máis graves e incontrolables as consecuencias do cambio climático. ·Perda de xeo-Debido ao quencemento global estase derretendo a superfice xeada dos polos. A consecuencia diso aumenta o nivel do mar e xa existen illas en risgo de desaparecer. ·Migracións Forzosas-Os habitantes dalgunas illas de oceanía deben abandonar as súas terras por mor de alarmante da subida do nivel de mar.
  6. 6. Os fenómenos naturais O cambio climático pode provocar estos fenómenos: Inundacións, ciclóns, furacans, temporais, olas de frío o calor, sequías, incendios, plagas, volcáns, terremotos, avalanchas y epidemias.
  7. 7. Solucións Os cientficos nos alertan que é moi importante que o aumento da temperatura gloval non supere os 2ºC. Para isto é imprescindible reducir as emisións prodecentes da quema de combustibles fósiles(carbón, petróleo e gas natural). Isto se consegue de dous maneiras:utilizando mellor a enerxía e producíndola de forma máis limpa con enerxías renovables que non liberan CO2, a atmósfera.
  8. 8. Fontes ·Tema 5 de ciencias socias(Edixgal) ·Empresa e economía ·Desastres ambientais ·WWF España(cambio climático)

×